SkyscraperCity Forum banner

?

 • 10

  Votes: 2 10.5%
 • 9

  Votes: 5 26.3%
 • 8

  Votes: 12 63.2%
 • 7

  Votes: 0 0.0%

Samotny

1283 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  krzewi


Dziadek, były mieszkaniec Szczecina, który często przesiaduje w na ławeczkach w okolicy Jasnych Błoni. Znalazłem gdzieś w archiwum.


Edit: damn;/ szkoda, że polli nie można edytować (by były puibliczne);/
1 - 2 of 2 Posts
Racja - trafna uwaga. Następnym razem będę o tym pamiętał.
Daję 8.. a to dlatego, że nie ma odejścia i motyw samotności z tak bliska jest trudno dostrzegalny.. ot Pan na ławeczce... w moim odczuciu zadziałałoby to zdjęcie mocniej gdyby było więcej pustki wkoło niego.. wówczas wyglądałby na samotnego otoczonego przestrzenią.. ładne zdjęcie, ale za mało na 9 w mym odczuciu, miłego piątku i reszty weekendu!
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top