SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Moderator
Joined
·
31,077 Posts
Tabii ki o restorasyon, özellikle saat kuleleri kısmı 120 günde bitmedi, hâlâ devam ediyor.


Sirkeci: The god of trains 1. by ardac, on Flickr

Bu arada station yerine Terminal veya Terminus olması gerekir.

Ertuğrul Günay garın önündeki shell'i de kaldırmaya çalışmış ama başaramamış,
böyle de kötü yöneticilerimiz var...
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top