SkyscraperCity Forum banner

San Miguel de Cozumel - Mexico

897 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Topaas
24
De volgende haven tijdens de cruise door de Caraïbische Zee is San Miguel de Cozumel. Eerder werden Havana, Belize, Roatán en Kohunlich bezocht.

Foto's gemaakt met de Sony A7M2 en de Samsung Galaxy S7 Edge

21-07-2017:

1. De MSC Opera aan de pier in de haven van San Miguel

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - MSC Opera - 1
by Topaas, on Flickr

2. Het plaatsje San Miguel ligt op het eiland Cozumel en toerisme is waar het hier om draait

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 1
by Topaas, on Flickr

3.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - MSC Opera - 4
by Topaas, on Flickr

4.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 2
by Topaas, on Flickr

5.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 3
by Topaas, on Flickr

6.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 4
by Topaas, on Flickr

7.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 5
by Topaas, on Flickr

8.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 6
by Topaas, on Flickr

9.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 7
by Topaas, on Flickr

10.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 8
by Topaas, on Flickr

11.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 9
by Topaas, on Flickr

12.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 10
by Topaas, on Flickr

13.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 11
by Topaas, on Flickr

14.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 12
by Topaas, on Flickr

15.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 13
by Topaas, on Flickr

16.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 14
by Topaas, on Flickr

17.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 17
by Topaas, on Flickr

18.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 18
by Topaas, on Flickr

19.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 19
by Topaas, on Flickr

20.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 20
by Topaas, on Flickr

21.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 21
by Topaas, on Flickr

22.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 22
by Topaas, on Flickr

23.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - 23
by Topaas, on Flickr

24. Terug bij de boot.

2017-07-21 San Miguel de Cozumel - MSC Opera - 6
by Topaas, on Flickr

De eerste helft van deze cruise zit er hiermee op en we gaan weer terug naar de vertrekhaven Havana

-Einde-
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top