SkyscraperCity Forum banner

Shell Eco Marathon + Laurenskerk beklimming

1807 Views 7 Replies 6 Participants Last post by  SASH
Zaterdag 19 mei zijn we met een aantal HHF'ers die toren van de Laurenskerk opgegaan. Daarvoor heb ik met een vriend van me die ook graag mee wilde op Zuidplein afgesproken.
Omdat we nog ongeveer een uurtje de tijd hadden voor het afgesproken tijdstip bij de Laurenskerk, zijn we naar Ahoy gelopen om te kijken wat de Shell Eco Marathon nou eigenlijk inhield.
Naast het bezoek aan het reuzenrad zijn we even het terrein overgelopen.
Voor een mooie en uitgebreide tour van de Shell Eco Marathon adviseer ik om de serie van Topaas te bekijken. Die heeft er zoals gebruikelijk weer mooi werk van gemaakt.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20
See less See more
20
1 - 8 of 8 Posts
Wow! Die laatste is echt supergaaf! On-Nederlands zelfs.
Prachtig, zoals ik van je gewend ben! Wat is Rotterdam toch een fantastische stad. Alleen jammer dat er op foto 4 niet net een metro door het beeld reed, dan was ie nóg mooier geweest ;)
^^
Bedankt.
Ik heb 1 foto met de metro erop, maar die reedt voorbij toen ik ergens onderaan in het reuzenrad zat (Dus niet op het hoogste punt was.)
vanaf foto 14 zijn ze allemaal prachtig :) hele mooie composities!
Genoten van deze serie!
(The Hague University op #8? Opgezocht, dat blijkt gewoon de Haagse Hogeschool te zijn)
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top