SkyscraperCity Forum banner

[Slavonski Brod] - Construction update (2010 - 2011)

583488 Views 3796 Replies 103 Participants Last post by  Brko

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=670018


LISTA PROJEKATA:


ZAVRŠENI PROJEKTI:

1. Izgradnja komunalne infrastrukture u zoni malog gospodarstva na Koloniji
2. Elgrad na SVC
3. Zgrade sa socijalnim stanovima u Kažotićevoj ulici
4. Supernova retail park
5. KIKA
6. Ekonomska škola u Naselju Andrija Hebrang
7. Rekonstrukcija i nadogradnja poslovne zgrade Leko biroa u Budakovoj ulici
8. Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade Mirovinskog u naselju Slavonija 1
9. Uređenje autobusnog kolodvora i rekonstrukcija putničke čekaonice
10. Novi gradski park na prostoru od Halajka prema graničnom prijelazu
11. Novi most preko Mrsunje
12. Javni gradski wc s 2 poslovna prostora
13. Stambeno-poslovna zgrada u Starčevievoj ulici
14. Stambeno-poslovna zgrada Sokol centra
15. Rekonstrukcija zgrade FINE u Ulici Petra Krešimira
16. Stambeno-poslovna peterokatnica Wet-Ćirića u Gupčevoj ulici
17. Stambeno-poslovna zgrada na križanju Tesline i Cesarčeve ulice
18. Perkovićeva stambeno-poslovna peterokatnica u Cesarčevoj
19. Centar za srednjoškolsku medicinu i prevenciju ovisnosti u Cesarčevoj ulici
20. Stambena zgrada u Ulici I.G.Kovačića
21. Poslovna zgrada HC-a i ŽUC-a u Ulici I.G.Kovačića
22. Stambeno-poslovna trokatnica u Zrinskoj ulici i Stambena trokatnica u Zrinskoj ulici
23. Ljubičasta stambeno-poslovna peterokatnica u Zrinskoj ulici i Zelena stambeno-poslovna peterokatnica u Zrinskoj ulici
24. Stambeno-poslovna zgrada s Allianz osiguranjem u Ulici Petra Krešimira 4.
25. Stambeno-poslovna zgrada u Horvatovoj
26. Hotel "Central" u Ulici Petra Krešimira 4.
27. Rekonstrukcija doma umirovljenika u Ulici Kraljice Jelene
28. Stambeno-poslovna zgrada u Štamparevoj ulici
29. Nova plinska kotlovnica u bolnici vrijedna 13 milijuna kn
30. Stambeno-poslovna zgrada u Reljkovićevoj ulici
31. Stambeno-poslovna zgrada u Štrosmajerovoj ulici
32. Stambena četverokatnica s 90 stanova na križanju Vrazove i Milanovićeve ulice
33. Stambena trokatnica


PROJEKTI U TIJEKU:

1. Nexe centar u Mesićevoj ulici
2. Brod Tower u Svačićevoj ulici
3. Poslovna zgrada Euroherca u Svačićevoj ulici
4. Dvorana Vijuš, postavljanje sjedalica, izgradnja parkirališta, restoran, bilijar klub i drugi poslovni prostori
5. Rekonstrukcija zapadne kurtine u tvrđavi
6. Rekonstrukcija crkve Svete Ane u tvrđavi
7. Stambeno-poslovna peterokatnica Mrki-gradnje u Štamparevoj ulici
8. Stambeno-poslovna peterokatnica u Štamparevoj ulici
9. Školska sportska dvorana na Koloniji
10. Crkva na Budainci
11. Vendi park
12 .Centar mladih u Starčevićevoj ulici
13. Dječiji vrtić u Naselju Andrija Hebrang
14. Privatni dječiji vrtić Lira u Lopašićevoj ulici
15. Hotel Sedis u Zrinskoj ulici
16. Stambeno-poslovna zgrada Vrkljan u Zrinskoj ulici
17. Stambeno-poslovna zgrada u Teslinoj ulici
18. Izgradnja tribine stadiona NK "Amater" na Jelasu i prostorija mjesnog doma
19. Stambeno-poslovna zgrada u Reljkovićevoj ulici (Brod nekretnine)
20. Stambeno-poslovna zgrada u Krešimirovoj ulici (pokraj Vipa)
21. Rekonstrukcija i nadogradnja stadiona Stanko Vlajnić-Dida, izgradnja parkirališta i uređenje mjesnog doma
- Mjerna stanica za praćenje kvalitete zraka u Ulici Svetog Nikole Tavelića (nema na karti)
- Sportska dvorana Rehlicki u Slobodnici (nema na karti)

PROJEKTI KOJI IDU 2010.:

1. Rekonstrukcija Spomen doma Đure Đakovića u Brodskom Varošu
2. Dogradnja osnovne škole u Vinogorju i izgradnja sportske dvorane
3. Dogradnja osovne škole u Podvinju
4. Izgradnja svlačionica NK Budainka
5. Izgradnja 12 proizvodnih pogona u zoni malog gospodarstva na Koloniji
6. Dogradnja osnovne škole u Malom Parizu
7. Izgradnja trgovačkog centra - Lidl
8. Izgradnja crkve i pastoralnog centra u naselju A. Hebrang
9. Treća gimnazija na Hebrangu
10. Zatvoreni bazeni Vijuš
11. Izgradnja komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Bjeliš
12. Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava,obnova glavnih čvorišta, izgradnja spremnika za vodu u Vinogorju i pročišćivača otpadnih voda na ušću Glogovice u Savu,oprema za održavanje kanalizacijskog sustava - IPA projekt vrijedan 30 milijuna eura
13. Rekonstrukcija i nadogradnja glavnog gradskog hotela "Park" na Trgu Pobjede
14. Zgrada Feliks Regulacije u Osječkoj ulici
15. Manja poslovna zgrada na križanju Gundulićeve i Muravićeve ulice
16. Rekonstrukcija i uređenja Hrvatskog doma u Mesićevoj ulici
17. Izgradnja stambeno-poslovne zgrade Čepo u Šenoinoj ulici
18. Nastavak uređenja Spomen doma Dragutina Tadijanovića u Starčevićevoj ulici
19. Rekonstrukcija i uređenje zgrade vatrogasnog doma na Trgu Svetog Trojstva


BUDUĆI PROJEKTI:
Nije siguran datum realizacije.

1. Luka Brod. Naftni terminal u Luci Brod. Tvornica biodizela od Ingre u Luci Brod. Engleska čeličana Aurora u Luci Brod. Končar u Luci Brod, dizalica nosivosti 300 tona. Glavna gradska poduzetnička zona u zaleđu Luke Brod površine oko 1 200 000 m2
2. Kompleks splitkse tvrtke FIO&D na Vijušu - nogometni stadion, hotel s 4 zvjezdice, restoran,zatvoreni bazen i stambeno naselje urbanih vila
3. Zimska luka na Savi
4. Građevinska srednja škola u Naselju Andrije Hebranga i Sportska dvorana Ekonomske škole u Naselju Andrije Hebranga, Izgradnja doma za učenike srednjih škola (vjerojatno ta lokacija)
5. Rekonstrukcija i nadogradnja gradske Tržnice omeđene Gundulićevom, Štamparovom i Štrosmajerovom ulicom
6. Dogradnja i uređenje Obrtničke škole
7. Poliklinika u Reljkovićevoj ulici
8. Stambena zgrada Brod Konstruktora na križanju Vrazove i Milanovićeve ulice sa 120 stanova
9. Trgovački kompleks s 3 trgovačka centra na Sjevernoj veznoj cesti
10. Novo stambeno naselje na Budainci s 2 poslovne zgrade + Nizozemske zgrade na Budainci sa 160 stanova
11. Izgradnja Shoping Malla Colloseum, plus 2 trgovačka centra, hotela, benzinske pumpe i McDonald's-a na Jelasu
12. Izgradnja studentskog campusa i zgrade Veleučilišta na prostoru vojarne na Jelasu
13. Međunarodni vrtni centar Poljoprivredne škole (izdana građevinska dozvola)
14. Proširenje keja do mosta na Savi i od mosta do ušća Mrsunje u Savu,gradnja obaloutvrde i šetnice na kruni nasipa, uređenje ušća Mrsunje i urbano oplemenjivanje prostora novim sadržajima (kafić,dječije igralište itd.)
15. Velika podzemna javna garaža u Vukovarskoj ulici na livadi iza RK "Vesna"
16. Stambeno-poslovna zgrada na korzu na mjestu srušene slastičarnice
17. Poslovna zgrada Novogradnje/Visokogradnje na korzu na parkiralištu pokraj Save
18. Pezerova zgrada na zemljištu u Starčevićevoj ulici
19. Rekonstrukcija i nadogradnja MPB muzeja u Starčevićevoj ulici
20. Spomenik za svu hrvatsku djecu koja su poginula u Domovinskom ratu
21. Stambeno-poslovna zgrada Hypo banke u Ulici Petra Krešimira 4.
22. Bandićeva stambeno-poslovna zgrada na mjestu srušene zaštićene prizemnice "Plamena" u Ulici Petra Krešimira 4.
23. Stambeno-poslovna zgrada u Gupčevoj ulici
24. Dogradnja zgrade županijskog i trgovačkog suda na Trgu Pobjede
25. Dogradnja zgrade Doma zdravlja na Plavom polju
26. Rekonstrukcija perona na željezničkom kolodvoru - uklanjanje starih stupova i nadstrešnica i postavljanje novih modernih
27.Zgrada policijske uprave i dvorana za stjeljaštvo
28. Dogradnja studentskog doma u Svačićevoj ulici
-Kipovi likova iz bajki Ivane Brlić-Mažuranić (nema na karti)
-Nastavak rekonstrukcije i uređenja Poloja (kupališno-sportsko-rekreacijske zone na Savi)
-Trgovački centar Storeland (nepoznata lokacija još)

PROMETNA RJEŠENJA:
Vrijede za idućih par godina.

Žuta linija je već postojeća zapadna vezna cesta ali nije ucrtana na karti.

ROTORI:
1. Rotor na križanju Svačićeve i Lucićeve ulice kod Halajko diskonta
2. Rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve ulice
3. Rotor kod PZC-a
4. Rotor sa lijeve strane mosta preko Glogovice u Zrinskoj
5. Rotor sa desne strane mosta preko Glogovice u Osječkoj
6. Rotor na križanju Ulice Ferde Filipovića i Vrazove ulice
7. Rotor na Križanju Vrazove i Milanovićeve ulice
8. Rotor na križanju IVC i Vrazove
9. Rotor na početku IVC
10. Rotor na spoju Šetališta Braće Radić i Vukovarske ulice


GLAVNE PROMETNICE:
1. Gradnja cestovnog spoja industrijske zone Đuro Đaković sa Sjevernom veznom cestom i novim nadvožnjakom preko Glogovice
2. Proširena Svačićeva ulica na 4 traka, od rotora kod Halajka pa sve do Istočne vezne ceste, gradnja pješačke i biciklističke staze sa sjeverne strane buduće Svačićeve avenije s izravnim izlazom zgrade policije na rotor kod križanja s Gupčevom ulicom, novi četverotračni most preko Glogovice
3. Istočna vezna cesta: Idejno rješenje Istočne vezne ceste u Slavonskom brodu sastoji se od glavne trase i tri
spojne ceste sveukupne dužine cca 4.5 km


RJEŠENJA PREKO PRUGE:
1. Podvožnjak u Osječkoj ulici dugačak oko 415 metara, gradnja odvojenog pješačkog pothodnika i dodavanje 2 cestovna traka s obje strane ceste zapadno od podvožnjaka za uključivanje stanara koji tu stanuju u promet
2. Na prijelazu trase Istočne vezne ceste preko pruge predviđen je nadvožnjak dužine 430 m.


DODATAK:
1. Proširenje ceste na širinu od 7m,gradnja biciklističke staze i prozirne sigurnosne barijere pokraj Glogovice te postavljanje nove javne rasvjete u Ulici Ksavera Šandora Đalskog
2. Most preko Glogovice koji spaja mjesne odbore Zrinski Frankopan i Ante Starčević, te cesta od mosta do SVC
U planu je i buduća druga istočna četverotračna cesta s novim mostom preko Save.
Uživajte u novoj dretvi. :cheers:
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 3797 Posts
lijepo! :eek:kay:
vrlo detaljno. :cheers:
^^Odlično napravljeno Miki!:cheers:
ideš đurđa!!!!
e kad bi se svi oni projekti za 2010. ispunili i barem dio onih budućih to bi bilo fenomenalno!!

živi bili pa vidjeli!!
Pa ima toga :cheers:...da je kod mene tako ..vec bi mi grad bia ko zadar :D
Miki svaka čast za trud oko nove dretve. :bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow:

Zaboravili smo na dva velika buduća projekta. Prvi se odnosi na neprekidnu rekonstrukciju tvrđave i tu prvenstveno mislim na najavljenu izgradnju replike zgrade (broj 5) Kasarne štaba u kojoj će biti novi hotel te na izgradnju replike glavnog mosta i spomenika Svetog Ivana Nepomuka (broj 1). Početak radova se može očekivati tijekom 2011. ili najkasnije 2012. godine, a tijekom ove godine grad će financirati izradu projektne dokumentacije. Može se očekivati da će grad kandidirati tvrđavu za obnovu uz pomoć novca iz zato predviđenih EU fondova. Drugi veliki projekt je rekonstrukcija i nadogradnja motela Marsonia na Sjevernoj veznoj cesti u najveći gradski hotel.p.s. malo pojašnjenje vezano za početne dvije fotografije. Prva fotografija je iz Schwendemannove knjige o brodskom korzu i prikazuje prvo asfaltiranje glavnog gradskog trga 1920. godine, a drugu fotografiju možemo zahvaliti brodskoj fotografskoj legendi Prkiju.
Pozdrav,
novi sam na forumu i pozdravljam sve!
Forum o Slavonskom Brodu pratim već duže vrijeme približno 2 godine i stvarno svaka čast onima koji se trude postaviti svježe i nove informacije.
^^ Dobrodošao na ssc forum. :) Ti si 215686. član foruma.
Pozdrav,
novi sam na forumu i pozdravljam sve!
Forum o Slavonskom Brodu pratim već duže vrijeme približno 2 godine i stvarno svaka čast onima koji se trude postaviti svježe i nove informacije.
Pozdrav i dobrodosao:cheers:
Odakle si ?
Mislim da još uvijek nije kasno za pripremu i kandidiranje projekata za fondove EU-a. Ako su naši ljudi nesposobni opet je puno manja šteta platiti strane stručnjake da obave posao za nas nego da propustimo iskoristiti te silne novce koji su nam na raspolaganju. Moja županija je npr. kandidirala dva najveća projekta od kojih je svaki vrijedan preko 300 milijuna eura. Ako ništa drugo barem smo pokušali.
Luka Brod na Savi 318 milijuna eura i Termoelektrana Klakar (selo malo istočnije od Broda) 350 milijuna eura, a koliko sam shvatio priprema se i projekt velike obnove brodske tvrđave. Već smo dobili od EU-a i vlade 30 milijuna eura iz IPA fonda za vodoopskrbni i kanalizacijski sustav, vodospremnik, sanaciju glavnih čvorišta, kupnju opreme za državanje kanalizacije i gradnju pročistavača otpadnih voda.
Ovo je s drugog topica. Zanima me kad će se odlučiti da li ćete dobiti ta sredstva?


P.S. Imate puno projekata. Želim vam ove godine da se toliko gradi da ne stignete obići sva gradilišta.
ZBOG RAFINERIJE BOSANSKI BROD
Dovršena postaja za mjerenje kakvoće zrakaSLAVONSKI BROD - Nesnosni smrad koji se nad Brodom počesto širi otkad je opet proradila Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu ljeti natjera građane, napose one u naseljima Josipa Rimca i Jelasa, na zatvaranje prozora i za najvećih žega. Zimi je nešto lakše, ali se utjecaj rafinerije na kakvoću zraka ipak povremeno osjeti. No od idućega tjedna napokon će se moći saznati kakav je i koliki stvarni utjecaj rafinerije na (ne)kvalitetu zraka. Na Jelasu je, naime, dovršena automatska mjerna postaja u koju su Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša te Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša uložili oko 1,5 milijuna kuna. Uz uobičajene meteorološke parametre kao što su, primjerice, smjer i brzina vjetra, temperatura i vlaga zraka te količina oborina, mjerit će se i elementi kakvoće zraka - udjeli sumporovog dioksida, sumporovodika, dušičnog oksida i lebdećih čestica pojedinih štetnih frakcija.
- Svi će se ti parametri već od idućega tjedna svakodnevno i kontinuirano moći iščitavati na plazma displeju, već postavljenom na ulazu u zgradu Županije - najavio je župan Danijel Marušić. Razmišljamo čak da, ako je tehnički izvedivo, a ne bi bilo preskupo, omogućimo i iščitavanje svih tih podataka i na velikom reklamnom displeju na početku Korza, kako bili još dostupniji svim građanima. No, ova će mjerna postaja otkriti i još nešto, manje ugodno za same Brođane - utjecaj lokalnih zagađivača na kakvoću zraka koji udišu. Z. Matičić

http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=4&ID_VIJESTI=118754
U porastu natalitet u Slavonskom Brodu

U Slavonskom Brodu prošle je godine zabilježena pozitivna stopa prirodnog prirasta, što znači da je više rođenih, a manje umrlih. U odnosu na 2008. godinu Matični ured je zabilježio veći broj rođenih beba, ali manji broj sklopljenih brakova, a i gotovo isti broj umrlih.

U 2009. godini je tako u Slavonskom Brodu rođeno ukupno 1365 beba, što je 90-ero djece više. Kad je pak riječ o mortalitetu, stopa je izjednačena, umrlo je ukupno 1 156 osoba, jedna više u odnosu na podatak iz 2008. Ovi podaci se odnose na područje bivše općine Slavonski Brod, rekla nam je voditeljica brodskog Matičnog ureda Jadranka Terzić.

Matica vjenčanih pak bilježi minus. Ukupno su na području Slavonskog Broda sklopljena 604 braka, 23 manje nego godinu ranije. Kad se sve zbroji i komparira s ranijim godinama, čini se da natalitet u Brodu ipak raste, ističu u Matičnom uredu. Osim upisa u četiri Matične knjige: rođenih, umrlih, vjenčanih i državljanstva, Matični ured radi i na izdavanju dokumenata i obavijesti, te s tim u vezi uspješno surađuje sa svim Matičnim uredima u Hrvatskoj.

http://www.radioslavonija.hr/gospodarstvo.php?u-porastu-natalitet-u-slavonskom-brodu--2362
Ovo je s drugog topica. Zanima me kad će se odlučiti da li ćete dobiti ta sredstva?


P.S. Imate puno projekata. Želim vam ove godine da se toliko gradi da ne stignete obići sva gradilišta.
Hvala na lijepim željama, a što se tiče kandidiranih projekata odluka mora biti donesena najkasnije do kraja 2011. godine. Točan datum mi je nepoznat. Nadam se pozitivnom ishodu jer se ta dva projekta uklapaju u politiku EU-a. Ta termoelektrana bi trebala biti samo 2 km istočno od luke Brod tako da zapravo nosi naziv Termoelektrana Brod u svim službenim dokumentima. Kad saznaš više o ova dva projekta postat ću vam info.
Ona nova mala poslovna zgrada u Gundulićevoj ulici se već gradi punom parom.
Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda roditeljima novorođene djece od 2007. godine priznaje se pravo na jednokratnu pomoć. Dosad je ova pomoć iznosila 1.000 kuna, a u proračunu za 2010.godinu povećana je za 50 posto i za sve zahtjeve koji budu podneseni u ovoj godini isplaćivat će se 1.500 kuna.
Prema podacima iz gradskog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, u 2009. godini zaprimljeno je 587 zahtjeva za jednokratnu pomoć za novorođenčad, a ukupno je iz gradskog proračuna za tu namjenu, zajedno sa zahtjevima prenijetim iz prošle godine, isplaćeno 600.000 kuna.
Važno je naglasiti da pravo na jednokratnu pomoć za novorođenčad imaju roditelji, građani Slavonskog Broda s prebivalištem najmanje godinu dana na području Grada, a zahtjev se podnosi najkasnije u roku do šest mjeseci starosti djeteta osobno u Gradskoj upravi.
U proračunu Grada za 2010.godinu za jednokratne pomoći novorođenčadi planirano je ukupno 900.000 kuna.

SGV
evo jedna neprimjećena važna vijest:

Nema novih otkaza u Đuri Đakoviću do proljeća

SLAVONSKI BROD – Nakon dvadesetak dana pregovaranja potpisan je sporazum između Uprave Holdinga Đuro Đaković i Koordinacije sindikata metalaca. Po tom sporazumu do 31. ožujka neće biti otpuštanja radnika u Đuri Đakoviću.

Uspjeli smo zaštiti radnike od otkaza do ugovaranja poslova koji bi Đuru Đakovića izvukli iz krize u kojoj se našao zbog smanjenja poslova, izjavio je predsjednik Koordinacije Sindikata metalaca Hrvatske Željko Gavran. Potpisani sporazum jamči i poštivanje kolektivnog ugovora pa su radnici čak dobili i božićnice u iznosu od 200 do 400 kuna).

Svjesni kako će i 2010. godina biti iznimno teška, svi se nadaju kako će u slijedeća tri mjeseca biti proveden natječaj Hrvatskih željeznica za 100 teretnih vagona, a dobivanje tog posla bi jamčilo upošljavanje većine radnika Specijalnih vozila. Tu su i poslovi izrade tri rezervoara za JANAF, održavanja tenkova za koje se nadamo da će MORH ipak naći novac kažu u Grupaciji Đuro Đaković, koja će nakon tri godine u plusu ovu godinu završiti s minusom oko 27 milijuna kuna.

http://www.sbonline.net/vijesti/clanak1003-3961.htm
^^
jadno kupovanje vremena i ljudi... umjesto da se odgovorni u upravi prihvate posla i konačno dogovore neki posao, a ne da ga po političkoj liniji dobiju, oni čekaju vladine odgovore!! dam se kladit životom da se u ĐĐ-u sprema ono što nije prošlo u podravci- management buy-out!! menadžeri, na čelu sa stipetićem, će srušiti cijene dionica đure, iako je sada već 50% niža nego prije nepuna 3 mjeseca (!!!), kupiti dionice po cijeni od 10-20 kn, onda pokrenuti posao u đuri, obaviti dva-tri posla, dići cijenu dionica na preko 100 kn i onda prodati!! zarada? neprocjenjiva?? odgovornost? kao da oni znaju šta je to...
Porezna uprava plaća pola milijuna eura za godišnji najam prostora u Brod Toweru

Link na tekst iz Jutarnjeg lista:http://www.oglas.hr/wct_index.php?run=tab&wct=166&vijest_id=490&Token=
Jel se zna kad će zgrada bit gotova u potpunosti, sa unutarnjim radovima?

Prije desetak dana sam skužio da su stavili 2 rine na hotel Sedis, meni se čini da nisu bie prije, tj 2 mjeseca je stajalo onako netaknuto sve i onda se samo to pojavilo odjednom.
1 - 20 of 3797 Posts
Status
Not open for further replies.
Top