SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 100 Posts

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Parcul Sub Arini, ”împodobit” de Sărbători cu noul sistem de iluminat. Leduri colorate, camere video și internet

Sub Arini Park, "adorned" by the Holidays with the new lighting system. Colorful LEDs, video cameras and internet


The extensive work on the modernization of the lighting system in Sub Arini Park is almost ready and will be put into operation in the near future. The new lighting systems include, besides the pillars on the edge of the alleys, blue LEDs for lighting the bridges, colored LEDs for the artesian fountain and complex video surveillance systems, sound systems and Internet.

http://www.tribuna.ro/stiri/evenime...colorate-camere-video-si-internet-130454.html 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Primăria alocă 1,2 milioane de lei pentru ”un nou parc” în Sibiu

The City Hall allocates 1.2 million lei for "a new park" in Sibiu

To revitalize the green space on the former earth fortification parallel with Corneliu Coposu Blvd, Sibiu City Hall proposes to the local councilors the allocation of 1.2 million lei, also with VAT, for the development of a park.

According to the feasibility study for this investment, on the approximately 2,300 square meters of that ''wave'' of earth are to be arranged a work-out area (fitness equipment), children's playgrounds, benches and alleys (600 sqm). In addition, public lighting will be rehabilitated and water drinking fountains will be placed.

http://www.turnulsfatului.ro/2017/10/23/primaria-aloca-12-milioane-de-lei-pentru-un-nou-parc-sibiu/

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Construcții SA va reface Stadionul Municipal

Tribuna a doua a stadionului Municipal din Sibiu va fi reconstruită de la zero, pe un schelet de oțel. Termenul de execuție al lucrării va fi de un an de zile.
...
Pentru partea a doua se are în vedere demolarea tribunei a doua, a peluzei, repararea peluzei de la vestiare, repararea și înlocuirea scaunelor de la tribuna întâi, pista de atletism, băncile de rezervă și alte lucrări. Cu termen de șase luni. Până în vară, se vor face. La partea a doua se vor reface tribuna a doua și a doua peluză. Încă se lucrează la proiectare, nu se știe încă exact cum va arăta tribuna a doua, dar ținând cont că ne dorim o nocturnă care să se monteze pe acoperiș cu siguranță ca va fi la fel de mare ca tribuna întâi. Etapa a doua trebuie să fie gata peste încă un an de zile
http://www.turnulsfatului.ro/2017/11/29/constructii-sa-va-reface-stadionul-municipal/


Constructii SA will rebuild the Municipal Stadium

In the second phase of reconstruction, the second tribune of Sibiu Municipal Stadium will be rebuilt from scratch on a steel skeleton. The term of the work will be one year.

Sibiu Municipal Stadium was originally built in 1927, undergoing major transformations between 1977 and 1981, the stadium was equipped with concrete stands for 12,000 spectators.
In 1982, the old wooden roofed tribune was demolished, the stadium reaching 14,200 seats. Under the old tribune there is an athletics hall. The stadium also has an electronic table. 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
Prima etapă de modernizare a Stadionului Municipal Sibiu: reabilitarea tribunei oficiale, a peluzei, a pistei și a gardurilor

Contractul semnat în urma unei proceduri de achiziție publicã cu asocierea SC Construcții SA – SC Arhimus SRL
termenul de realizare a acestora fiind de șase luni de la emiterea ordinului de începere a lucrãrilor, acesta urmând sã fie transmis constructorului în primãvara anului viitor. Valoarea contractului este de 8,2 milioane de lei.
În aceastã etapã a modernizãrii Stadionului Municipal sunt prevãzute mai multe lucrări.
La terenul de fotbal, suprafața acestuia va fi completată cu gazon natural, se vor înlocui porțile de fotbal, tunelul de ieșire a jucãtorilor în teren va fi prelungit cu 6 m și va fi prevãzut cu acoperiș flexibil, acționat electric și se vor înlocui bãncile pentru rezervele echipelor de fotbal.
La tribuna oficială și la vestiare se va amenaja hidroizolația gradenelor, se vor înlocui scaunele din tribune și lojã, pasarela de legătură dintre tribună și peluza cu vestiare va fi consolidată, se va realiza iluminatului exterior cu reflectoare led, se va reface sistemul de canalizare, instalații și grupuri sanitare, urmând sã se amenajeze și toalete pentru persoane cu dizabilitãți, se vor monta hidranți exteriori și 10 cișmele de apă, fereastra lojei va fi înlocuitã, scările exterioare vor fi reparate și se vor efectua diverse reparații ale structurilor de beton și ale tencuielilor.
Pista de atletism va fi de asemenea reamenajatã. Aceasta va avea patru culoare de 1,25 metri fiecare și va fi pavatã cu un material special (tartan), utilizat în astfel de amenajãri. De asemenea, se vor înlocui porțile de acces și gardul de împrejmuire a pistei
Contractul mai include și lucrãri de reabilitare termicã a tribunei oficiale, dar și demolarea tribunelor degradate, acestea urmând sã fie reconstruite într-o etapã urmãtoare a lucrãrilor de modernizare.
Garanția lucrărilor realizate va fi de 10 ani.
http://www.tribuna.ro/stiri/evenime...-peluzei-a-pistei-si-a-gardurilor-131009.html

Since the previous post was about the second phase, here is the first phase. I just love the local press :lol::stupid:


First stage of modernization of Sibiu Municipal Stadium: rehabilitation of the official tribune, public enclosures, runway and fences


At this stage of the modernization of the Municipal Stadium there are several works.
On the football field, its surface will be filled with natural turf, the football gates will be replaced, the players' exit tunnel will be extended by 6 m and will be provided with a flexible, electrically operated roof and will replace the benches for reserves of football teams.
At the official tribune and dressing rooms the waterproofing of the gradients will be arranged, the seats in the stands and the box seats will be replaced, the bridge between the tribune and the public enclosures will be strengthened, the outdoor lighting will be done with led reflectors, the sewer system will be rehabilitated, installations and sanitary groups, and toilets for disabled persons, external hydrants and 10 fountains will be installed, the window of the box seats area will be replaced, the external stairs will be repaired and various repairs of the concrete structures and of facings.
The athletics track will also be refurbished. It will have four lanes of 1.25 meters each and will be paved with a special material (tartan) used in such arrangements. Also, the access gates and the fence of the athletics track will be replaced.
The contract also includes works of thermal rehabilitation of the official tribune, but also the demolition of degraded stands, which will be rebuilt at a later stage of the modernization works (second phase^^).
The guarantee of the works will be 10 years.
 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Primăria vrea să reamenajeze Parcul Astra: alei pavate, o nouă arteziană, copertină pentru șahiștiAdministrația locală a Sibiului a lansat o procedură de achiziție a serviciilor de întocmire a documentației tehnice necesară reamenajării Parcului Astra din centrul Sibiului.
Lucrările pe care Primăria intenționează să le efectueze în parc nu vor afecta cadrul vegetal existent, intențiile administrației fiind de a dezvolta zona verde prin elemente de arhitectură peisagistică. În afara unor noi soluții de luminat ambiental, Primăria solicită ca în documentația tehnică să fie cuprinse și câteva propuneri concrete. “Tema de proiectare o reprezintă reamenajarea parcului, prin crearea de alei pietonale pavate, montarea de mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, stâlpi delimitatori, precum și înlocuirea fântânii arteziene, achiziția și încadrarea copertinei în zona meselor de șah“
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...te-o-noua-arteziana-copertina-pentru-sahisti/


City Hall wants to refurbish Astra Park: paved alleys, a new artezian, a canopy for the chess players

The works that the City Hall intends to carry out in the park will not affect the existing vegetal framework, the intentions of the administration being to develop the green area through elements of landscape architecture.
The theme of the design is to redefine the park by creating paved pedestrian alleys, installing urban furniture: benches, garbage bins, delimiting pillars, as well as replacing the artesian fountain, the purchase and placement of the canopy in the area of chess tables
 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Peste un milion de euro vor fi alocați pentru noul parc de skateboard din Sibiu

Prevăzut – inițial – a fi construit în zona Sub Arini, parcul de skateboard din Sibiu va fi amenajat în zona pieței Obor, sumele alocate fiind de mai bine de două ori mai mari.

5,6 milioane de lei, cu tot cu TVA, este valoarea aproximată a investiției într-un nou parc de skateboard. Valoarea este considerabil mai mare decât cea anunțată în urmă cu trei ani, când acest parc era propus a fi amenajat în zona parcului Sub Arini, loc schimbat în urma protestele vecinilor și ale autorităților de mediu.

Creșterea sumelor necesare a fost generată de proiectarea unui parc de skateboard mult mai mare. Astfel, zona aferentă practicării acestui sport va avea o suprafață de 3.235, alături de care vor mai fi amenajate parcări (1.200 de mp), drumuri (1.120 de mp), alei (870 de mp) și zone pietonale(1.140 de mp). Spre comparație, proiectul din 2015 prevedea amenajarea unui skatepark pe o suprafață totală de 2.000 de mp.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...ati-pentru-noul-parc-de-skateboard-din-sibiu/


More than one million euros will be allocated to the new skateboard park in Sibiu

Designed - initially - to be built in the Sub Arini area, the skateboard park in Sibiu will be arranged in the Obor area, with the sums being allocated more than twice as big.

5.6 million Lei, with VAT, is the approximate value of investing in a new skateboard park. The value is considerably higher than what was announced three years ago when this park was proposed to be set up in the Sub Arini Park area, a place changed following protests by neighbors and environmental authorities.

The increase in the necessary amounts was generated by the design of a much larger skateboard park. Thus, the area for practicing this sport will have an area of 3,235, along with parking lots (1,200 sqm), roads (1,120 sq m), alleys (870 sq m) and pedestrian areas (1,140 sq m). For comparison, the 2015 project provided for the construction of a skatepark on a total area of 2,000 sq m.
 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)
Peste 700.000 de Euro vor fi investiți în Sala Transilvania, în 2018

Sala Transilvania va fi în sfârșit renovată complet, după 20 de ani de activitate. Investițiile vor fi făcute din banii Consiliului Județean Sibiu și se ridică la 730.000 de Euro. Printre modernizări se numără interiorul sălii, vestiarele, dar și parcarea din spatele sălii.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...or-fi-investiti-in-sala-transilvania-in-2018/
Asteptam si rezultate/finalizari, ca de proiecte este podul plin :slap: Mai vedem la sf. de 2018 ...

More than 700,000 euros will be invested in Transylvania Polyvalent Hall in 2018

Transylvania Polyvalent Hall will be finally completely renovated after 20 years of activity. The investments will be made from the money of Sibiu County Council and will amount to 730,000 Euros. Modernizations include the interior of the hall, changing rooms, and the parking lot behind the hall.

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #11 · (Edited)
9,3 mil. lei: amenajarea Lacului lui Binder, scoasă la licitație.

Administrația locală a lansat licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor necesare transformării Lacului lui Binder într-un centru de agrement, cu facilități inclusiv pentru practicarea schiului nautic. Documentația aferentă licitației include și recomandări privind prețurile ce ar urma să fie practicate. Prețuri și de 24 de ori mai mici decât cele percepute în zona Capitalei.
La 9,3 milioane de lei, fără TVA, este estimat contractul pentru realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și avizelor necesare, urmate de execuția lucrărilor de amenajare a viitorului centru de agrement Lacul lui Binder.
Acest viitor centru va include echipamente pentru practicarea schiului pe apă, cu ajutorul unor instalații de transport pe cablu care pot fi folosite și pentru wakeboarding (în loc de schiuri de apă se folosește o placă). Totodată, viitorul centru va avea și o zonă de plajă, cu 150 de șezlonguri și umbrelele aferente, locuri de joacă atât pe nisip, cât și pe apă (plutitoare), zonă de caiac, locuri de promenadă, parcări și un centru multifuncțional, printre altele. Numărul de locuri de parcare ce vor fi amenajate în jurul viitorului centru este estimat la 115.
Termenul de realizare a acestui contract este împărțit în două. În primele 60 de zile de la semnare trebuie realizat proiectul tehnic și obținute avizele necesare, după care lucrările necesare trebuie finalizate în termen de zece luni. Termenul de depunere a ofertelor în cadrul acestei proceduri de atribuire publică a fost stabilit pentru ziua de 10 aprilie 2018. Potrivit planurilor Primăriei, contractul în discuție ar urma semnat cel târziu la începutul lunii august 2018, ceea ce ar face ca finalizarea lucrărilor să fie realizată în a doua jumătate a anului 2019. Finanțarea investiției este asigurată din bugetul local.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...e-sunt-de-24-de-ori-mai-mici-decat-bucuresti/

9.3 million lei: the arrangement of Binder Lake, auctioned.

The local government launched the auction for the design and execution of the works necessary to transform Binder Lake into a leisure center, including facilities for water skiing.
The tender documentation also includes recommendations on the prices to be applied. Prices even 24 times lower than those charged in the capital area.
At 9.3 million lei, excluding VAT, the contract for the execution of the technical project, the execution details and the necessary approvals are estimated, followed by the execution of the works for the future recreation center of Binder Lake.
This future center will include equipment for practicing water skiing using cable-powered installations that can also be used for wakeboarding (instead of skis using a plate). At the same time, the future center will also have a beach area with 150 sun loungers and umbrellas, playgrounds on both sand and water (floating), recreation canal, promenade, parking and a multifunctional center among others. The number of parking spaces that will be arranged around the future center is estimated at 115.
The term of this contract is divided into two. In the first 60 days of signing, the technical project has to be completed and the required approvals obtained, after which the necessary works have to be completed within ten months.
The deadline for submitting bids under this public procurement procedure was set for 10 April 2018. According to City Hall's plans, the contract in question would be signed at the beginning of August 2018 at the latest, which would make the completion of the works in the second half of the year 2019. The investment is financed from the local budget.

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Piste de biciclete pe întreg malul Cibinului și din Ștrand spre Centru. Primăria cumpără 300 de biciclete și deschide 15 centre de închiriere

Malurile râului Cibin vor fi amenajate ca zonă de promenadă cu piste pentru bicicliști pe tot traseul din interiorul municipiului Sibiu, de la ieșirea spre Agnita și până spre strada Zăvoi, iar un coridor care leagă cartierul Ștrand, cu Centrul, Parcul Sub Arini și malurile Cibinului va fi și el realizat, a anunțat marți, primarul Sibiului, Astrid Fodor, în cadrul conferinței ”Mobilitatea Viitorului”.
”Malurile vor fi amenajate pentru bicicliști și pentru traficul pietonal. Este un proiect care a stagnat din cauza unor impediemente legislative, dar pot să vă anunț că suntem în faza de a încheia un parteneriat cu Apele Române și în baza acestui acord de parteneriat în sfârșit vom putea accesa fonduri pentru a pune în practică acest proiect. Noi vorbim de amenajarea malurilor râului Cibin pe tot traseul lui în Sibiu, începând de la drumul spre Agnita și până spre Zăvoi. (...) Prima etapă este etapa de la podul de pe Alba Iulia până la podul de la Libertatea, urmează celelalte două etape , în funcție de cum terminăm cu lucrările de reglementare juridică”
''(...) va fi creat un coridor care leagă cartierul Ștrand cu Centrul și Parcul Sub Arini, iar pentru această lucrare a fost comandat un studiu urmând ca specialiștii să găsească soluții pentru a avea pe acest traseu piste sigure, unde bicicliștii sunt protejați de traficul rutier. ”Bineînțeles, această pistă va fi legată de pista care va fi pe malul râului Cibin și va face legătura între diverse cartiere astfel încât angajații să poată să ajungă la serviciu cu bicicleta și nu cu mașina personală. Cu bicicleta sau autobuzul”

Primăria va amenaja 15 centre de închiriere și va achiziționa 300 de biciclete.
Municipalitatea Sibiului a aprobat încă de anul trecut Planul de Mobilitate Urbană a Sibiului, iar o parte din proiectele cuprinse aici vor fi puse în practică inclusiv cu fonduri europene.
Astrid Fodor spune că toate aceste proiecte vor fi realizate și cu sprijinul sibienilor care vor trebui să suporte mai multe șantiere, dar vor realiza că la finalul lor, Sibiul va fi altfel.
Tot la capitolul Mobilitatea viitorului, Sibiul va pune în practică modernizarea străzii Calea Dumbăvii, care va fi prima arteră care va avea o bandă dedicată pentru transportul public, vor fi benzi de biciclete, iar trotuarele vor fi reconfigurate astfel încât și ca design să fie mai plăcute.
Un alt proiect, este cel al unui centru de comanadă și control al traficului rutier, pietonal și de bicicletele.
http://www.tribuna.ro/stiri/evenime...-deschide-15-centre-de-inchiriere-134314.html
Articolul e mai stufos, discutii si despre mobilitate electrica...


Cycling tracks across Cibin river and from Strand district to Central area. City Hall buys 300 bikes and opens 15 rental centers

The banks of the Cibin River will be arranged as a promenade with cycle paths along the entire city length, from the Agnita exit to Zăvoi Street and a corridor linking Strand district with Sub Arini Park and the banks of Cibin will also be realized, the mayor of Sibiu, Astrid Fodor, announced at the conference "Mobility of the Future" on Tuesday.
"The banks will be arranged for cyclists and for pedestrian traffic. This is a stagnant project due to legal impediments, but I can tell you that we are in the process of concluding a partnership with Apele Romane (Romanian Waters) and we will finally be able to access funds to implement this project on the basis of this partnership agreement. We are talking about the arrangement of the banks of Cibin River along its route in Sibiu, starting from the road to Agnita and up to Zăvoi area. (...) The first step is the stage from the bridge on Alba Iulia road to the bridge from Libertatea area, the other two stages follow, depending on how we finish with the legal regulation works ".
A corridor linking Strand district with the Central area and Sub Arini Park will be created, and a study was commissioned for this work, with specialists looking for solutions to have safe runs along the route, where cyclists are protected by road traffic. "Of course, this track will be linked to the runway that will be on the banks of the River Cibin and will link the various districts so that employees can get to work by bicycle and not by personal car.
City Hall will arrange 15 rental centers and purchase 300 bikes.
The City of Sibiu has approved last year the Urban Mobility Plan of Sibiu and part of the projects included here will be implemented with European funds as well.
The mayor says that all these projects will be carried out with the support of the locals who will have to bear more construction sites, but they will realize that at their end, Sibiu will be different.
Also in the chapter Mobility of the Future, Sibiu will put into practice the modernization of Calea Dumbăvii street, which will be the first artery that will have a dedicated lane for public transport, will be bicycle lanes and the sidewalks will be reconfigured so that the design will be more pleasant.
Another project is that of a command and control center for road, pedestrian and bicycle traffic.

and 2 personal photos taken recently (from Alba Iulia road bridge towards the center; Neculce bridge area near the center)

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #14 · (Edited)
Al doilea cel mai mare parc din Sibiu va fi amenajat pe o groapă de deșeuri

Ce WAW suna titlul, mai lipsea ''toxice'' :lol: Nu ma deranjeaza neaparat pe ce e amplasat, ci unde. Prea periferic acum (in viitor o sa prinda bine) si totusi prea aproape de Padurea Dumbrava. Alte zone au clar nevoie de un parc acum.

Parcul cartierului Tilișca va deveni al doilea cel mai mare parc din Sibiu, după Sub Arini. Cei 45.000 de mp pe care va fi amenajat au fost folosiți pentru depozitarea deșeurilor din construcții.

Administrația locală a demarat procedurile de întocmire a studiului de fezabilitate pentru transformarea fostului depozit de deșeuri din construcții din cartierul Tilișca într-un parc. (...)viitorul parc va avea, pe lângă alei, piste pentru bicicliști, locuri de joacă, de sport, foișoare, grupuri sanitare și alte elemente de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, împrejmuire etc.) și acces la internet prin sisteme WiFi, dar și camere de supraveghere video. Totodată, viitorul parc va trebui dotat cu un sistem de irigații, dar și cu un sistem de iluminat(...)
Accesul în respectivul depozit de deșeuri, închis în 2014, se face din străzile Prelungirea Săcel și Preot Bacca. În vederea amenajării viitorului parc, Primăria solicită ca prin studiul de fezabilitate să fie prevăzută și modernizarea străzii Preot Baca, pe tronsonul cuprins între strada Islazului și Prelungirea Săcel.

“Proiectul este localizat în imediata apropiere a cartierului Tilișca, urmând să deservească, prin integrarea cu alte proiecte de infrastructură locală, inclusiv comunitatea din acest cartier al municipiului. Cartierul Turnișor cumulează 13.100 de locuitori, în vreme ce Cartierul Tilișca cumulează 11.300 de locuitori, cele două cartiere având un grad ridicat de urbanizare și fiind în plin proces de extindere, în special în ceea ce privește numărul de locuințe colective“

Bugetul alocat de Primăria Sibiu pentru întocmirea studiului de fezabilitate a viitorului parc este de 42.000 de lei, fără TVA.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/0...-sibiu-va-fi-amenajat-pe-o-groapa-de-deseuri/

The second largest park in Sibiu will be set up on a former construction landfill

The park in Tilişca district will become the second largest park in Sibiu, after Sub Arini. The 45,000 square meters on which will be arranged were used for the storage of construction waste.
The local government has begun the procedures for drawing up the feasibility study for transforming the former landfill from construction in Tilişca district into a park.
The future park will have bicycle tracks, playgrounds, sports fields, pavilions, toilets and other elements of urban furniture (benches, garbage bins, fencing, etc.) and Internet access via WiFi systems, also video surveillance cameras. At the same time, the future park will have to be equipped with an irrigation and lighting system.

Access to this landfill, closed in 2014, is made from Prelungirea Săcel and Preot Bacca streets. In order to plan the future park, the City Hall calls for the feasibility study to include the modernization of Preot Baca Street, on the section between Islazului and Prelungirea Săcel.

The budget allocated by Sibiu City Hall for the feasibility study of the future park is 42,000 lei, excluding VAT.Profilul zonei / Profile of the area

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Primăria Sibiu a inițiat o procedură de achiziție pentru construcția noului skate park din zona Pieței Obor

După realizarea documentației necesare și a proiectului tehnic, Primăria Sibiu organizează o procedură de achiziție pentru lucrările propriu-zise de construcție a skate park-ului de lângă Piața Obor.(...)
Parcul urmează să fie amenajat pe un teren de 10.000 de metri pătrați care în prezent este neutilizat, situat în imediata vecinătate a Pieței Obor.

“Dorim să construim aici o zonă complexă de agrement, cu toate dotările necesare. Prin urmare, nu vom amenaja doar niște rampe, ci și anexele și infrastructura necesară, de la vestiare și zonă verde, până la iluminat, drum de acces și locuri de parcare.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu) (...)

Lucrările sunt evaluate la 5 milioane de lei, iar constructorul care va adjudeca acest contract va avea la dispoziție 90 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor pentru a finaliza lucrările de construcție.
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/5762


Sibiu City Hall has initiated a procurement procedure for the construction of the new skate park in the Obor Market area

After completing the necessary documentation and the technical project, Sibiu City Hall organizes a procurement procedure for the proper construction of the skate park near Obor Market.
The park is to be set up on a 10,000-square-meter plot of land, which is currently unused, located in the immediate vicinity of Obor Market.

"We want to build here a complex recreation area with all the necessary facilities. Therefore, we will not only build ramps, but also the necessary annexes and infrastructure, from locker rooms and green areas to lighting, access roads and parking spaces. "(Astrid Fodor, Mayor of Sibiu)

The works are valued at 5 million lei and the constructor who will award this contract will have 90 days from the date of issuing the order for starting the works to complete the construction works.

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Primăria Sibiu a contractat lucrările de amenajare a Lacului Binder pentru sport și agrement
În data de 24 mai primarul Astrid Fodor a semnat contractul pentru realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de amenajare a Lacului Binder pentru sport și agrement.

În urma unei proceduri de achiziție, contractul a fost semnat cu Asocierea SC Construcții & SC Arhimus SRL Sibiu, valoarea acestuia ridicându-se la 10,87 milioane lei.

Primul pas va fi igienizarea malurilor și a lacului. Proiectul va consta în următoarele amenajări:

- O instalație de transport pe cablu pentru activități nautice de tip wakeboarding și schi nautic, care va putea fi utilizată atât de începători cât și de avansați
- O clădire administrativă pentru activitățile de sport nautic, la etajul căreia va fi amenajată o terasă cu belvedere
- Alternativ, amenajări pentru utilizarea de canoe și SUP ( stand up paddle boarding)
- O plajă cu nisip, inclusiv terenuri pentru volei pe nisip și un loc de joacă pentru copii
- Un loc de joacă plutitor gonflabil, care va fi amplasat pe lac
- Amenajarea terenului din jurul lacului cu alei pentru promenadă și trasee ciclistice
- O zonă de gradene verzi pentru picnic sau relaxare
- Locuri de parcare
- Amenajarea sistemului de iluminat din zonă
- Amenajarea peisagistică a malurilor
- Amplasarea mobilierului urban necesar: bănci, cișmele, coșuri de gunoi, rastele biciclete, umbrele, șezlonguri, etc
- Împrejmuirea întregului ansamblu de agrement
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/5800


Sibiu City Hall has contracted the works for Binder Lake

On 24 May Mayor Astrid Fodor signed the contract for the technical project and the arrangement of Binder Lake for sports and leisure.
Following a procurement procedure, the contract was signed with the Association SC Constructii & SC Arhimus SRL Sibiu, the value of which was 10.87 million lei.
The first step will be the sanitation of the banks and the lake. The project will consist of the following developments:

- A cable transport installation for wakeboarding and water skiing that can be used both by beginners and by advanced
- An administrative building for water sports activities, on the floor of which there will be a belvedere terrace
- Alternatively, canoeing and SUP (stand up paddle boarding)
- A sandy beach including sandy volleyball courts and a children's playground
- An inflatable floating playground that will be located on the lake
- Landscape design around the lake with promenade alleys and cycling trails
- A green area for picnic or relaxation
- Parking places
- Set up the lighting system in the area
- Landscaping of the banks
- Location of necessary urban furniture: benches, drinking fountains, garbage bins, bicycle racks, umbrellas, sunbeds, etc.
- Surrounding the whole leisure complex

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Reconstruiesc, nu construiesc. In PUG este prevazut un nou stadion la nord de Zona Ind. Vest, spre nodul rutier vest (A1). Se pare ca au renuntat...
Tine de Primarie proiectul, am incredere ca fac, mediocru sau foarte bine cum ne-au obisnuit, dar fac. Mai ales ca urmeaza si alegeri iar segmentul sport este unul important, vezi tantalaia de Firea ieri :hahaha:

Tribuna principala, cu galben, doar reabiliteaza/modernizeaza, iar toate peluzele ridicate pe val de pamant, cu mov, dau jos si reconstruiesc pe structura, cu parcare sub. Eu cam asta am inteles din ce a aparut in presa.
Ultima data se demola (^^) partea cu rosu.

 

·
Read Only
Joined
·
1,862 Posts
Discussion Starter · #20 ·
^^ De ieri...
http://www.turnulsfatului.ro/2018/06/13/dispare-stadionul-ramane-doar-tribuna-oficiala-foto-video/_______________________________________________________________________________________

Struții și zebrele de la Grădina Zoologică vor avea un adăpost nou

13.06.2018
Grădina Zoologică Sibiu continuă investițiile pentru extinderea și reabilitarea spațiilor destinate animalelor. La Zoo a început construcția unui nou adăpost și țarc pentru struții și zebrele găzduite aici, valoarea totală a investiției ridicându-se la 832.000 de lei, iar termenul de execuție fiind de 12 luni.

Adăpostul va avea o suprafață de 317 mp, va fi realizat din beton și cărămidă și va avea acoperiș de stuf. Construcția va cuprinde două încăperi pentru animale un culoar de vizitare, dar și grupuri sanitare, inclusiv pentru mamele cu copii și pentru persoanele cu dizabilități.

Țarcul exterior aferent adăpostului pentru struți va avea o suprafață de 750 mp, iar cel destinat zebrelor 462 mp.

Grădina Zoologică Sibiu a primit în primele cinci luni ale anului peste 125.000 de vizitatori, adăpostind peste 250 de animale din 60 de specii.
http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/5858
https://www.oradesibiu.ro/2018/06/1...ea-un-adapost-nou-la-gradina-zoologica-sibiu/


The ZOO ostriches and zebras will have a new shelter

Sibiu Zoo continues the investments for the extension and rehabilitation of the spaces for animals. The Zoo started construction of a new shelter and enclosure for the ostriches and zebras hosted here, the total value of the investment amounting to 832,000 lei and the execution term being 12 months.
The shelter will have a surface of 317 square meters, will be made of concrete and brick and will have a roof of reed. The construction will comprise two rooms, a walkway, but also sanitary facilities, including for mothers with children and disabled persons.

The outer ostrich shelter will have an area of 750 sqm and the one for the zebras 462 sqm.
The Sibiu Zoological Garden received over 125,000 visitors in the first five months of the year, housing over 250 animals from 60 species.

 
1 - 20 of 100 Posts
Top