SkyscraperCity Forum banner
41 - 60 of 269 Posts

·
GKW/SMM
Joined
·
283 Posts
Ostatnio o Nowym Siewierzu cisza. Póki co miasto powoli budzi się z rozwojowej zapaści i zaczyna się tu myśleć nad wykorzystaniem całkiem niezłego potencjału miasteczka. Mam na myśli zagospodarowanie terenu wokół siewierskiego zamku i samych malowniczych ruin:Tereny siewierskiego wzgórza zamkowego mają przyciągać miłośników historii i rekreacji

Spacer po terenie wzgórza zamkowego najlepiej będzie zacząć od zmodernizowanego parkingu przy Siewierskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Przy parkingu pojawi się kilka drewnianych, pokrytych strzechą punktów, gdzie od razu można będzie zaopatrzyć się w pamiątki. Idąc dalej dojdziemy do otwartego amfiteatru z widokiem na Zamek.

To nie koniec atrakcji. Nieopodal można będzie odpocząć w drewnianej altanie, gdzie czkać ma też niespodzianka dla amatorów grillowania. Idąc w kierunku północnym, dojdziemy do karczmy regionalnej. Najdalej na północ wysuniętą część tego terenu zajmują korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci i miasteczko ruchu drogowego. A będzie jeszcze zrekonstruowany młyn wodny. Tak ma być już w niedalekiej przyszłości. Na razie są plany, ale całkiem realne.

- Kilka dni temu przedstawiciele firmy Wasko Projekt przedstawili koncepcję zagospodarowania terenów wokół Zamku Biskupów Krakowskich. Wykorzystali zarówno materiały dostarczone przez nasz urząd i opinię konserwatora zabytków, ale przede wszystkim głosy mieszkańców, którzy wypowiadali się w ankietach, zbieranych przez nas od kilku miesięcy - mówi Grzegorz Podlejski, kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Kultury siewierskiego magistratu.

Prace mają zostać podzielone na kilka etapów, w zależności od zdobytych pieniędzy.

Wśród projektów zagospodarowania terenu przy Zamku jest jeden, na który fundusze już są.

- Budowa ścieżki rowerowej łączącej zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska z ruinami Zamku w Siewierzu powstanie w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Będzinem, Dąbrową Górnicza i Sławkowem. Projekt nazywa się: Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji "Centrum Sportów Letnich i Wodnych - Pogoria". Znajduje się na liście podstawowej Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. Dofinansowania dla gminy Siewierz wynosi ponad 220 tysięcy euro, natomiast wkład własny w przypadku tego projektu będzie wynosił 25 procent. W ramach tego projektu na pewno powstanie ścieżka rowerowa - mówi Zdzisław Banaś, burmistrz Siewierza.

Dobiegły natomiast końca prace związane z budową platformy widokowej ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu, wykonywane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Poręby.

- Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację 25 tysięcy złotych z budżetu powiatu będzińskiego. Ponadto mamy zagwarantowane 85 tysięcy euro z RPO w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju - mówi Zdzisław Banaś.

Do 31 stycznia gmina ma otrzymać od Biura Projektowo-Budowlanego ARKONA z Bytomia kompletny projekt budowlany na kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie na Zamku. Dokumentacja obejmować będzie w szczególności projekt rekonstrukcji zwodzonego mostu bramnego, z odtworzeniem mechanizmu podnoszenia mostu jaki funkcjonował w średniowieczu, wykonanie bruku w barbakanie wraz z podbudową, zabezpieczenia murów przy barbakanie na północno-zachodniej ścianie oraz murów dziedzińca.

- Nareszcie nasz Zamek będzie mógł być prawdziwą atrakcją turystyczną. Przez lata po prostu stał i niszczał. Już nie mogę się doczekać wiosny, kiedy będą mogła zaprosić znajomych oraz rodzinę i pochwalić się naszą prawdziwa atrakcją turystyczną. Mam tylko nadzieję, że plany związane z zagospodarowaniem terenu wokół Zamku również dojdą do skutku - mówi Maria Nowaczek, mieszkanka okolic Siewierza.


Co jeszcze się zmieni?

Kolejny etap robót konserwatorskich rozpocznie się najprawdopodobniej od rekonstrukcji mostu zwodzonego i zabezpieczenie murów na północno-zachodniej ścianie. Również na ten projekt remontu Zamku gmina Siewierz będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne, między innymi w ramach RPO. Podczas minionych wakacji pracowała tu grupa archeologów. Odkrywcy dokopali się do elementów drewnianego zamku.

Wszystko wskazuje na to, że teoria o tym, że drewniany zamek powstał w II połowie XIII wieku, a murowany w I połowie XIV w. jest jak najbardziej słuszna.

A jakie były początki warowni? Po nadaniu praw miejskich Siewierzowi (ok. 1276 roku), nowo lokowane miasto założono 2 km na północ od dawnego grodu. Prawdopodobnie wówczas w zakolu rzeki Czarnej Przemszy pośród jej rozlewisk i bagien, wzniesiono nową drewniano-ziemną siedzibę kasztelanów. Usytuowana była ona na sztucznej wyspie usypanej z ziemi i wzmocnionej drewnianymi palami.

Magdalena Nowacka - POLSKA Dziennik Zachodni
 

·
GKW/SMM
Joined
·
283 Posts
Oto ta koncepcja zagospodarowania terenów wokół zamku siewierskiego:
i wizualki


 

·
GKW/SMM
Joined
·
283 Posts
Cóż...ruiny zameku od mniej więcej od 20 lat są całkowicie zamknięte dla zwiedzających. Ale jako bajtel pamiętam, ze wewnątrz całkiem sporo było zakamarków do pooglądania, łącznie z piwnicami i murami. Ogrodzieniec to nie będzie, ale jako trwała ruina potencjał ma.
Powyższy artykuł daje nadzieje, ze każdy z Was będzie mógł przekonać się o tym na własne oczy jeszcze w tym roku, kiedy zostanie udostępniony dziedziniec oraz platforma widokowa w wieży.

Fota frontu zamku z barbakanem i basztą

 

·
GKW/SMM
Joined
·
283 Posts
Znalazłem jeszcze artykuł opisujący Siewierz, głównie pod kątem inwestycyjnym:

Siewierz: Warto inwestować i mieszkać
12-06-07 14:06:06:35, wac/Gospodarka Śląska

Siewierz jest miastem o dogodnym położeniu komunikacyjnym, dającym szerokie możliwości rozwoju gospodarczego. Usytuowany na atrakcyjnych terenach turystycznych, wśród lasów i wód, o bogatej historii, wspierany przez nowoczesny samorząd, zapewnia wysoką jakość życia mieszkańcom oraz jest przyjazny dla inwestorów i turystów.

Z Siewierza, leżącego w bliskim sąsiedztwie prawie czteromilionowej aglomeracji śląskiej, wszędzie łatwo dojechać. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne: drogi krajowe z Katowic i Bielska-Białej do Warszawy, z Tarnowskich Góry do Kielc i inne ważne węzły komunikacyjne. 12 km od Siewierza znajduje się niezwykle dynamicznie rozwijający się port lotniczy w Przyrzowicach, obsługujący połączenia krajowe i międzynarodowe. Przez miasto przebiega również linia kolejowa Zawiercie – Tarnowskie Góry, wykorzystywana w ruchu towarowym.

Atrakcyjne tereny przyciągają kapitał

Gmina dzięki atrakcyjności terenów przyciąga dużych inwestorów. Na terenie Siewierza swoją siedzibę ma Electrolux Poland Sp. z o.o. – lider w produkcji sprzętu AGD, działający w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inne przedsiębiorstwa o ogólnopolskiej i europejskiej renomie to: BOC GAZY Sp. z o.o. (gazy techniczne), Górnicze Zakłady Dolomitowe SA (produkcja kruszyw budowlanych, kamienia dolomitowego, nawozów wapniowo-magnezowych itp.), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o.o. (kopalnictwo), Kopalnia Piasku SA „Kuźnica Warężyńska” (wydobycie i produkcja piasku), Kopalnia Dolomitu „Nowa Wioska” (wydobycie surowców naturalnych p.w. dolomitu), AXA-MAG Sp. z o.o. (produkcja akcesorii aluminiowych do drzwi i okien) i wiele innych. Działają tu również liczne mniejsze zakłady o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym.

Inwestycje przede wszystkim

Władze samorządowe gminy starają się stymulować rozwój gospodarczy, maksymalnie wykorzystując możliwości, jakie samorząd posiada w obszarach: inwestycji, planowania przestrzennego i ustalania wysokości lokalnych podatków.

W ostatnich latach zrealizowano znaczące gminne inwestycje, które w zdecydowany sposób zwiększyły atrakcyjność Siewierza i poprawiły jakość życia mieszkańców w gminie. Wśród nich wymienić należy m.in. budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, budowę hali sportowej z widownią na 300 osób czy też Zintegrowanego Posterunku Służb Ratowniczych, gdzie dyżuruje całodobowo karetka reanimacyjna wraz z samochodem ratowniczym Państwowej Straży Pożarnej.

Wiele zadań inwestycyjnych zostało już zakończonych. W obecnej kadencji zostaną rozpoczęte kolejne przedsięwzięcia, które odmienią wizerunek miasta. Najważniejsze z nich to: budowa obwodnicy Siewierza, która przesunie ciężki transport poza miasto oraz remont i modernizacja Rynku. Inne zadania to: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zachodniej części miasta oraz budowa drogi zbiorczej przy Drodze Krajowej nr 1, która pozwoli na uruchomienie około 100 ha terenów inwestycyjnych. Wszystkie wspomniane wyżej inwestycje planuje się realizować przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych i warto zauważyć, że Siewierz ma zagwarantowane środki Unii Europejskiej na: budowę platformy widokowej na Zamku w Siewierzu, około 10 km ścieżek rowerowych oraz polepszenie dostępu do szerokopasmowego internetu.

Planowanie pomaga w rozwoju

Istotnym narzędziem, jakim gmina może stymulować rozwój gospodarczy, jest planowanie zagospodarowania przestrzennego. Siewierz stara się przygotowywać tereny dla przedsiębiorstw, które chcą lokować swoje zakłady na jego terenie.

Dwa lata temu uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie zakładu Electrolux, który zaktywizował około 200 ha terenów. Obecnie gmina przygotowuje studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach miasta Siewierza przylegających do Drogi Krajowej nr 1 i Zalewu Przeczycko-Siewierskiego. Obszar ten ma warunki dla rozwoju gospodarczego poprzez planowaną lokalizację zespołu inwestycji z zakresu funkcji: produkcyjnych, logistycznych, mieszkalnych i usługowych oraz obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych. Rozwój tych funkcji zostanie oparty na regulacjach prawno-przestrzennych zapewniających stabilne warunki inwestowania i funkcjonowania na podstawie przepisów prawa lokalnego. W sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 1 w sposób kompleksowy, skoordynowany, określone zostaną rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne w relacji z obszarami otaczającymi. Sporządzenie studium i miejscowego planu pozwoli ustanowić regulacje prawne i standardy dla zrównoważonego rozwoju w południowej części Siewierza, w atrakcyjnym obszarze Zalewu Przeczycko-Siewierskiego.

Podatki – im mniejsze, tym lepiej

Wielkość obciążeń podatkowych to kolejny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy. Również w tym obszarze gmina podejmuje istotne działania. Rada Miejska w Siewierzu uchwaliła preferencyjne stawki podatków lokalnych. W porównaniu do innych miejscowości, są one wyjątkowo niskie. Wystarczy spojrzeć na sąsiadów Siewierza. W Łazach i Bobrowniach stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszą 16 zł/m2, w Porębie, Psarach, Wojkowicach, Sławkowie i Myszkowie ponad 17 zł/m2, natomiast w Dąbrowie Górniczej sięgają one 18 zł/m2. W Siewierzu podatek ten wynosi 15,20 zł/m2. Podobnie ma się rzecz z podatkiem od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w Siewierzu wynosi on 0,61 zł/m2, a w innych miejscowościach kształtuje się on na poziom od 0,62 do 0,66 zł/m2.

Dobre miejsce dla turystów

Siewierz to nie tylko centrum gospodarcze, ale również znany w całym regionie ośrodek turystyki weekendowej. Jest miejscem, w którym nie tylko warto inwestować, lecz również wypoczywać i mieszkać. Położony w pobliżu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w otoczeniu lasów sosnowych wraz ze zbiornikami wodnymi Zalewu Przeczycko-Siewierskiego i Kuźnicy Warężyńskiej swoimi walorami przyrodniczymi przyciąga wielu turystów i letników.
...........................................................
Jedna z koncepcji przebudowy Rynku. Obecnie przez sam środek przebiega DK78, czyli potężny ruch samochodów z Katowic do Kielc. Prace prawdopodobnie po wybudowaniu południowej obwodnicy miasta.

 

·
Registered
Joined
·
123 Posts
Miasteczko Siewierz

Trochę cicho w tym temacie...
Poniżej fotka z miejsca przyszłej inwestycji - widok w kierunku Katowic


oraz komunikat spółki


Raport bieżący nr 31/2008

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2008 r. TUP S.A. objęła 460 000 udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym Chmielowskie Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Chmielowskie Sp. z o.o. uchwałą nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. zadecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 34 110 000 zł do kwoty 57 110 000 zł poprzez ustanowienie 460 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.

Cena jednego udziału była równa jego wartości nominalnej i wyniosła 50 zł.

Wszystkie udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 23 000 000 zł. Źródłem finansowania transakcji są środki własne TUP S.A.

Nabyte udziały spełniają kryterium uznania ich za aktywa o znaczniej wartości, gdyż przekraczają wartość 10% kapitału własnego emitenta. Istnieje powiązanie między osobami zarządzającymi w Spółkach: Pan Robert Jacek Moritz pełni funkcję Prezesa Zarządu w obydwu spółkach.

Chmielowskie Sp. z o.o. jest w 100 % spółką zależną od TUP S.A.

Chmielowskie jest spółką celową powołaną do realizacji projektu budowy ekologicznego miasta. Firma jest właścicielem działki położonej w Siewierzu nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim.

Środki pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału są przeznaczone na zapłatę ostatniej raty należnej za nabyte grunty.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-06-12 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
 

·
Registered
Joined
·
123 Posts
Ekomiasteczko Siewierz: gmina uchwaliła zmianę przeznaczenia terenów

06.11.2008 | Czwartek

Gmina Siewierz uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, dotyczące terenów, na których powstać ma Ekomiasteczko Siewierz. To ważny krok w procesie zmiany przeznaczenia 120 ha działek należących do spółki Chmielowskie.

- Do tej pory posiadane przez nas tereny w Siewierzu miały głównie przeznaczenie rolne. Chcemy stworzyć na nich pierwsze ekologiczne miasteczko w Polsce, które stanie się wzorem dobrej urbanistyki. Dzięki uchwalonemu studium gmina przystąpić może do prac nad przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli nam rozpocząć realizację projektu – mówi Robert Jacek Moritz, Prezes Spółki Chmielowskie i jednocześnie firmy inwestycyjnej TUP (giełdowy TUP kontroluje 100% udziałów spółki Chmielowskie).

- Planujemy, że przyszły rok upłynie nam pod znakiem budowania infrastruktury pod pierwszy etap inwestycji, jak również pozyskiwania partnerów do realizacji tego projektu – dodaje Prezes.
 

·
GKW/SMM
Joined
·
283 Posts
a propos Siewierza...inne newsy inwestycyjne:

- przebudowa Rynku:Siewierz: Rusza budowa
dziś
Wczoraj nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy pod prace związane z przebudową płyty rynku w Siewierzu.

Wykonawca ma czternaście dni na rozpoczęcie budowlanych inwestycji. Zakończenie tego etapu zaplanowano na przyszły rok.

Sprawa trochę się przeciągnęła, bo na przetarg wpłynęły tylko dwie oferty. Po wyłonieniu jednej, decyzja została oprotestowana przez drugiego oferenta. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła jednak odwołanie i podtrzymała decyzję.

Projekt obejmuje pierwszy etap prac, polegający na przebudowie terenu bez ingerencji w jezdnię drogi krajowej nr 78. Płyta rynku ma się zmienić całkowicie. Wybudowane zostaną chodniki oraz jezdnia dookoła tego miejsca. Będzie też fontanna w formie przenikających się okrągłych basenów z artystycznymi akcentami rzeźbiarskimi. Zmiany obejmą także zieleń, nasadzone zostaną drzewa. Na przebudowanej płycie mają się znaleźć parkingi. W pierwszym etapie miejsce dawnego ratusza zostanie wyeksponowane jedynie częściowo.

- Wyróżnimy je innymi odcieniem kostki, w posadzce rynkowej. Planowany murek wystający kilkadziesiąt centymetrów ponad poziom płyty rynku zaplanowaliśmy na kolejny etap. Pierwsze prace ruszą jednocześnie od strony północno - zachodniej, czyli od remizy w kierunku środka , czyli drogi biegnącej po przekątnej - wyjaśnia Grzegorz Podlejski, kierownik Referatu Oświaty Promocji i Kultury z Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Druga strona przebudowy biegnie od ulicy Krakowskiej.

Zaplanowana rekonstrukcja dawnej studni także zostanie wyeksponowana w drugim etapie.

- Drugi etap zakłada eliminację drogi, biegnącej przez rynek. Będzie to jednak możliwe dopiero po wybudowaniu obwodnicy Siewierza - dodaje Grzegorz Podlejski.

Z tym problemów być nie powinno, bo budowa obwodnicy rusza już w tym miesiącu. Planuje się, że jej budowa potrwa 26 miesięcy.

Grzegorz Podlejski zapewnia, że mieszkańcy nie powinni bardzo odczuć skutków związanych z przebudową rynku. Jednak jak przyznaje, największy problem będą mieli kierowcy, którzy zmuszeni zostaną szukać miejsc do parkowania w uliczkach przyległych.

- Bardzo cieszę się, że te dwie inwestycje, czyli obwodnica i przebudowa rynku ruszają praktycznie jednocześnie. Dzięki temu, mam nadzieję, zostaną wykonane w szybszym czasie. Nie mogę sie już doczekać, kiedy nasz rynek, stanie się rynkiem z prawdziwego zdarzenia. Gwarnym, rozrywkowym, ale bezpiecznym. No i przede wszystkim zmieniony także pod kątem estetycznym - mówi Alina Kołodziej, mieszkanka gminy siewierskiej.

Nad przebudową cały czas czuwa wojewódzki konserwator zabytków. To konieczne , ponieważ wiele elementów rynku objętych jest ochroną. Tak jak chociażby restauracja Zamkowa, znajdująca się w budynku pochodzącycm z XVII w. Gościł w niej m.in. w 1812 roku Napoleon Bonaparte.

Koszt pierwszego etapu inwestycji wyniesie pięć milionów 958 tysięcy 299 złotych. Prace mają zakończyć się 31 grudnia 2009 roku.

- Tak naprawdę ich postęp jest uzależniony od budowy obwodnicy. Mamy nadzieję, że nie będzie poslizgu czasowego i wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem - dodaje Podlejski.

- POLSKA Dziennik Zachodni- zamek coraz bardziej atrakcyjny:

Zamek w Siewierzu nie ma dachu, ale ma most
Iwona Sobczyk 2008-11-11, ostatnia aktualizacja 2008-11-11 19:56- Raz, dwa, trzy, cztery... Opuszczamy! - krzyknęli rycerze i kilkumetrowa konstrukcja z grubych belek opadała. Most zwodzony przy zamku w Siewierzu, drugi w Polsce po malborskim, już działa.

Rycerze z Chorągwi Księstwa Siewierskiego przed uroczystym uruchomieniem mostu zwodzonego ćwiczyli kilka dni. Obsługiwanie ruchomej pięciometrowej części mającego ponad 30 metrów mostu z sosnowych i dębowych bali to nie zajęcie dla słabeuszy. - Najtrudniejsze jest opuszczanie, trzeba to zrobić płynnie, żeby nie uszkodzić mechanizmu, a to wszystko waży - mówi Bartosz Czerczak z bractwa.


Ciężar konstrukcji odczuł na swoich barkach także Zdzisław Banaś, burmistrz Siewierza. - Poradzi sobie z tym i dwoje ludzi, takich bardziej krępych. Słabsi mogą pofrunąć do góry razem z przeciwwagą - mówi. Do uroczystego pierwszego oficjalnego opuszczania mostu zaangażowano na wszelki wypadek czterech rycerzy. I jedną damę do dodawania otuchy.

Most prowadzący z barbakanu przez fosę to dokładna rekonstrukcja tego, który był tu prawie trzy wieki temu. Wykonany został z pewnymi ustępstwami wobec współczesnych wymogów prawa budowlanego. - Najważniejsze, że mechanizm jest dokładnie taki sam jak wtedy. Wszystko działa na zasadzie przeciwwagi - tłumaczy Artur Rok, historyk z Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu mianowany burgrabią zamku.

Po jednej stronie bramy jest ruchomy pomost, po drugiej - kamienny walec i konstrukcja z belek z zamocowanymi łańcuchami, którą przy zamykaniu mostu ściąga się w dół. Most, dzięki któremu, żeby dostać się do zamku, nie trzeba się już wspinać po stromym zboczu, kosztował 600 tys. zł. Ma skłonić turystów do odwiedzenia XIV-wiecznej warowni, która popadła w ruinę w XIX wieku i jeszcze kilka lat temu stała zamknięta na głucho.

To dopiero początek prac mających zrobić z zamku atrakcję. Udało się już zbudować platformę widokową na wieży, przeprowadzić renowację części murów i wybrukować dziedziniec. Przez wprawione w bruk szyby można oglądać zachowane fragmenty wieży z XIV wieku. Całość prac kosztowała 2 mln zł. Środki pochodziły z kasy Siewierza, powiatu będzińskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i dotacji unijnej.

Kolejne prace już w przyszłym roku. Na remont czeka reszta murów. Ich najniższa część zostanie zaadaptowana na niewielką scenę. Zamek będzie oświetlony. Wokół zamku mają powstać: skatepark, boiska, ścieżki rowerowe i kładka dla pieszych. Trzeba będzie na to wydać ponad 3,5 mln zł.

Mieszkańcom most się podoba. - Kiedyś strach było koło tej ruiny chodzić, a teraz proszę - atrakcja! Dobrze, że coś się dzieje - mówi Janina Kocot.

Konserwatorzy nadal pracują przy murach, więc zwiedzający jeszcze przez jakiś czas będą mieli utrudniony dostęp do zamku. Najlepiej przed planowaną wycieczką skontaktować się z Izbą Tradycji pod numerami 032 674 24 61 lub 0782 480 977. Wiosną wszystko ma już działać, jak należy. - Zamierzamy być tutaj w każdy weekend. Będziemy zajmować się mostem i odtwarzać wydarzenia z historii. Planujemy też turniej - zapowiada Marek Kuśnierski, prezes siewierskiego bractwa rycerskiego.


................

Poza tym ruszyła budowa obwodnicy, ale o tym w dziale drogowym ;)
 

·
Registered
Joined
·
123 Posts
Siewierz: Przebudowa rynku to sprawdzian dla mieszkańców

Czwartek, 29 stycznia 2009r.

Koparki, dźwigi, ciężkie samochody - pełną parą ruszyła przebudowa siewierskiego rynku. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęto ją od strony północno - zachodniej.

Teraz są wykopy. Za rok centrum będzie nie do poznania.

Prace mają potrwać do końca roku.

- Najwięcej robót odbywa się obecnie na terenie między remizą a restauracją "Zamkowa". Zrywane są chodniki, bo będzie tam nawierzchnia z płyt granitowych. W dalszej kolejności wymienione zostaną studzienki kanalizacyjne - mówi Grzegorz Podlejski, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu.

Praca wre, są powody do zadowolenia, ale i uciążliwości. W związku z rozpoczęciem przebudowy, na czas trwania robót zmieniona została organizacja ruchu.

Ruch na drodze od zjazdu z DK 78 w kierunku ulicy Piłsudskiego z jednokierunkowego został zmieniony na dwukierunkowy. Droga na odcinku restauracja "Zamkowa" - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, została zamknięta. Droga na odcinku Bank Śląski - sklep "Biedronka" pozostała jednokierunkową, ale wjazd na nią jest możliwy tylko przez ulicę Bytomską i Długosza. Gazony na kwiaty na parkingu zostały przesunięte, by można było zorganizować miejsca postojowe dla autobusów. Tam obowiązuje całkowity zakaz parkowania dla innych pojazdów.

- Fakt, przedostanie się obecnie przez rynek to koszmar. I dla kierowców, i dla przechodniów. Ale wiemy po co to wszystko i jakoś staramy się sobie z tym radzić. Ważne, aby prace zostały wykonane jak najszybciej - mówi Aleksander Frączek z Siewierza.

Zmiany w pierwszym etapie obejmą także zieleń, nasadzone zostaną nowe drzewa. Na płycie rynku mają się znaleźć parkingi. W kolejnym etapie zaplanowano m.in. fontannę w formie przenikających się okrągłych basenów z artystycznymi akcentami rzeźbiarskimi. Jakimi? Tu o pomoc urzędnicy poprosili mieszkańców, którzy mogli wziąć udział w internetowej ankiecie.

- Z dwóch propozycji, Świętego Floriana i panien siewierskich z piosenki "Od Siewierza jechał wóz", ta ostatnia spotkała się z największym poparciem. Mamy już wstępny projekt. Siewierskie panny będą miały około 40 centymetrów wysokości - dodaje Grzegorz Podlejski.

Magdalena Nowacka
 

·
Registered
Joined
·
534 Posts
fragment z http://kraj24.pl/nieruchomosci/997_ekologiczne_miasto.html

Ekologiczne miasto
Pod Katowicami TUP S.A. planuje budowę samowystarczalnego i ekologicznego miasteczka od podstaw. W miasteczku Siewierz zaprojektowano domy jednorodzinne jak i zabudowę szeregową, wille miejskie i kamieniczki. Inwestycja jest ulokowana nad brzegiem zalewu, gdzie powstanie hotel oraz przystań dla łodzi. Przy rynku powstaną sklepiki, kawiarnie, punkty usługowe, a także kościół. Zarezerwowano również miejsce dla szkół i przedszkoli. Projekt zakłada realizacje nowego miasteczka jako miasta ekologicznego. Celem jest ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przy równoczesnej poprawie obecnego stanu środowiska naturalnego. Przewidziano budowę własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania. Powstaną dwa obiegi wody: jeden ze studni głębinowej, drugi z odzyskanej wody deszczowej służącej do nawadniania ogrodów i do celów sanitarnych. W drugim obiegu znajdzie sie również odzyskana woda pochodząca z naturalnej oczyszczalni ścieków. Zasadniczy proces oczyszczania będzie sie odbywać o naturalny filtr roślinny. Następnie ścieki oczyszczone będą kierowane do stawu denitryfikacyjnego zamieszkanego przez ryby i płazy. Dzięki temu uda sie zamknąć obieg wody i uniknie się osuszania terenu.

Wyeliminowany zostanie także spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i zostanie ograniczone negatywne oddziaływanie na wody gruntowe. Strefa zieleni nadbrzeżnej będzie chronić zbiornik wodny przed zanieczyszczeniami. W ramach projektu przewidziano instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, podłączenie kominków do instalacji grzewczych, wykorzystanie obrotowych ogniw fotogalwanicznych i elektrowni wiatrowych do produkcji elektryczności. Bioelektrownia będzie wykorzystywać materiał z osadnika gnilnego oczyszczalni jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Rozwiązania architektoniczne obejmują stosowanie naturalnych, przyjaznych środowisku lokalnych materiałów budowlanych takich jak drewno, kamień, szkło. Usytuowanie i ukształtowanie budynków uwzględnia maksymalizacje wykorzystania energii słonecznej. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie zielonych dachów, dzięki którym uzyskuje się wyrównanie dopływu wód deszczowych i poprawę ich jakości.
 

·
GKW/SMM
Joined
·
283 Posts
Siewierz dokopał się do dawnej świetności
Iwona Sobczyk 2009-04-22, ostatnia aktualizacja 2009-04-22 12:45:23.0Archeolodzy odkopali pozostałości siewierskiego ratusza. Budynek został rozebrany po powstaniu styczniowym, kiedy Siewierz zdegradowano do roli wsi. Teraz resztki ratusza mają zostać odpowiednio wyeksponowane


Historycy już od dawna wiedzieli, że na siewierskim rynku stał kiedyś ratusz. W 1523 roku na jego postawienie "dla ozdoby miasta" zezwolił biskup krakowski książę siewierski Jan Konarski. Wiadomo nawet, jak ratusz wyglądał. Na zachowanej z XIX wieku rycinie to prosty, dwukondygnacyjny budynek z wieżą zegarową.

Siedziba miejskich władz płonęła dwa razy, ale za każdym razem była odbudowywana. Zniszczono ją ostatecznie dopiero po powstaniu styczniowym. - Dekretem władz zaborczych ratusz, symbol samorządności i duma siewierskich mieszczan, został sprzedany na licytacji i rozebrany w 1870 roku, a sam Siewierz na prawie sto lat zdegradowany do roli wsi. To była kara za udział mieszkańców w powstaniu - wyjaśnia Artur Rok, historyk z Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu.

Trzy lata temu badania georadarowe rynku pomogły ustalić dokładną lokalizację pozostałości ratusza. Teraz, przy okazji przebudowy płyty rynku, archeolodzy w końcu mogli je odkryć. Siewierz to dla nich prawdziwe eldorado. - Wiele miast już od lat prowadzi systematyczne badania nad swoją historią, Siewierz dopiero zaczyna. Jest tu nadal sporo do zbadania - mówi Artur Ginter z Instytutu Archeologii w Łodzi, nadzorujący wykopaliska na rynku.

Badania pozwolą sprawdzić, czy siewierski ratusz nie jest przypadkiem starszy niż się do tej pory wydawało. - Może biskup wydał tylko pozwolenie na postawienie nowego budynku? Rynek został wytyczony przecież już w XIII wieku - mówi Rok. Archeolodzy na razie nie przesądzają sprawy. - Na razie mamy zasadniczo tylko ślady z XVI wieku, ale jesteśmy dopiero w połowie badań. Może się okazać, że pod ziemią są jeszcze starsze części ratusza - mówi Ginter.

Do tej pory archeolodzy, prócz resztek kamiennych ścian ratusza, wykopali kilka kafli z pieca, trochę monet, radełko do zdobienia książek lub siodeł, ceramiczną fajkę i gwizdek. - Dla laików to pewnie nie są żadne wspaniałe znaleziska, ale dla nas to prawdziwe skarby. Pomagają uzupełnić luki w historii, na tym polega nasza praca - dodaje archeolog.

Ekipa archeologów osłoniła już fragmenty dwóch ścian zewnętrznych i kilka ścianek działowych. Do odkrycia pozostał narożnik i fragment ściany, który teraz jest ukryty pod... kioskiem. - Trzeba będzie go przenieść - zapowiadają archeolodzy.

Na tym na razie wykopaliska na rynku się skończą. Żeby się dostać do pozostałej części ratusza, trzeba by zerwać drogę przecinającą rynek, a na to trzeba będzie poczekać do 2010 roku. - Wtedy planujmy uruchomienie obwodnicy i zlikwidujemy drogę przecinającą rynek - zapowiada Grzegorz Podlejski, kierownik referatu oświaty, kultury i promocji siewierskiego magistratu.

Urzędnicy chcą upamiętnić dawny siewierski ratusz. Jego kontur będzie zaznaczony na nowej płycie rynku. - Być może uda się wypiętrzyć mury ratusza ponad powierzchnię rynku. Pamiątka miałaby wtedy znaczenie także użytkowe, bo mieszkańcy i turyści mogliby na naszym ratuszu przysiąść - mówi Rok.

 

·
Registered
Joined
·
1,352 Posts

W tym roku rusza budowa ekologicznego miasta
wnp.pl (Tadeusz Gańczarczyk) - 29-05-2009 15:16

Spółka Chmielowskie, należąca do grupy TUP S.A., jeszcze w tym roku zamierza rozpocząć budowę ekologicznego miasteczko z pełną infrastrukturą, sklepami oraz zabudową jedno i wielorodzinną. Będzie zlokalizowane w woj. śląskim na powierzchni ok. 120 ha nad zalewem Przeczycko-Siewierskim.
- Zakończyliśmy etap projektowania tej koncepcji w fazie urbanistycznej - mówi Joanna Wis, dyrektor ds. relacji zewnętrznych TUP S.A. - Czekamy na zmianę w planie zagospodarowania terenu z ujęciem w nim naszego projektu. Gmina powinna zdążyć do końca sierpnia. Potem rozpoczniemy I etap inwestycji, budowę infrastruktury technicznej.

Zgodnie z planami, przyszłe miasteczko będzie mieć charakter ekologicznego miasta-ogrodu, zabudowanego niskimi kamieniczkami. Będzie składało się z części biznesowej, mieszkalnej i rekreacyjnej. Nad zalewem powstanie m.in. mały port i klub żeglarski. W centrum miasteczka zlokalizowany będzie rynek, a bezpośrednio przy nim kościół.
Realizacja całego projektu przewidziana jest na 25 lat. Pierwszy etap inwestycji ma zostać zamknięty do 2012 r. W jego ramach na obszarze o powierzchni około 44 ha powstanie między 1500 a 1800 jednostek mieszkalnych (mieszkania i domy o łącznej powierzchni ponad 100 tys. m kw), motel i hotel z największym na Śląsku kompleksem konferencyjnym, rynek oraz port dla żaglówek. Ok. 60 tys. m kw. powierzchni użytkowej będzie przeznaczone na biura i usługi.

Czwarty Program Unijny Infrastruktura i Środowisko daje przedsiębiorcom możliwość otrzymania dotacji na proekologiczne inwestycje. - Będziemy starać się o wsparcie finansowe z UE w zakresie ekologicznych rozwiązań, takich jak kolektory słoneczne wspomagające ogrzewanie wody w budynkach, moduły fotowoltaiczne zasilające silniki bram i okien, instalacje odsiarczania spalin, urządzenia odpylające, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, projekty zagospodarowania odpadów z wytwórnią biomasy. - potwierdza Joanna Wis.

Projekt zakłada realizacje nowego miasteczka jako miasta samowystarczalnego i ekologicznego. Przewidziano budowę własnego ujęcia wody i stacji uzdatniania. Powstaną dwa obiegi wody: jeden ze studni głębinowej, drugi z odzyskanej wody deszczowej służącej do nawadniania ogrodów i do celów sanitarnych. Znajdzie się w nim również woda odzyskana z naturalnej oczyszczalni ścieków.

Wyeliminowany zostanie także spływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i zostanie ograniczone negatywne oddziaływanie na wody gruntowe. Strefa zieleni nadbrzeżnej będzie chronić zbiornik wodny przed zanieczyszczeniami.

W ramach projektu przewidziano instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, wykorzystanie obrotowych ogniw fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych do produkcji elektryczności. Bioelektrownia będzie wykorzystywać materiał z osadnika gnilnego oczyszczalni jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Rozwiązania architektoniczne obejmują stosowanie naturalnych, przyjaznych środowisku lokalnych materiałów budowlanych takich jak drewno, kamień, szkło. Usytuowanie i ukształtowanie budynków uwzględnia maksymalizacje wykorzystania energii słonecznej.

Projekt ma być realizowany poprzez sprzedaż poszczególnych działek, samodzielne inwestycje, jak i inwestycje realizowane we współpracy z firmami deweloperskimi. - Planujemy pozyskać do tej inwestycji partnerów z doświadczeniem w takich realizacjach lub z kapitałem. W pierwszym etapie chcemy pokazać kompleksowość naszej koncepcji. Oprócz hotelu, a już mamy zainteresowanie trzech dużych sieci hotelarskich, powstanie kilka kwartałów miejskiej zabudowy. Myślę, że po 36 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji do naszego miasta będą się wprowadzać pierwsi mieszkańcy. - twierdzi Joanna Wis.

Koncepcja miasteczka w Siewierzu realizowana przez spółkę Chmielowskie jest podobna do projektów z sukcesem realizowanych m.in. w USA, jak i Zachodniej Europie. Przykładem może być miasteczko Seaside na Florydzie lub miasteczko Poundbury w hrabstwie Dorset, w Wielkiej Brytanii.
Link:http://budownictwo.wnp.pl/w-tym-roku-rusza-budowa-ekologicznego-miasta,81454_1_0_0.html
Źródło: wnp.pl
 

·
GKW/SMM
Joined
·
283 Posts
tja...kaktus mi wyrośnie jak na chmielowskim coś się zacznie dziać w bliższej czy dalszej przyszłości....nie mniej obwodnica i rynek śmigają, aż miło :)
 

·
Registered
Joined
·
534 Posts
na stronie inwestora pojawiło sietakie info

Amerykańscy eksperci doradzają w tworzeniu miasteczka Siewierz
01.07.2009 | Środa

Twórcy amerykańskich miasteczek Baldwin Park oraz Celebration będą współpracować z TUP przy tworzeniu pierwszego w Polsce eko-miasteczka w Siewierzu. Powstanie na powierzchni 120 ha, na terenie gminy Siewierz - niedaleko Katowic i autostrady A1 nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim.

- Chcemy, aby miasteczko Siewierz stało się wzorcowym przykładem dobrej urbanistyki, projektem inspirującym i wyznaczającym nowe standardy jakości w Polsce. Naszą intencją jest harmonijne połączenie tradycji i nowoczesności oraz realizacja koncepcji współgrającej z otoczeniem. Będzie to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Zgodnie z podpisaną właśnie umową, w jego stworzeniu pomoże nam David Pace i pozostali doświadczeni specjaliści z grupy New Broad Street Companies. To właśnie oni stworzyli w ostatnich latach w Ameryce Północnej takie miasteczka jak Baldwin Park, czy Celebration. Oba projekty oparte zostały na zasadach zrównoważonego rozwoju i odniosły spektakularny sukces, finansowy – mówi Robert Jacek Moritz, Prezes firmy inwestycyjnej TUP (i jednocześnie należącej do TUP spółki Chmielowskie, prowadzącej projekt miasteczka w Siewierzu).

Zarówno Baldwin Park, jak i Celebration położone są na Florydzie. Założycielami pierwszego miasteczka jest rodzina Pritzker (m.in. właściciel sieci Hoteli Hyatt), a drugiego firma Walta Disneya.

Do zadań grupy New Broad Street należeć będzie m.in. wsparcie TUP i spółki Chmielowskie w weryfikacji planów urbanistycznych i architektonicznych miasteczka w Siewierzu, pomoc w opracowaniu szczegółowych planów marketingowych i sprzedażowych projektu, a także aktywne poszukiwanie partnerów do realizacji tego przedsięwzięcia.

- Po raz kolejny jako rodzina czerpiemy inspirację z Ameryki. Korzystając z najlepszych przykładów stworzona została firma Servisco. W Siewierzu też będziemy korzystać z doświadczeń najlepszych, czyli New Broad Street Companies. Konsekwentnie działamy wbrew trendom. Dwa lata temu podczas największego boomu mieszkaniowego inwestowaliśmy w nieruchomości komercyjne, które dziś stanowią stabilne źródło dochodu. Teraz wspólnie z Amerykanami stworzymy kolejny dochodowy projekt – dodaje Robert Jacek Moritz.

- Miasta, których budowa została oparte na zrównoważonym rozwoju są na świecie najbardziej wartościowym segmentem rynku nieruchomości. Cieszymy się, że możemy wspierać TUP w realizacji pierwszego takiego projektu w Polsce. Zarówno plany, jak i samo miejsce nieopodal Siewierza oceniamy jako bardzo atrakcyjne. Uważamy, że dzięki doświadczeniu rodziny Moritz w tworzeniu nowych trendów w Polsce, projekt ten wyznaczy nowe standardy w budownictwie mieszkaniowym nie tylko na rynku krajowym, ale w całej Europie Środkowo-Wschodnie – mówi David Pace, Prezes New Broad Street.
http://www.tup.com.pl/aktualnosci.php?id=99
 
41 - 60 of 269 Posts
Top