Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 1494 Posts

·
Registered
Joined
·
2,688 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Name: Saigon Pearl
Location: Nguyen Huu Canh street
Description: - Phase1: Ruby towers 1&2 37storey
- Phase2: Topaz towers 3&4 37storey, Sapphire towers 5&6 37 storey.
- Phase 3: office towers 1&2, towers 7&8, shopping center.

Completed by the end 2009

 

·
Premium Member
Joined
·
11,040 Posts
có ai có thông tin gì về 2 block office tower ko? Nghe nói sẽ bán cho nhà đầu tư khác xây hả?
 

·
Registered
Joined
·
2,688 Posts
Discussion Starter · #13 ·
The first twin tower has topped outConsturction on 2nd twin tower (up to 25th floor of 37f)And many high-end villas

 

·
Premium Member
Joined
·
44,708 Posts
bây giờ ta mới để ý,
cái miếng đất bên trái ở trên cùng ^^ (phía trên cái crane) là 1 cái tower đang underconstruction hay là chỉ là miếng đất bình thường?
 

·
Registered
Joined
·
501 Posts
Lam sao saigonily len duoc top cua saigonpearl nhi ? hay that day ! :)
Office building khong toi 60f dau, khong lam thi chi co 43f.
 
1 - 20 of 1494 Posts
Top