SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 666 Posts

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Kružni tok pred bolnicom

MODERNIZACIJA BOLNIČKE ULICE

U sklopu sadašnjeg renoviranja i modernizacije Bolničke ulice u Pakracu na križanju s odvojcima za stadion i pakračku bolnicu bit će izgrađen kružni tok. Ova inicijativa potekla je od Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca, a cilj je bio izbjeći klasičan zastarjeli oblik raskrižja koje je regulirano samo prometnim znacima što ostavlja mogućnost prometnih nezgoda, rekla je pročelnica Marija Čar.

Prilikom projektiranja uvažena je skora izgradnja dodatnog parkirališta za bolnicu, kao i buduća modernizacije Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata koja je u projektiranju, tako da te dvije izgradnje neće više utjecati na prometovanje Bolničkom ulicom.

Izgradnja kružnog toka poskupit će cjelokupni projekt modernizacije Bolničke ulice za oko milijun kuna, te će izazvati drugačiju dinamiku njenog dovršetka. Najvjerojatnije će asfaltiranje dijela nogostupa i biciklističke staze biti odgođeno za iduću godinu. D.B.:cheers:
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Sklonište za životinje na Bučju

Sklonište za životinje koje je Veterinarska stanica Pakrac izgradila na Bučju, građevinski je u potpunosti završeno, objekt je uspješno prošao tehnički pregled i prema najavama Siniše Horvata, direktora ove tvrtke, s radom bi trebao početi najkasnije do kraja srpnja.

Nakon tehničkog pregleda koji je uspješno odrađen 13. srpnja, očekuje se da će sklonište kroz nekoliko dana pregledati i Povjerenstvo koje imenuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, a ne bude li problema, uslijedit će izdavanje Rješenja o udovoljavanju uvjeta temeljem "Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi".

"Vjerujem da će biti razumijevanja kod jedinica lokalne samouprave s kojima očekujem potpisivanje ugovora i to u vrlo kratkom roku jer je svima u interesu da što brže počnemo rješavati problem napuštenih životinja, posebno pasa", ističe Horvat koji dodaje da će do izlaska Povjerenstva na teren, objekt u Bučju biti u potpunosti opremljen.

Preciznije informacije o kontaktima, uvjetima prijama, radnom vremenu skloništa i sl., objavit će se u sljedećem broju Pakračkog lista.:cheers:
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Novi nogostupi u Lipiku i Poljani

Ovih dana u Lipiku i Poljani dovršene su izgradnje nogostupa, a investitor svih radova bio je Grad Lipik te je u izgradnju ukupno utrošeno oko 200 tisuća kuna. U Vukovarskoj ulici u Lipiku nogostup je izgrađen s lijeve i desne strane ukupne dužine 175 metara, a izvođač radova bila je radna grupa. Dužina novoizgrađene staze u Jadranskoj ulici iznosi oko 200 metara, izvođač radova je također radna grupa, a ukupna vrijednost izgradnje staza u Lipiku je oko 120 tisuća kuna.

Novim nogostupom mogu se pohvaliti i stanovnici ulice Ljudevita Gaja u Poljani. Nova staza dužine oko 160 metara izgrađena je od centra do ambulante, izvođač radova bio je Brinjak d.o.o., a ukupna vrijednost izgradnje iznosi oko 80 tisuća kuna.

:cheers:
 

·
OSIJEK NEPOKORENI GRAD!
Joined
·
3,159 Posts
Odlična vijest s hidroelektranom! Zeleno i isplativo za Pleternicu!
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Izrađena Studija uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjenskog korištenja na području grada Virovitice

Izrađena Studija uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjenskog korištenja na području grada Virovitice.Na više od 100 stranica projektant Berislav Rupčić na zahtjev investitora Hrvatskih voda izradio je Studiju uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjenskog korištenja na području grada Virovitice.

Studija u sebi obuhvaća i dvije retencije ( Franjevina i Razbojište ) koje se u budućnosti namjeravaju pretvoriti u velike akumulacije. Izradom ove Studije utvrđene su i mogućnosti osiguravanja dovoljnih količina vode za potrebe navodnjavanja, ribnjačarstva, športa i rekreacije, uređenja njenog toka u urbaniziranim područjima i poboljšanja njenog ukupnog ekološkog stanja. Područje koje je razmatrano u sklopu Studije obuhvaća sustav ribnjičarskih jezera u širem području retencije Razbojište, retenciju Franjevina, te vodotok Ođenice kroz Viroviticu sve do ušća u rijeku Dravu.

U okviru studije predviđeno je i uređenje vodotoka Ođenice u smislu podizanja razine vodnog lica u koritu kako bi se ostvarenjem veće vodne površine stekli povoljni uvjeti za razvoj rekreativnih i drugih zabavnih sadržaja uz područje korita. Podizanje uspora predviđeno je izgradnjom dvije ustave. Izgradnjom nizvodne ustave steći će se uvjeti za ostvarenje jezera Bajer na području lijevo od korita Ođenice. Jezero će se ostvariti iskopom zemljanog materijala na predviđenoj površini , a osim sportsko-rekreacijskih sadržaja Studijom je predloženo korištenje jezera kao kompenzacijskog bazena za potrebe sustava navodnjavanja. Dotok vode u jezero osigurat će se upusnom građevinom smještenom uzvodno od ustave , dok će se nizvodno voda ispuštati iz jezera Bajer u korito Ođenice putem ispusne građevine.:cheers:
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Počeli radovi na izvođenju kanalizacije u ulici BajerKao što je bilo i planirano nakon obavljenih pripremnih radnji ovih su dana započeli radovi na postavljanju kanalizacije u ulici Bajer u Virovitici. Investitor je gradska tvrtka Virkom, a izvođač radova Hidroving.

Radovi će trajati oko 20-ak dana pa će u tom periodu i promet u navedenoj ulici biti otežan te molimo građane za strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne signalizacije.

Nakon što se završe radovi u ulici Bajer strojevi se prebacuju u ulicu Pavla Radića gdje će se također izvršiti radovi na postavljanju kanalizacije za stanovnike ulice koji žive iza željezničke pruge na cesti prema Sv. Đurađu rekao je u svezi navedenog direktor tvrtke Virkom Damir Marenić.

Ukupna vrijednost navedenih radova iznosit će oko 570.000,00 kuna
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Gradonačelnik obišao radoveDanas je gradonačelnik Ivica Kirin sa svojim suradnicima obišao radove u gradu Virovitici. Tom prilikom posjetio je Poduzetničku zonu III gdje se odvijaju radovi na uređenju pristupnih cesta koji su već u poodmakloj fazi kao i brojna otvorena gradilišta u svim dijelovima grada, Gradonačelnik je izrazio veliko zadovoljstvo viđenim jer će sve ove aktivnosti otvoriti veliki broj novih radnih mjesta te naglasio da grad svakodnevno posjećuju investitori zainteresirani za gradske poduzetničke zone. To je potkrijepio i činjenicom da je protekli tjedan prodano još pet parcela u poduzetničkim zonama u kojima bi prema planu svoja nova radna mjesta moglo pronaći još 40 ljudi.

:cheers:
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Obnova pravoslavne Crkve sv. Trojice i Episkopskog dvora

"U 2011. godini izvode se radovi na uređenju interijera pravoslavne Crkve sv. Trojice u Pakracu, a cilj obnove je izvođenje zahvata na uređenju interijera crkve kako bi se dobio prostor koji će zadovoljiti sve liturgijske potrebe uz zaštitu i obnovu karakterističnih povijesnih oblika“, doznajemo od Zorana Fumića, dipl. ing. arh. iz požeške tvrtke Koping d.o.o.

Izvođač radova je ZITEX d.o.o. iz Donjeg Miholjca, investitori su Srpska pravoslavna Eparhija slavonska i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske pod nadzorom tvrtke Koping d.o.o., Požega i Zorana Fumića, dipl. ing. arh. te Konzervatorskog odjela u Požegi odnosno Danele Vujanić, dipl. ing. arh. Predviđena investicija u 2011. godini je 412.000,00 kuna.
Dokumentaciju za obnovu je izradio KOPING d.o.o. iz Požege, istraživanja je proveo OSLIK iz Osijeka, a detaljna dokumentacija za obnovu oslika i popločenja crkve izrađena je 2010. godine.
Do sada je izvedeno obijanje preostale žbuke i pranje zidova te je započeto ponovno žbukanje vapnenim žbukama prema potrebnim debljinama slojeva, a predviđeno je i skidanje preostalih pločica, postava neophodnih instalacija i žbukanje svih zidova.
„Podovi su izvedeni od keramitnih pločica i teško su oštećeni, a u cilju obnove podova u postojećem obliku izvršeno je snimanje svih preostalih sačuvanih pločica. Postojeći podovi su izvađeni i pohranjeni, a novi slojevi poda će se izvoditi sljedećih godina. Na temelju snimka je izrađena rekonstrukcija popločenja i izvršena izmjera potrebne količine novih pločica, odnosno procjena dijela pločica koje će se možda moći ponovo upotrijebiti. Sve kamene stube su snimljene i zbog znatnih oštećenja je predviđena izrada novih stuba“, doznajemo od Fumića.
Crkva svete Trojice je, do temeljite obnove 1986. godine, bila barokna longitudinalna jednobrodna građevina polukružne apside s tornjem u osi glavnoga pročelja. Podignuta je između 1757. i 1768. godine. Crkva je nakon ratnih razaranja djelomično obnovljena. Nakon izrade arhitektonskog snimka postojećeg stanja i projekta statičke sanacije crkve od 2002. do 2004. godine izvedeni su radovi na sanaciji svodova crkve, izradi nove krovne konstrukcije i pokrova, te zvonika. Nakon dovršenja tih radova izvedeno je zatvaranje prostora crkve sa novoizrađenom stolarijom, i tom su prilikom izrađena nova zapadna i južna ulazna vrata, unutrašnja vrata na južnom ulazu, te svi prozori na crkvi. Izvedene su i nove stube za kor i zvonik, te nova konstrukcija kora.
U 2011. godini, također pod nadzorom tvrtke „Koping“ i Konzervatorskog odjela te s istim investitorima i izvođačima radova, radi se i na sanaciji i obnovi zidova prizemlja, najstarijeg dijela zgrade Episkopskog dvora. Uklanjaju se trošni dijelovi zidova i stropova, te se obnavljaju sukladno povijesnom stanju i projektu obnove, a predviđena investicija u ovoj godini je 200 tisuća kuna.
„Cilj obnove je izvođenje zahvata na uređenju Episkopskog dvora kako bi se dobio prostor koji će zadovoljiti stambene i reprezentativne potrebe za smještaj rezidencije Episkopa slavonskog uz zaštitu i obnovu karakterističnih povijesnih oblika. U dijelu zgrade predviđeno je uređenje prostora za prezentaciju djelovanja Srpske pravoslavne crkve u ovim krajevima od njenog osnivanja do danas“, doznajemo od Fumića koji dodaje kako je Episkopski dvor je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-401, a temeljem Zakona o zaštiti kulturnih dobara za sve zahvate je potrebno ishoditi prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.
Episkopski kompleks tvori niz postupno građenih objekata smještenih uz dvije ulice na južnom dijelu glavnog gradskog trga u Pakracu. Episkopski dvor je jednokatna građevina građena u razdoblju baroka 1732. g. Uz dvor je nekada geometrijski uređen vrt ograđen visokim zidom, a njemu nasuprot vjerska škola (sagrađena 1751.g.) i episkopska katedralna crkva Sv. Trojice. Episkopski dvor zajedno s crkvom Sv. Trojice predstavlja značajan barokni sklop koji je krajem 19. stoljeća (oko 1896.g.) obnovljen u duhu eklektičkog historicizma prema nacrtima Hermana Bollea.
Zgrada Episkopskog dvora se sastoji od baroknog dijela građenog u dvije faze te više dogradnji u kasnijim fazama. Između najstarijeg dijela i dvaju krila je unutrašnje dvorište. Iznad prizemlja koje se dijelom koristilo i kao podrum su svodovi, a kat je dijelom bio nadsvođen, a većim dijelom je strop drveni grednik. Krovna konstrukcija je drvena, sustava dvostruke visulje, pokrov biber crijep, a stubišta su bila drvena i kamena. Podovi su bili od parketa ili opeke dok su zidovi bili ožbukani s tragovima zidnih oslika i štukature.

:cheers:
 

·
Brđanin
Joined
·
2,313 Posts
Ne znam da li je ovo vec bilo...


Da li zna netko sta je s ovime? Cini se dosta zanimljivo
 

·
OSIJEK NEPOKORENI GRAD!
Joined
·
3,159 Posts
hmm zanimljivo, ali čak i preambiciozno, nema šanse da se tako nešto u idućih 5 godina krene i planirati a kamo li izvesti, no bolje je da se postojeće ceste na tom području srede i da se napokon pruga preko Krndije od NA do Pleternice sredi
 

·
Registered
Joined
·
50 Posts
Ne znam da li je ovo vec bilo...


Da li zna netko sta je s ovime? Cini se dosta zanimljivo
Za taj projekt sam prvi put čuo sada već davne 2003. :) i dosad nije ništa učinjeno konkretno na terenu, a može li se to u skoroj budućnosti obistiniti - ne bih znao reći. Projekt ne djeluje baš kao neki prioritetni, ali ne isključujem mogućnost da se ipak uskoro krene s time, jer sam npr. vidio da i u Dalmaciji najavljuju izgradnju brze ceste Šibenik-Knin, tako da onda ni ovo ne djeluje utopijski, tim više što je povezivanje Pleternice i Požege još od većeg značaja, a i Našičanima bi ova cesta skratila put do Zagreba.
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Kraj za neke pakračke ruševine

Uklanjaju se dom zdravlja, "Mirić", "munjara"

U narednih nekoliko tjedana inžinjerijske postrojbe Hrvatske vojske trebale bi ukloniti ostatke četiri ružne pakračke ruševine: bivši objekt doma zdravlja kraj "općinske" zgrade, takozvanu kuću "Mirić" na Trgu dr. Franje Tuđmana, vlasništvo PPK Bjelovar, takozvanu "munjaru" u Prolazu baruna Trenka, također vlasništvo PPK Bjelovar, te bivši stambeni objekt u Prolazu baruna Trenka br. 1, u privatnom vlasništvu, najavio je pakrački gradonačelnik Davor Huška.

Dugo godina najavljivana uklanjanja ruševina napokon će krenuti s mrtve točke zahvaljujući tome što su gradske službe napokon ishodovale suglasnosti vlasnika, što je kod dijela objekata manji problem, ali i suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture koji je protivnik uklanjanja ruševina u zaštićenoj spomeničkoj jezgri Pakraca.

Ministarstvo obrane s mehanizacijom postrojbi Hrvatske vojske već odavno je izrazilo spremnost pomoći Pakracu u uklanjanju ruševina, te bi se to dosita trebalo dogoditi u nekoliko narednih tjedana.

:cheers:
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Rekonstrukcija ulice Prilaz na mali most

Uskoro novi asfalt, nogostup, rasvjeta

Radnici bjelovarske tvrtke Poduzeće za ceste započeli su 10. listopada s radovima ne rekonstrukciji frekventne i donedavno vrlo derutne ulice Prilaz na mali most.

Nakon što je Komunalac odradio kompletnu izmjenu plinskih i vodovodnih instalacija na ovom čvorištu, Grad Pakrac investira u uređenje ove ulice oko 350.000 kuna, a prema riječima Marije Čar, pročelnice Upravnog odjela za graditeljstvo u Gradu Pakracu, dinamika radova ovisit će o sredstvima i vremenskim prilikama, ali se nada da će posao biti gotov kroz mjesec dana. Nakon skidanja sloja starog asfalta, u dijelu ulice će se raditi nova, pojačana, podloga kako bi se dobilo na nosivosti, a osim novog asfalta, predviđena je i izgradnja nogostupa, postavljanje nove ulične rasvjete, te odvodnja.

Nakon završetka radova ova ulica i dalje biti jednosmjerna, a u vrijeme trajanja radova promet je reguliran posebnom regulacijom i vozače pozivaju da, ako to ne moraju, ne prometuju ovom ulicom.:)
 

·
Moderator
Joined
·
29,337 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Zdravstveno rekreacijski centar Lipik

Zdravstveno rekreacijski centar Lipik d.d. (ZRC Lipik) do Domovinskog rata bio je vodeći centar komercijalnog turizma u Hrvatskoj, temeljen na iskorištavanju termo-mineralne vode. Glavna djelatnost Društva je pružanje turističko-ugostiteljskih usluga. Društvo ima više od 100 godina dugu tradiciju u turizmu kao i razvijenu specifičnu arhitekturu i gastronomiju. U vlasništvu ZRC-a je niz objekata u središtu Lipika koji su pod direktnom zaštitom Ministarstva kulture jer spadaju u zaštićene nepokretne spomenike kulture izgrađene krajem 19. i početkom 20. stoljeća za vrijeme Austro-ugarske monarhije. Cijelo područje lječilišta Lipik, od reprezentativnih zgrada kao što su Kursalon, Wandelbahn, zaštićeni Perivoj kao spomenik vrtne arhitekture, brojni hoteli, te okolne vile podsjetnik su tog vremena, pa je za Lipik još poznat naziv i „kontinentalna Opatija“.
Tijekom Domovinskog rata svi objekti Društva su potpuno uništeni izravnim granatiranjem, a nakon toga i požarom. Društvo posjeduje veći dio projektne dokumentacije koja je izrađena po strogim pravilima struke uz poštivanje zahtjeva očuvanja kulturne baštine i zaštite okoliša, te građevinsku dozvolu za obnovu objekata za obavljanje djelatnosti.

Temeljni kapital Društva: 3.192.000,00 kuna
Broj izdanih dionica u temeljnom kapitalu: 31.920
Nominalna vrijednost jedne dionice: 100,00 kuna
ZRC Lipik d.d. u većinskom je vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) koji ima 90,14% vrijednosti temeljnog kapitala odnosno 28.775 dionica.
Procjena ulaganja: minimalno 40 milijuna Eura

Nažalost nisam mogao pronaći veće slike.
 
1 - 20 of 666 Posts
Status
Not open for further replies.
Top