SkyscraperCity Forum banner

Ocena:

1 - 15 of 15 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,295 Posts
Wieżowiec Deutsche Bank we Frankfurcie? ;)
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,295 Posts
No właśnie tak nie byłem pewien iż dlategóż ponieważ właśnie tak patrze jakość zdjęcia - jak by "z dziś" a cholera dawno ukończony wieżowiec ;)
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,295 Posts
Ah...za ten szlachetny wiek 25 lat dam 10 ;)
 
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top