SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 21 Posts

·
Registered
Expert gotiek
Joined
·
593 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hey, in welke binnenstad valt scheve en verzakte bebouwing erg op?

Dordrecht is wat mij betreft zeker genomineerd. Dit is vooral te zien aan de panden ten opzichte van elkaar, de ene is wat meer verzakt dan de andere.

ff snel een voorbeeldje:

 

·
Gouda's Glorie
Joined
·
7,911 Posts
Ik heb altijd begrepen dat de huizen in binnensteden vaak scheef staan omdat de bovenste verdiepingen dan meer vloeroppervlak hebben, terwijl er minder grond moest worden gekocht.
 

·
Registered
Joined
·
609 Posts
Ik heb altijd begrepen dat de huizen in binnensteden vaak scheef staan omdat de bovenste verdiepingen dan meer vloeroppervlak hebben, terwijl er minder grond moest worden gekocht.
Ik dacht juist dat de panden voorover buigen omdat de ramen dan niet geraakt kunnen worden bij verhuizen of het laden en lossen van goederen
 

·
Registered
Joined
·
367 Posts
Kerk van Dordt

De toren van de grote kerk in Dordrecht is ook verzakt. Hierdoor is hij ook nooit afgebouwd, eigenlijk had hij er zoals op het volgende plaatje uit moeten zien:De huidige toren ziet er zo uit en staat nog steeds 2,25 meter uit het lood!
 

·
Bas
Joined
·
15,705 Posts
De situatie in de Friese Hoofdstad.

Ik weet niet of Leeuwarden tot de genomineerden behoort, maar wij hebben wèl de Oldehove staan. En deze 40 meter hoge niet voltooide kerktoren staat lekker scheef en is een publieksattractie op zich:


Eigen foto, okt 2010, vriendelijk ondergebracht bij www.imageshack.us

Verder hebben wij in de binnenstad weinig verzakte panden. De wolkenkrabber van La Venezia aan de Nieuweburen staat scheef, maar daarmee heb je het hier wel zo`n beetje gehad. Vergeet niet, dat Leeuwarden op een stevige ondergrond berust. En dat de Middeleeuwse panden hier niet zo talrijk zijn als in het oudere Dordrecht of Amsterdam.
Ik weet dat er in de buurt van de watertoren bij de Groningerstraatweg nog twee straten zijn, waar zich verzakte tussenwoningen bevinden. Uit de dertiger jaren, kreunend en steunend over enkele voormalige slootjes in de weilanden. Maar ja, dat is geen binnenstad, deze tellen niet mee.
 

·
Bas
Joined
·
15,705 Posts
De Oldehove Leeuwarden: Uniek én leuk.

De Oldehove is gebouwd op het talud van een oude terp, iets dat de toenmalige bouwmeesters niet hadden voorzien. Op 28 mei 1529 is men met de bouw van de toren begonnen, echter na 10 meter bouwen begon de Oldehove al te verzakken, in de noordwestelijke steunbeer, de plek waar ook nog eens ongelukkigerwijze de stenen traptoren zich bevindt. Het zwaartepunt zat vanaf het begin al in de verkeerde hoek. Men is vanaf 10 meter verder maar `te lood`gaan metselen, zodoende is deze toren niet alleen scheef (1.68 uit het lood) maar ook nog eens krom.

Drie jaar na aanvang van de werkzaamheden is bouwmeester Jacob van Aaken overleden. De toren zou naar voorbeeld van de Freiburger Dom 120 meter hoog worden. De bijbehorende St. Vituskerk heeft het ook niet lang uitgehouden. Maar de Oldehove is uitgegroeid tot het belangrijkste monument van Leeuwarden, we koesteren `m allemaal hier in de stad. Ik heb thuis een `skeve` peper-en zoutstrooier van de Oldehove, in porcelein..... Echter, de Achmeatoren is momenteel het belangrijkste beeldmerk van de Friese hoofdstad.
 
1 - 20 of 21 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top