Skyscraper City Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
NascorInArgillaWalacria
Joined
·
1,665 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Ik denk dat het meer bedoelt is als uitzichttoren of restaurant,
ach, het fleurt die vreselijke gallerijflats tenminste een beetje op.
 

·
Just an other member
Joined
·
38 Posts
Ja, leuk als je boven woont, maar als je op de eerste t/m derde verdieping woont dan krijg je een winken of kantoor op je balkon zo te zien.....
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top