SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Stadtaffe
Joined
·
2,741 Posts
mooi man!
vooral 7, hoge horizon is heel goed geslaagd daar!

vraagje: neem jij foto's in kleur en zet je ze daarna op de computer om of stel je je camera in op zwartwit? misschien maakt het niks uit, maar wat zijn jullie ervaringen?
 

·
Rick Bakker
Joined
·
5,340 Posts
Discussion Starter · #9 ·
@Hooghoudt: Ik maak ze in kleur en verander ze in z&w op de PC

De laatste twee zijn trouwens vanuit de tram gemaakt.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top