SkyscraperCity Forum banner

Schoonmaakbeurt voor Erasmusbrug

1617 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Sint Clara
Bron: Radio/TV Rijnmond

Schoonmaakbeurt voor Erasmusbrug
Een Rotterdamse vrouw heeft de schone taak op zich genomen om eigenhandig roestplekjes weg te poetsen op de ballustrade van de Erasmusbrug. Gewapend met spons, emmer en een fles schoonmaakmiddel staat ze urenlang te poetsen.

Haar vader is de eigenaar is van het Rotterdamse coatingbedrijf Den Brinker, dat vijf jaar geleden de ballustrade wit heeft geverfd. Nu er roesplekjes optreden, valt dit volgens het bedrijf onder de garantie. Daarom heeft de baas zijn dochter naar de Erasmusbrug gestuurd, voor een grondige schoonmaakbeurt.

:)
1 - 1 of 4 Posts
Is dit 1 april of is dit meisje/vrouw echt zo zielig?
1 - 1 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top