SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 743 Posts

·
Registered
Joined
·
9,711 Posts
hình như thằng này năm kê bên toà cao ôc' màu xanh co cai gạch vàng ỡ̉ dữa

vậy là vị tri' Ngon wá rồi đứng ngay cầu thũ thiêm là thây rõ luôn .
có 1 điều may mắn là tất cả những vị trí ảnh hưởng nhiều nhất đến skyline quận 1 sát sông đều có thiết kế đẹp và glassy hiện đại,chỉ còn chờ xem thiết kế của sabeco,majestic,và 3a-4a tôn đức thắng nữa xem sao:cheers::cheers::cheers::cheers:
 

·
aseparatecornerofthesky
Joined
·
1,394 Posts
Không có rende nào trong số này xứng đáng ở vị trí đó.Kiến trúc dạng như Vietcombank là đẹp,còn không thì cứ hình hộp glassy mầu xanh biếc cao trọc trời 200m là đơn giản mà sang trọng uy nghi .
 

·
Registered
Joined
·
9,711 Posts
Không có rende nào trong số này xứng đáng ở vị trí đó.Kiến trúc dạng như Vietcombank là đẹp,còn không thì cứ hình hộp glassy mầu xanh biếc cao trọc trời 200m là đơn giản mà sang trọng uy nghi .
khu đất này lạ ở chỗ bề ngang bé,bề dọc rất dài,nếu làm theo chiều dài khu đất theo kiểu vietcombank thì mặt tiền đẹp nhất lại hướng về saigon square:)

mình thích phương án bị cắt chéo 1 góc glassy ấy (không phải 1 trong 3 phương án đầu tiên),còn nếu sắp tới làm theo 1 render khác đẹp hơn nữa thì càng tốt:cheers::cheers:
 
1 - 20 of 743 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top