SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
55 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Może było, ale dopiero dzisiaj to zobaczyłem... i mnie zatkało.
http://funpresident.com/2009/07/where-the-ship-sails/
http://en.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel

Falkirk Wheel - winda obrotowa o funkcji śluzy wielostopniowej lub pochylni, przypominającej zasadą działania "diabelski młyn", służącej do pionowego transportu łodzi i innych jednostek pływających pomiędzy kanałem Forth and Clyde a kanałem Union. Falkirk Wheel usytuowane jest niedaleko Rough Castle Fort, a najbliżej położona miejscowość - Tamfourhill.

22 maja 2002 r. królowa Elżbieta II otworzyła obiekt w trakcie obchodów Złotego Jubileuszu. Otwarcie odbyło się z miesięcznym opóźnieniem, spowodowanym przedwczesnym otwarciem śluz przez wandali.

Zasada działania
Różnica poziomów pomiędzy dwoma taflami wody wynosi 24 m. "Diabelski młyn z Falkirk" zaprojektowała brytyjska firma Butterley Engineering. Średnica koła śluzy wynosi 35 m. Kształt ramion windy śluzy został zaprojektowany w nawiązaniu do kształtu celtyckiego dwuostrzowego topora - labrysa. Każde z dwóch równoległych ramion windy mieści obrotowo zamocowaną "gondolę" - dok o długości 25 m o pojemności 300 m3 wody, wyposażony w wodoszczelne wrota, do którego wpływa statek. Woda wraz ze statkiem łącznie waży 600 ton (wraz ze śluzowanymi jednostkami). Utrzymanie gondol - doków w poziomie podczas obrotu zapewnia przekładnia zębata. Windę zaprojektowano do pracy przy obciążeniu wiatrem. Czas cyklu śluzowania wynosi ok. 15 min - obrotu o 180° 5,5 min. Napęd śluzy należy do wysoce ekonomicznych. Zastosowano przekładnię z instalacją hydrauliczną: silniki hydrauliczny uruchamiany pompą hydrauliczną napędzaną silnikiem elektrycznym o mocy 22,5 kW. Całkowite zużycie energii na 1 cykl śluzowania tj. 4 min. pracy silnika potrzebnej do wprowadzenia w ruch koła śluzy wynosi 1,5 kWh. 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top