SkyscraperCity banner

121 - 139 of 139 Posts

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Albert Heijn komt aan de Euroshop als ze goedkeuring krijgen. Euroshop zou op de site uitbreiden en Brantano vernieuwen. In de Plezantstraat gaan ze nu wel aan de Lidl beginnen.

Albert Heijn gaat voor winkel in Kapelstraat

Een luchtfoto van de binnengronden waar Euro Shop en Brantano al gevestigd zijn, en Albert Heijn hen komt vervoegen.

Supermarktketen Albert Heijn komt naar Sint-Niklaas. Een socio-economische vergunning is aangevraagd voor de site Puitvoet-/Kapelstraat waar tegelijk Brantano en Euro Shop hun gebouwen vernieuwen. De geraamde investering bedraagt 4,5 miljoen euro.

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu zijn de feiten er. Voor de site Puitvoet-/Kapelstraat werd een socio-economische vergunning aangevraagd. Bedoeling is dat Euro Shop (non-food) en Brantano (schoenen) op de site tussen Puitvoet- en Kapelstraat gevestigd blijven, uitbreiden en vernieuwen. En dat Albert Heijn (supermarktketen) zich er komt vestigen. Daarvoor moeten sommige gebouwen een nieuwe invulling krijgen, andere (deels) worden afgebroken of vernieuwd. Een tekort aan winkelruimte en een verbetering van het comfort voor de klanten doen Euro Shop en Brantano participeren in het totaalproject.
nieuwsblad.be

Lidl bouwt nu toch extra winkel in Plezantstraat
Warenhuisketen Lidl gaat een nieuwe vestiging bouwen aan de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Het gaat om een nieuwe aanvraag. De vijftien appartementen die in de oorspronkelijke plannen waren opgenomen, zijn geschrapt. Allicht volgt dit jaar nog de eerste spadesteek.
Bron: nieuwsblad.be
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Spijtig dat Sint-Niklaas hier niet meer aandacht krijgt. Het is volgens mij een boeiende stad omdat ze op verschillende vlakken atypisch is aan andere centrumsteden en er verschillende transities plaatsvinden (al ben ik natuurlijk bevooroordeeld ;) ).

Waarom is Sint-Niklaas atypisch?
 • Het is geen middeleeuwse stad. Dit zorgt voor een ander uiterlijk. Geen smalle middeleeuwse straatjes en gebouwen maar rechte straten en veel gebouwen in art-deco- en art-nouveaustijl. Er is nooit een omwalling geweest waar veel andere centrumsteden nu een ringlaan hebben.
 • De Grote Markt is groter dan in andere steden. De markt zorgde er in het verleden voor (voor de komst van WaSC) dat het winkelapparaat stervormig en veel te groot was. Mensen parkeerden zich op de markt en gingen van daar naar de specifieke winkel waar ze moesten zijn. Nu het winkelapparaat geslonken is, vormt de markt een soort barrière en bevinden er zich rond het Heymanplein meer kantoortjes (interim, immo, verzekeringen...). De winkels voor funshoppers bevinden zich in de Stationsstraat.
 • Er is het Waasland Shopping Center aan de rand van de stad dat een grote invloed heeft op het centrum van de stad.
 • In het verleden (jaren 60-70) is er beslist om veel gebouwen af te breken en een rechtstreekse verbinding tussen de Grote Markt en de E17 te realiseren. Ook op andere plaatsen zijn er brede lanen gerealiseerd (zoals de Hofstraat en Plezantstraat) waardoor er veel verkeer dwars door de stad rijdt en Sint-Niklaas nog een echte autostad is.
Welke transities zijn er bezig?
 • Sint-Niklaas was vroeger een textielstad. Door het verdwijnen van deze industrie komen er veel zones in de stad vrij waar er aan stadsinbreiding en vergroening wordt gedaan. Hierdoor komt er in verschillende wijken meer ademruimte waar mensen van gemeenschappelijk groen kunnen genieten en kinderen kunnen spelen.
 • Door de komst van het Waasland Shopping Center hebben de meeste ketens zich verplaatst van het centrum naar de rand van de stad. Momenteel is er een nieuwe beweging aan de gang. De overgebleven winkels of winkelpotentieel in het centrum verplaatst zich naar de Stationsstraat en vormt een compacter winkelgebied. Veel oude winkels in andere straten worden naar woningen omgebouwd.
 • De mobiliteit wordt langzaam verplaatst naar een ringlaan rond de stad. De capaciteit voor wagens rond de stad wordt verhoogt en in de stad wordt de auto langzaam teruggedrongen. Bij de heraanleg van de markt is er al gekozen om een buscorridor dwars door de stad aan te leggen en het aantal rijvakken voor auto’s terug te dringen. Mogelijk wordt deze legislatuur zelfs het doorgaand verkeer doorgeknipt.
  Het verschil met andere vergelijkbare steden is dat er daar al minder verkeer dwars door de stad ging. Het is dus minder drastisch om die steden autoluw te maken.
 • Daarnaast is er net zoals in andere steden de ontkerkelijking, de vergrijzing, de besparingen, de klimaatproblematiek en het verder multicultureel worden van de samenleving wat ook voor grote veranderingen zorgt.
Ik denk dat de stad de laatste jaren de juiste keuzes maakt en daar hoort voor mij de aanleg van het Waasland Shopping Center bij. Sint-Niklaas is net zoals Aalst en Mechelen een stad die gelegen is tussen 2 grote steden (nl. Gent en Antwerpen). Vraag is hoe je er dan voor kan zorgen dat iemand uit Lokeren of Beveren in Sint-Niklaas komt winkelen en niet in Gent of Antwerpen? Het aanbod is daar groter en er is beter openbaar vervoer. De bereikbaarheid per auto speelt dan een belangrijke rol. In het WaSC kan je gratis parkeren, moet je niet dwars door de stad rijden en kan je ook bij regenweer komen winkelen.

Daarnaast ‘privatiseer’ je eigenlijk een deel van de stadspromotie, het parkeerbeleid en het aanleggen van wankelpromenades. Hierdoor kan de stad meer gericht promotie voeren en is de straataanleg op termijn goedkoper omdat ze zich op een compacter centrum moeten richten. Door het WaSC liggen de verhoudingen in het Waasland op winkelgebied vast. Stel dat zo’n shopping center in Lokeren of Beveren was gekomen dan had dit de centrumfunctie van Sint-Niklaas kunnen bedreigen. Sint-Niklaas staat ook sterker bij het komen van nieuwe shopping centra zoals Uplace, Neo of The Loop dan bijv. Aalst of Mechelen. De vraag of shopping centra überhaupt wel wenselijk zijn, is meer een discussie die zich niet op het gemeentelijk niveau bevindt.

Ik zie ook kansen in de bredere straten/lanen van de stad. Als de auto wordt teruggedrongen, is er veel plaats voor openbaar vervoer, fietsers en groen. De buscorridor is hiervan een heel geslaagd voorbeeld. Over de Stationsstraat las ik in het verleden dat ze te breed was om een gezellige autovrije straat van te maken maar met het vele groen dat hierdoor mogelijk was, zijn ze er wel in geslaagd om een aangename en gezellige winkelboulevard te maken. Ik zie dat ze ook in andere projecten (Heymanplein, Stationsomgeving Noord) bewust kiezen voor veel groen. De stad kan zich hiermee onderscheiden van andere steden waar er veel kleine, gezellige straatjes zijn maar die eerder groenarm zijn.

Daarnaast is er met het grote marktplein plaats voor veel evenementen. Dit wordt momenteel al goed gebruikt voor evenementen zoals de Vredefeesten, Stad van de Sint en het natourcriterium. M.a.w. ik zie in de atypische elementen die er in Sint-Niklaas zijn, net kansen om er een aangename en boeiende centrumstad van te maken.
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Mooi verwoord!

Het is inderdaad atypisch dat doorgaand verkeer over de centrale marktplaats van een stad wordt gestuurd :)

Ben benieuwd of het er van gaat komen en naar de effecten van een autoluwe Grote Markt.

De stad zit nu toch met duidelijke en harde (weg)structuren die dit wat tegenwerken.
 

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts
Ik denk niet dat Sint-Niklaas echt atypisch is, veel van de gestelde ontwikkelingen doen zich elders ook voor.

Verder vind ik je conclusie dat Waasland Shopping Center een juiste keuze was nogal afsteken met je eerdere vaststelling dat de winkels uit de stad trekken en de winkelstraten verloederen en omgevormd worden tot woonstraten. Een shopping center is en blijft een moderne evocatie van een binnenstad, en dat ten koste van de echte binnenstad. De leegstand van de Stationsstraat zal voor eeuwig een voorbeeld blijven waarom je juist níet met shoppingcentra moet beginnen. Het argument van betere autobereikbaarheid gaat ook niet echt op, dan gaan mensen eerder een baanwinkel opzoeken langs de N70. Waasland Shopping Center richt zich voor een groot stuk op funshoppen en die moet je juist wél in de binnenstad zien te krijgen.
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Ik denk niet dat Sint-Niklaas echt atyipisch is, veel van de gestelde ontwikkelingen doen zich elders ook voor.
Ik denk wel dat je kan stellen dat de meeste opgesomde zaken atypisch zijn.
 • Niet middeleeuws: Daar kan ik je nog in volgen. Er zijn nog steden die niet middeleeuws zijn. Dit is wel verschillend aan de meeste steden met ongeveer 75.000 inwoners of meer.
 • Grote Markt: Aangezien de markt (centraal hart van de stad) de grootste is, kan je duidelijk stellen dat deze atypisch is wat zijn invloed heeft op de beleving van de stad.
 • Autoverkeer: Kan je me een andere vergelijkbare stad noemen waar er zoveel verkeer dwars door de binnenstad gaat/ging? De meeste steden hadden al een soort van ringweg waardoor het doorgaand verkeer niet door het hart van de stad moest.
 • Shopping Center: Ook in andere steden heb je winkelconcentraties aan de rand van de stad maar deze zijn eerder gericht op run-shoppers. Wijnegem of de toekomstige winkelcentra aan Brussel zijn gelegen aan steden van een andere grootteorde.

De gestelde ontwikkelingen doen zich inderdaad ook in andere steden voor maar in de meeste gevallen minder drastisch.
 • Omvorming textielstad: In middeleeuwse steden heb je minder onaangesneden vrije gebieden midden in de stad omdat deze al dichter bebouwd is. In Sint-Niklaas heb je dit wel door o.a. de textielindustrie die verdwenen is.
 • Aanpassing winkelapparaat aan het WaSC: Aangezien er geen vergelijkbare stad is die in een recent verleden zo'n shopping center aan de rand heeft gekregen, is de transitie drastischer. Het is ook duidelijk dat Sint-Niklaas in het verleden een hogere leegstand had en zich hierdoor meer moet aanpassen.
 • Mobiliteit: De mobiliteit aanpassen is drastischer door de al eerder aangehaalde foute keuzes voor het doorgaande verkeer in het verleden. Als je het vele doorgaand verkeer door de stad doorknipt, moet dit verkeer zich een andere weg banen en hiervoor zijn grote aanpassingen nodig.
 • Voor de andere punten had ik reeds aangehaald dat deze vergelijkbaar zijn met andere steden.

Verder vind ik je conclusie dat Waasland Shopping Center een juiste keuze was nogal afsteken met je eerdere vaststelling dat de winkels uit de stad trekken en de winkelstraten verloederen en omgevormd worden tot woonstraten. Een shopping center is en blijft een moderne evocatie van een binnenstad, en dat ten koste van de echte binnenstad. De leegstand van de Stationsstraat zal voor eeuwig een voorbeeld blijven waarom je juist níet met shoppingcentra moet beginnen. Het argument van betere autobereikbaarheid gaat ook niet echt op, dan gaan mensen eerder een baanwinkel opzoeken langs de N70. Waasland Shopping Center richt zich voor een groot stuk op funshoppen en die moet je juist wél in de binnenstad zien te krijgen.
Er is een verschil tussen een ideaal beeld en wat realistisch is. Ik ben geen voorstander van shopping centra door de zaken die jij aanhaalt maar een gemeente kan niet of moeilijk verhinderen dat er zo'n complex in een andere gemeente komt. Ik ben er trouwens van overtuigd dat er nog verschillende shopping centra zullen bijkomen. Vanuit de stad kan ik daarom de beslissing voor het WaSC best begrijpen. Als het niet in Sint-Niklaas was gekomen, had het wel ergens anders gekomen en was het winkelapparaat in de stad ook geslonken. Ik zie trouwens dat in Gent met The Loop dezelfde logica wordt gehanteerd. Er zijn daarnaast nog andere voordelen die ik in mijn vorige post heb vermeld.

Het is zo dat steden onder elkaar concurreren net zoals landen dat doen. Een land kan ook voluit kiezen voor herverdeling en de lasten op arbeid verhogen. Als het dit doet, zal er uiteindelijk minder welvaart te verdelen zijn. Als Sint-Niklaas niet voor een shopping center had gekozen en het kwam in Beveren of Lokeren dan was zijn positie als de centrumstad van het Waasland bedreigd. Het is daarom dat er best op een hoger niveau regels over shopping centra worden opgelegd.

Ten slotte is de betere autobereikbaarheid zeker een argument. Op de meeste momenten kan je het WaSC bereiken zonder al te veel file en kan je dicht parkeren bij de winkel waar je moet zijn.
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Voorverkoop Woonerf De Weverij in Sint-Niklaas van startProjectontwikkelaar en stadskernbouwer Cores Development startte vandaag de voorverkoop van woonerf De Weverij. De Weverij is de naam van de nieuwe woonwijk die op de terreinen van de vroegere textielfabriek Schoeters – Bruggeman zal gebouwd worden. Het woonproject omvat 209 wooneenheden (appartementen, eengezinswoningen en erkende assistentiewoningen) in verschillende gebouwen die verbonden worden door een groen binnengebied. Om de geïnteresseerde kopers optimaal te kunnen bedienen werd in Sint-Niklaas (Stationsstraat 98) een plaatselijk verkoopkantoor geopend.

Reconversieproject

Als projectontwikkelaar heeft Cores Development de afgelopen jaren heel wat ervaring opgedaan met het ontwikkelen van kwalitatieve woonprojecten op verwaarloosde sites in een binnenstedelijke context. De projecten Cadiz op het Eilandje in Antwerpen, Groen Zuid in Hoboken en ’t Swaenenerf in Heist-op-den-Berg zijn maar enkele voorbeelden van succesvolle reconversieprojecten die niet alleen een aanbod betaalbaar wonen genereren, maar ook aanzienlijk bijdragen tot de opwaardering van de buurt. Woonerf De Weverij in Sint-Niklaas sluit perfect aan bij deze reeks van reconversie- en wooninbreidingsprojecten.

Op de terreinen van de vroegere textielfabriek Schoeters – Bruggeman wordt binnenkort dus een nieuwe woonwijk gerealiseerd. De verwaarloosde industriële site wordt geconverteerd in een woonwijk met een groen buurtpark. Niet alleen de naamgeving van de residenties (Bobijntjes voor de woningen en Ververij, Teintuur en Twijnderij voor de assistentiewoningen) refereert naar het textielverleden, ook de ontwerpers lieten zich inspireren door de industriële geschiedenis van de site.

“Architectuur met een knipoog naar het industriële verleden”, zo omschrijven Eileen Mertens en Frank Daman van architectuurbureau INARCO het ontwerp. “Zo zijn de gebouwen met assistentiewoningen opgetrokken in een rode handvormsteen met grijze voegen, om te verwijzen naar de historische fabrieksgebouwen van de oude textielweverij. De grijze horizontale banden in beton lopen door in de uitkragende terrassen. Het buitenschrijnwerk en de balustrades zijn in zwart gekleurd en lopen als een rode draad doorheen het volledige woonerf.”

Ligging

Woonerf De Weverij zal worden gerealiseerd op de site die verweven is tussen de Lamstraat, de Antwerpsesteenweg en de Lindenstraat. Deze ligging is alvast één van de troeven van het woonproject. De Grote Markt, de winkels in de Stationsstraat en het station bevinden zich op wandelafstand. Ook supermarkten, scholen en sportfaciliteiten zijn in de onmiddellijke buurt te vinden. Voetgangers en fietsers kunnen het terrein volledig doorkruisen, maar doorgaand verkeer voor auto's is onmogelijk. Om de parkeerdruk in de omgeving niet te verhogen zijn er voldoende bovengrondse en ondergrondse parkeerplaatsen voorzien voor bewoners en bezoekers.Divers en betaalbaar woonaanbod

Woonerf De Weverij vormt een totaalconcept door de combinatie van eengezinswoningen, appartementen en erkende assistentiewoningen. Deze woonentiteiten worden aangevuld door enerzijds een gemeenschappelijke groene buitenruimte met een boomgaard en een petanqueveld en anderzijds een nieuw buurtpark met speelterreinen voor de (klein)kinderen, waterperkjes en enkele originele zitelementen. In totaal zal woonerf De Weverij 209 wooneenheden omvatten, waarvan 16 eengezinswoningen, 144 appartementen en 49 erkende assistentiewoningen.

De eengezinswoningen worden aangeboden vanaf € 234.500 en de erkende assistentiewoningen vanaf € 156.000 (prijzen excl. btw, registratie- en notariskosten). De erkende assistentiewoningen worden verkocht aan een verlaagd Btw-tarief van 12%.

“Met dit divers aanbod bieden we woonoplossingen voor elke generatie en levensstijl,” zegt Peter Leyssens, afgevaardigd bestuurder van Cores Development. ”De interessante mix van woontypes trekt immers verschillende generaties aan. Gezinnen met jonge kinderen, alleenstaande starters en koppels waarvan de kinderen al het huis uit zijn wonen door en met elkaar.”

Start (voor)verkoop

Op vrijdag 12 juni is de voorverkoop van de eengezinswoningen en de erkende assistentiewoningen gestart. De verkoop van de appartementen zal vanaf september starten maar geïnteresseerden kunnen uiteraard nu al contact opnemen met Cores Development voor een voorstelling van het woonerf.

Tegelijk met de start van de voorverkoop werd ook het plaatselijk verkoopkantoor in de Stationsstraat geopend. Geïnteresseerde kopers moeten zich dus niet verplaatsen naar het hoofdkantoor van Cores Development in Wilrijk maar kunnen voor meer informatie terecht in het centrum van Sint-Niklaas. Dit plaatselijk verkoopkantoor is elke donderdag en zaterdag doorlopend open van 11u tot 17u30. Wie liever op een andere dag of buiten de openingsuren naar het verkoopkantoor komt, kan altijd een afspraak maken met één van de Cores sales managers.

“De afgelopen maanden hebben meer dan 100 potentiële kopers zich aangemeld. Door deze grote interesse voor het project kunnen we nog voor de officiële start een voorverkoopfase inlassen. De geregistreerde geïnteresseerden zullen dan ook eerstdaags gecontacteerd worden voor een eerste voorstelling van ons aanbod”, aldus Sophie Deprez, commercieel verantwoordelijke bij Cores Development.
Bron: bouwenwonen.net
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Technische diensten stad en OCMW onder één dak


Het personeel van de technische diensten van stad en OCMW zit niet meer in het stadhuis, maar in een gerenoveerd kantoorgebouw in het Industriepark-Noord.

Alle technische diensten van de stad en het OCMW zitten voortaan samen in een kantoor op het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas. Daarmee is weer een nieuwe stap gezet in de reorganisatie van de stadsdiensten.

De technische diensten werden ondergebracht op de site van de stadswerkplaatsen, in de vroegere gebouwen van het bedrijf Lee. Dat past niet alleen in de plannen om de stads- en OCMW-diensten samen te laten gaan, maar ook in die om het stadhuis efficiënter te organiseren. Drie jaar geleden bleek het prijskaartje voor de bouw van nieuwe stadswerkplaatsen te groot, waardoor er op het huidige terrein stelselmatig wordt gebouwd en vernieuwd. Eerst kwam het kantoorgebouw van het vroegere bedrijf Lee aan de beurt. Daar zijn nu 55 mensen van stad en OCMW ondergebracht, met onder meer de diensten logistiek, openbare werken, de stadsarchitecten, de groendienst, de reinigingsdienst en de technische diensten van het OCMW. In het gebouw zijn de kantoren van de administratieve personeelsleden en de werkleiders van die technische diensten ondergebracht. De renovatie van dat gebouw en de aanleg van een binnentuin kosten 1,33 miljoen.

"De vrijgekomen ruimte in het stadhuis wordt ingevuld door de personeelsdiensten van stad en OCMW, die samengevoegd worden", aldus schepen voor Personeel Peter Buysrogge (N-VA). "De verdere renovatie van de stadswerkplaatsen zal nog enkele jaren duren. Intussen wordt ook de bouw van de nieuwe vleugel van het stadhuis aan de kant van de Parkstraat voorbereid." (JVS)
Bron: hln.be
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Een nieuwe grote stadsinbreiding.

WOONPROJECT ZAL OOK SUPERMARKT VOOR HELE BUURT HUISVESTEN

249 nieuwe woningen aan Lindenstraat

Zo moet de nieuwe wijk er gaan uitzien: met een toegang via de Lindenstraat (links) en de Antwerpse Steenweg (boven), een nieuwe supermarkt (bovenaan) en in het wit de ruimtes voor bebouwing. In het groen en geel komen groene, publieke ruimtes en wegen voor wandelaars en fietsers.

Er staat opnieuw een groot woonproject in de steigers in Sint-Niklaas. Projectontwikkelaar Everscaping uit Beveren wil in een gebied tussen de Lindenstraat en de Antwerpse Steenweg een verkaveling optrekken met 249 woningen en een supermarkt.

De projectontwikkelaar zag al vijf collega's voorgaan. Na de Watermolenwijk II met 236 woningen en de Beenaertwijk met 100 woningen zijn de bouwwerken van nog drie andere projecten gelijktijdig bezig. Het gaat om de eerste fase van de Clementwijk II (400 woningen), het woonproject Filteint (120 woningen) aan de Plezantstraat en het Woonerf De Weverij met 209 woningen, tussen de Antwerpse Steenweg, de Lamstraat en de Lindenstraat.

Aan de andere kant van de Lindenstraat komt er nu nóg een nieuw woonproject, naast de volkstuinen. Deze keer met maar liefst 249 nieuwe woningen. Aan de kant van de Antwerpse Steenweg komt er ook een nieuwe supermarkt. De onderhandelingen daarvoor zijn nog aan de gang. Het wordt een buurtgerichte supermarkt, vergelijkbaar met de nabijgelegen Lidl.


Skatepark
Op de 3,24 hectare grote site - een viertal voetbalvelden groot - bevinden zich nu enkele oude bedrijfsgebouwen. Die worden afgebroken. Op het terrein stond ook het vroegere skatepark, dat in februari 2009 door een zware brand werd verwoest. Ook het fabrieksgebouw van het bedrijf Vedumo ging toen in de vlammen op.

Aan de zuidkant ligt het binnengebied tegen de volkstuintjes, aan de oostkant tegen een nog actief bedrijf. "Verder is dit binnengebied nog een desolate ruimte. Het is goed dat er een nieuwe invulling komt, met aandacht voor de eisen die we als stad opleggen, onder meer rond het gebruik van groene ruimtes en verbindingen voor wandelaars en fietsers. Enkele details moeten nog worden uitgeklaard, zoals hoe de leveringen voor de supermarkt moet gebeuren", aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Christel Geerts (sp.a).

De projectontwikkelaar lichtte deze week de buurtbewoners in over de plannen. Bedoeling is om snel een aanvraag voor een verkavelingsvergunning in te dienen bij de stad, om volgend jaar te kunnen starten met de bouw. "We willen twee toegangswegen maken: via de Lindenstraat en de Antwerpse Steenweg. Veel aandacht gaat naar groen. Zo komt er een centraal park met een speelplein voor de hele buurt, zachte verbindingen en een groenas vanaf de Lindenstraat naar dat speelplein", schetsen architect Eric Wilssens en Gaspard Bosteels van studiebureau Irtas. "Bij de 249 woningen zullen ook zestig zorgwoningen zijn. Het hoogte gebouw zal zes bouwlagen tellen. Er komt een ondergrondse parking voor 250 auto's. Bezoekers parkeren aan de rand van de wijk."

JORIS VERGAUWEN
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
HUIS VAN DE SINT BLIJFT WEL GEVESTIGD IN SALONS IN STATIONSSTRAAT
Sint krijgt permanent bezoekerscentrumDe Cipierage op de Grote Markt, waar nu nog de toeristische diensten gevestigd zijn, wordt een bezoekerscentrum rond Sinterklaas.

De historische Cipierage op de Grote Markt krijgt een nieuwe toekomst als permanent bezoekerscentrum rond Sinterklaas. Het Huis van de Sint blijft wel gevestigd in de Salons in de Stationsstraat, al dringt het Sint-Nicolaasgenootschap aan op een grondige renovatie van de bovenverdiepingen.

De plannen voor het permanente bezoekerscentrum rond de Sint zijn al vergevorderd. Het hele jaar door zouden er bezoekers terecht kunnen om zich onder te dompelen in het verhaal van Sinterklaas. De stad wil daarmee haar positie als 'Stad van de Sint' versterken en die troef het hele jaar door toeristisch uitspelen.

Tegen 2017 krijgt het stadhuis een nieuwe vleugel aan de kant van de Parkstraat. De stedelijke dienst Toerisme verhuist dan van de Cipierage naar de nieuwe vleugel. Ook Toerisme Waasland, dat onder de vlag van Toerisme Oost-Vlaanderen vaart, geeft te kennen dat het dan zal verhuizen. "En dus komen de Cipierage en het vroegere parochiehuis leeg te staan. Dat zijn van de oudste en mooiste gebouwen van de stad. Het is de meest geschikte locatie om zo'n bezoekerscentrum onder te brengen", stelt schepen voor Cultuur Annemie Charlier (N-VA).


Reynaert de Vos
"We kunnen ons in dat bezoekerscentrum naast Sinterklaas ook op ander lokaal erfgoed focussen", gaat ze verder. "Denk maar aan Reynaert de Vos. Het is wel niet de bedoeling om er een museum van te maken. Zo'n bezoekerscentrum moet leven, inspireren. Onderzoek naar Sinterklaas zou er ook mogelijk worden. Om na te gaan wat de mogelijkheden zijn, werkt de stad samen met de Universiteit Antwerpen."

Bedoeling is níét dat het Huis van de Sint mee verhuist naar de Cipierage. "Dat willen we in de Salons houden. De magie, mee ingegeven door het statige huis, willen we niet wegnemen. Ook de link met de Stationsstraat is belangrijk", aldus Charlier.

Het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen dringt er bij de stad wel op aan om de Salons grondig aan te pakken. "We gebruiken nu veertien ruimtes in de Salons. Elk jaar wordt het moeilijker om het verval weg te moffelen voor de 35.000 bezoekers. De verlichting is oud en kapot, er is geen verwarming. Er is echt een grote renovatie nodig boven", stelt voorzitter Geert Vandenhende. "Er is ooit over gedacht om het Huis van de Sint te verhuizen. Onder meer het Huis Muyle op de Grote Markt en het vroegere VDAB-gebouw in de Stationsstraat kwamen ter sprake, maar ze bleken te duur."

Ook de stad beseft dat. "Dit is een herenhuis uit de jaren 1920. Om het pand helemaal te renoveren, is er veel geld nodig en dat is er niet. In de volgende bestuursperiode zullen er middelen moeten worden vrijgemaakt voor de Salons. Dat is nodig voor het voortbestaan van het Huis van de Sint. Voor het bezoekerscentrum rond Sinterklaas zijn er minder middelen nodig. De Cipierage is in goede staat", aldus schepen Charlier.

JORIS VERGAUWEN
Bron: hln.be
 

·
Registered
Joined
·
169 Posts
STADSVERNIEUWINGSPROJECT HENDRIK HEYMANPLEIN

De gemeenteraad keurde op 24 februari 2017 een plan goed voor de herontwikkeling van het Hendrik Heymanplein als een levendig en groen plein, met een prominente plaats voor de bibliotheek, een supermarkt èn voldoende ruimte voor de lokale handelaars. Het plan kwam tot stand door het verkennen van verschillende opties en toekomstbeelden voor het plein. De ontwerpers van Blauwdruk Stedenbouw zijn met de vele bedenkingen en reacties op het voorkeursscenario verder aan de slag gegaan en hebben het Hendrik Heymanplein omgevormd tot een plein met stedelijke allures.

Het resultaat is een zesde scenario voor het Hendrik Heymanplein. Op hoofdlijnen blijft de opzet van het plein behouden, maar is er gezocht naar een beter evenwicht tussen park en plein, met het oog op een grotere toegankelijkheid. De bibliotheek en supermarkt blijven de hoofdtrekkers en beide functies behouden hun positie zoals in het voorkeursscenario voorzien; de bibliotheek staat centraal op het plein en de supermarkt staat op de hoek naar de Grote Markt.

Het luwer landschappelijk groen uit het voorgaande scenario wordt in dit scenario ‘verstedelijkt’. Het groene karakter van het Castrohof loopt gradueel over in een meer verstedelijkt Hendrik Heymanplein, met verharding aan beide zijden van de losliggende groene ruimtes. Dit verhoogt de toegankelijkheid en biedt meer ruimte aan de vandaag aanwezige functies. De gebouwen staan niet langer, ‘luw in het gras’, maar worden betrokken op het plein en vervolledigen de levendige plint die wordt aangezet vanaf de Grote Markt.

Er is tevens ruimte voorzien voor de bus over het plein, zodat de bus kan halteren vlak voor de bibliotheek. Doorgaand autoverkeer wordt nog steeds van het plein geweerd en het aantal parkeerplaatsen is beperkt tot een aanvaardbaar aantal kortparkeerplaatsen. Achter het Castrohof werden bijkomende parkeerplaatsen voorzien en onder de supermarkt is er ruimte voor een ondergrondse parking over 2 lagen, voor bezoekers en bewoners.

Dit voorbereidend studiewerk is de eerste stap in het proces voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein en vormt de basis voor een goed en nauwgezet vervolgtraject. Hierbij wordt ook nog voldoende ruimte voor inspraak voorzien.

Bron: sint-niklaas.be

Bron afbeeldingen: carlhanssens.be

Documentatie:

Folder stadsvernieuwingsproject Hendrik Heymanplein: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/preview_brochure_hendrik_heymanplein.pdf
Conceptstudie Hendrik Heymanplein deel 1/3: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/eindrapport_hendrikheymanplein-1-52_0.pdf
Conceptstudie Hendrik Heymanplein deel 2/3: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/eindrapport_hendrikheymanplein-53-120.pdf
Conceptstudie Hendrik Heymanplein deel 3/3: https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/eindrapport_hendrikheymanplein_121-207.pdf
 

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts
Het ontwerp van de nieuwe rechtervleugel van het stadhuis is voorgesteld. Het ontwerp is nog niet definitief, maar het geeft een richting hoe het er ongeveer zal uitzien. Het komt in de plaats van een vleugel uit de jaren '50 die symmetrisch was met de linkervleugel. In de nieuwe gebouwen worden onder meer de stadswinkel en het archief ondergebracht.

Ter vergelijking, zo ziet het stadhuis er vandaag uit:
 

·
Registered
Joined
·
1,163 Posts
:sad2: euuu wat was er zo mis met de huidige symmetrie? benadruk net de sterkte van het centrale stadhuis lijkt me? wat een slecht idee om dat nu te verprutsen... :bash:
 

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts
Enkele projecten waarvan de uitvoering binnenkort van start gaat:


Aan het eind van de Stationsstraat zijn Cafe Terminus en enkele panden links daarvan gesloopt. https://www.google.be/maps/@51.1704136,4.1427488,3a,48.5y,211.89h,99.65t/data=!3m7!1e1!3m5!1sHEjyJCHaG1fCM8jratNIOQ!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DHEjyJCHaG1fCM8jratNIOQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D93.28575%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=nl. Cafe Terminus dat je prominent ziet was in wezen een jaren '50-gebouw. Dus hoewel beeldbepalend kan je dat bezwaarlijk een afbraakschandaal noemen. Iets spijtiger is de afbraak van de classicistische panden links daarvan. Eentje is wel gered en wordt opgenomen in een nieuwbouwproject.

Dit komt er:Nog in het centrum worden binnenkort deze twee panden gesloopt (waar Wit-Gele kruis opstaat): https://www.google.be/maps/@51.1653581,4.1374779,3a,48.8y,171.13h,102.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sn450OZ2Gf-_luEkpTJ9I7w!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl

Daar komt dit (het kleurgebruik van het ontwerp is aangepast aan de omgeving)


Even verderop de straat worden deze panden afgebroken en vervangen door dit:Op de Grote Markt is er een nieuw appartementsgebouw verrezen ter vervanging van deze gebouwen.
In de buurt wordt binnenkort de site van de voormalige VTS-school ontwikkeld. Dat is een project dat al een tijdje loopt. Het wordt een vrij groot inbreidingsproject.


 

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts
Er zijn nieuwe visualisaties verschenen van de nieuwe rechtervleugel van het stadhuis. Ik moet zeggen dat het er veel beter uitziet dan de eerder verspreide visualisaties. Dit zal wel dicht tegen het uiteindelijke resultaat komen (tenminste op een zonnige dag).

 

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts
De ontwerper van de heraanleg van de Grote Markt is gekend. Ze hebben de opdracht binnengehaald met de belofte veel groen te creëren. Opvallend daarbij is dat het grootste deel van de markt uit grasmatten zal bestaan. Ik ben vooral zeer benieuwd hoe dat zal samengaan met de wekelijkse markt en andere evenementen (zoals de kermis die daar twee keer per jaar een maand staat).

Volledige bundel van de visie:
Laureaat:
De tijdelijke vereniging Artgineering-Lama-Sweco (ALS_O) doopt de Grote Markt van Sint-Niklaas om tot ‘Groene Markt’. De ontwerpers vertrekken vanuit een langetermijnvisie voor het grootste publieke plein van Vlaanderen. Duurzame mobiliteit, economie, ontmoeten, omgaan met de klimaatverandering en de ontharding van meer dan één hectare vormen de uitgangspunten.
Substantieel vergroenen is cruciaal opdat de vier hectare stedelijke ruimte niet alleen plein, maar ook park en tuin zouden worden, zonder het intensieve gebruik als podium voor de donderdagmarkt, de Vredesfeesten en andere evenementen in het gedrang te brengen.
Een groene rand met een variatie aan bomen maakt een intense wisselwerking tussen de activiteiten in de rand en het centrale open veld mogelijk. Om meer en aangename verblijfzones te creëren in deze pleinrand, worden ook groenperken voorzien van bloementuinen met zitgelegenheden. Zelfs in het centrale gedeelte komen grasvelden.


In het mobiliteits- en wijkcirculatieplan formuleert het stadsbestuur de doelstelling om het doorgaand verkeer door het centrum te verminderen. Het verkeer wordt beperkt door in te zetten op bestemmingsverkeer. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en winkeliers kunnen de pleinrand activeren. De Grote Markt wordt daardoor opnieuw geïntegreerd in het stedelijk weefsel, als ontmoetings- en verblijfsplek.


De centrale open ruimte blijft het podium van de binnenstad. Tussen de talloze evenementen door is hier plaats om samen te komen, te voetballen, te barbecueën of te picknicken. Tussen de bomenrand en het noordoostelijke deel van het centrale plein liggen waterpartijen die de belevingswaarde, in het bijzonder voor kinderen, aanzienlijk vergroten. Ze dienen ook voor piekberging, koeling en waterfiltering, en werken zo als klimaatregulator voor de binnenstad.
In de zuidoostelijke hoek van het plein, ter hoogte van de Parklaan, zakt het grasveld tot aan het vloerniveau van de ondergrondse parking. Het is de eerste aanzet van een transformatie van de ondergrondse parking naar een duurzamere invulling met een toegankelijke ondergrondse fietsenstalling. De parking wordt plaatselijk opengewerkt waardoor er veel daglicht kan invallen, met mogelijkheden voor nieuwe gebruiksvormen zoals een koffiebar of fietsherstelplaats, gecombineerd met een overdekte fietsenstalling.


 

·
Registered
Joined
·
27 Posts
Het ziet er alleszins al een hele verbetering uit! Hopelijk is het definitieve ontwerp (dit was maar een eerste voorstel dacht ik dat nog verder uitgewerkt zal worden) nog beter. Het is wel vreemd dat ze jaren hebben beweerd dat er geen bomen kunnen geplaatst worden door de parking. En de bomen die er stonden, gingen bijna allemaal dood door te kleine plantenvakken. Meer bomen is uiteraard positief maar hoe gaan ze dit praktisch regelen? De parking blijf namelijk.

De evenementen (markt, Vredefeesten, Sint in de Piste, enz.) gaan nog altijd daar doorgaan aangezien dit één van de voorwaarden was. Ook dat is positief. Hoe dat grasveld er dan gaat uitzien na een bepaalde tijd weet ik echter niet. Ik vrees dat het misschien een grote modderpoel zou kunnen worden. En dat is nu niet meteen een publiekstrekker...

Ik zie daar ook de kiosk terug. Dat is goed nieuws! Die hoort daar te staan en niet in het park, alhoewel die daar ook zeker niet slecht staat. Ik ben nooit echt fan geweest van "Het Woord".
 
121 - 139 of 139 Posts
Top