SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
535 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Sommige van jullie weten dat ik naast planoloog ook muzikant ben. Op 15 juni vond bij VolkerWessels het congres 'Schoonheid van de Bouw' plaats. Speciaal voor die gelegenheid maakte ik het lied 'Building Beauty', dat gaat over Schoonheid van de bouw, en dat ik aldaar vergezeld van videoprojecties live heb uitgevoerd. Nu is er een videoclip van. Ik kwam tijdens het maken ervan heel veel vragen over schoonheid tegen, en die zitten erin verwerkt. Ben benieuwd naar jouw antwoorden!

http://www.youtube.com/watch?v=-BA8ggoyZVY&list=PL06E2C65D4307EF75&index=1&feature=plpp_video
 

·
Registered
Joined
·
1,968 Posts
Haha erg leuk gedaan! Je snijdt een heel breed scala aan thema´s aan. De muziek blijft daarbij wel wat eentonig vind ik. Synchroom met de thema´s zouden muziek en stem wat meer mogen afwisselen tussen bombastische pathos, droge functionaliteit, lichtzinnige speelsheid, koele zakelijkheid.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top