SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
4,905 Posts
Discussion Starter #1 (Edited by Moderator)
SkyscraperCity.com, skrátene SSC, je internetové diskusné fórum zamerané na diskusiu a zdieľanie informácií o architektúre, urbanizme a mestskom prostredí. Pre prispievanie do fóra je nevyhnutná bezplatná registrácia. Registráciou sa užívateľ zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá fóra:


1. Registrovaný člen:
Registrovaný člen, alebo "forumer" je oprávnený používať jediný účet. Používanie viacero účtov jednou osobou je zakázané.


2. Základné pravidlá prispievania:
Obsah príspevku musí byť vo všeobecnosti zrozumiteľný, písanie celých správ veľkými písmenami je ZAKÁZANÉ. Rovnako zakázané je požívať w namiesto v, x namiesto ch a podobne. Reťazové správy, reklama a podobne sú prísne zakázané. Opätovné prispievanie do nesprávneho fóra, sekcie či vlákna je považované za spamovanie. Vytváranie viacerých vlákien pre rovnaké alebo podobné témy je rovnako zakázané. Neodôvodnená citácia obrázkov nie je povolená, je odporúčané príspevky citovať v stručnejšej forme (citovať len ich relevantnú časť) s nutným počtom obrázkov.


3. Osobné útoky a prejavy nenávisti:
Každý na fóre je povinný dodržiavať základné pravidlá slušnosti.

3.1 Osobné útoky na iných členov fóra sú zakázané.​

3.2 Prejavy rasizmu, sexizmu, xenofóbie, homofóbie alebo akejkoľvek inej formy diskriminácie sú prísne zakázané.​

3.3 Neprimerané používanie vulgarizmov je zakázané.​


4. Vytváranie nových vlákien:
Vytváranie nových vlákien je povolené len pre forumerov s počtom príspevkov vyšším ako 50 alebo registráciou staršou ako 3 mesiace, inak len s povolením moderátora.


5. Štruktúra slovenskej sekcie:
Jednotlivé vlákna sú umiestnené v príslušných podsekciách v správnej podobe a jednotnej štruktúre ich názvu.


6. Multimediálny obsah:
Maximálny počet obrázkov v jednom poste je obmedzený na 15. Maximálna veľkosť obrázkov v príspevku je obmedzená na 1280 x 1024 (v odôvodnených prípadoch napr. v prípade panorám, technických schém, náčrtov alebo máp, pri ktorých by malé rozlíšenie bránilo zrozumiteľnosti, je možné využiť i väčšie rozlíšenie. V prípade, že je obrázok veľmi veľký alebo je ich počet vysoký, je odporúčané použiť náhľad (thumbnail). Obrázky a videá obsahujúce násilie, pornografiu, alebo ktoré sú inak urážlivé, sú na tomto fóre zakázané (i v prípade že ide o link na inú stránku). Návod ako na SSC prispievať multimediálnym obsahom je možné nájsť vo vlákne: Návody ako postovať fotky a videá na SSC .


7. Prevzatý obsah:
Zdroj obsahu prevzatého z iných prameňov má byť uvedený podľa týchto pravidiel.

7.1 Obrázky: Pri vkladaných obrázkoch je potrebné uviesť zdroj (napr. internetový odkaz).

7.2 Články: Citácie dlhých článkov z externých zdrojov nie sú povolené. Pre citácie externých zdrojov na SSC je vhodné dodržať nasledujúce zásady:

a) Uviesť meno (názov) a internetový odkaz zdroja.

b) Citát by mal obsahovať maximálne 150 slov.​


Príklad vhodného formátu citácie:

Zdroj: Lorem Ipsum

Mauris vestibulum facilisis elit sit amet gravida. Cras id nisi ut lacus dignissim tincidunt non id mauris. Suspendisse eleifend, nisl vitae ultricies iaculis, augue dolor bibendum mi, ut sollicitudin justo dui sit amet justo. Nullam nisi enim, vulputate eu ultricies eu, fringilla consectetur turpis. Morbi viverra cursus cursus. Proin laoreet tortor in arcu laoreet rhoncus. Morbi rutrum elementum pellentesque. Phasellus condimentum erat ut dui pharetra ut semper leo accumsan. Donec lorem libero, interdum eget ultricies nec, sollicitudin non sapien. Aliquam pellentesque risus non lorem blandit eget sollicitudin erat lacinia.

Viac: http://www.lipsum.com/feed/html
Používanie nepôvodného obsahu je na území SR upravené zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

8. Podpis:
Uistite sa, že je Váš podpis v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

a) Podpis môže obsahovať až 5 riadkov textu štandardnej veľkosti (vB veľkosť 2).

b) Text prevyšujúci veľkosť 3 nie je povolený a to aj v prípade že je váš podpis tvorený jediným riadkom.

c) Podpis nesmie obsahovať nacionalistické, rasistické alebo akékoľvek iné urážlivé texty.

d) Použitie odkazov Youtube videa v rámci podpisov nie je povolené.

e) V podpise nie je povolené citovať iných členov.​

9. Ohlasovanie porušenia pravidiel moderátorom:
V prípade osobných útokov, či iných porušení pravidiel, na to prostredníctvom Private Message upozornite moderátora. V prípade opätovania osobných útokov bez upovedomenia moderátora môžu byť „útočiacemu“ ako aj „odpovedajúcemu“ forumerovi uložené sankcie.


10. Dôsledky porušenia pravidiel: Pri porušení pravidiel môžu byť vzhľadom na ich závažnosť voči forumerovi uplatnené sankcie v podobe varovania, tzv. brig-u alebo ban-u. Počas aktívneho brigu je forumerovi dočasne zamedzená možnosť prispievať. Forumerovi, ktorému je uložený ban, je možnosť prispievať odňatá natrvalo. Vytvorenie nového účtu počas brig-u ma za následok ban.
Udeľovanie sankcií podlieha výhradne zváženiu moderátora.

10.1 Zoznam moderátorov je uvedený na dolnej časti stránky fóra.​


Poznámka:

Všetky pravidlá a postupy popísané v tomto dokumente nie sú konečné a ich zmena a doplnenie podlieha zváženiu moderátora alebo administrátora.
 

·
Moderator
Joined
·
14,001 Posts
Zoznámte sa, prosím, s novým znením Pravidiel tak, ako sú uvedené v prvom poste. Zmeny sa dotýkajú hlavne bodu 3, zväčšila sa aj maximálna veľkosť obrázkov vkladaných na fórum v bode 5. na 1280 x 1024 bodov.


Stará verzia Pravidiel:
SkyscraperCity.com, skrátene SSC, je internetové diskusné fórum zamerané na diskusiu a zdieľanie informácií o architektúre, urbanizme a mestskom prostredí. Pre prispievanie do fóra je nevyhnutná bezplatná registrácia. Registráciou sa užívateľ zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá fóra:


1. Registrovaný člen:
Registrovaný člen, alebo "forumer" je oprávnený používať jediný účet. Používanie viacero účtov nie je dovolené.


2. Základné pravidlá prispievania:
Obsah príspevku musí byť vo všeobecnosti zrozumiteľný, písanie celých správ veľkými písmenami je ZAKÁZANÉ. Rovnako zakázané je požívať w namiesto v, x namiesto ch a podobne. Reťazové správy, reklama a podobne sú prísne zakázané. Opätovné prispievanie do nesprávneho fóra, sekcie či vlákna je považované za spamovanie. Vytváranie viacerých vlákien pre rovnaké alebo podobné témy je rovnako zakázané. Neodôvodnená citácia obrázkov nie je povolená, je odporúčané príspevky citovať v stručnejšej forme (citovať len ich relevantnú časť) s nutným počtom obrázkov.


3. Vytváranie nových vlákien: Vytváranie nových vlákien je povolené len pre forumerov s počtom príspevkov vyšším ako 50 alebo registráciou staršou ako 3 mesiace, inak len s povolením moderátora.


4. Štruktúra slovenskej sekcie: Jednotlivé vlákna sú umiestnené v príslušných podsekciách v správnej podobe a jednotnej štruktúre ich názvu.


5. Multimediálny obsah:
Maximálny počet obrázkov v jednom poste je obmedzený na 15. Maximálna veľkosť obrázkov v príspevku je obmedzená na 1024x768 (v odôvodnených prípadoch napr. v prípade panorám, technických schém, náčrtov alebo máp, pri ktorých by malé rozlíšenie bránilo zrozumiteľnosti, je možné využiť i väčšie rozlíšenie. V prípade, že je obrázok veľmi veľký alebo je ich počet vysoký, je odporúčané použiť náhľad (thumbnail). Obrázky a videá obsahujúce násilie, pornografiu, alebo ktoré sú inak urážlivé, sú na tomto fóre zakázané (i v prípade že ide o link na inú stránku). Návod ako na SSC prispievať multimediálnym obsahom je možné nájsť vo vlákne: Návody ako postovať fotky a videá na SSC .


6. Prevzatý obsah:
Zdroj obsahu prevzatého z iných prameňov má byť uvedený podľa týchto pravidiel.

6.1 Obrázky: Pri vkladaných obrázkoch je potrebné uviesť zdroj (napr. internetový odkaz).

6.2 Články: Citácie dlhých článkov z externých zdrojov nie sú povolené. Pre citácie externých zdrojov na SSC je vhodné dodržať nasledujúce zásady:

a) Uviesť meno (názov) a internetový odkaz zdroja.

b) Citát by mal obsahovať maximálne 150 slov.​


Príklad vhodného formátu citácie:

Zdroj: Lorem Ipsum

Mauris vestibulum facilisis elit sit amet gravida. Cras id nisi ut lacus dignissim tincidunt non id mauris. Suspendisse eleifend, nisl vitae ultricies iaculis, augue dolor bibendum mi, ut sollicitudin justo dui sit amet justo. Nullam nisi enim, vulputate eu ultricies eu, fringilla consectetur turpis. Morbi viverra cursus cursus. Proin laoreet tortor in arcu laoreet rhoncus. Morbi rutrum elementum pellentesque. Phasellus condimentum erat ut dui pharetra ut semper leo accumsan. Donec lorem libero, interdum eget ultricies nec, sollicitudin non sapien. Aliquam pellentesque risus non lorem blandit eget sollicitudin erat lacinia.

Viac: http://www.lipsum.com/feed/html
Používanie nepôvodného obsahu je na území SR upravené zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

7. Prejavy nenávisti:
Prejavy rasizmu, sexizmu, xenofóbie, homofóbie alebo akejkoľvek inej formy diskriminácie sú prísne zakázané. Zakázané sú aj osobné útoky a neprimerané používanie vulgarizmov.


8. Podpis:
Uistite sa, že je Váš podpis v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

a) Podpis môže obsahovať až 5 riadkov textu štandardnej veľkosti (vB veľkosť 2).

b) Text prevyšujúci veľkosť 3 nie je povolený a to aj v prípade že je váš podpis tvorený jediným riadkom.

c) Podpis nesmie obsahovať nacionalistické, rasistické alebo akékoľvek iné urážlivé texty.

d) Použitie odkazov Youtube videa v rámci podpisov nie je povolené.

e) V podpise nie je povolené citovať iných členov.​

9. Ohlasovanie porušenia pravidiel moderátorom:
V prípade osobných útokov, či iných porušení pravidiel, na to prostredníctvom Private Message upozornite moderátora. V prípade opätovania osobných útokov bez upovedomenia moderátora môžu byť „útočiacemu“ ako aj „odpovedajúcemu“ forumerovi uložené sankcie.


10. Dôsledky porušenia pravidiel: Pri porušení pravidiel môžu byť vzhľadom na ich závažnosť voči forumerovi uplatnené sankcie v podobe varovania, tzv. brig-u alebo ban-u. Počas aktívneho brigu je forumerovi dočasne zamedzená možnosť prispievať. Forumerovi, ktorému je uložený ban, je možnosť prispievať odňatá natrvalo. Vytvorenie nového účtu počas brig-u ma za následok ban.
Udeľovanie sankcií podlieha výhradne zváženiu moderátora.

10.1 Zoznam moderátorov je uvedený na dolnej časti stránky fóra.​


Poznámka:

Všetky pravidlá a postupy popísané v tomto dokumente nie sú konečné a ich zmena a doplnenie podlieha zváženiu moderátora alebo administrátora.
 
1 - 2 of 2 Posts
Status
Not open for further replies.
Top