Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 132 Posts

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Dnes zakladáme vlákno o medzinárodnom letisku Sliač - Tri duby ktoré je jediným zariadením tohto druhu na Strednom Slovensku.


Letisko SLIAČ - Tri duby
Vzdušná brána do regiónu Stredného Slovenska
Základné a technické informácie:

Názov letiska: Letisko SLIAČ (Airport Sliač), historický názov Tri duby

IATA: SLD – ICAO: LZSL

Prevádzkovateľ: Letisko Sliač, a. s.

Webstránka: www.airportsliac.sk

Typ letiska: medzinárodné civilné, vojenské

Zahájenie prevádzky: 15. júla 1935

Poloha, situovanie: pri meste Sliač medzi Zvolenom a Banskou Bystricou

Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD: 483817N 0190803E

Nadmorská výška/Vzťažná teplota: 1 044 ft (318 m)/ 26,8 ˚C (JUL)

Magnetická deklinácia/Ročná zmena: 4˚E (2010)/+6’ E

Povolený druh prevádzky: IFR/VFR, deň/noc

Dráha: 18/36

Rozmer dráhy a povrch: 2 400 x 57 m, cemento-betónový

Zemepisný a magnetický smer dráhy 18: 181,94˚ GEO 178,02˚ MAG

Zemepisný a magnetický smer dráhy 36: 001,94˚ GEO 358,02˚ MAG

Komunikačné zariadenia:

Sliač Veža: 122,900 MHz
Sliač Radar: 119,150 MHz

Rádionavigačné zariadenia:

VOR SLC: 114,000 MHz
ILS 36: 108,700 MHz
NDB FS: 412 kHz
LOCAL F: 295 kHz
Na základe technických parametrov a vybavenia je letisko zaradené podla ANEXU 14 ICAO do kategórie 4D, čo znamená že ho môžu využívat takmer všetky typy lietadiel používané v civilnom letectve. Letisko je možné využívat pre presné prístrojové priblíženie podla I. kategórie ICAO, čo umožnuje prevádzku na letisku v zhoršených meteorologických podmienkach bez viditeľnosti zeme a taktiež v noci.Zdoj niektorých tu použitých snímkov: airportsliac.sk/prezentacia/
 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)


V tomto poste sa nachádza zopár snímkov medzinárodného letiska Sliač - Tri duby ktoré dávajú základný obraz o tom ako toto letisko vyzerá.

Fotogaléria objektov letiska Sliač.


Celkový letecký pohľad na letisko Sliač, v popredí Hájniky (m.č. Sliača), vzadu vidieť južné okrajové časti BB.
Pristávacia a vzletová dráha letiska Sliač s objektami zázemia v popredí.
Pohľad na starú betónovú dráhu letiska Sliač so zanechanými stopami z prevádzky.
Detailný pohľad na nový AB kryt pristávacej dráhy letiska Sliač.
Pohľad na celkový areál civilnej časti letiska Tri duby s vybavovacou letištnou plochou v popredí.
Iný pohľad na vybavovaciu plochu letiska ešte pred vybudovaním nového odletového terminálu.
Riadacia veža letiska Sliač, letovú navigáciu zabezpečujú vojenské zložky letiska.
Pohľad na pôvodnú odbavovaciu budovu sliačského letiska zo strany letištnej plochy.
Prístup k odbavovacej budove letiska Sliač z vonkajšej strany, pohľad z parkoviska pri ceste I/69.


Snímka: http://sk.wikipedia.org/wiki/Súbor:Airport_Sliac.jpgwikipedia


Budova nového odletového terminálu, pohľad zo strany letištnej plochy.


Autor snímky: jaspa

Budova nového odletového terminálu z vonkajšej strany, vpredu nové parkovisko.
Plán vnútorných priestorov odbavovavacej budovy letiska Sliač. Po otvorení nového odletového terminálu budú už asi niektoré z nich neaktuálne. ;)
Nakoniec dáme trošku recesie. :) Objekty letiska Sliač v podobe výtvarného prejavu vyrytého do obalu červenej dyne.Zvyšné použité snímky: airportsliac
 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)


V tomto poste je popísaný stručný prierez históriou letiska Sliač - Tri duby z rôznych archívnych materiálov a zachovanej fotodokumentácie.

História letiska Sliač - Tri duby.


Stručný popis históriou letiska Sliač - Tri duby

Obyvatelia Zvolenského regiónu vedeli čo-to o lietadlách už v období Rakúsko-Uhorska. Záujem o letectvo neutíchol ani po vzniku Československej republiky a letci sa neustále tešili veľkej pozornosti. Na letisku v blízkosti obce Veľká Lúka sa už v predmníchovskej republike konali letecké cvičenia, vyhliadkové lety, ba dokonca aj letecké dni. Práve v tomto období sa začalo na strednom Slovensku uvažovať o vybudovaní letiska s čo najvýhodnejšou polohou. Najideálnejšou sa stala plocha severne od Zvolena, pri majeri "Tri Duby".

Podľa historických záznamov pristáli vojenské lietadlá v priestoroch Tri Duby dňa 15. júla 1935. V máji 1936 sa na letisku Tri Duby vytvorila letecká škola. Za začiatok leteckej tradície mesta a regiónu je možné považovať 1. máj 1936. Letecká posádka sa do priestoru letiska nasťahovala 1. septembra 1937. V roku 1938 sa na nábreží rieky Hron začala výstavba kasární pre letcov. Významnú úlohu v histórii tunajšieho letectva zohrala už spomínaná letecká - vtedy pilotná škola, ktorú riadil Československý aeroklub pre stredné Slovensko, so sídlom vo Zvolene. V apríli 1936 dostal z národnej leteckej zbierky 3 školské lietadlá, čo bolo podnetom na vybudovanie prvého vlastného hangáru. V týchto rokoch tu predvádzali svoje akrobatické zručnosti aj najlepší československí piloti týchto čias, major Ambruš a poľný pilot, poručík Trnka.

Politické a vojenské udalosti v období rokov 1938-1939 podstatne zasiahli do vývoja letectva. Ešte pred vypuknutím povstania sa v uzavretých hangároch opravovali vyradené stroje a pripravovali sa na bojové použitie. Od začiatku SNP tu pôsobila kombinovaná letka, ktorá uskutočnila až 350 letov, spolu 450 operačných hodín. Veliteľom letiska Tri Duby bol kpt. Belo Kubica a veliteľom kombinovanej letky npor. Mikuláš Šinglovič. Letisko bolo niekoľkokrát bombardované, z toho dvakrát s ťažkými dôsledkami. Letisko na Sliači sa stalo pojmom najmä počas 2. svetovej vojny, a to aj vďaka vkladu letcov a letectva do povstaleckej histórie. Po oslobodení dňa 21. marca 1945 sa činnosť letiska obnovila a oficiálny názov letiska sa z pôvodného "Tri duby" zmenil na "Letisko SNP Sliač".

Podľa historických záznamov civilná časť letiska sa začala rozvíjať v roku 1947 a nepretržite pôsobí dodnes.

V roku 1968 zabrala Letisko SNP Sliač so všetkými priľahlými priestormi Sovietska armáda, s výnimkou civilného sektora, ktorý zostal pod správou Československých aerolínií. Hneď v prvých dňoch okupácie ruch na letisku viacnásobne vzrástol. Činnosť ťažkých transportných lietadiel, prúdových stíhačiek a najmä ťažkých bojových vrtuľníkov, pre ktoré sa letisko Sliač stalo dlhodobým domovom, bola takmer nepretržitá. Situácia sa zmenila po viac ako 20 rokoch. V roku 1989, po tzv. nežnej revolúcii, museli sovietske vojská na základe medzinárodnej dohody v priebehu jedného roka opustiť aj letisko Sliač a jeho priestory. Po odchode sovietskych vojsk sa letisko vrátilo vojenskému letectvu bývalej Československej federácie. 1. letecká základňa Sliač v súčasnosti zabezpečuje činnosť leteckého krídla, ktoré je zaradené do systému protivzdušnej obrany Slovenskej republiky. V roku 1991 letisko splnilo podmienky pre udelenie štatútu medzinárodného letiska.

(Pozn. Ale to už je novodobá história o ktorej sa dá popísať v inom poste.)

Zredukovaný text z prameňa: airportsliac


Pamätná tabuľa pripomínajúca slávnu bojovú históriu letiska Tri duby v parčíku pred letištnou budovou.

Letisko Tri Duby v SNP

Mimoriadne dôležitú úlohu zohralo letisko Tri Duby na Sliači v Slovenskom národnom povstaní. Ešte pred vypuknutím povstania sa tunajšia posádka pripravovala na túto udalosť. Do starých vyradených strojov v hangároch sa montovali guľomety, či bombové závesy. Veliteľom letiska bol v tej dobe kpt. Kubica a veliteľom kombinovanej letky nadp. Šinglovič.

Od začiatku SNP úspešne vykonávala svoju činnosť najmä kombinovaná letka. Počas svojej činnosti uskutočnila až 350 letov a nalietala spolu 460 operačných hodín. Najrušnejšie bolo na letisku počas prepravy 2. paradesantnej brigády zo ZSSR. Táto trvala od 25. sept. až do 16. okt. 1944. Za toto obdobie bolo prepravených 1739 osôb a 248 ton zbraní. Počas noci z 5. na 6. októbra na Sliači pristálo a odletelo až 162 lietadiel. Pristávali tu aj spojenecké anglické a americké lietadlá s materiálnou pomocou. Priviezlo sa 150 protipancierových zbraní. 17. septembra pristáli na letisku Tri Duby 4 americké B-17, ktoré priviezli americkú styčnú vojenskú misiu a 7. októbra pristálo na letisku Tri Duby znovu 6 amerických B-17, ktoré priviezli zásoby vojenského a zdravotníckeho materiálu

Letisko Tri Duby bolo niekoľkokrát bombardované. Z toho dvakrát s ťažkými dôsledkami. Po 20. okt. sa personál letiska začal sťahovať do hôr k partizánom. 25. októbra 1944 generál Hőffle zatiahol svoju smrteľnú sľučku okolo Banskej Bystrice a Zvolena. Zo západu už bol pri Žiari, z východu pri Detve a zo severu sa pretlačil cez hrebeň Fatry. V noci z 24. na 25. októbra boli vydané rozkazy na evakuáciu zbytku letuschopných lietadiel z kombinovanej letky, bolo ich treba z letiska odstániť, ale na prelatieť s nimi na východný front bolo ďaleko. Tak padol rozkaz preletieť so zvyšnou bojaschopnou leteckou technikou na záložné vojenské letisko Veľká Lúka pri Muráni. Protilietadlové jednotky odišli smerom na Donovaly. Letisko, takmer úplne zničené, obsadili nemecké fašistické jednotky.

Po oslobodení sa činnosť letiska obnovila. Medzitým sa jeho oficiálny názov zmenil na Letisko SNP Sliač. Vojenská letecká základňa na Sliači dnes nesie pomenovanie po pilotovi Ottovi Smikovi, československom pilotovi v službách britského kráľovského letectva v 2. svetovej vojne, ktorý istú dobu žil aj na Sliači, keď sa sem v roku 1934 presťahovali jeho rodičia. Medzinárodné civilné letisko má v súčasnosti názov Letisko Sliač, resp. medzinárodný názov Airport Sliač.


Celá plejáda sovietskych dopravných, stíhacích a bobardovacích lietadiel na letisku Tri duby počas SNP.
Veliteľská budova, riadiaca veža a hangár letiska Tri duby niekedy počas vojny, v popredí vpravo neidentifikovateľné nemecké lietadlo.
Americké lietadlá B-17, ktoré priviezli zásoby vojenského a zdravotníckeho mat. odstavené na ploche letiska Tri duby.
Lietadlo La–5FN pred hangárom na letisku Tri duby počas SNP.
Letiště Tri Duby 15. 9. 1944 Lavočka La-5FN 1. čs. stíhacího pluku v SSSR po příletu na povstalecké Slovensko.
Generál Ján Golian spolu s Ursínym, Veselom a Krátkym počas SNP pred budovou letiska Tri duby 7. októbra 1944.
Miesto kde začínajú polia za koncom letištnej dráhy letiska Tri duby v roku 1944.
No a z trošku novodobejšej histórie zatiaľ na záver nejaké zábery z letiska Sliač vo filmovom šote natočeného pri príležitosti leteckého dňa 29. augusta 1944 na letisku Tri duby.

 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)


Na letisku Sliač sa v poslednom období realizovali významnejšie investično-stavebé zámery ktorých realizáciu si v tomto poste priblížime.

Investičné a stavebno-rekonštrukčné akcie na letisku Sliač.


Rekonštrukcia pristávacej a vzletovej dráhy letiska Sliač.

Zopár snímkov z výstavby (rekonštrukcie) pristávacej plochy a aj celkového pohľadu na letištnú a pristávaciu plochu s prekrásnou scenériou v pozadí.


Začiatok rekonštrukčných prác letištnej plochy letiska Slaič. Pohľad južným smerom k mestu Zvolen od konca pristávacej dráhy poblíž lokality Čierne blato pri Badíne.
Opačný pohľad severným smerom na koniec pristávacej plochy, v pozadí nad BB vyčnievajú Baranovo, Panský diel a vľavo masív Krížnej.
Finišér pokladá CB kryt letištnej plochy letiska. Pohľad severným smerom k mestu Banská Bystrica.
Pohľad na navádzacie zariadenie na južnej strane pristávacej plochy smerom na ZV.
Celokový letecký pohľad na pristávaciu dráhu a objekty letiska Sliač Tri duby.
Pohľad na pristávaciu plochu letiska Tri duby z Panského dielu, v popredí Urpín a južné mestské časti BB a rýchlostnú cestu R1 kľukatiacu sa medzi BB a ZV.

Výstavba nového odletového terminálu letiska Sliač.

Ako prvá sa objavila vizualizácia nového odletového terminálu na stránkach letiska Sliač.
Fotky zo samotnej výstavby, vložil RobJnc
Update Morfo333


Update Morfo333 27.6.´12 Dokončená budova odletového terminálu.

Slávnostné otvorenie nového odletového terminálu letiska Sliač.

Predstavovanie nového loga letiska Sliač.
Len pre zaujímavosť staré logo letiska Sliač.

 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)


Tento post obsahujuje všeobecné informácie, aktuality a niektoré predošlé zaujímavé udalosti vrátane zaujímavých fotogalérií z letiska.

Zaujímavé udalosti, aktuality a fotogalérie z letiska Sliač.


Všobecné foto z letiska Sliač a fotky zaujímavých lietadiel hosťujúcich na tomto letisku.

Mig 29


Vládny špeciál


C 130 Herkules


Zdroj použitých snímkov: airportsliac a Petertap
 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Pre zaujímavosť sem do tohto nového vlákna dodatočne vložím aj zaujímavé príspevky uverejnené v iných vláknach v dobe keď nebolo ešte vytvorené toto špeciálne vlákno iba o letisku Sliač, nech sú info pokope.

ACCEP - Air Cargo Central Europe Park

Kedysi sme sa bavili o zmysluplnom využití letiska Sliač a jeho najbližšieho okolia a ako vidno, tak je tu už aj prvá lastovička" ktorá mieni tento nesporne veľmi zaujímavý priestor kvôli jeho strategickej polohe využiť aj na iné ako vojenské účely. Celé to vypadá veľmi zaujímavo a žehnám tomuto projektu aby sa vydaril. Toto by bolo pre využitie priestoru medzi BB a ZV na komerčné účely vzhľadom na určité limity vyplývajúce z prítomnosti vojenskej leteckej základne to "pravé orechové". :eek:kay: To je niečo čo na rozdiel od automobiliek v iných mestách by mohlo práve do Zvolena, Sliaču, Banskej Bystrice a vlastne do celého regiónu priniesť rozvojový impulz v podobe komplexu zariadení produkujúcich vyššiu pridanú hodnotu, vyspelé High tech, ale aj efektívnejšie využitie kúpeľov Sliač a Kováčová a mnoho iných "nabaľujúcich sa" činností.

Tak sa pokochajte týmto odvážnym plánom.. ;)

 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Pre zaujímavosť sem do tohto nového vlákna dodatočne vkladám aj zaujímavé príspevky uverejnené v iných vláknach v dobe keď nebolo ešte vytvorené toto špeciálne vlákno iba o letisku Sliač. Nostalgické ohliadnutie v podobe pozvánky na vlanajší SIAF 2011.


MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST 2011
SIAF 2011​
27. – 28. august 2011 Letisko Sliač​

Mapa areálu letiska Sliač s názornou ukážkou všetkých dôležitých objektov počas leteckých dní SIAF 2011
Najprv uvádzam historický videošot, ako akúsi retrospektívu na letecký deň na letisku Tri Duby v roku 1964, nachádza sa vo vlákne Banská Bystrica Historical Photos

(Pozn. Info o organizácii podujatia z pôvodného postu vynechané ako už neaktuálne vzhľadom na súčasnú neexistenciu vtedajších odkazov.)


Asi najväčším ťahákom leteckých dní je prílet E-3 Sentry (AWACS) na letisko Sliač. O tejto udalosti aj informácia v tlači Na Sliači pristálo americké špionážne lietadlo. Počas leteckých dní bude toto lietadlo odstavené na bočnej letištnej ploche a návštevníci budú môcť nahliadnuť do jeho vnútorného vybavenia.


Stíhačka Mig-29 "pôzuje" pred obchodným centrom Europa kde slúžila ako upútavka a zároveň pozvánka na letecké dni SIAF 2011.


Vo vnútorných priestoroch obchodného centra Europa boli zároveň rozmiestnené rozličné artefakty leteckej techniky a výstroje vrátane historických, jedným z nich bol aj vetroň zavesený vo foyer obchodného centra.
Videošot z prevozu stíhačky Mig-29 do Banskej Bystrice pred obchodné centrum Europa kde slúžila ako upútavka a zároveň pozvánka na letecké dni SIAF 2011.A nakoniec pozvánka na SIAF 2011

 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Aktuálna pozvánka na tohtoročné podujatie leteckých dní SIAF 2012 na letisku Sliač 1. a 2. septembra 2012.


MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST 2012
SIAF 2012​
1. – 2. september 2012 Letisko Sliač


Video pozvánka na SIAF 2012Video pozvánka od ministra obrany Martina GlváčaSIAF 2012 / Bell AH-1 Cobra / Upútavka


Zdroj: siaf.sk
 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)
Aj tento rok podobne ako vlani, slúži ako upútavka a zároveň pozvánka na letecké dni SIAF 2012 vystavená stíhačka MIG-21 pred zábavno-nákupným centrom Europa v Banskej Bystrici.

Dnes v skorých ranných hodinách sa uskutočnil prevoz stíhačky MIG-21 z letiska Sliač do Banskej Bystrice na Trosky pred ESC.
Videošot z prevozu stíhačky Mig-21 do Banskej Bystrice pred obchodné centrum Europa kde bude slúžiť ako upútavka a zároveň pozvánka na letecké dni SIAF 2012.


Video a foto, zdroj: bbonline.


FOTO + VIDEO: Pred Europu priviezli stíhačku MiG 21

Vlani bola letnou atrakciou pútajúcou pozornosť na medzinárodné letecké dni SIAF pýcha slovenského letectva – stíhačka MiG 29. Tento rok sa budú návštevníci banskobystrického obchodno-zábavného centra zastavovať a fotiť pri jej predchodkyni – stíhačke MiG 21.

V stredu v skorých ranných hodinách prebiehal za mimoriadnych bezpečnostných opatrení prevoz stíhačky z Leteckej základne na Sliači až pred brány Europa SC. Aj v tomto roku ide o sprievodné podujatie Medzinárodných leteckých dní SIAF 2012, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1. a 2. septembra na Sliači.

| BBonline.sk (R. Kubík, B. Račko) 08.8.2012 |
Informáciu o prevoze stíhačky MIG-21 zverejnilo viacero médií, ale len bbonline k tomuto času zverejnilo už aj fotografie a video z tohto prevozu, tak je len logické že pri výbere reportáže na túto udalosť som použil práve ich reportáž. ;)

Ostatní ktorí o tom písali: Stíhačka pred Europou: Pozrite si jedinečný prevoz MiG-21, Stíhačka MiG - 21 na ceste do Banskej Bystrice, Ráno sa presunul MIG-21 po ceste zo Sliača do Bystrice


Iný film o prevoze stíhačky MIG-21 aj na oficiálnej stránke siaf.

Zdroj: Na youtube vložil ithilienmedia | Redaktor: Peter Hajnala Kamera, scenár, strih a réžia: Peter Pastucha |
 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #14 ·
SIAF o dva týždne, Rusi predstavia najnovší MiG 29

Priaznivci letectva sa pripravujú na najväčšie letecké podujatie novodobej histórie samostatnej Slovenskej republiky. Organizátori počítajú, že celková návšteva podujatia by mohla atakovať stotisícovú hranicu. A to všetko pre fakt, že Slovenskej leteckej agentúre sa v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky podarilo úspešne pozvať na tohtoročné letecké dni svetovo najuznávanejších leteckých akrobatov či dohodnúť prílet najzaujímavejších strojov, ktoré kedy brázdili oblohou.

Priamo z Ruska priletí na podujatie SIAF 2012, ktoré sa uskutoční v dňoch 1. a 2. septembra, aj MiG 29M2. „To, že príde tento stroj na naše letecké dni, považujem za zázrak. Je to niekoľkomesačná námaha celého tímu,” hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, na ktorej pozvanie stíhačka priletí. MiG 29M2 je dvojmiestna viac účelová stíhačka so zvýšeným dosahom zbraňových systémov a širokým spektrom využitia vzdušných zbraní. Táto verzia stíhačky ponúka viaceré technické a technologické vylepšenia. Stíhačky MiG-29M2 sú pozoruhodné vďaka lepším prevádzkovým vlastnostiam a zvýšenej spoľahlivosti celej zostavy, jednotlivých systémov a jednotiek. V porovnaní s predchádzajúcou stíhačkou, náklady na letové hodiny sú znížené dva a pol násobne. Palubná avionika má otvorenú architektúru zástavby a umožňuje tak inštaláciu nových ruských a iných zahraničných zariadení a zbraní na základe požiadaviek zákazníka. Zbraňový systém obsahuje “A-A”, “A-S” zbrane, riadené letecké bomby, rakety, letecké bomby a vstavané letecké kanóny kalibru 30 mm. Na základe požiadavky zákazníka sa môžu nainštalovať aj nové typy zbraní. Stíhačky MiG-29M/M2 a ich munícia umožňujú zničiť vzdušné ciele, ako aj pohyblivé a stacionárne pozemné, resp. povrchové ciele. Obe verzie, jedno a dvojmiestna, majú to isté palubné zariadenie a muníciu, čo sa prejavuje vysokou úroveňou unifikácie. Pre stíhačky MiG-29M/M2 bolo vyvinuté komplexné riešenie výcvikových prostriedkov. Ak teda chcete vidieť tento najnovší skvost z dielne Russian Aircraft Corporation “MiG” naživo a pri dynamickej ukážke, rezervujte si víkend 1. – 2. septembra na návštevu Medzinárodných leteckých dní SIAF 2012 na Leteckej základni Sliač.

Aktuálne informácie o podujatí Slovak International Air Fest hľadajte na internetovej stránke podujatia i oficiálnom facebooku… Vstupenky na SIAF 2012 sú už v predaji, ale ak chcete skúsiť svoje šťastie, môžete sa už od pondelka zapojiť do súťaže o voľné lístky na tento letecký sviatok, ktorú vám portál BBonline.sk ako mediálny partner podujatia prinesie.Zdroj snímkov: siaf
 

·
Registered
Joined
·
2,142 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Aktuality ohľadne leteckého dňa SIAF 2012 na letisku Sliač

Najväčšia udalosť roka: Očakáva sa 100 000 návštevníkov

Okolo 100.000 návštevníkov očakávajú organizátori na tohtoročných dvojdňových (1 – 2. 9.) Medzinárodných leteckých dňoch SIAF (MLD SIAF) 2012. Ako na dnešnej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici uviedol marketingový riaditeľ MLD SIAF 2012 Hubert Štoksa, medzi najväčšie lákadlá patria určite prílet amerického strategického bombardéra B-52, ktorý je plánovaný na 29. augusta okolo 14.00 h nášho času. "Samozrejme, aj účasť talianskeho národného tímu Frecce tricolori a ako bonbónik účasť ruskej stíhačky MiG-29M2," dodal Štoksa. Podujatia sa má zúčastniť vrátane Slovenska 14 štátov, očakáva sa 400 účastníkov a 95 lietadiel. Predstavia sa aj vzdušné sily Ozbrojených síl SR. Tzv. dogfight predvedie dvojica domácich lietadiel MiG-29. Od tohto ročníka sa bude tiež odovzdávať putovná cena Otta Smika za najlepšiu dynamickú ukážku. Celý sedemhodinový program začne o 10.00 h a o 17.00 h by mal končiť. Možný bude aj bezbariérový vstup do stíhačky. Výkonný riaditeľ MLD SIAF 2012 Milan Konvičný informoval, že organizátori zmenili aj filozofiu úvodného ceremoniálu, nakoľko sa v tomto týždni konajú oslavy SNP. Letecké dni začínajú o 10.00 h a otvárajú ich prvé lietadlá. "O 11.00 h bude program prerušený a bude úvodný ceremoniál. Na jeho koniec bude prelet historických lietadiel, ktoré kedysi pôsobili v 2. Svetovej vojne, a to bude také defilé, ktoré otvorí samotné letecké dni," uviedol Konvičný.

Na konferencii médiá informovali aj o organizačných záležitostiach. Čo sa týka parkovania, pripravený je štvornásobný počet parkovacích miest oproti vlaňajšku. "Minulý rok bol obrovský tlak, tohto roku sme si dali na to pozor, aby sme pripravili čo najväčší komfort pre návštevníkov. Čiže, parkovanie sa neplatí, kyvadlová doprava z parkovísk je zdarma," konkretizoval Štoksa. V spolupráci so SAD Zvolen je pripravená aj doprava z autobusovej stanice vo Zvolene a zo železničnej stanice v Banskej Bystrici, premávať tak bude mimoriadna linka so štandardným cestovným. Pre návštevníkov je ďalej pripravená rodinná a detská zóna s atrakciami zadarmo, napríklad tu bude X-BOX fun aréna, kde budú pre deti pripravené herné "Samozrejme, aj účasť talianskeho národného tímu Frecce tricolori a ako bonbónik účasť ruskej stíhačky MiG-29M2," dodal Štoksa. Podujatia sa má zúčastniť vrátane Slovenska 14 štátov, očakáva sa 400 účastníkov a 95 lietadiel. Predstavia sa aj vzdušné sily Ozbrojených síl SR. Tzv. dogfight predvedie dvojica domácich lietadiel MiG-29. Od tohto ročníka sa bude tiež odovzdávať putovná cena Otta Smika za najlepšiu dynamickú ukážku.

Celý sedemhodinový program začne o 10.00 h a o 17.00 h by mal končiť. Možný bude aj bezbariérový vstup do stíhačky. Výkonný riaditeľ MLD SIAF 2012 Milan Konvičný informoval, že organizátori zmenili aj filozofiu úvodného ceremoniálu, nakoľko sa v tomto týždni konajú oslavy SNP. Letecké dni začínajú o 10.00 h a otvárajú ich prvé lietadlá. "O 11.00 h bude program prerušený a bude úvodný ceremoniál. Na jeho koniec bude prelet historických lietadiel, ktoré kedysi pôsobili v 2. Svetovej vojne, a to bude také defilé, ktoré otvorí samotné letecké dni," uviedol Konvičný.

Pri príprave tohto podujatia využili organizátori nový prvok – celý proces plánovania, letový program je riadený špeciálnym softvérom. "Tento softvér nám zabezpečuje hlavne bezpečnosť, to znamená, jednotlivé lety, ktoré idú za sebou, ktoré sú riadené nejakým procesom, sú postavené tak, aby boli dodržané úplne všetky bezpečnostné pravidlá, ktoré sú stanovené normami," vysvetlil Konvičný. Sekundárnou záležitosťou tohto softvéru je, že zabezpečuje on-line prenos zmien na všetky pracoviská na letisku. Týmto spôsobom sa zabezpečuje aj informácia pre návštevníkov - na androide už totiž vyšla aplikácia, ktorú si možno voľne stiahnuť. Návštevník dostáva v reálnom čase všetky zmeny letového programu. Všetko, čo sa na letisku bude robiť v reálnom čase, bude dostávať priamo do svojho telefónu. Čaká sa aj na schválenie od Apple.

bystrica24.sk/tasr Autor: monikaobrtalova, Pondelok 27 august 2012 - 17:08:46
Tigri na MiG-29 predvedú vzdušné súboje

SLIAČ. Elita slovenského vojenského letectva sa chystá predviesť na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2012 na Sliači vzdušný súboj, tzv. dogfight, v preklade psí boj. V leteckej reči je to označenie pre blízky manévrový vzdušný boj, tentoraz ho predvedie dvojica „tigrov“ v stíhačkách MiG-29. „Predvádzanie podobných letov na verejnosti je do istej miery raritou, ktorá však aspoň trochu priblíži reálne používanie stíhacích lietadiel počas bojovej činnosti, samozrejme, tu v obmedzenom rozsahu, ktorý je daný podmienkami leteckého dňa,“ konštatoval hovorca ozbrojených síl Milan Vanga. Tigrie letky sú podľa jeho slov aj v armádach iných štátov považované za najväčšiu elitu a my takúto tigriu letku máme tiež. Naši piloti stíhačiek sú okrem toho dôležitým prvkom systému kolektívnej ochrany vzdušného priestoru NATO.

V prvý septembrový víkend predvedú dogfight piloti leteckej základne Sliač major František „Frankie“ Pytlík a major Martin „Mat“ Kuterka. Okrem nich sa predstaví aj veliteľ bojovej letky leteckej základne Sliač Marián Bukovský so sólo display ukážkou na lietadle MiG-29. Tú bude charakterizovať ľahkosť letu na strane jednej a ohromujúca sila, rýchle striedanie manévrov a pozície lietadla na strane druhej. Bukovský je pilotom prvej triedy na leteckej základni Sliač, pilotom pohotovostného systému, letovým inštruktorom a pilotom určeným na preverenie technickej spôsobilosti lietadiel po opravách s náletom na lietadle MiG-29 viac ako 1 000 hodín. V tomto roku už predviedol svoju letovú ukážku na Medzinárodných leteckých dňoch v Belgicku na leteckej základni Florennes, aj na leteckom dni v Holíči. "SIAF 2012 je jedinečnou príležitosťou ukázať verejnosti vysokú úroveň vycvičenosti našich pilotov," povedal minister obrany Martin Glváč, ktorý verí, že ukážky perfektnej pilotáže u návštevníkov leteckých dní posilnia hrdosť na naše ozbrojené sily.

Na sliačskej oblohe predvedú aj cvičné lietadlo L-39 a určite nebude chýbať ani vojenský vrtuľník Mi-17, ktorým sa podarilo uhasiť nejeden rozsiahly lesný požiar. Túto leteckú techniku si budú môcť pozrieť diváci aj v statickej ukážke spolu s ďalšou leteckou technikou, akou je L-410 či Mi-2. Vojaci ukážu aj pozemnú techniku vzdušných síl ako S-300 či protilietadlový raketový komplet 2K 12 KUB. Okrem ukážok domácej armády budú na podujatí aj vystúpenia zahraničnej leteckej techniky. Účasť potvrdili nielen partneri z NATO (USA, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Taliansko, Česko), ale aj z Rakúska, Švajčiarska a Švédska. Návštevníci budú môcť sledovať majstrovské vystúpenie svetoznámej akrobatickej skupiny Frecce Tricolori z Talianska, legendárny americký strategický bombardér B-52 Stratofortress, ale aj najnovší model MiG-29M2 priamo z Ruska.

Zvolen/SME nedeľa 26. 8. 2012 20:01 | sita

SAAB privezie simulátor kokpitu Gripen

Saab pozýva všetkých návštevníkov Medzinárodných leteckých dní SIAF 2012 do svojho stánku, kde budú mať možnosť stretnúť sa s členmi tímu a dozvedieť sa viac o spoločnosti Saab a švédskych stíhačkách Gripen. V stánku Saab bude prezentovaný simulátor kokpitu Gripen. Vyskúšať si svoje letové schopnosti v simulátore Gripen úplne zadarmo majú možnosť všetci návštevníci. Stánok bude vo verejnej zóne.


Zdroj: siaf
 
1 - 20 of 132 Posts
Top