SkyscraperCity Forum banner

[Saigon] Construction Updates 2021

307004 Views 908 Replies 106 Participants Last post by  saigon-HCM city
Năm mới tạo thread mới, đóng thread cũ đã hết nhiệm kỳ 5 năm.:cheers:
  • Like
Reactions: 5
81 - 100 of 909 Posts
Madison Thi Sách


Source
phá cái dãy nhà ở giữ đi làm con đường đẹp
phá cái dãy nhà ở giữ đi làm con đường đẹp
phá gì thì phá chứ ko nên phá nhà hát thành phố
phá gì thì phá chứ ko nên phá nhà hát thành phố
Nhà hát này khá đẹp nhưng chưa xứng tầm với thành phố và với cái vị trí của nó.
bấy giờ còn đòi phá nhà hát thành phố nữa :lol::lol::lol:
  • Like
Reactions: 1
Dự án cải tạo ven kênh vẫn chưa tiến triển nhỉ :D
5
Tiến độ cầu qua đảo Kim Cương đầu tháng 3/2018
(c) ChauKy

See less See more
  • Like
Reactions: 2
Do you know what is the work they are doing in the Ben Nghe canal next to Mong bridge? And further along the canal near Ong Lanh bridge?
Do you know what is the work they are doing in the Ben Nghe canal next to Mong bridge? And further along the canal near Ong Lanh bridge?
it's the tidal barrage project.
  • Like
Reactions: 3
Vụ này quốc tế nó làm ầm ĩ nhỉ.Báo nào nó cũng đăng. Ai dám mua/thuê nhà chung cư VN nữa.

Thirteen dead in Vietnam highrise apartment fire

Thirteen people were killed and several injured when a fire broke out at an apartment complex in Vietnam's southern commercial hub of Ho Chi Minh City early Friday, authorities said.

The fire in the Carina Plaza highrise building started around midnight on the lower floors of the building and soon spread to the upper floors.

An official told AFP that many of the victims died of suffocation as they tried to flee the fire by running to higher floors.

"Thirteen people were pulled out dead and more than a dozen others injured. They died from suffocation," the official from the neighbourhood's government office told AFP, speaking on condition of anonymity.

https://www.yahoo.com/news/thirteen-dead-vietnam-highrise-apartment-fire-041331573.html
See less See more
Vụ nÃ*y quốc tế nó lÃ*m ầm ĩ nhỉ.Báo nÃ*o nó cũng đăng. Ai dám mua/thuê nhÃ* chung cư VN nữa.

Thirteen dead in Vietnam highrise apartment fire

Thirteen people were killed and several injured when a fire broke out at an apartment complex in Vietnam's southern commercial hub of Ho Chi Minh City early Friday, authorities said.

The fire in the Carina Plaza highrise building started around midnight on the lower floors of the building and soon spread to the upper floors.

An official told AFP that many of the victims died of suffocation as they tried to flee the fire by running to higher floors.

"Thirteen people were pulled out dead and more than a dozen others injured. They died from suffocation," the official from the neighbourhood's government office told AFP, speaking on condition of anonymity.

https://www.yahoo.com/news/thirteen-dead-vietnam-highrise-apartment-fire-041331573.html
See less See more
có nhiều lựa chọn mà bác, thị trường nhà nói chung và nhà chung cư nói riêng ở VN qui mô tương đối lớn rồi. Có nhiều p/a để lựa chọn

Vụ nÃ*y quốc tế nó lÃ*m ầm ĩ nhỉ.Báo nÃ*o nó cũng đăng. Ai dám mua/thuê nhÃ* chung cư VN nữa.
2
Lim Tower III - 29A Nguyen Dinh Chieu Street, District 1


[Image via Living In Asia.]


[Image via coreasiapm.com.]
See less See more
  • Like
Reactions: 2
81 - 100 of 909 Posts
Top