SkyscraperCity Forum banner

[Samouczek] Konwersja plików .djvu do formatu .jpeg

52890 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  halskun
Krótki przewodnik wykonywania zamiany plików graficznych z rozszerzeniem .djvu do formatu graficznego o rozszerzeniu .jpeg przy zachowaniu znakomitej jakości.

Część plików udostępnianych do przetargów w internecie nie jest w plikach .pdf
tylko posiada rozszerzenie .djvu.
Jeśli chcemy przerobić taki plik do wstawienia na forum lub dokonać prostej edycji niezbędne jest wykonanie konwersji tych rysunków do formatu .jpeg.

Aby wykonać konwersję skorzystamy z darmowej przeglądarki plików graficznych IRFANVIEW.

No to do dzieła.

Wchodzimy na stronę projektu Irfanview.
Jest tych stron kilka. My wybieramy polską, pod następującym linkiem: http://irfan-view.pl/

Po otwarciu strony mamy następujący widok:Klikamy „Pobierz” i widzimy następną stronę:W górnym zaznaczeniu czerwoną pętelką wybieramy serwer, z którego pobierzemy aplikację. Sama przeglądarka ma niecałe 2 MB.
Po pobraniu instalujemy ją i wracamy na stronę pobierania.
Dolne zaznaczenie czerwoną pętelką wskazuje miejsce, z którego można pobrać polski plik językowy.
Należy go zainstalować, chyba, że wystarczą nam podstawowe języki aplikacji – angielski i niemiecki.
Następnie przechodzimy na stronie internetowej do zakładki „wtyczki” i naszym oczom ukazuje się następujący widok:
Instalujemy zaznaczony w czerwonym okienku: instalator.exe (około 8 MB).
Po zainstalowaniu wtyczek (pluginów) otwieramy Irfanview, zmieniamy jeszcze w menu – options - change language – polski.dll.

I jesteśmy gotowi do działania.

Na naszym ekranie jest następujący widok:
Klikamy menu „Plik”, „Otwórz” , ustawiamy w oknie wyboru „Pliki typu” tak, żeby wyglądało, jak na poniższym zrzucie:
Będziemy mogli zobaczyć wtedy pliki z rozszerzeniem .djvu w dużym oknie wyboru. Wskazujemy interesujący nas plik i klikamy „Otwórz”.
Wybrany plik otworzy się w oknie przeglądarki.
Aby go zapisać w formacie .jpeg należy ponownie użyć opcji „Plik” i w menu wybrać „zapisz jako”. Jak na poniższym rysunku:Otworzy nam się okno, w którym trzeba wskazać format pliku wynikowego w oknie „zapisz jako typ”. Należy wybrać tak, jak na ostatnim zrzucie ekranowym po lewej stronie na dole.
Jeszcze tylko trzeba wskazać docelową lokalizację, kliknąć „zapisz” i gotowe.

Powodzenia:).

UWAGA 1: ważny jest suwak wyboru jakości, zaznaczony na ostatnim zrzucie czerwoną pętelką po prawej stronie u góry. W zależności od wybranej jakości pliki wynikowe są mniejsze lub większe (wiadomo, traci się na kompresji). Na przykład plik 2 MB w formacie .djvu po konwersji do .jpeg z 80% jakością może dać plik wynikowy ważący 20 MB.

UWAGA 2: konwersja jest możliwa tylko dla pojedynczych rysunków lub stron, tj. nie można zrobić wielostronicowego jotpega. Jest natomiast możliwe zrobienie wielostronicowego pedeefa. Ale to nie w tej instrukcji.

UWAGA 3: konwertowanie zajmuje sporo zasobów komputera. Słabszy sprzęt może robić to długo lub nawet się zawiesić.

ZASTRZEŻENIE:
Nie zezwalam na kopiowanie powyższej instrukcji na innych forach. Można jedynie podawać ten link na SSC.

Proszę o uwagi na temat błędów lub poprawek.
See less See more
7
1 - 6 of 6 Posts
To samo j.w., ale nieco krócej:
W "Document Express" > Export Page As... > jpeg (lub bmp, tiff i in.)
Właśnie dzisiaj zmierzyłem się z koniecznością konwersji z djvu do jpg, nawet nie wiedziałem, że Irfan View daje takie możliwości, ale dzięki Waszym informacjom już wiem, że daje. Dzięki za pomoc :banana:
  • Like
Reactions: 1
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top