SkyscraperCity Forum banner

Randstad

  • Samenwerken

    Votes: 11 78.6%
  • Eigen programma

    Votes: 3 21.4%
1 - 7 of 7 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,675 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Moeten de randstadgemeenten samenwerken om meer internationale bedrijvigheid naar de Randstad te halen, of is het gerichter dat ieder op zijn eigen manier zaken doet?
 

·
Weestwel?
Joined
·
1,713 Posts
Moet de rest van Nederland samenwerken om meer internationale bedrijvigheid naar de rest van Nederland te halen, of is het gerichter dat ieder op zijn eigen manier zaken doet?
 

·
Kejje't hoore dan!?
Joined
·
205 Posts
Ik denk dat de steden in de Randstad onderling duidelijke afspraken moeten maken over welke bedrijvigheid voor welke stad of welk gebied prioriteit heeft. En als dat overleg wat moeilijk ligt voor de hele randstad, dan in ieder geval de Zuidvleugel waar de steden bijna tegen elkaar aan liggen. Voor hoogwaardige kennisindustrie bestaan er al redelijk wat van dit soort afspraken tussen de steden, maar ik kan me voorstellen dat dit ook in andere branches zoals verzekeringen of banken oid mogelijk is. Op zo'n manier kun je echte hotspots voor bepaalde typen bedrijvigheid inrichten waardoor het internationaal aantrekkelijke en bekende vestigingsplaatsen ontstaan.
 

·
Administrator
Joined
·
30,675 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Volgens kan Rotterdam meer winnen door zich als centrale stad in een brede stedelijke regio (met de drechtsteden en Zeeland) te presenteren, dan om zich gelijkwaardig op te stellen in de Randstad. Uiteindelijk werkt de zwaartekracht namelijk altijd in het voordeel van de grootste massa.
 

·
Registered
Joined
·
311 Posts
In het buitenland (vooral Amerika) liggen steden veel verder uit elkaar en zijn ze ook veel groter (zowel qua metropool als qua inwoneraantal). Het zou dus niemand verbazen als je de randstad als 1 stad voorstelt. Met de trein is het immers straks maar 30 minuutjes van de ene kant van de stad naar de andere.

Wat natuurlijk wel de nekslag gaat zijn voor Rotterdam is als je op basis van deze theorie gaat herinrichten. Rotterdam zal zijn positie als havenstad blijven behouden, maar het Central Business District zal verplaatst worden naar Amsterdam. Samenwerken op dat niveau zal dus wel eens ongunstig kunnen uitpakken. Wat wel zo is is dat de efficientie enorm verbeterd kan worden. Door de schaalvergroting en de betere samenwerking is het voor bedrijven aantrekkelijker om zich hier te vestigen dan wanneer we over 4 losse steden praten.
 

·
Banned
Joined
·
7,693 Posts
Ach ja, alsof er nog niet genoeg lokkers zijn: een zeer prettig fiscaal klimaat (NL is al favoriet bij de VS), een mooie HSL tunnel, flitsende stations.
Als je iets wil veranderen: maak van de huidige stadgewesten EU cities, de laag boven de gemeenten die het internationale belang van het SG behartigt. Zodat wethouder Pastoors geen brokken kan maken in bijv London als er een islamitische bankier het wel ziet zitten in een woontoren in Kralingen.
De rangorde van de NL steden verandert dan iets (Leiden, Haarlem, Arnhem voornamelijk) maar investeerders kijken reeds lang naar zulke kengetallen.
Overigens is het voor de consumptie economie beter het te laten zoals het is. Gemeente 10,000 biedt nu nog goedkopere stoephoer dan gemeente 50,000 dus verknalt 10,000 het landschap verder en daalt 50,000 iets in groei.
Voor een verstandige ruimteljke ordening is beter om lokale machten uit te schakelen.
Barendrecht en Elst blijven beslissen over voorzieningen in eigen gebied maar zulke plaatsen zouden niet langer moeten kunnen opbieden tegen de grote steden in de buurt. Zulke bevoegdheden zijn democratisch te verplaatsen naar een bovengemeentelijke laag. Het CDA zal erg tegensputteren.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top