SkyscraperCity banner

21 - 40 of 91 Posts

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #21
Marea Unire, 100 de ani: 12 personalități alese de Muzeul Brukenthal vor fi amplasate în centru
Semi-busturile a 12 personalități alese de reprezentanții Muzeului Brukenthal la 100 de ani de la Marea Unire urmează a fi create și amplasate în curțile muzeelor din centrul Sibiului. Printre personalitățile alese de reprezentanții Muzeului se numără Avram Iancu, dar și Cornel Irimie, Michael Csaki, Thomas Nägler sau Eduard Albert Bielz.
(...)
http://www.turnulsfatului.ro/2018/08/23/marea-unire-100-de-ani-12-personalitati-alese-de-muzeul-brukenthal-vor-fi-amplasate-centru/

The Great Union, 100 years: 12 personalities selected by the Brukenthal Museum will be located in the central area

The semi-busts of 12 personalities chosen by the Brukenthal Museum's representatives, 100 years after the Great Union, are to be created and located in the courtyards of the museums in the center of Sibiu. Among the personalities selected by the Museum's representatives are Avram Iancu, but also Cornel Irimie, Michael Csaki, Thomas Nägler or Eduard Albert Bielz.

"100th anniversary of the establishment of the National State of Romania - hundreds of years of cohabitation" is the name that the representatives of the Brukenthal National Museum have chosen for the project of the 12 semi-busts. The project is funded by government funds, following the selection organized by the Inter-ministerial Committee for the Centenary, the contest launched for sculptures worth 268,400 lei, excluding VAT.

The 12 semi-busts will be located in the courtyard of the Brukenthal Palace, in the large courtyard of the Altemberger House and in the visitors' access section of the Museum of Natural History.
Most of the twelve personalities chosen by the Brukenthal historians are related, in particular, to the history of the museum in the center of Sibiu.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #22
Tabelă de marcaj de ultimă generație, amplasată în Sala Transilvania

Sala Transilvania Sibiu are, începând din această săptămână, o tabelă electronică de ultimă generație. Tabela veche a fost înlocuită cu una nouă, multifuncțională, care corespunde noilor reglementări FIBA și permite desfășurarea mai multor sporturi. Baschet, handbal, voilei, tenis și chiar hochei sunt sporturile care vor putea utiliza noua tabelă din Sala Transilvania.

Valoarea investiției se ridică la suma de 155.604,4 lei (TVA inclus), fiind achiziționată pe Bugetul de Investiții 2018 acordat de Consiliul Județean Sibiu.
http://www.turnulsfatului.ro/2018/09/12/tabela-de-marcaj-de-ultima-generatie-amplasata-in-sala-transilvania/

Latest generation scoreboard, installed in Transylvania Hall

Transylvania Hall Sibiu has, since this week, a state-of-the-art scoreboard. The old scoreboard has been replaced by a new, multifunctional one, which corresponds to the new FIBA regulations and allows for more sports. Basketball, handball, volley-ball, tennis and even hockey are the sports that will be able to use the new scoreboard in the Transylvania Hall.

The value of the investment amounts to 155,604.4 lei (VAT included), being acquired on the 2018 Investment Budget granted by Sibiu County Council.

 

·
Registered
Joined
·
87 Posts
Tabelă de marcaj de ultimă generație, amplasată în Sala Transilvania


http://www.turnulsfatului.ro/2018/09/12/tabela-de-marcaj-de-ultima-generatie-amplasata-in-sala-transilvania/

Latest generation scoreboard, installed in Transylvania Hall

Transylvania Hall Sibiu has, since this week, a state-of-the-art scoreboard. The old scoreboard has been replaced by a new, multifunctional one, which corresponds to the new FIBA regulations and allows for more sports. Basketball, handball, volley-ball, tennis and even hockey are the sports that will be able to use the new scoreboard in the Transylvania Hall.

The value of the investment amounts to 155,604.4 lei (VAT included), being acquired on the 2018 Investment Budget granted by Sibiu County Council.

O investitie utila, aprope la fiecare meci avea probleme tabela.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #24
Chiar daca departe de a fi vreun fan al mafiei numite SPORT, mai aruncam un ochi pe la unele meciuri...se stricau fostele tabele cand iti era lumea mai draga :lol:
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #25
Urbana vrea să (re)creeze un nou spațiu public cu vedere la întreg Sibiul. ”E singura belvedere pentru tot orașul”
Nu chiar singurul, mai este un loc, Dealul Daii, tot in estul orasului (drumul spre Agnita)

Turnul lui Falkenhayn, construcția din Dealul Gușteriței alături de care cu mai bine de un deceniu a fost ridicată și o cruce luminoasă, urmează a fi introdus în circuitul spațiilor de desfășurare a evenimentelor publice. Laolaltă cu terenul care înconjoară clădirea ridicată acum aproape 140 de ani de către Asociația Carpatină Ardeleană a Turiştilor (Siebenburgischer Karpatenverein).

Turnul lui Falkenhayn a intrat într-un proces de reabilitare, inițiat de Urbana, societatea Consiliului local Sibiu care administrează această construcție. Reabilitarea clădirii ar urma să fie continuată și pe parcursul anului viitor. Până la finalizarea lucrărilor, reprezentanții Urbana intenționează să promoveze turnul și spațiile din împrejurimi ca loc de desfășurare a evenimentelor publice, un prim astfel de eveniment având loc în primăvară, iar un al doilea fiind programat duminică, ultima zi din septembrie. (...)
Pentru promovarea acestui obiectiv, cei de la Urbana au încheiat și un contract cu un operator de telefonie mobilă, prin intermediul căreia să transmită imagini live cu Sibiul, imagini preluate de o cameră video care a fost amplasată pe turn. ”În zilele imediat următoare vom porni și această transmisie” (...)

Organizatorii de evenimente publice din Sibiu au început de mai mulți ani să caute alternative piețelor din centrul istoric al orașul ca loc de desfășurare a evenimentelor. Așa s-a ajuns ca astfel de venimente să fie organizate fie în Pădurea Dumbrava, fie în parcurile orașului, fie în localități învecinate. (...)

Istoria Turnului lui Falkenhayn

A fost ridicat în anul 1882 de Asociaţia Carpatină Ardeleana a Turiştilor (Siebenburgischer Karpatenverein). A fost folosit de către această asociaţie pentru agrement până în preajma Primului Război Mondial. Odată cu pregătirile de război, Turnul a căpătat o mare importanţă strategică acesta fiind ocupat de armata austro-ungară.
În timpul Primului Război Mondial Turnul a avut o importanţă militară strategică pentru că asigura controlul asupra oraşului Sibiu acesta fiind pe o poziţie dominantă. În timpul Bătăliei Sibiului din anul 1916, Turnul a fost folosit de armata română, pe de-o parte şi de cea germană şi austro-ungară, pe de altă parte. Controlul asupra acestui obiectiv strategic a alternat după începutul lunii septembrie 1916. (...)

După încheierea Marelui Război, la baza Turnului, Societatea săsească pentru îngrijirea mormintelor de război din Transilvania înfiinţate de către Auguste Schnell, în anul 1918, la Sibiu, a organizat un cimitir al eroilor căzuţi la datorie în timpul Bătăliei Sibiului din anul 1916. Cimitirul înfiinţat în anii 1919-1920 a fost îngrijit de Societatea săsească până în anii 1942-1943.
După intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial, Germania nazistă a impus societăţii sibiene desfiinţarea cimitirelor care aveau înhumaţi soldaţi germani din Primul Război Mondial şi realizarea unui singur cimitir centralizat. Aşa a luat fiinţă cimitirul comun din biserica cetate de la Cisnădioara. (...)
http://www.turnulsfatului.ro/2018/09/29/urbana-vrea-sa-recreeze-un-nou-spatiu-public-cu-vedere-la-intreg-sibiul-e-singura-belvedere-pentru-tot-orasul/


Urbana wants to (re)create a new public space overlooking the whole of Sibiu. "It's the only one for the whole city"

The tower of Falkenhayn, the construction on the Gusteriţa Hill, is to be introduced into the circuit of public events. Along with the land surrounding the 140-year-old building built by the Transylvanian Carpathian Association of Tourists (Siebenburgischer Karpatenverein).

Falkenhayn's tower underwent a rehabilitation process initiated by Urbana, the Sibiu Local Council company that manages this construction. Rehabilitation of the building would be continued during the next year. Until completion of the works, Urbana representatives intend to promote the tower and surrounding areas as a venue for public events.
To promote this spot, Urbana has also signed a contract with a mobile operator to transmit live images of Sibiu, taken from a video camera that was placed on the tower.
History of Falkenhayn's Tower
It was built in 1882 by the Transylvanian Carpathian Association of Tourists (Siebenburgischer Karpatenverein). It was used by this association for recreation until World War I. With the preparations for the war, the Tower gained a great strategic importance, being occupied by the Austro-Hungarian army.
During the First World War the tower was of strategic military importance because it assures control of Sibiu, which is in a dominant position. During the Battle of Sibiu in 1916, the Tower was used by the Romanian Army on the one hand and the German and Austro-Hungarian on the other. Control over this strategic objective has alternated since the beginning of September 1916.

After the Great War, at the base of the Tower, the Saxon Society for Caring of the Transylvanian Tombs in Transylvania, founded by Auguste Schnell in 1918 in Sibiu, organized a cemetery of the heroes fallen during the Battle of Sibiu in 1916. The Cemetery set up in the years 1919-1920 was cared for by the Saxon Society until the years 1942-1943.
After Romania's entry into the Second World War, Nazi Germany imposed on the Sibiu society the abolition of cemeteries that had buried German soldiers during the First World War and the construction of a single centralized cemetery. This is how the common cemetery was built in the fortified church of Cisnadioara.

Dealul Gușteriței (in Germana Gregori Berg) este destinatie locala destul de populara inca din sec. 19. Veduta circa 1850-60
Gusteritei Hill (German: Gregori Berg) is a rather popular local destination since the 19th century. Painting ca 1850-60
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #26
The City Hall allocates 1.2 million lei for "a new park" in Sibiu

To revitalize the green space on the former earth fortification parallel with Corneliu Coposu Blvd, Sibiu City Hall proposes to the local councilors the allocation of 1.2 million lei, also with VAT, for the development of a park.

According to the feasibility study for this investment, on the approximately 2,300 square meters of that ''wave'' of earth are to be arranged a work-out area (fitness equipment), children's playgrounds, benches and alleys (600 sqm). In addition, public lighting will be rehabilitated and water drinking fountains will be placed.

http://www.turnulsfatului.ro/2017/10/23/primaria-aloca-12-milioane-de-lei-pentru-un-nou-parc-sibiu/

L-au terminat, au lucrat cam 2-3 luni, nu mari schimbari dar clar imbunatatire

Park arrangement is finished, they worked for about 2-3 months
In aceeasi linie cu parcul de mai sus, cam de o saptamana, au reamenajat spatiul verde din Piata Teatrului
In the same line with the park shown above, about a week ago, they rearranged the green space in Piata Teatrului (Theater Square)
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #27
Se pregateste schimbarea iluminatului in Parcul Cetatii

Preparing to change the lighting in Cetatii Park

The local government has begun the procedure for the technical documentation for the extension of the public lighting in Cetatii (Citadel) Park, on the left side, between Thalia Concert Hall and Papiu Ilarian Street. Here will be installed black ornamental lighting pillars with a height of 4 - 4.5 meters, similar to those already installed between Gimnasticii Street and Corneliu Coposu Boulevard.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #28
Fantana arteziana din fata Cercului Militar, Bd. Victoriei, reabilitata vara aceasta. Pt. carcotasi, nope, nu sunt scurgeri, este de la vant.

The fountain in front of the Army Club on Victoriei Blvd, rehabilitated this summer. 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #30

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #31
Parcul Tilișca: noi locuri de joacă și zone de agrement și sport pentru Sibiu

A mai fost prezentata intentia, pagina anterioara. Sper sa aprobe si sa iasa ok, deocamdata e la marginea orasului, dar in viitor... Bine ca nu fac blocuri pe un asa teren instabil. https://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=148183971&postcount=14


Tilişca Park: new playgrounds, recreational and sports areas for Sibiu

Sibiu Local Council will express its opinion in a meeting on November 29 on a project that envisages the development of a new park in Sibiu in the districts of Tilişca and Valea Aurie. Sibiu City Hall has conducted a feasibility study to build this park on an area of approximately 62,000 square meters by reconverting a decommissioned land used for construction materials waste. The area covered by this project is located between the Preot Bacca and Sacel streets.

The project has an estimated value of 3 million Euros. If approved by the City Council, Sibiu City Hall will submit it for obtaining European funding on Axis 4 Supporting sustainable urban development, Priority 4.2 for actions to revitalize and regenerate the urban environment through reconversion.

In addition to setting up green areas and planting the trees that will make up the future park, the project includes:
 Creating pedestrian alleys and bicycle tracks
 Setting up a playground
 Setting up a fitness area
 Install a mini-tyrolean traverse
 Creation of a minigolf course
 Set up a green labyrinth and a relaxation area
 Setting up a sports ground for football, basketball and volleyball
 Arrangement of a fountain in the central area of the park
 Furnishing with urban furniture
 Installation of "smart" lighting poles in the park's perimeter, with Wi-Fi, surveillance cameras and charging sockets.
sursa poza
______________________________________________________________________________________________________________


Bustul lui Alexandru Vaida Voevod dezvelit in Parcul Astra


The bust of Alexandru Vaida Voevod, unveiled in Astra Park

Sibiu City Hall unveiled on Thursday, November 29, the bust of Alexandru Vaida Voevod, vice-president of the Ruling Council and prime minister in the first Government of Romania, a significant personality with an important contribution to the realization of the Great Union.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #32
Marea Unire, 100 de ani: 12 personalități alese de Muzeul Brukenthal vor fi amplasate în centru

http://www.turnulsfatului.ro/2018/08/23/marea-unire-100-de-ani-12-personalitati-alese-de-muzeul-brukenthal-vor-fi-amplasate-centru/

The Great Union, 100 years: 12 personalities selected by the Brukenthal Museum will be located in the central area

The semi-busts of 12 personalities chosen by the Brukenthal Museum's representatives, 100 years after the Great Union, are to be created and located in the courtyards of the museums in the center of Sibiu. Among the personalities selected by the Museum's representatives are Avram Iancu, but also Cornel Irimie, Michael Csaki, Thomas Nägler or Eduard Albert Bielz.

"100th anniversary of the establishment of the National State of Romania - hundreds of years of cohabitation" is the name that the representatives of the Brukenthal National Museum have chosen for the project of the 12 semi-busts. The project is funded by government funds, following the selection organized by the Inter-ministerial Committee for the Centenary, the contest launched for sculptures worth 268,400 lei, excluding VAT.

The 12 semi-busts will be located in the courtyard of the Brukenthal Palace, in the large courtyard of the Altemberger House and in the visitors' access section of the Museum of Natural History.
Most of the twelve personalities chosen by the Brukenthal historians are related, in particular, to the history of the museum in the center of Sibiu.

Sibiul are 12 busturi noi: personalități importante pentru evoluția istorică a Muzeului Brukenthal, dar și a Transilvaniei

O sa revin zilele viitoare cu poze personale, de ansamblu...

Palatul Brukenthal - Curtea a doua
Brukenthal Palace - Second courtyard


Muzeul de Istorie Casa Altemberger
Altemberger House History Museum


Muzeul de Istorie Naturală
Natural History Museum 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #33
Prima “căsuță a bebelușului“ din Sibiu a fost ridicată în parcul Sub Arini


The first "baby cottage" in Sibiu was built in Sub Arini Park

The first construction dedicated to mothers and young children in Sibiu was completed in Sub Arini Park. Next to the "baby's cottage" are the new toilets for those who visit the city's largest park.

Idea launched in the Sibiu Local Council in the autumn of 2017, setting up structure intended for breastfeeding or changing babies was implemented in the area of the secondary football stadium in Sub Arini Park (between the Fitness area and Bolta Rece Restaurant). 193.100 lei, excluding VAT, is the value of the contract signed in June 2018 between Sibiu City Hall and the association Repcons SRL - Smart Consulting SRL, for the design, obtaining of the permits and building of the respective building.
According to the specifications in the contract, the new construction has a useful area of 10 square meters for mothers with babies and more than 40 square meters for sanitary groups.

 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #34
Bătaia de joc de la Stadionul Municipal – Arena ar trebui să fie gata vineri…
Termenul stabilit de Municipalitate la cererea celor de la SC Construcții SA, respectiv data de 15 martie nu va fi respectat (din nou).
Se pune acum întrebarea dacă lucrările vor fi gata și până la vară, deoarece în afară de pista de atletism, câteva lucrări de peticire a fațadei și izolația turnată la tribuna principală, nimic nu s-a mai realizat.
Vestiarele sunt inutilizabile, iar peluza dinspre vechea tabelă electronică ar urma să fie și ea demolată, lucru care complică și mai tare lucrurile.
Constructorul a cerut deja de luna trecută ca termenul de finalizare a lucrărilor să fie prelungit până la finele lunii aprilie, dar surse din Primăria Sibiu, au declarat pentru Ora de Sibiu, că această variantă nu este agreată deloc.
Mai mult municipalitatea amenință pe cei de la SC Construcții SA cu sancțiuni drastice pentru bătaia de joc de pe șantierul stadionului Municipal.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #35
Peste 250 de arbori și arbuști plantați în oraș

Odată cu încălzirea vremii, Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi din cadrul Primăriei Sibiu a demarat acțiunea de plantare specifică acestei perioade.

Până la începutul acestei săptămâni au fost plantați aproximativ 80 de arbori ornamentali (tei, platan, pin, catalpa, arțar roșu, mahaleb, cireș și prunus nigra) în zona centrală a orașului (în Piețele centrale, pe străzile Nicolae Bălcescu, Banatului, Dealului, în Piața Unirii și pe bulevardul Victoriei), în cartiere (Hipodrom, Terezian), în zonele verzi și la unele locuri de joacă.
Nimic nou sau waw pana aici
Pe lângă aceștia au mai fost plantați în jur de 180 de arbuști ornamentali și rășinoși (spirea, hibiscus, ienupăr) în Parcul Sub Arini, pe aliniamentul străzii Avram Iancu și în zonele amenajate ale separatoarelor de sens de pe străzile Nicolae Olahus, Târgu Fânului și Rahovei.

Acțiunile vor continua cu plantarea a circa 100 de arbori și 200 de arbuști pe aliniamentul stradal de pe șoseaua Alba Iulia, dar și la intersecția acestei străzi cu străzile Calea Turnișorului și E.A.Bielz, unde există un separator de sens, pe Calea Dumbrăvii, în zonele verzi nou create din cartierele proaspăt reabilitate Hipodrom și Valea Aurie, în alveolele din Piața Gării, dar și pe străzile recent reabilitate.
Aici e interesant, in sfarsit au ascultat sugestiile multora de a scoate Sahara de pe (unele) artere principale. Cat o sa si reziste sau cum vor evolua, vom vedea, recent 2 copaci cu radacinile putrede au fost inlocuiti in Piata Mare.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #36
Alta licitatie, alta distractie. Decat sa ramai cu incompetentii astia...
Reabilitarea stadionului municipal: Primăria reziliază contractul cu constructorul
La cinci luni de la depășirea termenului inițial de finalizare a lucrărilor de reabilitare parțială a stadionului municipal din Sibiu, Primăria a decis să renunțe la serviciile asocierii Construcții SA – Arhimus SRL.

Reprezentanții Primăriei municipiului Sibiu arată că au renunțat să mai acorde și o a treia șansă celor de la Construcții SA. Firma respectivă a fost liderul asocierii angajată în decembrie 2017, pentru suma de 6,93 de milioane de lei, să proiecteze și execute lucrările de reabilitare a stadionului municipal Sibiu (etapa I de modernizare). În trei luni de proiectare și șase de execuție, asocierea amintită ar fi trebuit să demoleze tribunele dinspre Sala Transilvania, să reabiliteze o parte din peluze și să efectueze ceva lucrări de reparații și modernizare la tribuna oficială și pista de atletism.
Contractul s-a poticnit încă din faza de proiectare, perioadă care a fost prelungită, după care împotmolit la lucrările de la tribuna oficială.
 

·
Registered
Joined
·
87 Posts
Administratie de 2 lei, trebuia reziliat contractul de mult nu sa doarma adminsitratia locala in papuci atata vreme, pacalicii astia de de la constructzi pun bete in roate si la licitatia autostrazii Sibiu-Pitesti. Sa vina alt suflu la primarie in afara de cei actuali si binenteles pesedul si peneleul de care ne-am saturat cu totii.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #38
Administratie experimentala, cu experimentele lor. Dar se pare ca s-au lecuit. Cu Fodor, imaginea FDGR a avut si are de suferit, si la cati sacali sunt care vor sa pune gheara pe banii orasului si Primarie, abia astept sa vad campania :lol:
Oricum, prefer de 100x o bleaga ca Fodor decat ceva din psd.
Important, mai ales pt. investitii, este sa ramanem pe linia FDGR, dar clar cu alt om. Oricum Fodor nu mai este agreata nici in FDGR.
Constructii SA :lol:, candva erau buni, au in portofoliu ceva lucrari decente ce rezista si dupa 10-15 ani. Problema ca au acum degetele bagate in mai multe placinte. Bine ca zboara de la stadion.
Inteleg de ce i-au tolerat, sa nu mai repete licitatii care pot dura, dar daca era ceva pt. Summit, mai tolerau la fel? Cu toate ca sunt chestii diferite.
 

·
Read Only
Joined
·
1,246 Posts
Discussion Starter #40
Huh? What?! Habar nu aveam. Merci pt. info

Exista, bineinteles, si proiect de mega-super-duper-ultra-waw aqua park. De vreo 10 ani...
Need i say more?

Sper sa nu gresesc cu locatiile (cine stie mai bine, pls correct): initial pe locul unui camping (sau depozit munitie) in Padurea Dumbrava, apoi mutat (nivel de idee) undeva spre Poplaca (fostul poligon militar), unde era initial proiectat spitalul mutat recent in nordul orasului. Vrei sa continui ''progresia''? Te iei de cap :lol:

Suna putin a scuza cretina, dar un aquapark nu e o mega urgenta in zona, exista in apropiere Ocna (asa cum e, de la strambat din nas la decent - personal niciodata nu am fost fan balacit in lacuri in care misuna cine stie ce. prefer cada din baia proprie)
O stire din 2016 Primăria va începe lucrările la noul Aqua Park din Dumbrava Sibiului. Costă peste 10 milioane euro și va avea și un bazin olimpic acoperit!
 
21 - 40 of 91 Posts
Top