SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
41 - 60 of 986 Posts

· Registered
Joined
·
24,336 Posts
Pa ti si jedan vizionar!
 

· HDZ
Joined
·
7,229 Posts
^^
:nuts:
Pa zar ne postoji to "čudo", i "atrakcija", već desetinama godina. To će biti samo kabine drugačijeg dizajna.
 

· senior member
I don't know sh*it about fu*ck
Joined
·
19,179 Posts
I ja se pitam kakva atrakcija - mada sumnjam da predstavljaju ovako fragilne kabine nekakav pametan izbor
 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
U PPOV Butila uloženo preko 25. mili. eura bez rješenja za prikupljeni muljProjekt prečišćavanja otpadnih voda Butile, vrijedan više od 25 miliona eura, okončan je u junu mjesecu prošle godine, kroz koji još uvijek nije u potpunosti riješeno zbrinjavanje njegovog nusprodukta.

Riječ je o visoko kontaminiranom otpadu, odnosno mulju iz kanalizacije, koji u slučaju da se ne zbrine na adekvatan način može izazvati ozbiljne posljedice po život i zdravlje stanovništva.

Prečistač otpadnih voda u Butilama u svojim nepropusnim lagunama, sadašnjim privremenim deponijama, svakodnevno prikuplja ogromne količine ovog otpadnog mulja, negdje oko 60 do 70 m3, što je oko 50 tona otpada, a do sada je već odloženo oko 20.000 tona.

PRIVREMENE DEPONIJE

Privremene deponije su urađene prema modelu gradske deponije koja podrazumijeva tri zaštitna sloja foliju, geotekstil i šljunak. Kapacitet jedne privremene deponije predviđen je za odlaganje mulja u vremenskom periodu od šest mjeseci.

Imajući u vidu, da je Zakonom o upravljanju otpadom definisano da se otpad može privremeno skladištiti prije odlaganja najviše do 12 mjeseci, jasno je da se hitno treba staviti u proceduru nalaz Studije izvodljivosti i opredijeliti se za konačno rješenje zbrinjavanja otpada sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila.

Poznato je da je otpadni mulj i u prijeratnom periodu, kada je postrojenje radilo, bio ogroman problem, jer je deponija bila jedino mjesto gdje se mulj mogao odlagati. A deponija niti ima kapacitete niti po propisima može primati i odlagati mulj.

Iz KJKP Vodovod i Kanalizacija, Sarajevo za Akta.ba su kazali da je u toku iznalaženja mogućnosti dodatnog tretmana dehidriranog mulja, koji nastaje u procesu prečišćavanja otpadne vode.

"Do sada je urađena Studija za tretman i odlaganje mulja sa PPOV Butila-Sarajevo u kojoj su data konkretna rješenja za konačnu dispoziciju dehidriranog mulja kao nus produkta prečišćavanja. Sva rješenja navedena u Studiji se trenutno razmatraju, a konačan izbor metoda ili načina dodatnog tretmana dehidriranog mulja će biti donešen u narednom periodu", kažu iz KJKP VIK-a.

Tehnološki proces tretmana mulja na postrojenju Butila sastoji se od zgušnjavanja, digestije i finalnog dehidriranja. A gas koji nastaje tokom digestije se koristi u kogeneracijskom postrojenju za proizvodnju dijela toplote i električne energije za nesmetan rad postrojenja.

U samoj Studiji obrađene su različite mogućnosti zbrinjavanja mulja, kao što su odlaganje na odlagalištima, primjena u poljoprivredi, šumarstvu i sanaciji degradiranih područja, odlaganje na poljima za humuziranje, spacijalne tehnologije, kompostiranje, suspaljivanje sa komunalnim otpadom, suspaljivanje u cementnoj industriji, monospaljivanje, te odvoz u inostranstvo.

Studija je ponudila alternative konačnog tretmana i odlaganja mulja sa devet predloženih varijanti. U zaključcima Studije je navedeno da odlaganje mulja na deponiji ne može biti prihvatljivo rješenje, kao i da primjena mulja u poljoprivredne svrhe, te u šumarstvu i za saniranje degradiranih površina, ne može biti održivo dugoročno rješenje za Kanton Sarajev

Studija je ocijenila da gasifikacija i piroliza za otpadni mulj sa Butila nije pogodno rješenje, jer tehnologija još nije na takvom nivou, da bi bila pogodna za komercijalnu aplikaciju i u ovom trenutku je još u fazi istraživanja i razvoja.

STUDIJA KOJA NE NUDI RJEŠENJA

Kao jedna od prihvatljivih varijanti predložena je upotreba mulja kao energetskog izvora, odnosno spaljivanje i suspaljivanje, pri čemu su ponuđene tri moguće alternative monospaljivanje, suspaljivanje sa komunalnim otpadom i suspaljivanje u Fabrici cementa Lukavac i Fabrici cementa Kakanj. Nosioci izrade Studije su Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo i Institut za ekološki inženjering d.o.o. Maribor.

Almir Bajtarević, stručni saradnik za ISO standarde i Zaštitu okoline u Tvornica cementa Kakanj, kazao je za naš portal da je na ovu temu, još u martu 2017. godine razgovarao sa Zijadom Krvavac, pomoćnicom Ministra za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo gdje je dobio informaciju da se radi o veoma vlažnom materijalu sa preko 80 posto vlage, što apsolutno nije moguće koristiti kao alternativno gorivo.

"Naime, upotreba kanalizacionog mulja iz velikih gradskih kolektora, tj. materijala poznatog pod nazivom ´sewage sludge´ u cementnoj industriji u Evropi je redovna i normalna praksa. Međutim, radi se o materijalu koji je prethodno pripremljen osušen, kako bi uopšte mogao biti korišten kao alternativno gorivo. A sadržaj vlage pri tome ne smije se kretati više od 10 a maksimalno do 20 posto", kaže Bajtarević.

Pojašnjava da je za sušenje ovog materijala, potrebno instalirati posebnu opremu na postrojenju u Butilama, što podrazumijeva i određena investiciona ulaganja.

Trenutno aktuelna proizvodnja finalnog-dehidriranog mulja u Postrojenju je oko 35 m3, radi se o suhoj tvari oko 25 posto. Sav mulj se prvobitno odlaže u skladištu odvodnjenog mulja čiji je kapacitet 500 m2, a zatim se prebacuje na privremene deponije koje se nalaze u okviru vlastite parcele ovog Postrojenja.

TROŠKOVI RADA POSTROJENJA 7 MILIONA KM

Troškovi rada PPOV u 2017. godini su iznosili 2.300.000,00 KM od čega je Vlada KS na ime subvencioniranja rada Postrojenja u 2017. godini uplatila miliona KM dok je ostatak troškova pao na teret poslovanja KJKP "Vodovod i Kanalizacija", Sarajevo. Iz KJKP VIK-a kažu da da su troškovi rada za cijelu godinu puno veći i da iznose skoro 4 miliona KM.

Ako ovdje dodamo činjenicu da tretman odlaganja muljnog otpada nije definisan odnosno troškovi tretmana i odlaganja muljnog otpada predstavljaju 70 posto ukupnih troškova rada postrojenja projekcija ukupnih godišnjih troškova rada postrojenja u punom kapacitetu iznosi cca 7 miliona KM.

Cijeli projekat finansiran je nepovratnim sredstvima EU kroz IPA fondove u vrijednosti od 13 miliona eura, sredstvima zajma Svjetske banke i sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo.

Budući da je KJKP "Vodovod i Kanalizacija" obveznik pribavljanja nove okolinske dozvole za PPOV Butila, koja je u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ista još uvijek nije podnesena.

Okolinskom dozvolom trebale bi biti propisane mjere za zbrinjavanje svih vrsta otpada koje nastaju u procesu rada, a koje je operator, odnosno KJKP VIK dužan preduzimati u narednom periodu.

Za realizaciju projekta izrada projektne dokumentacije, osiguranje finansija, izgradnje postrojenja za ekološki korektan tretmana mulja na PPOV Butila optimalno je, kako kažu stručnjaci, potrebno 18 do 24 mjeseca, što znači dodatnih cca 60.000 tona "smeća" kojim dobijamo jednu veliku eko bombu, neprihvatljivu i nepodnošljivu za grad Sarajevo ali i regiju.

A do tada će cijenu ovog “ekološkog” postojenja plaćati građani.
Akta
 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
Općina Centar učestvovala u utopljavanju šest stambenih zgrada

U okviru projekta postavljanja termo fasada na objekte kolektivnog stanovanja kojeg zajednički finansiraju stanari zgrada i Općina Centar, do sada su okončani radovi na svih šest stambenih zgrada koje su uključene u ovaj projekat u ulicama Bolnička 50, Kaptol 28, Kalemova 38, Franca Lehara 13, Derebent 24-26 i Branilaca Sarajeva 4.

Riječ je o projektu gdje Općina Centar iz svog budžeta sufinansira dio radova, najviše do 50 posto od ukupne vrijednosti, dok ostatak sredstava moraju prikupiti stanari stambene zgrade kolektivnog stanovanja. Općina Centar je za ovu namjenu u prošlogodišnjem budžetu izdvojila 110.185 KM koje su upraviteljima raspoređene na sljedeći način: „Epismont“-Bulevar Franca Lehara 13 (29.427 KM), „OKI upravitelj“ –Derebent 24-26 (14.756 KM), te Bolnička 50 (15.241 KM), „Sarajevostan“-Branilaca Sarajeva 4 (17.321 KM), „Fidges upravitelj“-Kaptol 28 (20.840 KM) i Kalemova 38 (12.600 KM).

Zadovoljstvo kvalitetno izvedenim radovima izrazio je Almedin Burek, predstavnik stanara objekta u Kalemovoj ulici na broju 38.

"Veoma smo zadovoljni urađenim poslom. Naša zgrada je sa vanjske strane bila toliko oštećena da se vidjela cigla. Sada osim uštede na plinskom grijanju, koje je uvedeno u zgradu, također je i estetski izgled zgrade puno bolji. Očekujemo da ćemo sva naša ulaganja u postavljanje fasade na zgradu vratiti za nekoliko godina kroz uštede na grijanju", objasnio je Almedin.

Kako je najavio načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, ovaj projekat ima za cilj povećanje energetske i ekološke efikasnosti, te uljepšavanja centralne gradske općine, a od ove godine osim objekata kolektivnog stanovanja će obuhvatiti i objekte individualne gradnje.

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Centar o sufinansiranju izrade termo fasada – utopljavanja stambenih zgrada, u martu prošle godine raspisan je javni poziv upraviteljima stambenih zgrada kolektivnog stanovanja da dostave zahtjeve za sufinansiranje postavljanja termo fasada. Nakon provedene procedure, Općinsko vijeće je na 12. redovnoj sjednici, održanoj 22. juna 2017. godine, usvojilo listu na kojoj je šest stambenih zgrada na pomenutim adresama.
Klix
 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
Osnaživanje ruralnih destinacija oko Sarajeva uz pomoć EU sredstavaUdruženje Alterural, koje se bavi razvojem ruralnog turizma u BiH, u prošloj godini počelo je sa realizacijom projekta "Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije" koji će biti financiran iz sredstava EU.

Projekt će trajati tri godine, a prema riječima Borisa Trogrančića, komunikacijskog službenika udruženja Alterural, 2017. je bila prva godina u kojoj su radili projekt uz podršku sredstava Europske unije.

''Glavni cilj projekta je razviti četiri ruralne turističke destinacije oko Sarajeva uključivanjem svih relevantnih interesnih grupa na ovom ruralnom području'', navodi Trogrančić za Akta.ba.

Ističe da oni u prošloj godinu, između ostaloga, radili i detaljnu turističku mapu Bjelašnice.

''Radi se o mapi koja sadrži ponude domaćih proizvoda na Bjelašnici i pokazuje ovu planinu kao unikatnu turističku destinaciju u smislu ruralnog turizma. Naime, na njoj turisti mogu vidjeti gdje mogu kupiti domaći sir, jesti domaću pitu i sl.",navodi on.

Radili su studijske posjete parku prirode Tajanu i Sutjesci na koje su vodili predstavnike seoskih domaćinstava kako bi vidjeli kako se oni mogu osloniti na već brendiranu destinaciju kao što je Park prirode Sutjeska i na taj način kreirati svoju ponudu.

Od aktivnosti u prošloj godini navodi da su organizovali konferenciju koje je bila namijenjena za hotele na području Sarajeva gdje smo im pokušali pokazati kako bi oni mogli uvrstiti u svoju ponudu destiinacije ruralnog turizma i predstaviti ih svojim gostima.

Što se tiče planova za 2018. navodi da planiraju uraditi bar još jednu detaljnu mapu ruralnog turizima samo još ne mogu sa sigurnošću tvrditi o kojoj općini će se raditi, a planiraju i dvije-tri studijske posjete.

Navodi da je novina u njijhovom radu bio projekt koji se odnosi na podršku za socijalne slučajeve u ruralnim područjima. Radili su na području općine Fojnica i Kreševo gdje su 25 obitelji pomogli sa određenim materijalnim sredstvima za rekonstrukciju krovova, kuća što će poboljšati uvjete u kojima živi ove obitelji.

U ovoj godini planiraju nastaviti ove aktivnosti samo na području druge općine, vjerojatno na području općine Kiseljak.
Akta
 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
U naredna tri mjeseca zavrsavaju se kompletni radovi na izgradnji studentskog doma FIN-aU naredna tri mjeseca trebala bi biti završena gradnja studentskog doma Fakulteta islamskih nauka, koji se nalazi na lokalitetu Vrbanjuša u općini Stari Grad. Radovi su počeli 2016. godine, a svečano otvorenje, prema najavama, bit će u maju.
Kako su nam kazali iz Vakufske direkcije, koja prati gradnju objekta, svi su radovi u završnoj fazi.
"Studentski dom na pet etaža raspolagat će prostorom od 4.745 kvadrata. Imat će 202 ležaja, raspoređenih u 59 dvokrevetnih, trokrevetnih i četverokrevetnih soba. Prema projektu, u prizemlju će se nalaziti kuhinja, restoran, mesdžid, kafeterija i studentski klub. U suterenu će se nalaziti prostor za skladištenje namirnica, zatim vešeraj te prostor za rekreiranje studenata" - kazali su iz Direkcije.
Također, iz Direkcije su pojasnili da će o početku rada doma odlučiti Rijaset Islamske zajednice. Oni se nadaju da će to biti u septembru, odnosno početkom nove akademske godine.
Gradnja doma koštat će 7 miliona KM.
SAC
 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
U općini Ilidža će se graditi centar za djecu sa posebnim potrebamaU prostorijama i u organizaciji Općine Ilidža održana je prezentacija koncepta idejnog rješanja objekta namjenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama i centar za zdravo staranje u naselju Pejton, MZ Centar Ilidža.

Koncept idejnog rješenja tronamjenskog objekta uradio je Arhitektonski fakultet Sarajevo, a prezentaciji su pored predstavnika Općine Ilidža prisustvovali i predstavnici Udruženja roditelja djece i mladih s teškoćama u razvoju "Osmijeh Nade“ sa Ilidže.

Ovo je bio prvi radni sastanak na kojem su iznesene primjedbe i prijedlozi na ponuđeni koncept planiranog centra za sve tri namjene.
Akta
 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
Bistrička stanica u punom sjaju: Uskoro počinje renoviranje i restauracijaGrad Sarajevo je prije par mjeseci pokrenuo inicijativu da se vidi u u kojem je pravnom statusu stara bistrička stanica u cilju da se ista restaurira.

“Obratili smo se Vladi FBiH kao vlasniku Željeznica Federacije u čijoj je nadležnosti bila i bistrička stanica. Mi smo dobili pozitivnu saglasnost od Vlade FBiH, a kasnije i od Željeznica FBiH da krenemo u postupak procesa obnavljanja stare bistričke stanice, jer je ona u zadnjih par godina proglašena nacionalnim spomenikom”, rekao je za Index.ba Abdulah Skaka, gradonačelnik Sarajeva.

Nakon toga čelnici Grada Sarajeva su ušli detaljno u sagledavanje imovinsko-pravnih odnosa u samom objektu.

“Vidjeli smo da su objekti unutar same bistričke stanice otkupljeni u većem dijelu i da ćemo morati iznaći rješenje za trajno zbrinjavanje tih vlasnika postojećih objekata u staroj bistričkoj stanici. Naravno, sama bistrička stanica nije dovoljno uslovna za život, mi smatramo i da bi trebali pitanje smještaja tih naših stanovnika koji žive u bistričkoj stanici trajno riješiti i da bi im na određeni način trebali pruštiti kvalitetniji život, a mi sam prostor prelijepe stare bistričke stanice renovirati i obnoviti”, rekao nam je Abdulah Skaka.

Firma Urbing koja radi restauriranje velelepnih objekata dala je osnovni koncept idejnog rješenja kako bi to mogli biti urađeno.

“U saradnji sa direktoricom Zavoda za zaštitu spomenika došli smo do originalnih snimaka i skica kada se radila bistrička stanica, tako da smo mi u ovom trenutku u fazi rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i pokušaja traženja najboljih alternativa za smještanje stanovnika bistričke stanice , odnosno za one koji imaju stanove da pokušamo otkupiti te stanove u iznalaženju sredstava”, rekao je Skaka.

Općina je potpisala ugovor sa načelnikom Beča, a u renoviranju i restauraciji bistričke stanice imaju podršku i od Zavoda za izgradnju KS.

“Imamo podršku od mnogih, ali ipak prednjači načelnik Općine Novi Grad, Semir Efendić, koji nam je ponudio već mogućnost da on iznađe dva stana za zbrinjavanje porodica koje se trenutno nalaze u staroj bistričkoj stanici. U fokusu nam je obnova bistričke stanice, ali svakako i da trenutno korisnici bistričke stanice budu obeštećeni na pravi način”, kazao je Skaka.

Trenutno se o ciframa ne može govoriti, obzirom da se još uvijek pregovara oko namjene samog objekta.

Početkom augusta 1978.godine, ispraćen je u suzama Bistričana posljedni put Ćiro sa ove stanice. Zgrada željezničke stanice Bistrik izgrađena je nakon što su austrougarske vlasti 1882. godine željeznicom uvezale Sarajevo sa Slavonskim Brodom i Budimpeštom. Tada se stvorila potreba da se sa Sarajevom povežu i istočni dijelovi BiH, gdje su, uz granicu sa Srbijom, bili stacionirani vojni garnizoni.

Izgrađena od cigle iz obližnje ciglane Augusta Brauna, ova je dvospratna građevina pod visokim kosim krovom sadržavala kancelarije za šefa stanice i željezničko osoblje te biletarnicu i čekaonicu i prizemlju. Kako je slijedila monarhijski šablon, nije bila arhitektonski vezana za postojeće stilove kako bi bila uklopiva podjednako u gradsku, planinsku i šumsku zonu.Pored stanice se nalazio i mali objekat gdje su lokomotive Ćire podmazivane i snabdijevane vodom. Napravljena na najvišoj tački Bistrik, i danas predstavlja najimpozantniji objekat na tom prostoru, a u njenoj neposrednoj blizini nalazio se i prvi od ukupno 126 tunela na toj trasi – tunel Brdo – džamija. Bistrička stanica je u svojim posljednjim godinama stekla svjetsku prepoznatljivost, jer su se pored nje snimali kadrovi filma “Valter brani Sarajevo”.

Građani Sarajeva, ali i brojni turisti koji svake godine u sve većem broju dolaze u naš grad uskoro će moće uživati u obnovljenoj bistričkoj stanici.
Index
 

· Registered
Joined
·
24,336 Posts
Realno, ovo je potpuno neočekivana aktivnost gradonačelnika, a odlična je inicijativa :cheers:
 

· Registered
Joined
·
24,336 Posts
:applause::applause::applause::applause::applause:

Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Općine Centar počeo sa radom

S obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji sistematska podrška porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju, te da je pomoć povremena i ograničena vremenski, Općina Centar kao društveno odgovorna lokalna zajednica krenula je u implementaciju projekta Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju.


S tim u vezi, u srijedu 24. januara 2018. godine u adaptiranim i prilagođenim prostorijama u Ulici Valtera Perića 3 upriličeno je potpisivanje Ugovora o partnerstvu s ciljem implementacije navedenog projekta čime je ozvaničen početak rada ovog Centra. Ugovor su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i predsjednica Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“ Aida Hrnjić. Pomenuto udruženje osnovali su roditelji sa područja općine Centar čija djeca imaju poteškoće u razvoju, a ujedno će biti implementator projekta.

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović, prisustvovao je potpisivanju ugovora i pohvalio opredijeljenost Općine Centar da se uhvati u koštac sa problemima koji nisu riješeni na nivou države.

-Kada država zakaže, bez obzira na koji nivo vlasti mislimo, onda često imamo nevladin sektor koji priskoči u pomoć i popuni praznine koje država nije uspjela. Meni je zaista zadovoljstvo da je Udruženje „Colibri“ pokrenulo inicijativu u dijelu u kojem je država zakazala, a kada su u pitanju najranjivije kategorije društva, naša djeca. Posebno je zadovoljstvo što je Općina Centar prepoznala značaj i dala maksimalnu finansijsku podršku ovom projektu, kazao je Dunović.


Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić istakla je važnost brige o djeci sa poteškoćama u razvoju.

-Važan trenutak je kada prepoznamo potrebe djece sa poteškoćama u razvoju. Moramo posvetiti pažnju toj djeci jer oni je zaista trebaju. Ovo je divan primjer da pokažemo svima da možemo, želimo i hoćemo da sudjelujemo u dobrim i humanim projektima, dodala je Babić.


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić naglasila je da je Općinsko vijeće Centar dalo punu podršku realizaciji ovog projekta.

-U ime Općinskog vijeća i svoje lično ime želim izraziti zadovoljstvo zbog početka rada ovog izuzetno značajnog Centra. Snaga jednog društva se ogleda u tome koliko je sposobno da se skrbi i brine o svojim najranjivijim građanima. Mislim da je Općina Centar pokazala svoju odgovornost i svoju snagu realizacijom ovog projekta. Dužni smo brinuti o djeci sa poteškoćama u razvoju i pomoći njihovim roditeljima koji svakodnevno vode bitku za svoju djecu, kazala je Karačić.

Hrnjić se zahvalila načelniku Ajnadžiću, službama Općine Centar i Općinskom vijeću što su od samog početka imali razumijevanja za jedan ovakav projekat.


-Ovaj Centar je prijeka potreba za našu djecu. Cilj cijelog projekta je da olakša funkcionisanje i porodice, a prvenstveno da pomogne djeci sa poteškoćama u razvoju. Ovo je prvi projekat u Kantonu Sarajevo ovakvog tipa, ali i mnogo šire, naglasila je Hrnjić.

Načelnik Ajnadžić je podsjetio prisutne da je Općina Centar jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja brigu o osobama sa invaliditetom i djeci sa poteškoćama u razvoju godinama unazad stavlja u fokus svojih aktivnosti.


-Puno je dobrih projekata na koje možemo biti ponosni, ali ovo danas spada u jedan od prioritetnih projekata koji je ponos i zasluga i općinske administracije i Općinskog vijeća. Danas su glavni junaci naša djeca koja imaju potrebu za ovakvim Centrom i njima moramo biti posvećeni. Želimo djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama poboljšati kvalitet života kako bi aktivno sudjelovali u društvenim aktivnostima i bili ravnopravni članovi društva. Želimo biti primjer koji će pokrenuti odlučnost svih nivoa vlasti da se uključe u ovu aktivnost i da zajedno učinimo sve da naša djeca imaju dobru budućnost. Udruženje „Colibri“ osnovano je od strane roditelja čija djeca imaju poteškoće u razvoju, a ko bi drugi bolje od njih štitio interese ove djece, zaključio je Ajnadžić.

Današnjem otvaranju Centra prisustvovali su i savjetnici načelnika Osmo Babić, Bećir Sirovina i Jasmin Gerin, dopredsjedavajući Općinskog vijeća Mustafa Mulić i Sulejman Haljevac, vijećnici Sonja Akšamija, Edin Abdurahmanović, Senada Bosno, Hamdija Hasanović, Sead Srna, saradnici iz Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica, te roditelji djece sa poteškoćama u razvoju.


 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
Rekonstrukcija Zemaljskog muzeja BiH

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, kako prenosi Fena, koji ove godine obilježava 130 godina postojanja, danas su posjetili ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc i direktor TIKA-e Faruk Alimci.

Cilj posjete jeste, kako je medijima rekao Osmanović, da se na licu mjesta vidi kako se TIKA može uključiti u rekonstrukciju muzeja.

Osmanović je podsjetio da će iz Fonda američkih ambasadora biti izvedena rekonstrukcija krova Muzeja, a očekivanja su da će TIKA pomoći rekonstrukciju stolarije.

- Muzej i sama infrastruktura zahtijevaju ulaganja koja sam muzej ne može "pokriti". Ministarstvo civilnih poslova fokusirano je da se uposlenicima Muzeja isplate plaće koje su u velikom zaostatku - rekao je Osmanović.

Ambasador Turske u BiH Haldun Koc istakao je da je Zemaljski muzej od izuzetnog značaja za BiH.

- Svugdje u svijetu ovako bogati i značajni muzeji služe ne samo da se na najbolji način pohrani ono što čini istoriju i kulturu, već su i za mlade pravi izvori informacija - rekao je turski ambasador.

On je istakao da će Turska putem svoje agencije za saradnju TIKA-e dati podršku Muzeju i očuvanju bh. kulturno historijskog blaga.

Također će jedan stručnjak iz Zemaljskog muzeja biti na obučavanju u institucijama srodnog tipa u Turskoj.

Direktor Zemaljskog muzeja Mirsad Sijarić, govoreći o radu Muzeja, naveo je da treba puno uraditi na infrastrukturi, kako bi se ponovno uvele stalne postavke muzeja te zaposliti mlade ljude na mjesta koja su upražnjena.

Tu je i pitanje dugovanja zaposlenima kojima se duguje isplata plaća za dvije godine.

Također je potrebno uraditi i rekonstrukciju zgrade za koju, prema procjenama Federalnog zavoda za zaštitu spomenika, treba oko devet miliona KM samo za osnovne građevinske radove.

- Radimo fazu po fazu i idemo ka tome da muzej može dočekati još 130 godina - rekao je Sijarić.
Oslobodjenje
 

· Moderator
Joined
·
52,519 Posts
U Sarajevu predstavljeni novi pametni montažni garažni sistemiNovi montažni garažni sistemi, koji omogućavaju ekonomičnije, jeftinije i jednostavnije rješavanje problema saobraćaja u mirovanju predstavljeni su jučer u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo i kompanija LIVA Group i SANPARK iz Turske.

Ovaj skup uveličali su svojim prisustvom Nj.E. ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc, ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić, a interes za ovu temu iskazali su i brojni gosti, među kojim su bili i predstavnici drugih resornih ministarstava, lokalnih vlasti i poslovnog sektora.

Ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc je istakao da ovi pozitivni primjeri u tehnološkom napretku, razmjena iskustava i uspostava saradnje, mogu samo doprinijeti razvoju i jačanju ekonomskih odnosa BiH i Turske.

Predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović podsjetio je prisutne na brojne probleme u Kantonu Sarajevo kada je u pitanju saobraćaj u mirovanju i naglasio da bi ovi novi sistemi, koji se nude privredi i građanima, mogli biti jedno od pametnih rješenja.

Dodao je i to da je današnja prezentacija nastala kao rezultat dobre saradnje Komore sa Ambasadom republike Turske u BiH i njenim Trgovinskim odjelom.

Na skupu su predstavljeni i neki od prijedloga za rješavanje problema parkiranja u Sarajevu, konkretno općinama Centar i Stari Grad.

Kako je to istakao Samir Pajević, direktor LIVA Group, ovakva rješenja omogućavaju da se uštedi na vremenu, dobije na brzini, omogući ljudima koji žele da investiraju u ovu oblast da što prije povrate svoj novac, a prije svega, što je glavni cilj, da se riješi problem parkiranja u Kantonu Sarajevo.

LIVA Group je zastupnik u BiH firme Sanpark iz Turske, koja se zadnjih 30 godina bavi rješavanjem parking prostora.

Predstavnik Sanparka Ceyhun Ceylan promotivnim video snimicima pokušao je približiti prisutnima o kakvim se sve mogućim tehničkim rješenjima radi kada su u pitanju montažni parking prostori.

Naglašeno je i to da su u pitanju investicije koje na manjem prostoru omogućavaju veći broj parking mjesta, a ujedno smanjuju i emisije zagađivanja zraka.
Akta
 
41 - 60 of 986 Posts
Status
Not open for further replies.
Top