SkyscraperCity banner

761 - 765 of 765 Posts

·
Registered
Joined
·
34,608 Posts
Откриха новото кръгово кръстовище на улица „Петър Парчевич“ в Шумен

То е изградено на пресечката с ул. „Васил Априлов" близо до МБАЛ-Шумен.

Кръговото кръстовище е с диаметър 15 м, с една лента за движение на автомобили. Предстои в центъра на кръстовището да се засадят цветя и да се оформят различни фигури. Обозначени и осветени с LED лампи са 9 пешеходни пътеки по ул. „П. Парчевич" и около кръговото кръстовище.По ул. „Петър Парчевич" е извършено цялостно преасфалтиране, разширено е уличното платно, положена е пътна маркировка, изградени са нови тротоари и бордюри. Старото улично осветление е подменено с нови енергоефективни LED лампи, оформени са и 57 паркоместа по улицата. Други 25 места за паркиране са обособени по ул. „Софроний Врачански", а още 17 са направени по ул. „Братя Миладинови". Паркирането там ще бъде безплатно както за живеещите в района, така и за гражданите, които посещават здравните заведения.Обозначени са и места за таксиметрови автомобили и за превозни средства на хора с увреждания. Предвижда се да се изградят и станции за зареждане на електромобили. В района са засадени и 45 нови дръвчета от вида кълбовиден клен, шестил, аризонски кипарис и др., както и 20 кълбовидни туи. На мястото на старата поща е поставена нова сграда, която ще бъде със същото предназначение и ще обслужва гражданите.Цялостният ремонт е на стойност 450 000 лв., които бяха отпуснати от Министерския съвет в края на 2018 година. Изпълнител на строително-ремонтните дейности е Обединение „Шумен 2019" ДЗЗД.
 

·
Registered
Joined
·
34,608 Posts
Мемориалният комплекс в Шумен вече е обект с национално значение

Процедурата започна във връзка с необходимостта от укрепителни дейности.

Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава" вече е обект с национално значение, който е вписан в регистрите на Министерството на културата като паметник, а не както досега като група сгради. Така кметът Любомир Христов коментира заповедта на министъра на културата Боил Банов от края на миналата седмица, с която се предоставя статут в категорията „национално значение". Той припомни още, че за да се стигне дотук, общинската администрация е трябвало да събере разпиляната документация, свързана с паметника.

„За нас беше много важно да има статут, който ще ни даде възможност да кандидатстваме за финансиране чрез програми за опазване на националното и световното културно наследство. Ще търсим средства както по национални, така и по европейски проекти. Досега, без статут, това беше невъзможно. Един от задължителните критерии в оценката за допустимост е паметникът да попада в категорията „национално" или „световно" значение, да е национална или световна културно-историческа ценност", обясни кметът.Паметникът „Създатели на българската държава" е един от най-посещаваните културно-исторически обекти в Шумен. Той се стопанисва от ОП „Туризъм, публични прояви и атракции". Тази година не е показателна поради обективни обстоятелства, каза още Христов, но през 2019 година комплексът е бил посетен от близо 29 000 туристи, без да се отчитат дните за безплатните посещения и масовите прояви, свързани с различни градски събития.

От години общината работи с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство по въпроса за предоставяне на статут на Мемориалния комплекс. Процедурата започна във връзка с необходимостта от извършването на укрепителни дейности, за да се осигури безопасността на работещите в комплекса и на многобройните туристи, които го посещават.

 
761 - 765 of 765 Posts
Top