SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 6 of 6 Posts

·
.
Joined
·
2,968 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Yhy, obrobilem dwie tylko i wrzuciłem na szybko, do kompa od niedzieli prawie nie siadłem, a dziś byłem w Kutnie do późna :). Ciekawe czy jest taki wątek: [Kutno]Panoramy miasta (chyba jeszcze nie były) ;).
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top