SkyscraperCity banner

1781 - 1800 of 2363 Posts

·
Registered
Joined
·
363 Posts
Wszystko się wyświetla na ekranie telefonu/kontrolerki tylko na razie kontrolerzy mają pouczać a potem posypią się mandaty. Kontroler nie tylko może sprawdzić czy teraz odbiłeś ale kiedy ostatnio rejestrowałeś się w kasowniku.
 

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
To genialnie zaprojektowany system: następnego kursu nie jest w stanie pobrać z wyprzedzeniem tylko musi pobierać dane z serwera, za to informacje o odbiciach przekazuje w czasie rzeczywistym? Coś się to wydaje nieprawdopodobne.
 

·
Registered
Joined
·
243 Posts
Wczoraj, zamiast zakodować nowy bilet kwartalny zakupiony na portalu, otrzymałem komunikat "błąd karty" i pobrało bez pytania 3,70 zł za bilet jednorazowy z pieniędzy będących na karcie. Żeby nie było na mnie, to informuję, że bilet na portalu zakupiłem ponad 12 godzin wcześniej, niż chciałem z niego skorzystać. Wieczorem już normalnie wczytało zakupiony bilet kwartalny.

EDIT:
Spotkała mnie niespodzianka - właśnie rozpatrzono pozytywnie moją reklamację z MAJA.
Trzeba pisać następną reklamację, za wczorajszy dzień. Tak z nudów, bo 3,70 zł, to tylko jeden napój chmielowy. :)
 

·
Registered
Joined
·
9 Posts
EDIT:
Spotkała mnie niespodzianka - właśnie rozpatrzono pozytywnie moją reklamację z MAJA.
Trzeba pisać następną reklamację, za wczorajszy dzień. Tak z nudów, bo 3,70 zł, to tylko jeden napój chmielowy. :)
z maja mówisz, ja w lipcu złożyłem, czyli gdzieś na listopad się mogę spodziewać, ciekawe czy mają tyle reklamacji czy po prostu ktoś tam przychodzi na umowę o dzieło raz w miesiącu...:bash:
 

·
Registered
Joined
·
243 Posts
Oni tam mają wielki nieład artystyczny (nie powiem jak chciałem to nazwać) i chyba nigdy nie wyrobią się z reklamacjami. Od października studenci zaczną korzystać z karty, a wtedy nastąpi koniec systemu. :)
 

·
Moderator
Joined
·
73,616 Posts
^^Jeszcze trochę i ogłoszą przetarg na adaptację kolejnych pomieszczeń dla rozbudowy działu reklamacji :D Niekoniecznie studenci mogą dopiero "rozbić" system, pamiętaj, że od jutra wkraczają do akcji młodsi uczniowie:D
 

·
adaś z gór
Joined
·
3,823 Posts
Napisałem w sprawie odbijania biletów okresowych bez limitu do centrum porad UOKiK. Wygląda, że może to być klauzula niedozwolona.
Szanowny Panie,
Przede wszystkim pragnę wskazać właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)

Zgodnie z art.16 w/w ustawy

1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

2. Na bilecie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się: 1) nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego; 2) relację lub strefę przejazdu; 3) wysokość należności za przejazd; 4) zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu.

3. Na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób.

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, zapisywane są w pamięci elektronicznej biletu, jeżeli bilet ma formę elektroniczną.


Przepisy te wskazują na konieczność spełnienia warunków określonych przez przewoźnika.

Jednakże zawarte w regulaminie zapisy w mojej ocenie mogą nosić cechy klauzuli niedozwolonej określonej w przepisie art. 385[1] kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). Stosownie do treści tegoż przepisu:

Art. 385[1]
§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
§ 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.


W tym miejscu wyjaśniam, że od 17.04.2016 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kontroli postanowień wzorców umów. W wyniku zmian klauzule niedozwolone nie są wpisywane już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomimo tego nadal zakazane jest stosowanie przez przedsiębiorców we wzorcach umowy klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru.
Obecnie ostatecznie o tym czy dany zapis stanowi klauzulę niedozwoloną decyduje sąd w indywidualnym postępowaniu sądowym (kontrola incydentalna wzorca umowy) lub Prezes UOKiK.

Pamiętać należy, że w postępowaniu sądowym konsument dochodzi konkretnych roszczeń lub broni się przed roszczeniami przedsiębiorcy (np. zapłata, wymiana towaru itp.), a kwestię stosowania lub nie klauzuli sąd rozpatruje niejako pobocznie – nie jest to główny przedmiot procesu.

Równocześnie wskazuję, że od 17.04.2016 roku kompetencję do badania czy zapis jest klauzulą niedozwoloną posiada również Prezes UOKiK i do niego można zgłaszać fakt podejrzenia stosowania niedozwolonych zapisów umownych.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz informacje zawarte powyżej w mojej ocenie przedsiębiorca nie powinien wymagać od Pana każdorazowego rejestrowania podczas wejścia do pojazdu. Zakupił Pan bowiem odpowiedni bilet „nielimitowany”, uprawniający Pana do korzystania z przejazdów komunikacją miejską. Rejestracja jest czynnością techniczną i nie dokonanie jej przez Pana nie powinno skutkować odpowiedzialnością w postaci konieczności zapłacenia kary umownej za jej zaniechanie. Przedsiębiorca nie może bowiem przerzucać na konsumenta odpowiedzialności za zakupienie systemu obsługi którego działanie jest we wskazany sposób ograniczone.

Zawiadomienie o możliwości stosowania klauzuli niedozwolonej można zgłosić bezpośrednio do Prezesa UOKiK lub do jednej z Delegatur. Dane adresowe dostępne są na stronie https://uokik.gov.pl/struktura_i_kontakt.php


Z poważaniem,

Anika Wojtasik

Konsumenckie Centrum E-porad

Realizacja zadania publicznego KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD finansowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

·
Registered
Joined
·
1,604 Posts
^^ Czyli kolejny gwóźdź do trumny ŚKUPu.
Więc albo KZK GOP się naszykuje na częste wizyty w sądzie lub odstąpi od karania użytkowników karty za jazdę bez odbicia - co może być dobrym zwiastunem konieczności zmiany tego dziwnego systemu - na bardziej prostszy!
Jeśli pojawi się pierwsza osoba ukarana w tym zakresie - należy zainteresować pana z portalu Anuluj Mandat, który na podstawie obowiązujących przepisów, wystosuje odpowiednie pismo anulujące :D. Tym bardziej, że podstawa jest powyżej :lol:.
 
  • Like
Reactions: adas3

·
adaś z gór
Joined
·
3,823 Posts
Kolejna informacja dot. karty oraz tzw. "Kontrolerki"

Dzień dobry

W odpowiedzi na mail z dnia 24.08.2016r. wyjaśniam:

1. Czy posiadając bilet na karcie (np. 30-dniowy) kontroler jest w stanie sprawdzić czy odbiliśmy się w autobusie, w którym odbywa się kontrola?
Tak, na zestawie kontrolerskim (zwanym. „kontrolerką” ) wyświetla się aktualna rejestracja karty w kasowniku, a więc kontroler widzi, że przejazd został zarejestrowany w danym pojeździe.

Jeżeli tak to w jaki sposób wyświetla się ta informacja na czytniku kontrolera.
Na ekranie „kontrolerki pojawia się informacja o ważności lub nieważności danego przejazdu, data i czas rejestracji karty w czytniku tzw. „walidacja”, nr pojazdu, „Check-in” lub „out” z nazwą przystanku, rodzaj walidowanego biletu jego okres ważności, a w taryfie odległościowej ostatni dostępny przystanek dla danego przejazdu.

2. Proszę również o podanie danych jakie kontroler (a dokładniej jego czytnik) weryfikuje przy kontroli. „Kontrolerka” weryfikuje dane wyżej podane w pkt 1.
a) Przy przyłożeniu sprawdzana jest ważność karty- Tak,
posiadane ulgi - Tak,
posiadane bilety - Tak,
ważność biletów - Tak,
ostatnie odbicie - Tak,
ostatnie odbicia – Nie (tylko ostatnie jedno odbicie),
ilość odbić przy biletach z ograniczoną ilością odbić – Tak, jest wyświetlana ilość przejazdów do wykorzystania.
b) Proszę o wskazanie które dane są sprawdzane na karcie przy kontroli (i które widzi lub może zobaczyć kontroler). Jak w pkt a).

3. Czy kontroler jest w stanie połączyć się z systemem online w celu zakodowania biletu ?
Nie, „kontrolerka” nie mam możliwości zakodowania biletu lub jego aktywacji/
Czy kontroler jest w stanie połączyć się z systemem w celu sprawdzenia czy karta nie jest skradziona.
Tak.
a) Czy takie dane są pobierana na czytnik co jakiś czas (jeżeli tak, to co jaki czas?). Systemu ŚKUP w tej kwestii działa w ten sposób, iż „kontrolerka” łączy się automatycznie z systemem centralnym pobierając tzw. „blue” i „black listy” co 300 sekund.

4. Czy kontroler na swoim czytniku jest w stanie sprawdzić czy pasażer odbijał się w innym autobusie (i jeżeli tak, to w jaki sposób to wyświetla kontrolerowi - data i godzina, nr linii/pojazdu? ile ostatnich przejazdów).
„Kontrolerka” może sprawdzić tylko ostatnią rejestrację karty w (kasowniku) czytniku pojazdu „check- in” lub „out” z danymi jak w pkt 1 i 2 (jedno odbicie).

Jeżeli tak to czy takie dane nie są przez przypadek chronione (ochrona danych osobowych)?
Odczyt w „kontrolerce” ostatniego (jednego) odbicia jest niezbędny do prowadzenia poprawnej weryfikacji przejazdów z użyciem Karty ŚKUP i nie stanowi naruszenia ochrony danych osobowych.

5. Czy czytniki kontrolerów posiadają kilka rodzajów funkcji sprawdzania biletów - jeżeli tak to od czego zależy ich włączenie - kontroler sam włącza odpowiednie funkcje czy też jest to włączana przez KZK GOP.
Kontroler z menu „kontrolerki może wybrać tryb „info karty”, który umożliwia weryfikację profilu, biletów na niej zapisanych jak również stan środków płatniczych (E-portmonetka), tryb „weryfikacja”, który pozwala na to samo co info (bez pokazywania E-portmonetki) i na wystawienie opłaty dodatkowej w systemie, oraz tryb „bilet papierowy” umożliwiający sprawdzanie biletów sprzedawanych z kasy pojazdu poprzez skanowanie nadrukowanych na tych biletach kodów. (takie bilety obecnie nie są jeszcze sprzedawane).

Janusz Tyran
Przyda się taka informacja i trochę rozjaśnia.
 

·
Registered
Joined
·
59 Posts
^^ Mówisz i masz :eek:hno:

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach sierpnia nastąpiła zwielokrotniona liczba transakcji związanych z zakupem biletów okresowych przez internet. W związku ze spiętrzeniem w krótkim czasie ogromnej liczby transakcji, nastąpiły opóźnienia z przepływem danych w systemie, co skutkuje tym, że część pasażerów, którzy wykonali transakcję zakupu biletu online otrzymują w pojazdach informację o braku ważnego biletu. Obecnie wykonawca systemu intensywnie pracuje nad usunięciem tej awarii i system jest optymalizowany do aktualnej sytuacji. Dane o zakupionych kontraktach są sukcesywnie przesyłane do pojazdów.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy i jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby, które kupiły bilet za pośrednictwem portalu klienta mają prawo do korzystania z komunikacji KZK GOP na tej podstawie.
Informujemy także, że zakupione bilety można aktywować również w 109 automatach biletowych, 800 punktach sprzedaży oraz w sieci punktów obsługi klienta oraz punktów obsługi pasażera.
 

·
Registered
Joined
·
1,604 Posts
Co do samego systemu, to powinni się wzorować na SŁOWENII:
Słowenia wprowadza bilet multimodalny, czyli na wszystko1 września w Słowenii zostanie uruchomiony system zintegrowanego transportu pasażerskiego (IPPT), który umożliwi użytkownikom swobodne korzystanie z różnych typów komunikacji publicznej bez potrzeby zakupu oddzielnych biletów. W jego ramach możliwe będzie skorzystanie z różnych środków transportu miedzy miastami oraz w Lublanie i Mariborze.

Bilet pasażerskiej komunikacji multimodalnej pozwala zintegrować wykorzystanie regularnych połączeń kolejowych i autobusowych połączeń międzymiastowych w Słowenii oraz transport miejski w dwóch największych miastach tego kraju. W praktyce oznacza to, że w Słowenii pasażer może wybrać środek transportu, z którego będzie korzystać na danej trasie w oparciu o jedną kartę. – To końcowy etap skomplikowanego, 15-miesięcznego przedsięwzięcia zarządzonego przez ministra infrastruktury – powiedział Bostjan Koren, dyrektor Slovenian Railways - Passenger transport, wiodącego partnera w projekcie IPPT.

Z biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej będzie można korzystać w autobusach i pociągach kursujących w miastach i na połączeniach międzymiastowych od 1 września 2016 roku. W pierwszym etapie zostanie wprowadzony pojedynczy, subsydiowany bilet dla uczniów, studentów oraz uczących się dorosłych – To najliczniejsza grupa użytkowników komunikacji publicznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się właśnie im zaoferować usługę biletu pasażerskiej komunikacji multimodalnej. W późniejszym terminie system zostanie rozbudowany o produkty IPPT dedykowane innym kategoriom użytkowników komunikacji publicznej w Słowenii - powiedziała Suzana Habjanič ze służby na rzecz mobilności zrównoważonej i polityki transportowej słoweńskiego Ministerstwa Infrastruktury.

System IPPT bazuje na rozwiązaniach informacyjnych umożliwiających automatyczne pobieranie opłat za przejazdy i elektroniczne zarządzanie danymi znajdującymi się w systemie. Portal informacyjny oprócz wspierania usługi, umożliwia planowanie przejazdów, jak również zapewnia pasażerom informacje o wykorzystaniu i działaniu systemu, punktach sprzedaży, a także dostęp do formularzy elektronicznych. 85 proc. całkowitej wartości projektu wdrożenia zintegrowanego pasażerskiego transportu publicznego (IPPT) została sfinansowana ze środków europejskich.

Źródło: Slovenian Railways - Passenger transport/Centrum Prasowe PAP
Szczegóły tego rozwiązania po słoweńsku TUTAJ.
Mam nadzieję, ze jak powstanie METROPOLIA SILESIA, to znikna opisywane tutaj w tym wątku problemy :lol:.
 

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
Ciekawe co by było, gdyby tych kart było już w obiegu 700 tysięcy? Wyobrażacie sobie? Chyba telefoniczna rejestracja terminów kodowania biletów na karcie, ewentualnie 0,5% zniżki dla tych, co kodują bilet na miesiąc do przodu - żeby system zdołał na czas przetworzyć "ogromną liczbę transakcji". Przy takim podejściu niestety ŚKUP ostatecznie dorżnie transport publiczny w regionie.
 

·
Registered
Joined
·
243 Posts
^^^^: Na razie, to nawet dzień wcześniej nie można zakupić nowego biletu, bo wtedy nie dostanie się zniżki i trzeba zgłaszać reklamacje.
 

·
adaś z gór
Joined
·
3,823 Posts
Hehe ;)
Dotyczy to listu z UOKiK, który wrzucałem parę dni temu http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=135080397&postcount=1787

Nowy kłopot ma KZK GOP z kartą ŚKUP, bo pewien pasażer kupił bilet miesięczny bez limitu przejazdów i pytał, czy podczas wsiadania do autobusu za każdym razem musi przykładać kartę do czytnika.

Według KZK GOP każdy pasażer, który ma Śląską Kartę Usług Publicznych, przy wsiadaniu do autobusu czy tramwaju ma obowiązek przyłożyć kartę do czytnika. Nie budzi to wątpliwości w przypadku kupionych na kartę biletów jednorazowych czy okresowych z limitem przejazdów. Inaczej jest w przypadku biletów okresowych bez limitu liczby podróży. Jeden z pasażerów opowiadał nam, że każdego dnia musi przykładać kartę do czytnika kilka razy, ponieważ w drodze do pracy i z powrotem porusza się po trzech miastach. KZK GOP uznaje, że przyłożenie karty jest równoznaczne z jego skasowaniem. Kto tego nie zrobi jedzie na gapę.

KZK GOP twierdzi, że karta ŚKUP jest w porządku

Ale pan Adam, jeden z mieszkańców aglomeracji uważa, że to krzywdzące. Przecież kupił bilet i nie powinien płacić mandatu. O wyjaśnienia poprosił w Konsumenckim Centrum E-porad, które prowadzi Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dostał informację, że konieczność odbijania nie jest zgodna z prawem.

- Przedsiębiorca nie powinien wymagać każdorazowego rejestrowania podczas wejścia do pojazdu. Rejestracja jest czynnością techniczną i niedokonanie jej nie powinno skutkować odpowiedzialnością w postaci konieczności zapłacenia kary umownej za jej zaniechanie - czytamy w opinii centrum.

Konsumenckie Centrum E-porad podkreśla, że "przedsiębiorca nie może przerzucać na konsumenta odpowiedzialności za zakupienie systemu obsługi, którego działanie jest we wskazany sposób ograniczone". Innymi słowy: to, że system działa tak, że wymusza odbijanie kart z biletem nielimitowym, to w zasadzie problem i wina KZK GOP. Jednak KZK GOP twierdzi na razie, że wszystko jest w porządku.

- Kilka razy wyjaśnialiśmy zasady działania ŚKUP oraz korzyści wynikających ze wprowadzenia zasady check-in check-out. W tej chwili nie ma decyzji, która stwierdzałaby ze strony UOKiK o naruszeniu praw konsumentów, dlatego też dziwi nas arbitralne stwierdzenie otrzymane z Konsumenckiego Centrum E-porad. Zwłaszcza że sprawa jest wyjaśniana bezpośrednio z UOKiK-iem - mówi Anna Koteras, rzeczniczka KZK GOP.

Cały tekst: http://katowice.wyborcza.pl/katowic...ba-odbijac-karty-skup-przy.html#ixzz4J5gfUVK5
 

·
Registered
Joined
·
533 Posts
Moim zdaniem jazda na gapę to jazda bez biletu, jeśli w chwili kontroli posiadam przy sobie kartę z wykupionym biletem miesięcznym bez limitu przejazdów to jest jednoznaczne z tym że posiadam dowód zapłaty za tą usługę. Kontroler skanuje kartę w wozie i od razu wie czy bilet został wykupiony czy nie. Pamiętajmy że to komunikacja publiczna i ustalanie takich "głupich" zapisów o obowiązku odbijania karty (w tym przypadku) w regulaminie jest mocno krzywdzące, a karanie bezpodstawne.
 
1781 - 1800 of 2363 Posts
Top