SkyscraperCity Forum banner

>?

 • 10

  Votes: 5 16.1%
 • 9

  Votes: 9 29.0%
 • 8

  Votes: 9 29.0%
 • 7

  Votes: 4 12.9%
 • 6

  Votes: 1 3.2%
 • 5

  Votes: 1 3.2%
 • 4

  Votes: 1 3.2%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 1 3.2%
1 - 11 of 11 Posts

·
Tommy
Joined
·
1,144 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,302 Posts
Zgodzę się, że trochę sprawa gustu. Niby mi się podoba to zdjęcie, ale czegoś chyba jednak brakuje. Niestety nie umiem ocenić czego, bo nie jestem profesjonalnym fotografem jak inni ;) Ale sądzę, że nie zgrzeszę dając 9 :)
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top