SkyscraperCity banner

1 - 19 of 19 Posts
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #1
Przedstawiam Wam tutaj budynek nowego Teatru, wraz z Sal¹ Koncertow¹ w Singapurze. O budowli po raz pierwszy dowiedzia³em sie ze strony www.sky.s64.pl :D i dlatego wkleje krotki opisik, jej autora na temat tego obiektu: "Na koniec jeszcze krótka notka o Esplanade - nowym teatrze i sali koncertowej. Jest to najwiêksza inwestycja kulturalna w mieœcie i jednoczeœnie najbardziej kontrowersyjna ze wzglêdu na charakter architektury. Popatrzcie sami na zdjêcia. Jak dla mnie obiekt ma 2 ró¿ne oblicza: w dzieñ odstrasza "ostrymi" detalami, w nocy kusi rozœwietlony tysi¹cem barw."

Pos³u¿ê, siê, te¿ paroma fokami autorstawa Darecky'ego

Oraz fotka orientacyjna :D ¿ebyœmy mniej wiêcej wiedzieli, gdzie budynek siê znajduje.A tutaj znajduje siê oficjalna strona teatru:
http://www.esplanade.com

A teraz proponuje wymianê opini i skojarzeñ na temat tej budowli.

Mi osobiœcie bardzo siê ona podoba,i uwa¿am budynek ze przyk³ad wysokiej klasy architektury, szkoda, ¿e nie znam architekta :(

Co do skojarzeñ, to teatr, przypomina mi oczy owada np. modliszki. Przypomina mi zarównO kszta³tem, jaki i detalami, które tworz¹ ca³¹ konstrukcjê cz¹stka po cz¹stce, podobnie zbudowane s¹ oczy owada, dzieki temu, ¿yj¹tko ma obraz wygl¹daj¹cy jak witra¿. Pozdrawiam wszystkich.
 
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #2
Kurde przenieœcie ten w¹tek, do dzialu za granic¹ :bash: Jakis dzisiaj ospa³y jestem ;D Z góry dzieki
 

·
...
Joined
·
293 Posts
Mi to przypomina dwa suspensory (tak to sie chyba nazywa, o ile nie przekrêci³em). Albo owadzie oczy. Ca³a dzielnica wokó³ nowoczeœnie wygl¹da, wiêc i ta budowla bardzo pasuje.
 
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #5
Dzisiaj wyczyta³em, ¿e te aluminiowe p³ytki na ca³ej konstrukcji mog¹ sie odchylaæ ( zmieniac swoj k¹t ) i regulowac poprzez to temperature w budynku. Ponadto napisana jest tak¿e informacja, ¿e architekci wpadli na ten pomys³ obserwuj¹c niedŸwiedzia polarnego, który stroszy sierœæ aby zabezpieczyc siê przed ch³odem. Dla zainteresowanych artyku³ jest w gazecie "Forum" nr 1 ( 5.01. - 11.01.2004 ) W ogole tytu³ tyczy siê faktu, podpatrywania przyrody przez architektow :D Pozdrawiam.
 

·
Krakus rodowity
Joined
·
5,749 Posts
Super ten teatr. To mi uœwiadamia, jak u nas siê zaœciankowo buduje. Np. nowa opera i operetka krakowska to jakieœ oszklone pud³o rodem z prowincji...:bleep:

A ten budynek, to faktycznie jakieœ oczy owada :)
 

·
By Spirit
Joined
·
25,912 Posts
Hi there:)
The Esplanade Theatre was opened in October 2002 and is designed to raise the profile of the arts in Singapore. Here are some more pictures taken by various forumers. 
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #8
Originally posted by RafflesCity

Hi there:)
The Esplanade Theatre was opened in October 2002 and is designed to raise the profile of the arts in Singapore. Here are some more pictures taken by various forumers.:eek:kay:
 

·
Krakus rodowity
Joined
·
5,749 Posts
@ RafflesCity

Thanx for pics.
Great building; it is hard to believe that it is a theatre ;)
Singapur (Singapore)is really amazing. :guns1: :baaa: :eek:kay:
 

·
Registered
Joined
·
551 Posts


To bedzie dopiero skyline jak bedzie zabudowa po drugiej stronie zatoki, tam za Esplanade. Singapore, super miasto, najladniejsze chyba na swiecie.

Esplanade jest swietny. Jak pierwszy raz go zobaczylem to nie mialem pojecia co to wogole jest. Budynek ma przypominac dwie polowy duriana (owoc tropikalny).Owoc ten strasznie smierdzi, ale sam smak jest bardzo pyszny.

 

·
3D
Joined
·
7,140 Posts
Dzieki, za uchylenie robka tajemnicy o inspiracji, faktycznie podobny do tego owocu. Czytałem też, ze te płytki zmieniaja kat nachylenia, zeby chronic budynek przed słońcem. Zreszta wyżej juz to napisałem, bo SPrytux to kiedys ja :D. Swoja droga, uwielbaim takie kształty, jak pierwszy raz go zobaczyłem ( na zdjeciu niestety tylko :D ) to bylem z szokowany. Wrażenie na zywo musi robic ogromne.
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter #12
Rzeczywiście jak sie patrzy na taki rozmach architektoczniczny, to trochę żal że jeszcze będziemy musieli trochę poczekać na tego typu inwestycje, zwłaszcza w sektorze kultury ...niesmowity budynek...
 

·
Registered
Joined
·
11,842 Posts
Some photos to share with you guys! :D

Source album: http://www.pbase.com/clyne/singapore

Roof detail of the esplanade theatre, known locally as the Durian (a fruit with a similar outline)

Outside the Esplanade TheatreInside the Esplanade Theatre
 
1 - 19 of 19 Posts
Top