Skyscraper City Forum banner
1 - 19 of 19 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 ·
ชลบุรีเลือก 'โมโนเรล' เจ้าค่ะ จากศรีราชา-แหลมฉบัง 45 บ.

2018-04-24 10:02:00

ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีเปิดเผยว่า มก.ศรีราชา ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยศึกษาโครงการจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อแก้ปัญหารถติดในพื้นที่ เทศบาลนครแหลมฉบังรวมทั้งรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ที่มีแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ อ.ศรีราชา ไปสนามบินอู่ตะเภา

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชน โดยเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นที่มีระบบขนส่งสาธารณะ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

1.รถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลยกระดับแบบคร่อมราง ช่วงสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา-แยกกระทิงลาย ระยะทาง 23 กม. 14 สถานี แนวเส้นทางเริ่มจาก

1.สถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชาถนนศรีราชา-หนองค้อ 13 ออกซ้ายไปแนวถนน ค่ายลูกเสือ - ห้วยยายพรหม ผ่าน

2.สถานีวัดวังหิน แล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งตามถนนสุขุมวิท ผ่าน

3.เซ็นทรัลศรีราชา-ดาราสมุทร 4.เกาะลอย-ที่ว่าการอ.ศรีราชา

5.โรบินสันศรีราชา-อัสสัมชัญศีราชา-ตึกคอม

6.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีณ ศรีราชา

7.หมู่บ้านผาแดง

8.ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา

9.ไทยออยล์-บุญจิตวิทยา

10.รพ.วิภาราม-ดาวเทียม

11.ฮาเบอร์มอลล์ (Harbour Mall)

12.บ้านทุ่งกราด

13.ตลาดโรงโป๊ะและสิ้นสุดที่

14.สถานีแยกกระทิงลายบริเวณจุดตัดทางแยกถนนสุขุมวิทและทางหลวงหมายเลข 36 มูลค่าลงทุน 30,742 ล้านบาท

คาดว่าจะเริ่มออกแบบรายละเอียดปี 62 ก่อสร้างปี 63 เปิดบริการอย่างเร็วปี 66 หรือช้าสุดปี 67 อัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 10 บาท ต่อไปคิด กม. ละ 1.5 บาท หรือจากต้นทางถึงปลายทาง 45 บาท

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวอีกว่า

2.ระบบรถไฟฟ้าล้อยาง (Trolley Bus) มีระยะทางและแนวเส้นทางเดียวกับโมโนเรล มูลค่าลงทุน 4,092 ล้านบาท ดำเนินการ 3 ปีเปิดบริการปี 65 ค่าโดยสาร เริ่มต้น 10 บาท ต่อไป กม. ละ 1.2 บาทหรือตลอดสาย 38 บาท และ

3.ระบบรถชัตเติ้ลบัส ระยะทางและแนวเส้นทางเดียวกับโมโนเรล มูลค่าลงทุน 2,137 ล้านบาท ดำเนินการ 3 ปี เปิดบริการปี 65 ค่าโดยสารเริ่มต้น 10 บาท ต่อไป กม. ละ 1 บาท หรือ 33 บาทตลอดสาย ทั้ง 2 ระบบเพิ่มป้ายจอดรถให้มีความถี่ขึ้นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวด้วยว่า ผลประชุมครั้งนี้ประชาชนแหลมฉบังศรีราชามีความตื่นตัวมากมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เสียงส่วนใหญ่อยากได้โมโนเรล

เนื่องจากไม่กระทบผิวจราจร รวมทั้งรูปลักษณ์สปอร์ตดึงดูดน่าใช้งานขณะที่ระบบรถไฟฟ้าล้อยางต้องใช้สายไฟฟ้าโยงยางด้านบนไม่เหมาะกับไทย เพราะมีปัญหาเรื่องสายไฟอยู่แล้วถ้ามีระบบนี้จะยิ่งเพิ่มปัญหาสายไฟอีกส่วนระบบชัตเติ้ลบัสจะทำให้เสียผิวจราจรและยิ่งมีปัญหารถติดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอให้เพิ่มการศึกษาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารใช้บริการเพื่มตลอดจนเพิ่มข้อมูลแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกับระบบขนส่งสาธารณะสายรองด้วย

ผศ.ดร.ศักรธร กล่าวเพิ่มว่า จะนำความคิดเห็นไปปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ขึ้นโดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายใน พ.ค. นี้ ก่อนนำเสนอ สกว.ผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ.ชลบุรีรวมทั้งเสนอคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการอีอีซี เพื่อผลักดันรวมทั้งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมทางหลวง (ทล.) ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างด้วย

https://www.dailynews.co.th/economic/639671
 
  • Like
Reactions: gend0

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เตรียมแนวคิดในการทำโครงข่ายคมนาคมไว้รองรับการเชื่อมโครงการรถไฟความเร็วสูงไว้ในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยจะให้มีการศึกษาโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา จะเน้นเส้นทางหลักคืออำเภอเมือง ซึ่งอาจจะไม่เป็นระบบรางทั้งหมด อาจเป็นได้ทั้งรถรางและรถไฟฟ้า ในลักษณะที่ใช้ถนนเดิมแต่จะมีการยกระดับ ซึ่งอาจทำให้งบประมาณในการจัดทำสูง

โดยสายแรกอยากให้เป็นศรีราชา-บางแสน-พัทยา บนระยะทางราว 10 กว่า กม. เพราะมีคนเดินทางมาจำนวนมาก เป็นเขตท่องเที่ยวหลัก จากนั้นจึงขยายไปอำเภอสัตหีบ หรือสถานีอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ในส่วนภาคเอกชนในพื้นที่มีการเสนอว่าจะทำสมาร์ทซิตี้ในนามบริษัทพัฒนาเมือง โดยจะเข้ามาบริหารให้ในรูปของ PPP ในลักษณะโมเดลเดียวกับขอนแก่น ผ่านการประสานงานกับท้องถิ่น

28/6/2561 https://www.prachachat.net/local-economy/news-181987
 
  • Like
Reactions: gend0

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
ถ้าจะทำ "รถราง" หรือ "รถไฟฟ้า metro" วิ่งยาวๆ จากชลบุรียันสัตหีบ ตามถนนสุขุมวิท ผมว่าไม่น่าจะเวิร์ก ระยะทางไกลเกินไป

ควรจะทำระบบรถไฟฟ้า Commuter บนทางของ รฟท. เพิ่มสถานีรายทางให้ได้ระยะซัก 3-4 กม. ต่อสถานี แล้วทำพวกรถราง โมโนเรล BRT หรือรถเมล์ เป็น feeder เข้าไปเชื่อม จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะ
 

·
Registered
Joined
·
360 Posts
ถ้าจะทำ "รถราง" หรือ "รถไฟฟ้า metro" วิ่งยาวๆ จากชลบุรียันสัตหีบ ตามถนนสุขุมวิท ผมว่าไม่น่าจะเวิร์ก ระยะทางไกลเกินไป

ควรจะทำระบบรถไฟฟ้า Commuter บนทางของ รฟท. เพิ่มสถานีรายทางให้ได้ระยะซัก 3-4 กม. ต่อสถานี แล้วทำพวกรถราง โมโนเรล BRT หรือรถเมล์ เป็น feeder เข้าไปเชื่อม จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะ
เห็นด้วยครับ ใช้เส้นทางเดิมของ รฟท แต่เพิ่มขบวน Local / Rapid ก็ว่ากันไป แล้วก็หาระบบขนส่งดีๆระหว่างเมืองกับสถานีรถไฟมารองรับก็โอเคมากแล้ว งบลงทุนก็ไม่น่าจะสูงมาก
 

·
Registered
Joined
·
28,389 Posts
ถ้าจะทำ "รถราง" หรือ "รถไฟฟ้า metro" วิ่งยาวๆ จากชลบุรียันสัตหีบ ตามถนนสุขุมวิท ผมว่าไม่น่าจะเวิร์ก ระยะทางไกลเกินไป

ควรจะทำระบบรถไฟฟ้า Commuter บนทางของ รฟท. เพิ่มสถานีรายทางให้ได้ระยะซัก 3-4 กม. ต่อสถานี แล้วทำพวกรถราง โมโนเรล BRT หรือรถเมล์ เป็น feeder เข้าไปเชื่อม จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะ
Commuter จากฉะเชิงเทราไปสัตหีบท่าจะเหมาะ
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #8 ·
เมืองไทยบ้า ชอบสร้างบนเกาะกลางถนน
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
^^จะว่ายังงั้นก็ไม่ถูกครับ ถ้าไม่สร้างตามแนวถนน ต้องเวนคืนหมด ชาตินี้จะได้สร้างซักสายมั้ย? ไม่ใช่แค่ค่าเวนคืน แต่การต่อต้านของคนตามแนวเส้นทางน่ะจะทำให้สร้างไม่ได้
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #10 ·
ถ้ายังบ้าเวนคืนสร้างถนนได้ ถ้าคนรับผิดชอบมันตั้งใจมุ่งมั่นจะเอา มันก็ควรลอง

ตอนนี้มีวัฒนธรรมสร้างบนเกาะกลางถนน ลามไปต่างจังหวัด ไปสร้างบนทางหลวงหลัก สองข้างทางไม่มีบ้านคน เดี๋ยวก็พาลเจ๊ง
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
เวนคืนสร้างถนน กับเวนคืนสร้างทางรถไฟ การต่อต้านมันต่างกันครับ

เพราะชาวบ้านคิดว่าเวนคืนทำถนน -> ที่ดินตัวเองจะมีทางออกถนนใหญ่ -> ราคาที่ดินแพงขึ้น -> การต่อต้านไม่เยอะมาก ยกเว้นพวกมอเตอร์เวย์ ซึ่งจะคล้ายๆ เวนคืนสร้างทางรถไฟ

เวนคืนสร้างทางรถไฟ/มอเตอร์เวย์ -> ชาวบ้านคิดว่าตัวเองถูกตัดขาดจากอีกฝั่ง เพราะไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เส้นทางได้โดยตรง -> การต่อต้านจะมีมากกว่า

ไม่เชื่อลองไปฟังการประชุมโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้ครับ ตัวอย่างที่ชัดมากๆ ที่ผ่านมา ก็คือกรณีส่วนต่อขยายสายสีม่วงจากเตาปูน-รัฐสภานั่นนะ ตอนแรกต่อต้านกันชิบหายเลย พอปรับแนวมาใช้ร่วมกับการเวนคืนทำถนนด้วย ทุกอย่างกลับง่ายขึ้นมาก

หรืออย่างกรณีเวนคืนผ่านประชาสงเคราะห์อ่ะครับ การต่อต้านขนาดไหนก็เห็นอยู่
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #12 ·
เข้าใจประเด็นเรื่องเวนคืนนะ รอกรมราง

ส่วนรถไฟพอวางเกาะกลาง ต้องทำคอนกรีตยกระดับ ค่าก่อสร้างก็บาน มีปัญหาคนแก่เดินขึ้น มีปัญหาที่ฟุตบาทสร้างลิฟท์ วุ่นวาย


เวนคืนสร้างทางรถไฟ/มอเตอร์เวย์ -> ชาวบ้านคิดว่าตัวเองถูกตัดขาดจากอีกฝั่ง เพราะไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เส้นทางได้โดยตรง -> การต่อต้านจะมีมากกว่า

ก็ต้องไปดูผังเมือง ประเทศพัฒนาแล้ว เขาทำยังไง
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #13 ·
ชลบุรี-ระยอง-แปดริ้วค้านระบบรางอีอีซี เสนอเบี่ยงแนวเข้าย่าน “ธุรกิจ-ท่องเที่ยว”

วันที่ 6 July 2019 - 18:52 น.

ทุนท้องถิ่นแห่ค้านแผนแม่บทระบบรางชลบุรีขวางวางรางเข้าอำเภอเมือง ขอเบี่ยงแนวเข้า “บ่อวิน-ปลวกแดง-แหลมฉบัง-ศรีราชา-พัทยา” ชี้เป็นทั้งแหล่งงาน จุดท่องเที่ยว ด้านฉะเชิงเทราไม่สนซิตี้บัส จี้ทำรถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมนิคมอุตฯ-บางปะกง-แปดริ้ว

แผนแม่บท 20 ปี (63-83)

นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สนข.กำลังจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC งบฯศึกษา 20 ล้านบาท เป็นแผนแม่บทพัฒนา 20 ปี (2563-2583) คาดว่าผลศึกษาแล้วเสร็จใน เม.ย. 2563

ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับนักธุรกิจ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัด เพื่อเก็บรายละเอียดความต้องการ ปริมาณการจราจร การเดินทาง แหล่งชุมชน คาดว่าก.ย.นี้จะมีข้อสรุปแนวเส้นทาง ระบบที่เหมาะสม เช่น รถไฟฟ้า รถราง รถบัส เบื้องต้นจะมีโครงการนำร่องในแต่ละจังหวัด

“หลังรับฟังความคิดเห็นแล้ว โจทย์ที่ สนข.มอบให้บริษัทที่ปรึกษาคือ เมื่อมีโครงการข่ายหลัก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ถนนสายหลักอย่างสาย 331, 344 แล้ว ในอนาคตจะเชื่อมโยงเข้ากับแต่ละจังหวัดยังไง เช่น สร้างฟีดเดอร์ขึ้นมาเชื่อมต่อการเดินทางในเมืองและพื้นที่อีอีซี แต่ละเมืองมีระบบขนส่งสาธารณะมารองรับ 1 จังหวัดอาจมีหลายแห่ง เช่น ชลบุรีอาจมีในอำเภอเมือง ศรีราชา พัทยา”

สนข.ชักชวนท้องถิ่นลงทุน


นายนิรันดร์กล่าวต่อว่า จากการประชุมร่วมกับตัวแทนในจังหวัด ภาคเอกชนหลายคนเสนอสิ่งที่ตนต้องการ เช่น อยากให้แนวเส้นทางพาดผ่านนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

เบื้องต้น สนข.ทราบดีว่าแต่ละจังหวัดมีทำเลไข่แดง อาทิ จ.ชลบุรีมีความหนาแน่น นิคมอุตฯต้องทำตลอดแนวถนน ถนนเส้นหลักทั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 หมายเลข 331 หมายเลข 36 และหมายเลข 344 ฯลฯ ต้องนำมาประมวลข้อมูลหาจุดเชื่อมโยงเพื่อคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับระยองมีการศึกษาข้อมูลมาแล้วบางส่วน วิธีการจะนำผลศึกษามาทบทวนและหยิบข้อมูลที่ใช้ได้นำมาใช้ ส่วนฉะเชิงเทรามีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ เช่น แนะนำช่องทางการเดินเรือในแม่น้ำบางปะกง

“เราก็รับฟังและนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวเส้นทางด้วย เพราะ สนข.คงกำหนดแนวเส้นทางให้ตอบโจทย์และความต้องการไม่ได้ครบทุกคน หากเอกชนท้องถิ่นต้องการลงทุนก็เสนอมาได้ เพราะรูปแบบการลงทุนมีรัฐลงทุน เปิด PPP และท้องถิ่นดำเนินการ” นายนิรันดร์กล่าว

ชลบุรีค้านระบบรางเข้า อ.เมือง

นายกิตติวุฒิ ศศวิมลนธุ์ เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทีมที่ปรึกษานำเสนอแนวคิดวางระบบรางสาธารณะเป็นโครงข่ายรองบริเวณรอบอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองราชการ ไม่ใช่เมืองธุรกิจ และเป็นเมืองที่ไม่มีการเติบโตแล้ว จึงเห็นว่าแนวเส้นทางไม่มีความเหมาะสม

“จังหวัดอื่นมีความเจริญเพียงอำเภอเมืองแต่ชลบุรีมีเมืองที่เจริญเป็นไข่แดงหลายเมือง เช่น ศรีราชา แหลมฉบัง พัทยา อู่ตะเภา ทั้งมีความเจริญรอบนิคมอุตฯ 4-5 แห่ง เช่น นิคมอมตะซิตี้, บ่อวิน, ปลวกแดง โดยพื้นที่ EEC 3 จังหวัด ชลบุรีซับซ้อนกว่า เป็นทั้งแหล่งงาน ที่อยู่อาศัย เมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม”

ข้อเสนอของกลุ่มนักธุรกิจชลบุรี จุดแรกที่ควรพัฒนา คือ ลากโครงข่ายจากสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชาเชื่อมนิคมอุตฯ “บ่อวิน ปลวกแดง แหลมฉบัง” โดยทำเลศรีราชาเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือ CBD ในพื้นที่ ปัจจุบันการจราจรติดขัดมาก คนที่มาอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เช่น คนญี่ปุ่น เกาหลี ทั้งอยากให้เชื่อมโยงอู่ตะเภารองรับการเติบโตในอนาคตด้วย ส่วนบางแสนการจราจรยังไม่วิกฤต วางตำแหน่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของคนท้องถิ่น ไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมชลบุรีเตรียมนัดหารือร่วมกับหอการค้าชลบุรี สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอต่อ สนข.เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

แปดริ้วขอซิตี้ไลน์เลียบบางปะกง

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นักธุรกิจฉะเชิงเทราต้องการให้วางแนวระบบรถไฟฟ้ารางเบา (ซิตี้ไลน์) แนวเส้นทางเลียบแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่ตัวเมืองแปดริ้ว เนื่องจากสถานที่สำคัญ ชุมชนต่าง ๆ อยู่หนาแน่นบริเวณริมแม่น้ำบางปะกง ทำให้ลดภาระไม่ต้องเวนคืนมาก ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด และเสนอให้กำหนดจุดจอดรถอยู่รอบนอกตัวเมือง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ต้องการนำรถวิ่งเข้าตัวเมืองซึ่งมีปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงจากบางปะกงเข้าตัวเมือง 10-15 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ช่วงนิคมอุตฯมีการจราจรหนาแน่น ควรวางระบบรถไฟฟ้ารางเบามารองรับ ส่วนรถซิตี้บัสสามารถเชื่อมต่อได้ช่วงสั้น แต่ไม่เหมาะนำมาวิ่งทางยาว ขณะที่ถนนก็แคบมาก การใช้รถซิติ้บัสมองว่ายิ่งเพิ่มปัญหาจราจรมากขึ้นไปอีก รวมถึง สนข.ต้องศึกษาเกี่ยวกับค่าโดยสารให้ชัดเจน หากแพงผู้โดยสารอาจใช้บริการน้อยลง

“เสาร์-อาทิตย์รถติดจนคนแปดริ้วไม่กล้าออกจากบ้าน ในอนาคตแปดริ้วจะมีคนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า การเลือกแนวเส้นทางต้องแก้ปัญหาการแออัดที่เกิดขึ้น อย่างเส้นเลียบบางปะกง แม่น้ำกว้างใหญ่ออกแบบดี ๆ ไม่บดบังทัศนียภาพ ไม่ต้องเวนคืนมาก สถานที่สำคัญหลายแห่งตั้งอยู่ริมน้ำ เช่น วัดหลวงพ่อโสธร, โรงพยาบาล, ศาลากลาง, ตลาด 100 ปี แต่จะคุ้มทุนหรือไม่ สนข.ต้องกลับไปคิดแล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกที”

ระยองขอรถไฟลอยฟ้า

นายนพพล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า อยากให้ทำระบบรถไฟฟ้าแบบ BTS วิ่งเชื่อม 3 จังหวัด โดยยกระดับเลียบตามเกาะกลางถนนสุขุมวิทเป็นหลัก เชื่อม อ.เมืองระยองและสนามบินอู่ตะเภา เพราะในอนาคตคนจะบินมาลงจำนวนมาก

ทั้งนี้แนวเส้นทางที่นำเสนอเป็นคนละเส้นกับสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานี 10 จากอู่ตะเภาสิ้นสุดปลายทางที่หน้าห้างเซ็นทรัลระยอง และเสนอว่าควรทำโครงข่ายรองเชื่อมนิคมอุตสาหกรรม

เช่น มาบตาพุด, EECi อ.วังจันทร์, บ้านค่าย, ปลวกแดง ให้เข้ามาตัวเมืองได้สะดวก ลดความแออัดการจราจร และลดสถิติการก่ออุบัติเหตุภายในตัวเมือง (หน้า 1, 4)

https://www.prachachat.net/property/news-346973
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #14 ·
เปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะเลือก”แทรม-อีวีบัส”ตะลุยอีอีซี

Dailynews 15/3/2563

*”แปดริ้ว-ชลบุรี-ระยอง”3โครงการนำร่อง2พันล้าน
*ค่าโดยสารถูกกม.ละบาท10-15บาทเปิดบริการปี67

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่า ได้ประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา

โดยที่ปรึกษาได้เสนอผลการคัดเลือกโครงการนำร่องใน 3 จว. เสร็จเรียบร้อยแล้วจว.ละ 1 เส้นทาง วงเงินลงทุนรวม 1,867 ล้านบาท สนข. ได้ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเสนอรูปแบบโครงการนำร่องใน จ.ชลบุรีเมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา

ส่วนจ.ระยอง จะนำเสนอวันที่ 16 มี.ค. และ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 17 มี.ค. เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงผลการศึกษาก่อนจัดประชุมสัมมนาครั้ง 2 เพื่อปิดโครงการภายในเดือนมี.ค.เสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

สำหรับ จ.ชลบุรี ใช้ระบบอีวีบัส เช่นกัน สาย ชบ 5 เมืองศรีราชา-HSR ศรีราชา-นิคมฯ อมตะซิตี้ระยอง ระยะทาง 42 กม. ค่าลงทุน 406 ล้านบาท ต้นทุนคันละ 6.5 ล้านบาท มีทั้งใช้ช่องจราจรเฉพาะและใช้เลนร่วมกับรถประเภทอื่น มี 29 สถานี ลานจอดแล้วจร 4 แห่ง รองรับ 125 คัน ศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่ง พื้นที่ รวม 5.22 ไร่ จอดอีวีบัสได้ 34 คัน และ พื้นที่ชาร์จแบตเตอรี่รถ 5 คัน

รองรับผู้โดยสารได้ 50 คนต่อคัน มีความถี่ให้บริการช่วงเร่งด่วน 10 นาที และเวลาปกติ 20 นาที ค่าโดยสาร 10-45 บาท คิดตามระยะทาง (ราคา กม.ละ 1 บาท) คาดเปิดบริการปี 67 มีผู้โดยสาร 1,900 คนต่อวัน

แนวเส้นทางเริ่มต้นที่โรบินสัน ศรีราชา ถนนสุขุมวิท จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนอัสสัมชัญ) ผ่านโรงเรียนอัสสัมชัญ จุดตัดสี่แยกเข้าสวนเสือศรีราชา ผ่านอ่างเก็บน้ำหนองค้อ

เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออก เข้าทางหลวง 331 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกเข้าถนน รย. 3013 บริเวณแยกปากร่วม สิ้นสุดที่ทางเข้า-ออกเขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

 

·
Registered
Joined
·
28,389 Posts
กรณี เมืองศรีราชา จ.ชลบุรี ใช้ระบบอีวีบัส เช่นกัน สาย ชบ 5 เมืองศรีราชา-HSR ศรีราชา-นิคมฯ อมตะซิตี้ระยอง ก็คอยดูว่าเมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - ระยอง ที่ผ่านนิคมฯ อมตะซิตี้ระยอง จะจัดการจราจรเช่นไรให้ประสานสอดคล้องกันไม่มีการขัดแย้งกันขึ้นมา
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #16 ·
เอางบทาสี สร้างเกาะปูน ไปซื้อรถเมล์ และใช้แค่ระบบรถเมล์ปกติก็พอ

จะได้เพิ่มความถี่ป้าย ประหยัดงบประมาณ
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #17 ·
cr. สนข 10/7/2563

สนข. จัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (คค.) จัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

โดยมีนายยุทธพล องอาทอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 120 คน

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาขั้นสุดท้ายในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย สนข. ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการลงทุน และวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยภาพรวมการเชื่อมโยงพื้นที่เมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 3 ระบบ ได้แก่

1) ระบบขนส่งสาธารณะหลัก เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรมสำคัญระหว่างภูมิภาค และโครงสร้างพื้นฐาน

2) ระบบขนส่งสาธารณะรอง เชื่อมโยงระบบหลักและแหล่งกิจกรรมสำคัญระหว่างเมืองในเขตเมือง และ

3) ระบบขนส่งสาธารณะเสริม เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรมย่อยในเขตเมืองหรือพื้นที่อยู่อาศัยเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะสายรอง มีองค์ประกอบของระบบขนส่งสาธารณะ

ประกอบด้วย โครงข่ายเส้นทางและตัวระบบ สาธารณูปโภคสนับสนุน ระบบตั๋วและค่าโดยสาร สิ่งแวดล้อมและการยอมรับของประชาชน การลงทุนและผลตอบแทน รวมถึงการบริหารจัดการ ซึ่งเป้าหมายของระบบขนส่งสาธารณะ ต้องมีความสะดวกเข้าถึงง่าย ปลอดภัย พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และมีความคุ้มค่า ทั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะแบ่งเป็น ช่องทางเฉพาะ (Exclusive Lane) และช่องทางร่วมกับรถทั่วไป (Shared Lane) โดยมีแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะที่เสนอในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ดังนี้

แนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย

แนวเส้นทางที่ 1 HSR ชลบุรี - เมืองชลบุรี-(นิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี)

แนวเส้นทางที่ 2 HSR ชลบุรี-บางแสน/ตัดช่วง HSR ชลบุรี-หนองมน

แนวเส้นทางที่ 3 HSR ชลบุรี-บ้านบึง-EECi

แนวเส้นทางที่ 4 HSR ศรีราชา-แหลมฉบัง

แนวเส้นทางที่ 5 HSR ศรีราชา-EECd

แนวเส้นทางที่ 6 เมืองศรีราชา-HSR ศรีราชา-นิคมฯ อมตะซิตี้ระยอง (ปลวกแดง)

แนวเส้นทางที่ 7 HSR พัทยา-แหลมบาลีฮาย และ

แนวเส้นทางที่ 8 HSR พัทยา-สวนนงนุช


โดย สนข. ได้คัดเลือกแนวเส้นทางที่ 6 เมืองศรีราชา-HSR ศรีราชา-นิคมฯ อมตะซิตี้ระยอง (ปลวกแดง) เป็นโครงการนำร่อง
ในส่วนของการลงทุนนั้น รัฐบาลจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และบริษัทเอกชน ตามความเหมาะ โดยในเบื้องต้นรูปแบบของรถโดยสารจะเป็นรถโดยสารไฟฟ้า EV BUS รถโดยสารขนาดเล็ก EV minibus และรถไฟฟ้าล้อยาง Trambus

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ อยากให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้ขยายเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินอู่ตะเภาไปบ้านเพ/เกาะเสม็ดและเส้นทางสำหรับประชาชนจากเมืองระยองไปตลาดตะพง มีการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือสัตหีบ

ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของ EEC รวมทั้ง ให้พิจารณาแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการ/สหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทางเดิมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการเดินรถใหม่ เพิ่มเติมเส้นทางคมนาคมเพื่อขยายโครงข่าย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจรารจร และลดปัญหาคอขวด เช่น ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง และอยากให้มีการขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง 2 สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เดินทางเป็นวงรอบได้ตลอดจนอยากให้พัฒนาสถานีศรีราชาให้เป็น intermodal สำคัญของนักธุรกิจ และนักลงทุนในการเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือแหลมฉบัง

ในส่วนของผู้แทนผู้ประกอบการเดินรถ ต้องการให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับสถานีรถไฟความเร็วสูง และให้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสุขอนามัยของประชาชน

ทั้งนี้ อยากให้ผลการศึกษาดังกล่าว ต้องเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนการเดินทาง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และให้รัฐสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดขึ้นได้จริง โดย สนข. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และ สนข. จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
 

·
Registered
Joined
·
28,389 Posts
Plan for mass transit lines (EV BUS, EV minibus or Trambus all with exclusive lanes) to feed High speed train for three airports by OTP for Chacheongsao, Chonburi and Rayong on 10 July 2020. There will be 3 lines - one line for each province as a part of EEC

2. Chonburi got Sri Racha city - Sri Racha High Speed train station - Amata City Rayong at Pluak Daeng with the distance of 42 km - even though Pataya is going to get Green Line Monorail to feed Pataya high Speed train station


For the case of Chonburi, here is the list:

Route 4: Sri Racha High speed train station – Laem Chabang
Route 5: Sri Racha High speed train station – EECd
Route 6: Sri Racha city – Sri Racha High speed train station– Amata city rayong (Plueak Daeng) => the OTP Choice
The government is going to cooperate with municipals, PAO, and private sectors to implement
EV BUS, EV minibus and Trambus

Public opinions on the networks of mass transit project that all 3 provincial halls along with local governments in 3 provinces must work hand in hand to implement the system to support tourism.


Furthermore, those owners of minibus cooperatives (AKA those Minibus mafia) said they want to participate in this mass transit projects ... along with implementation of circle lines between 2 High Speed train station and those cities.

Those locals of Sri racha city also want the intermodal system to make a connection between High Speed train station and industrial estates, an implication that those local of Sri Racha city want Route 4 and Route 5 along with Route 6.

Furthermore, those locals also press the demands for moving the intercity bus terminals to be at High Speed train station for interconnection along with park and ride.

With such diverse demands, OTP will have to take the local demands into account for the final report to MOT and EEC Board

Note: Need to implement electric commuter trains to feed the system
สนข. จัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 

·
Registered
Joined
·
28,389 Posts
Need to come up with LRT networks for connecting 5 Chonburi municipals (Laem Chabang town, Saen Suk town, Chonburi town, Pataya city, and Sri Racha town) in 3 districts of Chonburi (Mueang, Bang Saen, Pataya) with 54 stations and 74 kilometers. First section is Koh Loy to Sri Racha (following the old defunct Sri Maharacha Industrial Railway) .
After all, those cities could not come up with the self contain mass transit networks without connecting with neighbor municipals. Those networks also need to function as feeder systems to the upcoming High Speed train connecting three airports.
 
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top