SkyscraperCity Forum banner

jest lans ?

1 - 17 of 17 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,295 Posts
Ta osoba o góry zdjęcia przeszkadza. Ogólnie koncepcja ciekawa tylko trochę mogłeś bardziej popracować...7/10
 

·
Registered
Joined
·
20,019 Posts
Typowych sandałów widzę tu jedną parę. Tytuł w kontekście tego forum jest dla mnie niepojęty. Efekt zdjęcia również do wyszukanych nie należy. Nawiązania do UPC można doszukać się w posadzce jak mniemam, która należy do jakiegoś zespołu budynków, lub budynku użyteczności publicznej. Czyli mamy zdjęcie podłogi, plus dłuższe naświetlanie dostarczone w pliku bardzo przeciętnej jakości.


6/10
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,295 Posts
Moim zdaniem, zdjęcie byłoby bardziej do zaakceptowania, gdyby:
Po 1 - było tych ludzi o wiele więcej
Po 2 - te tytułowe "skarpety w sandałach" się wyróżniały wśród tego tłumu i były elementem unikatowym na zdjęciu i jego głównym jakimś celem
 

·
wartości
Joined
·
17,870 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Główny! :) Jakość rzeczywiście bez statywu, więc mikro-poruszenie zepsuło ostrość. Dziękuję za zaskakująco wysokie noty, nie spodziewałem się. Taki już jestem, że widzę miejskość nie tylko w obiektach czy elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, ale również w tzw. żywiole miejskim.
 

·
Registered
Joined
·
5,178 Posts
Taki już jestem, że widzę miejskość nie tylko w obiektach czy elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, ale również w tzw. żywiole miejskim.
No i prawidłowo! Bo to jest miejskość:cheers:
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top