SkyscraperCity Forum banner

jaka ocena??

1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
11,783 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Nocne zdjęcie wykonane z mostu, na pierwszym planie Wiedenska poslka dyskoteka,ps. wiem ze nie mam szans i zdjęcie marne ale jak na razie nie mam lepszego sprzętu :(
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top