SkyscraperCity Forum banner
1781 - 1794 of 1794 Posts

· Registered
Joined
·
6,080 Posts
Shumë nga varret e vjetra ishin italisht
Përkthimi:

Regem cui omnia vivunt venite adoremus (Ejani, të adhurojmë Mbretin për të cilin jetojnë të gjith).

Funzionario fedele integerrimo sposo padre desideratissimo in pace ( Zyrtar i devotshem, nje bashkëshort dhe nje prind i drejt i deshiruar ne paqe/parajsë).

La sposa Le figlie Le sorelle aspettando la giunione precano ( Bashkëshortja, Vajzat, Motrat ne pritje te ribashkimit luten ).
 
1781 - 1794 of 1794 Posts
Top