SkyscraperCity Forum banner

Saraburi | Transit Bus

3751 Views 10 Replies 3 Participants Last post by  napoleon
1 - 11 of 11 Posts
......
สระบุรีดันระเบียงศก. ลงขันผุดระบบขนส่ง

23 December 2017

“สระบุรีพัฒนาเมือง” ประกาศให้จังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมทวาย-กาญจนบุรี-อยุธยา-สระแก้ว และแก่งคอย-มาบตาพุด หนุนรัฐสร้างสนามบินนานาชาติที่แก่งคอย-มวกเหล็กให้เป็นฮับโลจิสติกส์ ล่าสุดลงขันรายละ 1 ล้านสร้าง 3 เส้นทางขนส่งมวลชนมาตรฐานเริ่มกลางปี 61

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยว่า เตรียมเสนอรัฐบาลใช้จังหวัดสระบุรีเป็นยุทธศาสตร์ของศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเส้นล่าง โดยการพัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางรางและทางอากาศของภาคกลางในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยจะเสนอให้รัฐบาลลงทุนก่อสร้างสนามบินนานาชาติในพื้นที่ต่อเนื่องอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าที่ล้นมาจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิที่ปริมาณการรองรับจะเต็มในอีก 7 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่มวกเหล็ก-เขาใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล

“จะเสนอให้รัฐบาลขยายโครงข่ายทางรางต่อเนื่องจากเส้นทางแก่งคอย-มาบตาพุดซึ่งเป็นโครงข่ายเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคกลาง-ภาคตะวันออก โดยเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจย่อยฝั่งตะวันตกซึ่งจะพาดผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี-ราชบุรี (หนองปลาดุก) กาญจนบุรี โดยหากเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจย่อยทั้ง 2 เส้นทางเข้าด้วยกันจะเป็นระเบียงเศรษฐกิจเส้นล่างที่เชื่อมโยงได้ทั้งฝั่งทวายของเมียนมากับกัมพูชาและเวียดนาม จะช่วยเพิ่มศักยภาพการค้าระหว่างประเทศได้สูงขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้นสระบุรีพัฒนาเมืองยังเสนอให้รัฐบาลวางแผนเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก โดยมีสระบุรีเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางดังกล่าวอีกด้วย”

สำหรับโครงการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2561 ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เขตเมือง จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 40 คนคนละ 1 ล้านบาทรูปแบบร่วมทุนกับบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสต์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด (Regional Transit Coperation) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งมวลชนกลางของเครือข่ายพัฒนาเมือง เปิดเส้นทางให้บริการรถบัสพื้นชานตํ่า (low-floor transit bus) จำนวน 3 เส้นทางในระยะแรก คาดว่าใช้งบประมาณลงทุน 120 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่ 3 ของประเทศที่มีระบการขนส่งมวลชนรองได้มาตรฐานเปิดให้บริการ

“สำหรับการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจนั้น สระบุรีมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคกลาง พื้นที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่เนิน ไม่มีปัญหานํ้าท่วม ไม่มีเส้นแผ่นดินไหวพาดผ่าน จึงเหมาะในการเป็นเมืองเศรษฐกิจพาณิชยกรรมและการอยู่อาศัยในอนาคต”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,324 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

http://www.thansettakij.com/content/243654
See less See more
  • Like
Reactions: 1
ทุกวันนี้ รถติดหนักมาก ผังเมืองเหมือนใบไม้ รถรอบเมืองมีแต่รถเมล์ร้อน ถ้าได้รถเมล์แอร์ก็นับว่าดีต่อคนเมืองนี้จริงๆ
3 เส้นทางในระยะแยก คงยึดแนวเส้นทางจากรถรอบเมือง-รถสองแถวในปัจจุปัน เช่น
สาย1 อ.เสาไห้(ห่างจากตัวเมืองสระบุรีทางทิศตะวันตก 7 กิโลเมตร) - บขส.สระบุรี - สวนกุหลาบสระบุรี(ห่างจากตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3 กิโลเมตร)
สาย2 สนามกีฬา อบจ.สระบุรี(ห่างจากตัวเมืองทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร) - บขส.สระบุรี - ศูนย์ราชการแห่งใหม่(ห่างจากตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กิโลเมตร) - โรบินสันสระบุรี(ฝั่งถนนวงแหวนรอบเมือง)
สาย3 รพ.สระบุรี - บขส.สระบุรี - โรบินสันสระบุรี(ฝั่งถนนมิตรภาพ) - ตลาดแก่งคอย(ห่างจากตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กิโลเมตร)
See less See more
ทุกวันนี้ รถติดหนักมาก ผังเมืองเหมือนใบไม้ รถรอบเมืองมีแต่รถเมล์ร้อน ถ้าได้รถเมล์แอร์ก็นับว่าดีต่อคนเมืองนี้จริงๆ
3 เส้นทางในระยะแยก คงยึดแนวเส้นทางจากรถรอบเมือง-รถสองแถวในปัจจุปัน เช่น
สาย1 อ.เสาไห้(ห่างจากตัวเมืองสระบุรีทางทิศตะวันตก 7 กิโลเมตร) - บขส.สระบุรี - สวนกุหลาบสระบุรี(ห่างจากตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 3 กิโลเมตร)
สาย2 สนามกีฬา อบจ.สระบุรี(ห่างจากตัวเมืองทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร) - บขส.สระบุรี - ศูนย์ราชการแห่งใหม่(ห่างจากตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กิโลเมตร) - โรบินสันสระบุรี(ฝั่งถนนวงแหวนรอบเมือง)
สาย3 รพ.สระบุรี - บขส.สระบุรี - โรบินสันสระบุรี(ฝั่งถนนมิตรภาพ) - ตลาดแก่งคอย(ห่างจากตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กิโลเมตร)
สาย3 รพ.สระบุรี - บขส.สระบุรี - โรบินสันสระบุรี(ฝั่งถนนมิตรภาพ) - ตลาดแก่งคอย(ห่างจากตัวเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กิโลเมตร) นี่ผมเคยอาศัยขึ้นไป เลยรู้ว่าเป็นอย่าง ไร - วิ่งไปตามถนที่ ท่านผู้นำสั่งให้สร้างขนานไว้ เผื่อ ทางรถไฟ ช่วงปากเพรียว (สระบุรี) - แก่คอยโดนระเบิดลง หนะครับ
See less See more
เลือก 5 เมืองนำร่อง พัฒนาขนส่งมวลชน

3 February 2018

เลือก 5 เมืองนำ ร่องลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ใช้ระบบรถบัสชานตํ่าให้บริการก่อนยกระดับเป็นเดินรถรางและรถไฟฟ้าในอนาคต บริษัท RTC ชง เชียงใหม่ ระยอง อุดรธานี สุโขทัย สระบุรี ใช้บริการแน่ปีนี้

แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ มีมติจะเร่งดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรูปแบบการใช้รถบัสชานตํ่าให้บริการ จำนวน 10 คัน ราคาคันละ 3.5 ล้านบาท ติดตั้งระบบไอทีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีแนวเส้นทางจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ไปยังย่านธุรกิจนิมมานเหมินทร์ ผ่านชุมชนคูเมืองเก่า ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ช่วงนำร่องค่าโดยสารคนละ 20 บาทตลอดสาย

โดยมีบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิสท์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (RTC: regional transit corporation) ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาเมืองและการขนส่งทางราง เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง และการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจรอบพื้นที่สถานีขนส่งมวลชน ให้บริการเดินรถ


“เบื้องต้นได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถสองแถวแดงเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วโดยเรียกเส้นทางนำร่องของเชียงใหม่ว่า R3 จะทดลองวิ่งให้บริการก่อน 6 เดือนและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดขอให้บริการฟรีในช่วงแรกนี้ก่อน 15 วัน หลังจากนั้นขบ.จะให้บริษัท RTC เข้าไปสัมปทานดำเนินการร่วมกับแต่ละจังหวัดต่อไปได้ทันที

โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และจะนำรูปแบบการเดินรถดังกล่าวไปลงทุนในจังหวัดระยอง สุโขทัย อุดรธานี และสระบุรีให้ได้ใช้บริการในปี 2561 นี้”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,336 วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

http://www.thansettakij.com/content/255448
See less See more
สระบุรีใช้ 'สมาร์ทบัส' เม.ย.นี้

2019-02-17

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัด เปิดเผยว่า บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจะร่วมกับเครือข่ายขนส่งมวลชนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดทดลองให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (สมาร์ทบัส) สายแรกในเดือน เม.ย. 62 และ ในเดือน พ.ย. 62 จะเปิดบริการสายที่สอง เพื่อใช้เป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนรองเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างศูนย์เศรษฐกิจใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีกับศูนย์เศรษฐกิจไมช์ถนนสุดบรรทัดหรือ MSD ( MICE Special Districts) ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการประชุมร่วมระหว่างเทศบาลเมืองสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี และสมาคมการผังเมืองไทยเข้าร่วมประชุม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากลไกการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม หรือ SG-ABC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ประชุมเห็นตรงกันในการใช้แนวคิด "สระบุรีเมืองไมซ์อัจฉริยะ" หรือ Saraburi MICE & Smart City

นายนพดล กล่าวต่อว่า โดยใช้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมและนิทรรศการได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยงทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยววิถีชุมชนและการเกษตร พร้อมด้วยธุรกิจโรงแรมที่พัก การค้าปลีก เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีการสร้างศูนย์การประชุมบริเวณใกล้ศาลากลางแห่งใหม่และ อ.มวกเหล็ก สามารถรองรับผู้ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นคนรองรับการเปิดบริการของรถไฟความเร็วสูงสระบุรีและการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา พร้อมด้วยการเปิดบริการระบบขนส่งมวลชนรองเมืองสระบุรี ทั้งนี้จะทำให้ปี 2570 สระบุรีจะเป็นเมืองศูนย์การพัฒนาพิเศษอัจฉริยะหรือไมซ์ ที่มีความสมบูรณ์

https://www.dailynews.co.th/economic/693501
See less See more
สระบุรีใช้ 'สมาร์ทบัส' เม.ย.นี้

2019-02-17

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัด เปิดเผยว่า บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจะร่วมกับเครือข่ายขนส่งมวลชนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดทดลองให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (สมาร์ทบัส) สายแรกในเดือน เม.ย. 62 และ ในเดือน พ.ย. 62 จะเปิดบริการสายที่สอง เพื่อใช้เป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนรองเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างศูนย์เศรษฐกิจใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีกับศูนย์เศรษฐกิจไมช์ถนนสุดบรรทัดหรือ MSD ( MICE Special Districts) ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการประชุมร่วมระหว่างเทศบาลเมืองสระบุรี หอการค้าจังหวัดสระบุรี และสมาคมการผังเมืองไทยเข้าร่วมประชุม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากลไกการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม หรือ SG-ABC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ประชุมเห็นตรงกันในการใช้แนวคิด "สระบุรีเมืองไมซ์อัจฉริยะ" หรือ Saraburi MICE & Smart City

นายนพดล กล่าวต่อว่า โดยใช้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมและนิทรรศการได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยงทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยววิถีชุมชนและการเกษตร พร้อมด้วยธุรกิจโรงแรมที่พัก การค้าปลีก เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีการสร้างศูนย์การประชุมบริเวณใกล้ศาลากลางแห่งใหม่และ อ.มวกเหล็ก สามารถรองรับผู้ประชุมได้ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นคนรองรับการเปิดบริการของรถไฟความเร็วสูงสระบุรีและการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา พร้อมด้วยการเปิดบริการระบบขนส่งมวลชนรองเมืองสระบุรี ทั้งนี้จะทำให้ปี 2570 สระบุรีจะเป็นเมืองศูนย์การพัฒนาพิเศษอัจฉริยะหรือไมซ์ ที่มีความสมบูรณ์

https://www.dailynews.co.th/economic/693501
อยากให้รถเมล์แอร์มาเร็วๆ
ทุกวันนี้ รถเมล์รอบเมือง ทั้งเก่าทั้งร้อน เส้นทางไม่ครอบคลุมทั้งเมืองด้วย
(ฝั่งตลาดใน-นอก&รพ.สระบุรี มีรถเมล์วิ่ง แต่ข้ามมาฝั่งบ้านอ้อย-บ้านบึง มีแต่สองแถวเป็นหลัก)
See less See more
สายรถเมล์ปรับอากาศ สระบุรี กำลังจะเริ่มใช้งานเเล้ว มาดูกันว่ารายละเอียดเป็นไง ผ่านตรงไหนบ้าง

https://www.youtube.com/watch?v=PfmcYmIHdEM

ทดลองเดินรถ 29 เมษายนนี้
See less See more
สายรถเมล์ปรับอากาศ สระบุรี กำลังจะเริ่มใช้งานเเล้ว มาดูกันว่ารายละเอียดเป็นไง ผ่านตรงไหนบ้าง

https://www.youtube.com/watch?v=PfmcYmIHdEM

ทดลองเดินรถ 29 เมษายนนี้
See less See more
  • Like
Reactions: 1
29 เม.ย.ทดลองวิ่ง "สมาร์ทบัสสระบุรี" เก็บ 20 บาท

2019-04-27

นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 29 เม.ย. นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกับบริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัด จะเปิดทดลองให้บริการรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะ (สมาร์ทบัส) สาย 10 ดำเนินตามโครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี-ศาลจังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.62 โดยจะเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย สามารถจ่ายค่าโดยสารด้วยระบบเงินสด และ บัตรรายเดือนที่จะจำหน่ายในราคา 700 บาท โดยใช้บริการไม่จำกัดจำนวนเที่ยว เบื้องต้นจะจัดจำหน่ายที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี รวมทั้งจุดจอดสมาร์ทบัสใหญ่ๆด้วย

นายสุชัย กล่าวต่อว่า สมาร์ทบัสสระบุรีจะมีรถให้บริการ 2 คัน ตั้งแต่เวลา 06.30-17.30 น. แนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี-สุขอนันต์-โฮมโปร-สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี-โรบินสันสระบุรี-ไทวัสดุ-โรงพยาบาลสระบุรี-วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี-โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม-เอสโบ้โฮมเวิร์ด-สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี-ศาลจังหวัดสระบุรี-ชุมชนดาวเรือง-ตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี และกลับมาที่จุดเริ่มที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี สำหรับสมาร์ทบัสสระบุรีนี้จะเป็นรถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก (ไมโครบัส ) ขนาด 8-10 เมตร 22 ที่นั่ง รวมที่ยืนได้ประมาณ 30 คน ภายในรถจะมีกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) และ ระบบจีพีเอส ที่เชื่อมต่อกับรถโดยสาร เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถ และให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถที่จะเข้าจุดจอดต่างๆ ได้ที่แอพพลิเคชั่นเวียบัส เพื่อวางแผนในการเดินทางได้
นายสุชัย กล่าวอีกว่า หลังจากเปิดให้บริการแล้วจะเก็บข้อมูลกระแสตอบรับจากผู้โดยสาร ช่วงเวลาที่ให้บริการ และปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี เนื่องจากในพื้นที่ อ.เมืองสระบุรีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1 แสนกว่าคน มีการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ติดต่อบริการที่โรงพยาบาลสระบุรีที่มีประมาณวันละ 3,000 คน รวมทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี ตามหน่วยงานราชการ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ

นายสุชัย กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการในพื้นที่ อ.เมืองสระบุรี มีทรุดโทรมมาก ใช้งานมากกว่า 30 ปี และบางครั้งส่งผู้โดยสารไม่ถึงจุดหมายปลายทาง จนผู้โดยสารมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง และรถโดยสารเหล่านี้ส่วนมากเป็นกลุ่มรายย่อยทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมการเดินรถได้ ดังนั้นการเปิดให้บริการสมาร์ทบัสเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะนำรถโดยสารสาธารณะมาให้บริการและให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจที่จะลงทุน ตลอดจนเชื่อมต่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกับในหลายจังหวัดที่เริ่มมีสมาร์ทบัสให้บริการแล้ว เช่น จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และอุดรธานี ทั้งนี้เมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จจะเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งจังหวัดสระบุรีพิจารณา หากประสบความสำเร็จต้องเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาเดินรถในเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งมีแนวคิดจะเสนอกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้มีจัดตั้งกองทุน และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารกองทุน จากนั้นนำรายได้จากการจัดเก็บค่าภาษีรถประมาณ5% เข้ากองทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดที่ดีมีคุณภาพต่อไป

https://www.dailynews.co.th/economic/706206
See less See more
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top