SkyscraperCity banner

1 - 5 of 5 Posts

·
Existere et persistere
Joined
·
9,267 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Sestavljam omenjeni seznam, morebitni popravki in dopolnila bi bili zelo dobrodošli. Predvsem je možno, da mi je ušla še kaka višja zgradba izven Ljubljane, načeloma pa so relevantne >45m. Zvoniki v tej različici niso vključeni. Podatke zbiram že kar nekaj časa iz najrazličnejših virov, višine in letnice so večinoma povzete po GURS-ovem prostorskem portalu.

 

·
Existere et persistere
Joined
·
9,267 Posts
Discussion Starter #5
Mini analiza stanja :)Velika večina stolpnic se nahaja v Ljubljani, presenetljivo majhen odstotek za svojo velikost pripada Mariboru, pa tudi Celju in Kranju - vsak od njiju s po eno stavbo - ki ju, glede na njun modernistični kontekst morda manj presenetljivo, prehitita mladi mesti Nova Gorica in Velenje.
Zunaj Ljubljane so skoraj vse zajete stolpnice stanovanjske, z izjemo mariborske Kirurške stolpnice in novogoriške Ede. Tudi skupno prevladuje stanovanjska raba - okoli dvotretinjski delež:
Le pet stavb v Sloveniji presega 70m. Glavnina stolpnic dosega višino do 60m, višje so pogosto namenjene poslovni, hotelski ali mešani rabi.Časovnica naših stolpnic ima prav tako izrazite viške.
Potem, ko je Nebotičnik desetletja sameval v slovenskih "urbanih višavah", se je s 60-imi začelo obdobje pospešene gradnje v višino; z naskokom največ jih je bilo zgrajenih od druge polovice 70-ih pa do prve polovice 80-ih let 20. stoletja. Temu dokaj abruptno sledi dvajsetletno obdobje pretežnega mirovanja. Zapoznelo s konjunkturo, v času zadnje gospodarske krize, smo bili priča prvemu večjemu porastu števila novih stolpnic v samostojni državi.

Zanimivo je, da se je sedaj, ko se že napoveduje prihod nove krize, prav tako pojavila inflacija novih načrtov in projetkov. Napovedane stolpnice so razliko od obdobja okoli 2008, ko je bil dobršen del načrtovan za poslovno dejavnost, predvidene za stanovanjsko (Celovška dvojčka, Center Bellevue, Peca v gradnji itd.) in hotelsko rabo.


Lastni diagrami, vir podatkov je seznam na začetku tega threada
 
1 - 5 of 5 Posts
Top