SkyscraperCity Forum banner

SILESIAN METROPOLIS | Projects & Construction

47138 Views 134 Replies 25 Participants Last post by  Ykir
The Silesian Metropolis (Polish: Metropolia Górnośląska), formerly Metropolitan Association of Upper Silesia (Polish: Górnośląski Związek Metropolitalny) is a territorial entity operating on the principle of metropolitan municipality composed of 14 adjacent cities in the Polish province of Silesia. The seat of the city council is Katowice, the largest district of the Silesian Metropolis.

The Silesian Metropolis as a Katowice area lies within one of the largest urban areas in European Union. Its population is 2,039,454 (2008), within an urban zone, with a population of 2,746,460 according to Eurostat and also part of the wider Silesian metropolitan area, with a population of 5,294,000 according to the European Spatial Planning Observation Network.

https://en.wikipedia.org/wiki/Silesian_Metropolis


See less See more
  • Like
Reactions: 1
41 - 60 of 135 Posts
Welcome to Katowice :)
Katowice looks like a really nice place.
  • Like
Reactions: 1
Galeria Katowicka

naszemiasto.pl
I like the road finishing, great outdoor design for roads in a metropolis:).
^^ Now it looks better, there is a lot of flowers and trees

Katowice - Silesia Business Park
Katowice - ICC
Gliwice - "Podium" Arena
  • Like
Reactions: 3
KATOWICE

Biurowce

Skanska - Silesia Business Park

wizu:


budowa:

kończą pierwszą wieżę i startują z drugą

A4 Business ParkDobiega końca drugi etapJako część kompleksu powstał również parking wielopoziomowySilesia Stars

wizu


budowa:

Dobiega końca etap pierwszy i również startują z drugimEuro - Centrum Park Przemysłowy

Ukończono budowę kolejnego biurowcaRozpoczęto nadbudowę jednego ze starszychOraz budowę nowegoBrynów Center

To mały mix, biurowiec + funkcje usługowo handlowe + park naukowy Wyższej Szkoły TechnicznejGPP

Trwa budowa trzeciego etapu, niestety zdjęcia mocno nie aktualne.....
  • Like
Reactions: 2
KATOWICE

Rewitalizacja śródmieścia

Strefa Rondo-Rynek

wizu

budowa:Ulica 3-go maja


Plac Wolności

Ulica KościuszkiRewitalizacja budynku na przeciwko wyjścia z Dworca PKP

wizu


budowa


Chyba jeszcze nie było, ukończona na wiosnę rozbudowa Filharmonii Śląskiej

..
  • Like
Reactions: 4
this is a case study in how a city can be physically transformed virtually overnight. there remains much to be done, but the broad strokes are bold and extensive. would be good if that airport link were built would support the new convention centre.
Simply amazing things are happening down in Katowice!
  • Like
Reactions: 1
Wow, I'm really impressed to see such great developments & property upgrades in Katowice. Congrats! :cheers:
  • Like
Reactions: 1
This city of Katowice is fast becoming a very dynamic world-class city.
41 - 60 of 135 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top