SkyscraperCity Forum banner

??????

Skrzyżowanie.

1767 Views 13 Replies 9 Participants Last post by  nikmin
Jeden z bloków "znanego i lubianego" osiedla Za Żelazną Bramą. Raczej nie ma szans, ale bardzo lubie to zdjęcie :).

See less See more
1 - 14 of 14 Posts
Czekaj bo nie rozumim...tzn. chyba rozumiem to sa przechylone okna??
Mi się bardzo podoba. Wywołuje u mnie dziwne uczucia:

- dziwna gładkość betonu
- sprawia wrażenie nagrobka
- krzyż, droga ?
- następnie dowiaduję się, że to ŻB
- szok :)

9
See less See more
Fotka jest minimalistyczna, a do tego bardzo urban... Podoba mi się. :)

8/10
9/10... a przypominając sobie jak zaczynałeś focić... :lol:
/\ Czy ty mnie obrażasz?! ;)
/\ Czy ty mnie obrażasz?! ;)
to miał być raczej komplement :nuts:
Aha. Jasne. :sleepy:

:)D)
Fajne abstrakcyjne foto, a w istocie bardzo urban

9/10
10/10
Przypominam sie ;).
Weeeery najs... Mocne 9. Dyszka zarezerwowana niestety dla mojego faworyta... :)
ciekawa kompozycja, dobre technicznie /10
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top