SkyscraperCity Forum banner

Glosujcie

1 - 12 of 12 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
ooo ****....niezłe...10/10 Ale nie ma poola...poczekam ;)
 

·
Registered
Joined
·
4,027 Posts
Łahahah zaraz wszyscy będą ponownie chcieli Koreańczyka wysłać na banicja za to, że w UPC szans nie będą mieć :]

10 a jak ! klimat jak żadne inne zdjęcie z UPC...
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top