SkyscraperCity Forum banner

Si Macià aixequés el cap...

1894 Views 46 Replies 13 Participants Last post by  Antoi
...correria a empadronar-se a Girona :D

Fotografies d'ahir per la tarda, sense cap mena de trucatge :cool:

El motiu... us l'explico d'aquí una estona :D
1 - 20 of 47 Posts
^^ No... l'ha col·locada l'Ajuntament :eek:
Doncs a mi m'agrada més la bandera espanyola del pollastre. >(

Del pollastre a l'ast. :drool::rofl:
75è aniversari de la República.
;)
bitxofo said:
75è aniversari de la República.
;)
Premi per al senyor.Sky said:
Doncs a mi m'agrada més la bandera espanyola del pollastre. >(

[...]

Del pollastre a l'ast. :drool::rofl:
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
juas juas

posteja les fotos a l'Actualitat... vuràs tu quin pollastre!!!!
D'acord... però després qui em recatarà del brig? :D
Home, l'Sky ja vetllarà per tu... pel seu bé xDDDDDDDDDDDDD
Sortir del brig és possible...

... però m'ho cobro.

:D
^^ En metàlic, quant sortiria sortir del brig?I en espècie? :D
Quin edifici és aquest on hi ha la bandera?
Si Macià aixequés el cap...
... es fotria de nassos contra la caixa :D

Jeje fora conyes, fa uns dies em van convençer d'anar a veure un recital d'un cantautor molt republicà que es diu Paco Ibáñez a Sant Cugat del Vallès. Doncs bé, durant tota l'actuació es referia al poble amb el seu nom republicà Pins del Vallès. La majoria dels assistents reien pensant-se que s'equivocava de poble, peró no...
Què maca és la bandera republicana... ai...
A Tiana també l'han penjat al parc de la lola anglada (davant l'ajuntament)
Que guapa y que bé llueix la condemnada.
Onejant sembla que és actual i que a dia d'avui , només és material històric dels llibres.
Sky said:
Doncs a mi m'agrada més la bandera espanyola del pollastre. >(Del pollastre a l'ast. :drool::rofl:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Jajajjaja akesta si ke es bona!!! x'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!
Antoi said:
^^ En metàlic , quant sortiria sortir del brig?I en espècie? :D
Amb ela geminada...
;)
^^Si' pero' ell no tenia rao'...
:tongue:
1 - 20 of 47 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top