SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 62 Posts

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
I kind of like this, I'm sure this will lơok similar to the twin petronas in Kuala Lumpur
then again, this one just like the Vietcomtower, they designed so much nice renders, and 15yrs now, it's still a parking lot
 

·
I saw you
Joined
·
419 Posts
Trông thường quá, chắc không được duyệt đâu. Không hợp với cái Bến Thành Twins bên cạnh. Mà nghe đâu cái Lê Lợi Hotel này Bitexco cũng tham gia thì phải.
 

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
ta nói giống toà nhà petronas mà sao ai cũng nói xấu và bê tông?
toà nhà này không phải bêtông, nhưng khung bên ngoài là aluminum, loại này rất mắc, và rất bóng khi nắng chiếu vào, nó còn hiện đại hơn cả kiến nữa
nhìn cái blueprint, những vòng tròn xếp khối, và những khối almunium tròn đề che nắng trên cửa kiếng là biết nó rấp khuôn theo tháp đôi petronas của Malaysia rồi, chỉ có cái nó không copy 100% kiến trúc thôi,
 

·
Registered
Joined
·
1,067 Posts
Cung dc ma! Ko te^. lam !
Tiec la trung vit ri voi SFC thoi^, du sao cai nao dc duyet som cung la tin dang mung ma !
 

·
The Last Auror
Joined
·
1,067 Posts
[/FONT
hình khối của SFC thích hợp với vi trí naỳ hơn. nếu SFC xây đúng như rendering thì nhìn khu này sẽ tựa như Timesquare của manhattan.hehe
 

·
Registered
Joined
·
1,067 Posts
render 1 dung la tuyet voi hon
 
1 - 20 of 62 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top