SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 42 Posts

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Contractul pentru extinderea Școlii “Regina Maria“, semnat cu o firmă din Sibiu

5 Ian. 2018
În termen de șapte luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, firma sibiană Balor Cons trebuie să finalizeze lucrările de extindere cu șase noi săli de clasă a școlii de pe strada Zaharia Boiu din Sibiu.
Potrivit caietului de sarcini al procedurii, cele șase noi săli de clasă urmează să fie amenajate în mansarda ce trebuie ridicată peste etajul I al corpului B. Mansarda va avea o suprafață de 702 mp (față de 623 de mp, suprafața etajului I). ”Volumetria mansardei va fi simplă cu șarpantă în două ape
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...lii-regina-maria-semnat-cu-o-firma-din-sibiu/


The contract for the extension of "Regina Maria" School, signed with a company from Sibiu.

Within seven months of issue of the order of commencement of the works, the local company Balor Cons must complete the extension works with six new classrooms of the school on Zaharia Boiu Street in Sibiu.
According to the tender specifications, the six new classrooms are to be arranged in the attic to be raised above the 1st floor of building B. The new attic will have an area of 702 square meters (compared to 623 sqm, the surface of the first floor). Volumetry of the attic will be simple with a two-sided roof.

Building B is the one on the right
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
ULBS a semnat un parteneriat cu Manhattan College – School of Business din New York

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a încheiat un acord de parteneriat ERASMUS+ Partner Countries cu Manhattan College, School of Business din New York.

Parteneriatul constă în schimburi academice și mobilități pentru studenți și cadre didactice, precum și în crearea unor echipe de cercetare sau rețele de cercetători.
Ca un prim pas în derularea parteneriatului, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu va participa, anul acesta, la competiția organizată de Manhattan College, Business Analytics Competition, în perioada 21-23 mai, cu o echipă formată din trei studenți de la Facultatea de Științe Economice

Business Analytics Competition oferă studenților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele acumulate, de a-și perfecționa abilitățile de comunicare în business, de a lucra în echipă, de a învăța din experiențele altora și de a crea legături cu alți studenți, profesori și profesioniști. Pe lângă faptul că studenții vor participa la procesul de luare a deciziilor, își vor testa și capacitatea de a înțelege o afacere din perspectiva unei analize complexe a datelor și a informațiilor relevante.
http://www.mesageruldesibiu.ro/ulbs...ttan-college-school-of-business-din-new-york/ULBS has signed a partnership with Manhattan College - School of Business in New York

"Lucian Blaga" University of Sibiu has signed an ERASMUS + Partner Countries partnership agreement with Manhattan College, School of Business in New York.
The partnership consists of academic exchanges and mobility for students and teachers, as well as the creation of research teams or networks of researchers.
As a first step in the partnership, "Lucian Blaga" University of Sibiu will take part in this year's competition organized by Manhattan College, Business Analytics Competition, on 21-23 May, with a team of three students from the Faculty of Economics.
The Business Analytics Competition offers students the opportunity to apply their accumulated knowledge, improve their communication skills in business, teamwork, learn from the experiences of others, and connect with other students, professors and professionals.
Besides the fact that students will participate in the decision-making process, they will also test their ability to understand a business in terms of a complex analysis of relevant data and information.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Primul proiect din fonduri europene: Sibiul va avea prima școală cu un sistem de gestionare a energiei

http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...a-scoala-cu-un-sistem-de-gestionare-energiei/


First project from European funds: Sibiu will have the first school with an energy management system

40% is estimated the decrease of energy consumption from non-renewable sources at "Constantin Noica" High School in Sibiu. For the energy efficiency of the building of this high school, the contract for financing from European funds, the first of its kind in the Central Region and the first of the European funds in the current budget exercise, was signed.
The value of the financing contract is 7.5 million lei, of which 6.4 million lei are European non-reimbursable funds, granted from the European Regional Development Fund. The co-financing of the project is divided between the Government of Romania (980,000 lei) and Sibiu City Hall (150,000 lei).

List of papers:
Thermal insulation of the facades of the building
Rehabilitation of the heating system
Installing alternative power generation systems (photovoltaic panels) and thermal (air-to-water heat pumps)
Roof repair
Mounting of valve fittings with water sensors for economy
Rehabilitation of the lighting system in the building.
Installing a Building Management System - which tracks the energy consumption in the building

Other three schools will follow
Also for the Regional Operational Program 2014-2020, investment priority 3.1.B, aimed at improving the energy efficiency of public buildings, Sibiu City Hall also submitted three other grant projects from European funds for secondary schools No. 1, No. 21 and "Radu Selejan''.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
Al doilea contract pe fonduri europene al Sibiului: tot pentru eficientizarea energetică a unei școli

Reprezentanții Primăriei Sibiu au semnat alături de ce ai Agenția de Dezvoltare Regională Centru al doilea contract de finanțare nerambursabilă din fonduri europene, în actualul exercițiu bugetar european (2014 – 2020).
La fel ca primul contract, acest al doilea are drept obiect finanțarea reabilitării din punct de vedere energetic al clădirii în care funcționează Școala gimnazială nr. 1, situată pe strada Hațegului.
“Concret, proiectul vizează scăderea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile cu cel puțin 40%, creșterea consumului de energie din surse regenerabile cu cel puțin 20% prin utilizarea sistemelor alternative de producere a energiei, precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 45%, generând astfel un efect pozitiv asupra mediului”, se arată într-un comunicat emis de Primăria Sibiu. Sursa citată arată că beneficiarii direcți a acestui proiect sunt cei peste 550 de elevi ai școlii, alături de cei 40 de profesori și personal TESA.

Lucrări prevăzute în proiect:
– izolarea termică a fațadei și a plăcii peste ultimul nivel încălzit,
– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice (panouri fotovoltaice) și termice (pompe de căldură aer-apă) pentru consumul propriu al clădirii
– reabilitarea instalațiilor de iluminat din clădire, inclusiv prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat eficiente energetic
– montarea unui sistem de management și control al consumului de utilități în clădire – Building Management System.
– înlocuirea ferestrelor sălii de sport cu tâmplărie cu geam termoizolant.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...-pentru-eficientizarea-energetica-unei-scoli/


The second contract on European funds in Sibiu: also for the energy efficiency of a school

Representatives of Sibiu City Hall signed the second non-reimbursable grant contract from European funds with the Center Regional Development Agency in the current European budget exercise (2014-2020).
Like the first contract, this second contract is aimed at financing the energy rehabilitation of the building in which Secondary School No. 1 operates, located on Haţegului Street.
"Specifically, the project aims at reducing the annual consumption of primary energy from non-renewable sources by at least 40%, increasing the consumption of energy from renewable sources by at least 20% through the use of alternative energy generation systems, and reducing gas emissions with a minimum of 45% greenhouse, thus generating a positive effect on the environment, "says a communiqué issued by Sibiu City Hall. The quoted source shows that the direct beneficiaries of this project are over 550 schoolchildren, along with the 40 teachers and staff of TESA.

Project work:
- the thermal insulation of the facade and the slab above the last heated level,
- installing alternative power generation systems (photovoltaic panels) and thermal (air-to-water heat pumps) for the building's own consumption
- rehabilitation of lighting in the building, including replacement of fluorescent and incandescent lamps with energy-efficient luminaires
- installation of a management and control system for the use of utilities in the building - Building Management System.
- replacing the windows of the sports hall with insulating glass.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Tot mai multe școli tehnice vor să implementeze învățământul dual în Sibiu

La nivelul municipiului Sibiu s-a mărit numărul unităților de învățământ tehnic care și-au propus, pentru anul școlar 2018 – 2019, înființarea de clase de învățământ profesional dual, anunță Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu.

Colegiul Tehnic ”Independența” Sibiu a propus trei clase, una din acestea fiind cerută de Continental (25 de locuri îi vor fi atribuite companiei, iar clasa se va numi ”clasa Continental”). Colegiului Independența i s-au alăturat Liceul Tehnologic ”A. Iancu” Sibiu, Liceul Tehnologic ”H. Coandă” Sibiu și Colegiul Economic ”G. Barițiu” Sibiu. În aceste unități de învățămât, sistemul dual a debutat în anul școlar 2016 – 2017. Din anul școlar 2018 – 2019 acest tip de învățământ se va extinde și în alte orașe ale județului Sibiu, respectiv în Mediaș (Liceul Tehnologic ”Automecanica” Mediaș) și în Cisnădie (Liceul Tehnologic Cisnădie).

Învățământul profesional în sistem dual funcționează, în municipiul Sibiu, încă din decembrie 2014, în baza unui protocol de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic ”Independența” Sibiu, Asociația Româno-Germană de Formare Profesională, formată din Primăria Municipiul Sibiu, S.C. Brandl Ro S.R.L., S.C. Harting Manufacturing S.R.L., S.C. Marquardt Schaltsysteme, S.C. Wittenstein S.R.L. si Clubul Economic German din Transilvania și Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...r-sa-implementeze-invatamantul-dual-in-sibiu/

More technical schools want to implement dual education in Sibiu

At the level of the city of Sibiu the number of technical education units that have proposed for the 2018 - 2019 school year to set up dual vocational education classes increased, announced the School Inspectorate of Sibiu County.

Independenta Sibiu Technical College proposed three classes, one of which was requested by Continental (25 seats will be assigned to the company, and the class will be called the "Continental class").
To Independenta College joined the Avram Iancu Technological High School, Henri Coanda Technological High School and George Bariţiu College of Economics in Sibiu. In these units the dual system started in the 2016-2017 school year.
From the 2018-2019 school year this type of education will be extended to other towns in Sibiu County, in Medias (Automecanica Medias Technological High School ) and Cisnadie (Cisnadie Technological High School).

Dual education system has been operating in Sibiu since December 2014, based on a collaboration protocol concluded between the Independenta Sibiu Technical College, the Romanian-German Vocational Training Association, consisting of the City Hall of Sibiu, S.C. Brandl Ro S.R.L., S.C. Harting Manufacturing S.R.L., S.C. Marquardt Schaltsysteme, S.C. Wittenstein S.R.L., the German Economic Club of Transylvania and the School Inspectorate of Sibiu County.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Primăria Sibiu a obținut finanțare din fonduri UE pentru încă un proiect: Clădirea școlii nr. 21 va fi eficientizată energetic

16.05.2018
Primarul Astrid Fodor și directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu au semnat miercuri, 16 mai contractul de finanțare din fonduri europene pentru eficientizarea energetică a clădirii școlii generale nr. 21 situată pe strada Luptei. Proiectul are o valoare de 7.459.258,93 lei și a primit finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1.B. Finanțarea nerambursabilă din fonduri europene și de la bugetul de stat se ridică la 7.310.073,75 lei, restul de 149.185,18 lei fiind contribuția Municipiului Sibiu.

“Este al treilea proiect de acest tip pentru care obținem finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Până în prezent, din această sesiune de finanțare am obținut 5 milioane de Euro pentru oraș. Proiectele pentru eficientizarea energetică a școlii Radu Selejan și a unor clădiri de blocuri sunt foarte aproape de contractare, însemnând încă 2 milioane de Euro. Alte 5 proiecte pe care le-am depus și care însumează 8,6 milioane de Euro, se află încă în evaluare.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu) (...)
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/5768
http://regio-adrcentru.ro/continua-moderni-regio-2014-2020/


Sibiu City Hall has received funding from EU funds for another project: No. 21 School building will be energy-efficient

Mayor Astrid Fodor and General Director of ADR Centru, Mr. Simion Cretu, signed on May 16 the contract for financing from European funds for energy efficiency of the building of the No.21 school located on Luptei street. The project has a value of 7,459,258.93 lei and has received funding through the 2014-2020 Regional Operational Program, the investment priority 3.1.B. The non-reimbursable financing from the European funds and from the state budget amounts to 7,310,073.75 lei, the remaining 149,185.18 lei being the contribution of Sibiu Municipality.
"This is the third project of this type for which we receive European funding from non-reimbursable funds. So far, from this funding session we have earned € 5 million for the city. The projects for energy efficiency of the Radu Selejan school and some apartment buildings are very close to contracting, meaning another € 2 million. Another 5 projects I have submitted, amounting to € 8.6 million, are still in assessment. "(Astrid Fodor, Mayor of Sibiu)

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #8 ·
S-a deschis Sala de Lectură din mansarda Bibliotecii Județene Astra
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu anunță deschiderea Sălii de Lectură de la etajul 5 al corpului B, din strada George Barițiu, nr. 7. Programul cu publicul este similar Compartimentului de împrumut carte pentru adulți – corp B: de luni până vineri, între orele 8:00-20:00. (...)

Este bine de știut că Sala de Lectură, constituită pe două etaje, se bucură de expunerea unui Spațiu telescopic de cunoaștere, într-o instalație realizată de Lia Perjovschi, artist vizual, care ne-a onorat cu o lucrare interactivă, pusă la dispoziția celor care intră în ”filmul nostru”, cel al studiului și al cercetării în incinta Bibliotecii publice sibiene.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...tura-din-mansarda-bibliotecii-judetene-astra/

The Reading Room from the attic of the Astra County Library was opened

The ASTRA County Library Sibiu announces the opening of the Reading Room on the 5th floor of building B, in George Bariţiu Street, no 7.
It is good to know that the two-story Reading Room enjoys the exposure of a Telescopic Space of Knowledge in an installation made by visual artist Lia Perjovschi who honored us with an interactive work at the disposal of those which enters our "film", that of the study and research in the public library.

Vedere de pe terasa / The view from the terrace

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Well, this is interesting...:D
Studenții sibieni au analizat bugetul New York-ului și au făcut propuneri despre cum să fie cheltuit
O echipă de studenți ai Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu a acceptat provocarea Manhattan College din New York de a participa la una din cele mai importante competiții economice destinate studenților economiști - Business Analytics Competition & Conference.
(...)
Ce servicii beneficiază de buget
În urma analizei realizate, studenții au descoperit faptul că cea mai mare parte a bugetului Primăriei New York merge spre Educație (34%), urmat de serviciile sociale (18%) și către Departamentul de Poliție (12%). ”Concluzia este că se investește foarte mult în educație, iar faptul că o parte mare din bani merge către Siguranța Publică este susținută și de scăderea criminalității în ultimii ani”, a explicat Darius Dumitru Dînșorean, anul III Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS).
În privința veniturilor, colectarea taxelor și impozitelor reprezintă principala sursă a bugetului (62%).
Ce au propus sibienii
În urma analizei, studenții sibieni au observat că există discrepanțe mari în dezvoltarea cartierelor New York-ului și au propus acordarea de facilități pentru investițiile în zonele mai puțin dezvoltate.
”Noi am fost conștienți de faptul că era foarte greu să câștigăm acest concurs, pentru că am concurat cu 16 echipe americane și una din Canada, dar am fost foarte apreciați. Și, cu siguranță, anul viitor vom merge mult mai bine pregătiți, pentru că acum știm despre ce este vorba și cum se desfășoară competiția”, a adăugat prof. Mihaela Herciu.
http://www.tribuna.ro/stiri/evenime...puneri-despre-cum-sa-fie-cheltuit-135975.html


Sibiu students analyzed New York's budget and made suggestions on how to spend it

A team of students from the Faculty of Economics at the Lucian Blaga University of Sibiu accepted the challenge of Manhattan College in New York to take part in one of the most important economic competitions for business students - the Business Analytics Competition & Conference.

Launched four years ago in the real case of an American journalist who drew attention to the large amounts of protocol spent by the New York City Hall, the Business Analytics Competition & Conference challenges students to carry out a comprehensive analysis of the US metropolis budget after which proposes solutions for the spending of public money.

What services are available to the budget
Following the analysis, students found that most of New York City's budget went to Education (34%), followed by social services (18%) and the Department of Police (12%). "The conclusion is that there is a lot of investment in education, and the fact that a large part of the money goes to Public Safety is supported by the decrease of the crime in recent years," explained Darius Dumitru Dînşorean, 3rd year of Economics of Commerce, Tourism and Services.
On revenue, collection of taxes and duties is the main source of the budget (62%).
What the students from Sibiu proposed
Following the analysis, the students noticed that there are large discrepancies in the development of New York's neighborhoods and proposed to provide facilities for investment in less developed areas.
"We were aware of the fact that it was very difficult to win this competition because we competed with 16 American teams and one from Canada but we were very appreciated. And, surely, next year we will go much better prepared, because we know now what is happening and how the competition unfolds, "added Prof. Mihaela Herciu.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Cel mai bogat german, miliardarul Hasso Plattner, investește în Sibiu
Cel mai bogat cetățean german, miliardarul în euro Hasso Plattner, investește prin institutul pe care îl patronează în Sibiu.

Recent, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a semnat un contract de donație cu Institutul ”Hasso Plattner” pentru suma de 4,2 milioane de euro. Banii vor fi direcționați în susținerea tinerilor studenți și cercetători din Sibiu, în vederea creării unor produse noi și, implicit, dezvoltarea orașului.
Începând cu anul 2019 în cadrul ULBS vor lua naștere o serie de proiecte finanțate cu banii donați din Germania, totul în baza unei metodologii atent structurate (...)
Aceasta este cea mai mare donaţie primită de către o universitate din România din ultimii 30 de ani. Va fi înființată inclusiv o bursă pe cercetare, pentru tineri cercetători, și una pentru studenți. Deși este încă devreme și metodologia se află în curs de elaborare, se pare că pentru cercetare bursa va fi de 10.000 de euro, iar pentru studenți de 5.000 de euro (...)
Hasso Plattner s-a născut la Berlin, în l944, într-o familie de medici sași din Sibiu, care părăsise România cu trupele germane (...)
Hasso Plattner are o avere estimată de Forbes la 13 miliarde de euro (...)
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...-miliardarul-hasso-plattner-investeste-sibiu/

The richest German, billionaire Hasso Plattner, is investing in Sibiu

The wealthiest German citizen, the billionaire in euros, Hasso Plattner, invests through the institution he sponsors in Sibiu.

Recently, Lucian Blaga University of Sibiu signed a donation agreement with the Hasso Plattner Institute for €4.2 million. The money will be directed to supporting young students and researchers in Sibiu to create new products and, implicitly, to develop the city.
Starting with 2019, ULBS will bring together a series of projects funded with German donated money, all based on a carefully structured methodology.
This is the largest donation received by a Romanian university in the last 30 years. There will also be a research grant for young researchers and one for students. Although it is still early and the methodology is being developed, it seems that for research the scholarship will be 10,000 euros and for students 5,000 euros.
Hasso Plattner was born in Berlin in 1944 in a family of Saxon doctors from Sibiu, who left Romania with the German troops.
Hasso Plattner has a fortune estimated by Forbes at €13 billion.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Peste 15 milioane de lei: în Sibiu începe construirea unui nou cămin studențesc
În curtea Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu“ urmează să fie ridicate mai multe corpuri de clădire în care să fie amenajate atât spații de cazare, cantină, cât și un amfiteatru (...)
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...incepe-construirea-unui-nou-camin-studentesc/

More than 15 million lei: in Sibiu starts the building of a new student hostel

In the courtyard of ''Nicolae Balcescu'' Land Forces Academy there will be erected several building bodies in which to be arranged accommodation, canteen, and an amphitheater.
At 15.59 million lei, excluding VAT, the investment in the new multifunctional pavilion of "Nicolae Balcescu" Academy in Sibiu is approximated. The investment involves building a single-story building with an amphitheater of 256 seats and 10 in the presidium, and a ground floor and three-storey building. In this building, on the ground floor there will be arranged a dining room with 168 seats, kitchen and annexes, gym and fitness room next to the locker room. At the three floors there will be 156 accommodation places in 75 rooms with two beds and in three apartments with one double bed. Each floor will have a meeting room, a recreation area, a bathroom, laundry, drying room, storage and office.


 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Se pregătește proiectul de extindere a clădirii Colegiului Octavian Goga
La rectificarea bugetară care va fi supusă aprobării Consiliului Local Sibiu în ședința din luna august, primarul Astrid Fodor va propune alocarea fondurilor necesare pentru realizarea documentației și a expertizei în vederea extinderii clădirii Colegiului Octavian Goga prin mansardarea unui corp de clădire (...)
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/6014

Preparing to extend the Octavian Goga College building to eliminate afternoon classes
In the budget rectification, which will be approved by the Sibiu Local Council in August, Mayor Astrid Fodor will propose the allocation of the necessary funds for the documentation and expertise to expand the Octavian Goga College by mansarding one of the buildings.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #13 ·
BILANȚ 2018: Primăria Municipiului Sibiu a continuat să investească în educație

Si un mic update si de la mine, cu ceea ce consider cea mai notabila realizare (ca spatiu). Scoala Regina Maria, Str. Zaharia Boiu, 1.
Mai au mici detalii (curatenie) dar in principiu este gata. Comparat cu ce era, arata foarte bine, imi place ca au combinat utilul (spatiu mansarda) cu design-ul, acel gol ramas exact ca la Inginerie (imposibil de prins in cadru), in imediata apropiere. Practic au incercat o unitate estetica a cladirilor pt. invatamant din zona.

si ante...

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Au început lucrările de construcție a primei grădinițe din Cartierul Arhitecților
Cartier Arhitectilor, oras Cisnadie...dar lipit de Sb.


The construction works of the first kindergarten in Arhitectilor district have began

The future building will be ready in the first half of next year, hopes the representatives of the Archdiocese of Sibiu, who initiated the project. It will be the first institution of social and educational interest in the neighborhood where more than 1,300 families live.
The kindergarten that is being built on G.M.Cantacuzino Street will be one with After-school normal program. The social project developed by the representatives of the Orthodox Church in Sibiu provides for the building of a social and educational ensemble called "St. Nicholas", the kindergarten being the first objective that the initiators of the project will raise in Arhitectilor district, town of Cisnadie.
The future pre-school institution in Cisnadie will have a ground area of almost 360 sqm, the surface area is 695 sqm. The building will have a ground floor and attic and will have a total of 6 rooms - three on each level; a multifunctional room, a kitchen, a dining room, storage facilities, a medical cabinet, etc. According to the project, the beneficiaries of the future kindergarten will be at least 100 children.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Școala Nicolae Iorga din Sibiu va avea o clădire nouă și sală de sport din fonduri europene


Nicolae Iorga Secondary School will have a new building and a sports hall from European funds

Sibiu Mayor Astrid Fodor and director ADR Centru, Simion Cretu, signed on Tuesday the contract for funding from European funds for the project "Extending school wing and building a gym at Nicolae Iorga School in Sibiu". The non-reimbursable funds will be allocated through Axis 10 of the Regional Operational Program - Improving the Educational Infrastructure.

Two new buildings, one for classes and other for the gym will be raised through this project.

Nicolae Iorga School is attended by almost 1500 pupils, who have courses both in the morning and in the afternoon. This project will create 660 more seats in new classrooms, which will allow all pupils to attend classes in the morning.

The project has an estimated value of almost 8.1 million lei, according to the technical documentation.

A new building with a ground floor and 2 upper floors will be built. There will be 22 classrooms, 1 chemistry lab, 9 sanitary groups including for the disabled and 1 teacher's room. The roof of the building will be a grassy terrace. The building will be equipped with LED lighting, anti-burglary systems as well as a fire alarm and surveillance system. Solar panels will be installed so that during the warm season of the year, hot water will be produced from them.
The gym will also be built over 700 square meters, with 2 changing rooms for students, a teacher's cabinet and a sports equipment store. 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Creșă nouă în cartierul Țiglari. Primăria Sibiu a obținut finanțare europeană
Intentia a mai fost prezentata, acum e ceva concret https://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=143089483&postcount=914


New preschool in Tiglari district. Sibiu City Hall has received European funding

Sibiu Mayor Astrid Fodor signed the contract on Monday through which Sibiu City Hall received funding from European non-reimbursable funds for the construction of a new nursery in Tiglari district, which will be arranged in the inner courtyard of Kindergarten No. 36 on Constructorilor Street.

The contract signed with ADR Center has a value of 3,032,010 lei, the funding being allocated on Axis 4 - Support for sustainable urban development.

The new building will have two floors, a useful area of nearly 1,200 square meters. There will be 6 classrooms, a multifunctional dining room and other activities, a kitchen, a medical cabinet, changing rooms and technical rooms. The project also includes the arrangement of the roof in the form of a terrace with grass, and in the yard will be landscaped pavements, green spaces and a playground. A video anti-burglary system will be set up for children's safety.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Premieră la Sibiu – Cărțile de la bibliotecă se împrumută cu ajutorul unui aparat
Nu stiu cat de premiera (nationala) o fi...
Serviciul Relații cu Publicul – Compartimentul Adulți (corp B) al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu este dotat cu un modern aparat de autoservire – selfCheck desk, destinat operării directe de către utilizatori prin simpla urmare a instrucţiunilor citite pe ecran. Cu o capacitate de înregistrare în timp real și o interfață ușor de folosit, atât personalul cât și utilizatorii pot fi siguri că materialele sunt imediat înregistrate.

Books from the library are borrowed using a device

The Public Relations Service - The Adult Department of ASTRA Sibiu County Library (B Building) is equipped with a selfCheck desk, designed for direct operation by users simply following the instructions on the screen. With real-time recording capability and an easy-to-use interface, both staff and users can be confident that the materials are immediately recorded.
The self-service system allows users to borrow, return and extend the loan term of the documents without the librarian's intervention.
To use the self-service device, the user needs a valid Access License that is issued within the same compartment. 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #18 ·
A mai fost anuntat pe Projects & Construction (atunci nu aveam topicul asta), proiect mult intarziat, probleme cu licitatia. E super inghesuit acolo dar daca n-au teren altundeva...
Au început lucrările pe cel mai mare șantier al Sibiului: cel al Liceului de Artă
Primăvara anului viitor este termenul de finalizare al celui mai mare obiectiv public pe care administrația sibiană îl gestionează în acest moment. Este vorba de Liceul de Artă, proiect demarat în urmă cu mai bine de doi ani.

Vechiul cămin al Colegiului Economic “Gheorghe Barițiu“ de pe strada Oituz a intrat în lucrări de reamenajare, aici urmând a funcționa săli de studiu și o bibliotecă, printre altele.
Totodată, în ceea ce era curtea Colegiului Economic a fost săpată și fundația viitoarei clădiri în care va funcționa Liceul de Artă, clădire care va avea o suprafață construită desfășurată de aproximativ 3.000 de mp. Între cele două corpuri de clădire va fi creat un culoar suspendat.

17,14 milioane de lei, fără TVA, (față de 22,06 milioane de lei, estimate înainte de licitație) este valoarea contractului pentru proiectarea și execuția acestui obiectiv, valoare care face ca, în acest moment, șantierul Liceului de Artă să fie cea mai mare investiție pe care administrația Sibiului o are în implementare.
Contractul a fost semnat în septembrie 2018 cu firma sibiană Construcții SA, în asociere cu proiectanții de la Arhimus SRL.

Viitorul liceu a fost gândit să aibă 21 de clase, în care să învețe cei peste 450 de elevi: cinci clase de învăţământ primar, opt de învăţământ gimnazial și tot opt de învăţământ liceal.
Viitorul liceu va număra 51 de spații acustice, majoritatea fiind săli individuale. Noua clădire va include și spații dedicate celor care urmează specializări din zona artelor plastice, spații pentru care se va insista pe lumina naturală.


Works began on the new Art High School

Spring next year is the deadline for completing the largest public project that the local administration is managing at this time, the new Art High School, a project started more than two years ago.

The old dormitory of the "Gheorghe Bariţiu" Economic College on Oituz Street entered reorganization works, here they will be study rooms and a library, among others.

At the same time, in the courtyard of the Economic College was excavated the foundation of the building in which the Art High School will operate, a building that will have a built area of approximately 3,000 sqm. Between the two building bodies a suspended aisle will be created.

17.14 million lei, excluding VAT, (compared to 22.06 million lei, estimated before the auction) is the value of the contract for the design and execution of this objective, which makes the art school construction site at this time the bigger investment that the administration of Sibiu has in its implementation.
The contract was signed in September 2018 with the local company Construcţii SA, in association with the designers from Arhimus SRL.

The future high school was designed to have 21 classes for approximately 450 students: five primary education classes, eight gymnasium and eight high school education.
The future high school will count 51 acoustic spaces, most of which are individual rooms. The new building will also include spaces dedicated to those specializing in the field of fine arts.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #19 ·
După Școala Finlandeză și cea Germană, la Sibiu se deschide Școala Canadiană
Școala canadiană Maple Bear deschide prima franciză în orașul Sibiu, începând cu anul școlar 2019-2020. Metodologia educațională canadiană va fi implementată la nivel preșcolar, în cadrul grădiniței Fram.

After the Finnish and German schools, the Canadian School opens in Sibiu

Canadian School Maple Bear opens its first franchise in Sibiu, starting with the school year 2019-2020. Canadian educational methodology will be implemented at pre-school level within the Fram kindergarten.

In addition to the academic support for the kindergarten operation, Maple Bear will provide continuous support to the team in the area of operations, communication and human resources. Taking into account this benefit package, Maple Bear Sibiu already plans to open an elementary school in Sibiu in 2020.

In Romania, Maple Bear aims to open 10 school units for preschool, primary and gymnasium, taking into account the possibility of expanding in high school education.

In recent months, Maple Bear has grown globally to 400 schools and over 40,000 students in 17 countries. After the opening of the Sibiu School scheduled for 2020, Maple Bear will open a kindergarten and elementary school in Sofia, Bulgaria in the course of 2020. For the next 5-10 years, Maple Bear aims to develop a network of 50 school units in the region of Central and Eastern Europe.

____________________________________________________________________________________________________________

Un nou proiect pentru educație va primi finanțare din fonduri europene: extinderea școlii I. L. Caragiale din Sibiu
Proiectul pentru extinderea școlii I.L. Caragiale de pe strada Vasile Alecsandri a fost depus pentru obținerea finanțării din fonduri europene prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Agenția de Dezvoltare Regională Centru a înștiințat Primăria Municipiului Sibiu că, în urma evaluării, acesta a fost acceptat pentru finanțare, intrând în etapa de precontractare.

Valoarea totală a proiectului este de 12.510.746,45 lei (inclusiv TVA), din care 250.214,93 lei reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu.

Extinderea se va realiza prin construcția unui nou corp de clădire în care se vor amenaja 11 săli de clasă, cabinete de fizică, chimie și informatică, o sală multimedia, o bibliotecă cu sală de lectură, o sală de mese cu oficiu, un cabinet medical, un cabinet pentru direcțiune și o cancelarie, o sală de ședințe, un cabinet pentru alimente, vestiare pentru angajați, un atelier mecanic, o arhivă și alte anexe. În același corp se va amenaja o sală de gimnastică cu vestiare și dușuri pentru elevi.

A new education project will receive funding from European funds: The extension of Ion Luca Caragiale School in Sibiu

The project for the expansion of the I.L. Caragiale school on Vasile Alecsandri Street was submitted to obtain European funding through the 2014-2020 Regional Operational Program, Priority Axis 10 - Improving Educational Infrastructure. Centru Regional Development Agency notified Sibiu City Hall that, following the evaluation, it was accepted for funding, entering the pre-contract phase.

The total value of the project is 12,510,746.45 lei (including VAT), out of which 250,214.93 lei is the eligible own contribution of Sibiu Municipality.

The expansion will be accomplished by building a new building in which 11 classrooms, physics, chemistry and computer rooms will be set up, a multimedia room, a library with a reading room, a dining room, a medical cabinet , principal's office and a teachers room, a meeting room, a food cabinet, a changing room for employees, a mechanical workshop, an archive, and other annexes. A gym with locker rooms and showers for students will be set up in the same building.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter · #20 ·
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...a-scoala-cu-un-sistem-de-gestionare-energiei/


First project from European funds: Sibiu will have the first school with an energy management system
Începe modernizarea clădirii Liceului Teoretic Constantin Noica pentru eficientizare energetică

Primăria Sibiu a semnat contractul pentru execuția lucrărilor de reabilitare a clădirii Liceului Constantin Noica în vederea creșterii eficienței energetice a acestui imobil. Valoarea investiției este de 6.415.339,47 lei, finanțată din fonduri europene prin Programului Operațional Regional, Axa 3 – Clădiri Publice.

Modernization of Constantin Noica Theoretical High School building for energy efficiency begins

City Hall signed the contract for the execution of the rehabilitation works of Constantin Noica High School building in order to increase the energy efficiency of this building. The value of the investment is 6,415,339.47 lei, financed by European funds through the Regional Operational Program, Axis 3 - Public Buildings.

 
1 - 20 of 42 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top