SkyscraperCity Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #3 ·
สนข.ดันแผนแม่บทสร้างสะพานข้ามเจ้าพระยาเพิ่มในอีก20ปีหน้า

ผู้อำนวยการ สนข.เผย กำลังดันแผนแม่บทสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใน 20 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงงานรวม 10 แห่ง ขณะที่อธิบดี ทช.ระบุ กำลังรับฟังความเห็นและออกแบบโครงการสะพานข้ามเจ้าพระยาเชื่อมสมุทรปราการ-สมุทรสาคร ระยะทาง 60 กม.ที่จะเสร็จในปี 2562

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2556 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนข.อยู่ระหว่างผลักดันแผนแม่บทสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วง 20 ปีข้างหน้า ตามที่ประชุม ครม.อนุมัติไปแล้ว ให้เดินหน้าตามแผนดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปี 56 - ปี 64 มี 9 แห่ง และปี 65 - 74 มี 1 แห่ง ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เนื่องจากมีการคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันกว่า 1 แสนเที่ยวต่อวัน เป็น 4.5 แสนเที่ยวต่อวัน

ผู้อำนวยการ สนข.กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการสร้างสะพาน 9 แห่งแรก ประกอบด้วย สะพานเกียกกาย , สะพานพระราม 2, สะพานลาดหญ้า-มหาพฤฒาราม, สะพานถนนจันทน์-เจริญนคร และสะพานราชวงศ์-ท่าดินแดง จะอยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ส่วนสะพานปทุมธานี 3 และสะพานสามโคก อยู่ในความรับผิดชอบของ ทล. ขณะที่สะพานสมุทรปราการ และสะพานท่าน้ำนนท์ จะอยู่ในความรับผิดชอบของทช. ส่วนโครงการก่อสร้างระหว่างปี 65-74 มี 1 แห่ง คือ สะพานสนามบินน้ำ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช.

"แม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนส่วนหนึ่ง แต่ปริมาณการจราจรในอนาคตก็ยังจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมจึงมีความจำเป็น เพื่อช่วยแก้ปัญหาปริมาณจราจรที่คับคั่ง" นายจุฬา กล่าว

ผู้อำนวยการ สนข.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในอนาคตนอกจาก 3 หน่วยงานที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังมีหน่วยงานอื่นที่ต้องเข้ามาดำเนินการก่อสร้างสะพานควบคู่กับโครงการของหน่วยงานนั้นๆ คือ การทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย (กทพ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะดำเนินการก่อสร้างสะพาน เช่น สะพานโครงข่ายทางด่วนศรีรัช-ดาวคะนอง อยู่ในความรับผิดชอบของ กทพ., สะพานรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย ความรับผิดชอบของ ร.ฟ.ท. สะพานรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ปัจจุบันมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสิ้น 22 แห่ง อยู่ในพื้นที่ กทม. 11 แห่ง จ .สมุทรปราการ 3 แห่ง จ.นนทบุรี 5 แห่ง และ จ.ปทุมธานี 3 แห่ง  

ด้าน นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดี ทช.กล่าวว่า ทช.อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเจ้าพระยาเชื่อมสมุทรปราการ-สมุทรสาคร 60 กม.มูลค่า 4.79 หมื่นล้าน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้บริการในปี 62 โดยการดำเนินการดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาจราจร กทม.ด้านใต้.

http://www.thairath.co.th/content/eco/344411
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #4 ·
ผุด11สะพานเจ้าพระยาแก้จราจร ประเดิมเกียกกายปี′59


updated: 03 มิ.ย. 2556 เวลา 10:50:43 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอมติเห็นชอบแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยสาระสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้เป็นการกำหนดแผนรวมของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลในระยะ 20 ปี และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งต้องมีการจัดทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน จากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป โดยแผนดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทแต่อย่างใด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพบว่ามีปริมาณการจราจรและความต้องการใช้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มขึ้นจากปีฐานในปี 2554 จาก 17.9 ล้านคน-เที่ยว/วัน เป็น 22.7 ล้านคน-เที่ยว/วันในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4.8 ล้านคน-เที่ยว/วัน

ทั้งนี้ สนข.ได้สรุปว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในแผนแม่บท 20 ปี มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่สมควรก่อสร้างทั้งสิ้น 11 แห่ง รวมวงเงิน 50,530 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้างในช่วง 10 ปีแรก (2555-2564) จำนวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 48,950 ล้านบาท

ประกอบด้วย

1.โครงการสะพานเกียกกาย วงเงิน 9,100 ล้านบาท (รวมโครงสร้างทางยกระดับ 5.9 กิโลเมตร) เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่จะเปิดให้บริการในปี 2559 โดยขณะนี้โครงการมีความพร้อมในการก่อสร้าง และมี กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

2.โครงการสะพานพระราม 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาท

3.โครงการสะพานสมุทรปราการ วงเงิน 19,437 ล้านบาท

4.โครงการสะพานปทุมธานี 3 วงเงิน 1,820 ล้านบาท

5.โครงการสะพานลาดหญ้า-มหาพฤฒาราม วงเงิน 4,764 ล้านบาท

6.โครงการสะพานสามโคก วงเงิน 5,192 ล้านบาท

7.โครงการสะพานท่าน้ำนนท์ วงเงินในการดำเนินการ 800 ล้านบาท

8.โครงการสะพานถนนจันทน์-เจริญนคร 4,000 ล้านบาท และ

9.โครงการสะพานราชวงศ์-ท่าดินแดง วงเงิน 837 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินระยะ 10 ปีหลัง (2565-2574) อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างสะพานสนามบินน้ำ วงเงินดำเนินการ 1,580 ล้านบาท และสะพานบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ โดย สนข.ไม่ต้องการให้รวมไว้ในแผนเนื่องจากความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1370230598
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #5 ·
รีวิว 10 สะพานข้ามเจ้าพระยา ขาดงบ-ติดเวนคืน-โดนต้านหนัก


วันที่ 15 มีนาคม 2561 - 19:44 น.

นับจากแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 11 แห่งผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ขณะนี้มีเพียง “สะพานนนทบุรี 1” ที่สร้างเสร็จเปิดใช้เมื่อปี 2557 ส่วนที่เหลือยังมีปัญหาอุปสรรค

“สะพานเกียกกาย” ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่บริเวณเกียกกาย ขณะนี้ยังไม่ได้รับงบก่อสร้าง ทั้งที่ตั้งแท่นเปิดประมูลมาหลายปี จนปัจจุบันเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 9,100 ล้านบาท เป็น 13,500 ล้านบาท จากค่าเวนคืนเพิ่มจาก 6,500 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาท ที่เหลือค่าก่อสร้างสะพาน

ปัจจุบันกทม.กำลังขอใช้พื้นที่ทหารในโครงการและประมาณการค่าชดเชย อีกทั้งรอสำนักงานกฤษฎีกาเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน และรออนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA ) รวมถึงของบฯ ปี 2562 ก่อสร้าง

ออกแบบเป็นสะพานยกระดับและถนนต่อเชื่อมยกระดับขนาด 4-6 ช่องจราจร จุดเริ่มต้นอยู่ทางรถไฟสายใต้ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซอย 93-95 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รัฐสภาแห่งใหม่ ถ.สามเสน ถ.ทหาร ถ.เตชะวณิช ถ.ประดิพัทธ์ วกเข้า ถ.เทอดดำริห์ ข้ามทางด่วนขั้นที่ 2 เข้า ถ.กำแพงเพชร ผ่านอ.ต.ก. จตุจักร บรรจบกับ ถ.พหลโยธินด้านกรมการขนส่งทางบก มียอดเวนคืน 874 ราย

กทม.มีแผนสร้างอีก 4 แห่งจะเดินหน้า “สะพานราชวงศ์-ท่าดินแดง” เป็นลำดับแรก เพราะไม่มีเวนคืน ค่าก่อสร้าง 837 ล้านบาท เป็นสะพาน 2 ช่องจราจรพร้อมทางเดิน สร้างบนแนว ถ.ราชวงศ์ และ ถ.ท่าดินแดง จุดเริ่มต้นอยู ถ.ทรงวาด วิ่งตาม ถ.ราชวงศ์-ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือดินแดง-ถ.ท่าดินแดง ปัจจุบันรออนุมัติอีไอเอและของบปี 2562“สะพานจันทน์-เจริญนคร” ยังมีชาวบ้านค้านซึ่งยากที่โครงการจะได้ไปต่อ โดยโครงการมีระยะทาง 1.3 กม. เป็นสะพาน 4 ช่องจราจร วงเงิน 4,000 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 600-700 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าเวนคืนที่ดิน มีจุดเริ่มต้น ถ.จันทน์ ซอย 42 ผ่าน ถ.เจริญกรุง ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบรรจบ ถ.เจริญนคร 24 มีเวนคืนที่ดิน 200-300 หลังคาเรือน อาทิ จะเฉือนที่ดินกว่า 4 ไร่ ด้านหลังโรงแรมชาเทรียม

เช่นเดียวกับ “สะพานลาดหญ้า-มหาพฤฒาราม” ยังมีเสียงค้านและไปกระทบกับโรงแรมริเวอร์ซิตี้ และซ้อนทับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงหัวลำโพง-มหาชัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างของบศึกษาอีไอเอ มีจุดเริ่มต้นฝั่ง ถ.ลาดหญ้า ซอยเจริญรัถ 18 กับซอยลาดหญ้า 17 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งพระนครบริเวณ ถ.มหาพฤฒาราม ใกล้โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม วงเงิน 1,455 ล้านบาท

“สะพานพระราม 2” ยังไม่ได้รับงบศึกษารายละเอียด เป็นสะพานยาว 2 กม. ขนาด 2 ช่องจราจร แนวอยู่ต่างระดับ ถ.พระรามที่ 2 ยกข้ามถ.ราษฎร์บูรณะ แม่น้ำเจ้าพระยา ถ.เจริญนคร บรรจบถ.พระรามที่ 3 ตัดกับ ถ.สาธุประดิษฐ์

“สะพานเชื่อมต่อ จ.สมุทรปราการ-สมุทรสาคร” หรือโกลด์เด้นท์เกจของกรมทางหลวงชนบท เป็นโครงการใหญ่ที่สุด ด้วยเงินลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาท ระยะทาง 59 กม. มีจุดเริ่มต้นอยู่ถ.สุขุมวิทสายเก่าใกล้เมืองโบราณ ผ่านฟาร์มจระเข้ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่าน ถ.สุขสวัสดิ์ ไปเชื่อมกับ ถ.เลียบคลองสรรพสามิตตัดผ่านป่าชายเลนไปบรรจบ ถ.พระรามที่ 2 อยู่ระหว่างเสนอรายงานอีไอเอ แต่ด้วยโครงการใช้เงินลงทุนมากและพาดผ่านพื้นที่อ่อนไหว จึงมีแนวโน้มที่จะยังไม่ได้รับการผลักดันในเร็ว ๆ นี้

“สะพานท่าน้ำนนท์” วงเงิน 800 ล้านบาท ยาว 490 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร สร้างบน ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามมาอีกฝั่งลงที่ ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี ล่าสุดรองบปี 2562 ศึกษาความเหมาะสม อาจจะต้องปรับแบบใหม่เป็นสะพานคนข้ามแทน เนื่องจากอยู่ใกล้สะพานนนทบุรี 1 ทำให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจลดลง

“สะพานสนามบินน้ำ” กรมทางหลวงชนบทกำลังศึกษาความเหมาะสมและปรับแบบโครงการหลังมีปัญหาชาวบ้านค้านช่วงเชื่อมทางด่วนศรีรัชและถนนวิภาวดี มีแนวโน้มจะสร้างเฉพาะสะพาน

“สะพานปทุมธานี 3” ของกรมทางหลวง วงเงิน 1,820 ล้านบาท เป็นสะพานยาว 600 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมถนนต่อเชื่อม 10.5 กม. ไปต่อเชื่อมกับ ถ.วงแหวนรอบนอกตะวันตกกับ ถ.รังสิต-ปทุมธานี บริเวณแยกโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและทำรายงานอีไอเอ

สุดท้าย “สะพานสามโคก” ติดพื้นที่อ่อนไหว จึงต้องทำรายงานอีไอเอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษา มีค่าก่อสร้าง 5,192 ล้านบาท เป็นสะพาน 6 ช่องจราจรยาว 440 เมตร พร้อม ถนนต่อเชื่อมอีก 8.94 กม.เริ่มต้นจาก ถ.สาย 347 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปลงที่ ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา

https://www.prachachat.net/property/news-130778
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #6 ·
คมนาคมดันงบกว่า 4.4 หมื่นล้าน ดันก่อสร้าง 5 สะพานข้ามแม่น้ำ

9 มีนาคม 2563

คมนาคมดันงบกว่า 4.4 หมื่นล้าน ดันก่อสร้าง 5 สะพานข้ามแม่น้ำ ตั้งเป้าก่อสร้างเสร็จปี 2565 ขณะที่ ทช.เตรียมแยกประมูลงานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์ ติดเครื่องเวนคืนปี 2564 พร้อมเร่งเจรจาภาคประชาชน ลุยสะพานสนามบินน้ำ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำ โดยระบุว่า การพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมาย พัฒนาจำนวน 5 แห่ง รวมวงเงินลงทุนมากกว่า 4.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน ในปัจุจบันเปิดให้บริการแล้ว 1 แห่ง คือ โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณท่าน้ำนนทบุรี 3 มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 10,053 ล้านบาท

และส่วนที่ยังไม่เริ่มการก่อสร้าง 4 แห่ง คือ

1.โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ทช. อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากประชาชาชนคัดค้าน วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 9,750.18 ล้านบาท

2.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมต่อ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนบริเวณท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท (ทช.) อยู่ระหว่างพิจารณารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และประเมินวงเงินลงทุน

3.โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกรมทางหลวง (ทล.) วงเงินรวมทุนรวมก่อสร้างถนนโครงข่าย ราว 15,822 ล้านบาท สถานะปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขั้นสุดท้าย การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานประเมินผลกระทบอีไอเอ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ

4.โครงการก่อสร้างสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี ทล. อยู่ระหว่างพิจารณารายงานอีไอเอ วงเงินลงทุนรวมโครงข่ายถนน 8,534 ล้านบาท

จากการประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พบว่า ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง คิดเป็น 20% ของเป้าหมายรวมในปี 2565 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงเห็นควรให้ ทล. และ ทช. เร่งรัดดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง


นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยระบุว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และถนนเชื่อมต่อบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ - จ.สมุทรสาคร ที่มีระยะทางรวม 59 กิโลเมตร ซ้อนทับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านใต้) ในช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทั้งโครงการปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติอีไอเอ งบลงทุนรวมประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

“สะพานข้ามแม่น้ำจ้าพระยา เชื่อมแม่น้ำท่าจีนส่วนนี้ อยู่ในแพ็คเกจการออกแบบโครงการพระสมุทรเจดีย์ แต่เราแบ่งงานก่อสร้างออกมาเป็นส่วนๆ ในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบก่อสร้างหลักพันล้านบาท ไทม์ไลน์น่าจะนำออกมาประมูลก่อสร้างได้ก่อนส่วนอื่น”

สำหรับกรอบดำเนินงาน ภายหลัง ทช.ได้รับงบประมาณจัดสรรในปี 2563 แล้ว คาดว่าจะเริ่มงานสำรวจออกแบบโครงการอย่างละเอียด และในปี 2564 จะเริ่มขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน ก่อนจะเริ่มประมูลและก่อสร้างในปี 2565 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2567

ซึ่งยอมรับว่าล่าช้ากว่ากรอบกำหนดของกระทรวงคมนาคมไปประมาณ 2 ปี เนื่องจากที่ผ่านมามีความล่าช้าของงบประมาณประจำปี 2563 ที่เข้ามากระทบต่อการเริ่มงานสำรวจ

นายปฐม ยังกล่าวด้วยว่า โครงการสะพานบริเวณสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ที่ผ่านมามีประชาชนในพื้นที่คัดค้านจำนวนมาก แต่ทางจังหวัดนนทบุรีก็สนับสนุนให้ก่อสร้าง เพราะเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกเดินทาง ส่งผลให้ปัจจุบัน ทช.ต้องนำโครงการมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869570?
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #7 ·
เปิดพิกัดทางหลวงแนวใหม่”สามโคก-คลองหลวง”14กิโล

Dailynews 26/4/2563

*ทล.ตั้งงบปี64 ก่อสร้างปี66 รวมเวนคืน 7 พันล้าน
*6-12เลนฉิวผ่าวงแหวนรอบนอกตะวันออกทะลุตก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 64 จะเสนอโครงการทางหลวงแนวใหม่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ หรือถนนกาญจนาภิเษก(ด้านตะวันตก)-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก)-ทางหลวงหมายเลข 352 ระยะทาง 14.347 กม.

เบื้องต้นมีจุดเริ่มต้นโครงการที่กม.00+000 ของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกในพื้นที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข9. ด้านตะวันออก กม. 14+347 บริเวณจุดตัดถนนพหลโยธิน (ทางแยกต่างระดับคลองหลวง) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นเส้นทางตัดใหม่ 9.358 กม. และปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3214 (สายต่างระดับเชียงรากใหญ่–คลองห้า หรือ ถนนคลองหลวง และถนนเชียงราก) อีก 4.989 กม.

วงเงินก่อสร้างและค่าเวนคืนที่ดินรวม 7,000 ล้านบาท หากได้งบปี 64 จะเร่งจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 537 ไร่ และ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 130 หลัง ใช้เวลา 2 ปี เริ่มก่อสร้างปี 66 แล้วเสร็จปี 68

โครงการอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.สามโคก, อ.คลองหลวง และ อ.เมืองปทุมธานี ครอบคลุม 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน มีรูปแบบก่อสร้างเป็นทางหลวง ขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ ด้านละ3ช่อง จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 -ทางแยกต่างระดับเชียงราก-สะพานข้ามทางรถไฟ มีไหล่ทาง เกาะกลางถนน และ ระบบระบายน้ำ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต จะมีขนาด 12 ช่องไปกลับด้านละ 6 ช่อง ระยะทาง 2.464 กม.

นอกจากนี้ยังก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง ได้แก่

1.บริเวณจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

2.บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3111

3.สะพานลอยข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 3309 และ

4.ทางแยกต่างระดับเชียงราก บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 กับทางหลวงหมายเลข 3214 พร้อมจุดกลับรถ

รวมถึงงานออกแบบปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสามโคก) ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนพักผ่อน และสถานที่จัดงานตามเทศกาลต่างๆ 

·
BoZR
BoZR
Joined
·
1,308 Posts
ถ้าเงินเหลือไปทำซุ้มทำเสาเล่นแบบนั้น ทำสะพานขึงไปเลยเถอะครับ
จริงครับ เท่าที่ใช้ความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานวิเคราะห์ ไอ้เส้นๆ ที่โยงเนี่ยเอาไว้ยึดไม่ให้ซุ้มล้มพับลงมา ไม่ได้เกี่ยวกับการรองรับน้ำหนักสะพานเลยสักนิด
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
Discussion Starter · #10 ·
“สะพานสามโคก” อยู่ระหว่างศึกษาทำรายงานอีไอเอ มีค่าก่อสร้างสะพานรวมโครงข่ายถนน 8,534 ล้านบาท เป็นสะพาน 6 ช่องจราจรยาว 440 เมตร พร้อม ถนนต่อเชื่อมอีก 8.94 กม.เริ่มต้นจาก ถ.สาย 347 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปลงที่ ถ.ปทุมธานี-สามโคก-เสนา

31/10/2563 โปรเจ็กต์ "สะพานข้ามเจ้าพระยา" กทม.จ่อพับแผน 2 แห่ง
 

·
Banned
Joined
·
37,507 Posts
ทล.ทุ่มงบ 9.5 พันล้าน ออกแบบเส้นทางใหม่ หนุนมอเตอร์เวย์สาย 9
11 Feb 2021 15:17 น.
ทล.เดินหน้าออกแบบทางหลวงแนวใหม่ East – West ดันมอเตอร์เวย์สาย 9 เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม แก้ปัญหาจราจรติดขัด เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงรอบ จ.ปทุมธานี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 - จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก มูลค่าลงทุนของโครงการฯ รวม 9,590 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทาง ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) - ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก) ของ จ.ปทุมธานี ตลอดจนเสริมโครงข่ายทางหลวงตามแนวสายทาง ปทุมธานี-รังสิต-อ.องค์รักษ์ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น และเป็นเส้นทางเสริมโครงข่ายการจราจรบริเวณ จ.ปทุมธานีให้มีโครงข่ายการเดินทางที่สมบูรณ์ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ กม.14+347 ระยะทาง 14.347 กิโลเมตร รวมงานออกแบบปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสามโคก) และกรมทางหลวงได้ออกแบบใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ควบคุมและบำรุงรักษาทางหลวง และอีกส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนพักผ่อน และสถานที่จัดงานตามเทศกาลต่างๆ

ขณะเดียวกันกรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 โดยใช้ชื่อโครงการในการเสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 คือ แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ซึ่งโครงการได้รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย “สะพานสามโคก” และจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่สำหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย 3 อำเภอคือ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก และ อ.คลองหนึ่ง 7 ตำบล คือ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.สามโคก ต.บ้านประทุม ต.เชียงรากใหญ่ ต.บางพูด และตำคลองหนึ่ง


ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบตัวจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก – ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางทำให้มีปริมาณจราจรจำนวนมาก อีกทั้งต้องรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ตัวจังหวัดปทุมธานีเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี โดยไม่ต้องใช้เส้นทางรังสิต-ปทุมธานี และรังสิต-นครนายก ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยระบายปริมาณการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันให้มีปริมาณการจราจรเบาบางลง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนทางหลวงสายหลักตามแนวด้านตะวันตกและด้านตะวันออก เชื่อมโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบจังหวัดปทุมธานี รวมทั้ง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรในปัจจุบัน

ทล.ทุ่มงบ 9.5 พันล้าน ออกแบบเส้นทางใหม่ หนุนมอเตอร์เวย์สาย 9
 

·
Banned
Joined
·
37,507 Posts
ทล.ตั้งงบกว่า 9.5 พันล้านผุดถนนใหม่พรัอมสะพานสามโคก เชื่อมมอเตอร์เวย์สาย 9
เผยแพร่: 11 ก.พ. 2564 13:24 ปรับปรุง: 11 ก.พ. 2564 13:24 โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กรมทางหลวงจัดงบ 9,590 ล้านบาทผุดถนนแนวใหม่เชื่อมมอเตอร์เวย์สาย 9 East-West พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ “สะพานสามโคก” จัดคิวงบปี 65 ลุยตอกเข็ม หวังเพิ่มประสิทธิภาพ แก้จราจรติดขัดรอบ จ.ปทุมธานี

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347-จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+000 จุดสิ้นสุดโครงการที่ กม.14+347 ระยะทาง 14.347 กิโลเมตร รวมงานออกแบบปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสามโคก) และกรมทางหลวงได้ออกแบบใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ควบคุมและบำรุงรักษาทางหลวง และอีกส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนพักผ่อน และสถานที่จัดงานตามเทศกาลต่างๆ โดยมูลค่าลงทุนของโครงการฯ รวม 9,590 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 โดยใช้ชื่อโครงการในการเสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 คือ แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว) ซึ่งโครงการได้รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย “สะพานสามโคก” และจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกกับด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี

โดยพื้นที่สำหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก และ อ.คลองหนึ่ง 7 ตำบล คือ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.สามโคก ต.บ้านประทุม ต.เชียงรากใหญ่ ต.บางพูด และ ต.คลองหนึ่ง

ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบตัวจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางทำให้มีปริมาณจราจรจำนวนมาก อีกทั้งต้องรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ตัวจังหวัดปทุมธานีเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

กรมทางหลวงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกกับด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานีโดยไม่ต้องใช้เส้นทางรังสิต-ปทุมธานี และรังสิต-นครนายก ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยระบายปริมาณการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันให้มีปริมาณการจราจรเบาบางลง
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top