SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 16 of 16 Posts

·
Owce
Joined
·
4,643 Posts
fajoska fota, ladna kompozycja skosna a obrobka nadaje posmak nierealnosci czy innego sennego koszmaru podmiotu lirycznego, ktory zagubil sie w labiryncie...
 

·
ex Leshchoo
Joined
·
3,531 Posts
Discussion Starter · #9 ·
A gdzie tu abstrakcja? Sfotografowałem jeden z najsłynniejszych pomników. Rozpoznanie go jak widać po wątku niestanowi problemu. To, że on sam nie jest figuratywny chyba nie czy jego fotografii abstrakcyjną?
 
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top