SkyscraperCity Forum banner
261 - 272 of 272 Posts

·
Registered
Joined
·
8 Posts
Navštívil som nitriansky hrad, katedrálu sv. Emeráma a Diecézne múzeum. Dlho som sa chystal na túto cestu a spojil som ju aj s návštevou knižnice archeologického ústavu.
Na hrade a v katedrále sa pracovalo, chystajú sa na oslavy Cyrila a Metoda.
Pod hradom bola vykopaná hlboká sonda, chlapci tam odokryli nejaké múry.
Akosi mi chýba vládna propagácia tejto udalosti. Možno by to chcelo zase nejakú kontroverznú sochu a hneď bude publicity dosť...

Najviac ma zaujímala reliéfna plastika zobrazujúca postavu sediacu na veži kostola.
Čítal som o nej už dávnejšie a tak som ju chcel vidieť naživo a dúfal som, že stretnem
niekoho, čo mi podá informácie.
Narazil som na ňu už dávnejšie – u Petra Ratkoša: „ pomník neznámeho nitrianskeho kňaza (?) spred roku 907... základom je nitrianska rotundovitá stavba z r. 828 a loď z roku 880“.

Ing. Mencl „ tento obraz bol na pečatiach nitrianskej kapituly ešte v roku 1271. „

Mohol by to vraj byť sám Metod.Neviete o tom niečo bližšie?
 

·
YIM.BA
Joined
·
9,792 Posts
Bratislava s patinou antického mesta

Je objaviteľkou pokladov obrovskej hodnoty, naposledy zlatých keltských mincí. Pred tromi rokmi sa podieľala na odkrývaní základov stavieb, ktoré potvrdili prítomnosť starých Rimanov na Bratislavskom hrade už pred zlomom letopočtov.

Dnes vo výskume pokračuje a rozmýšľa, ako túto i ďalšie archeologické lokality na juhozápadnom Slovensku zviditeľniť v rámci medzinárodného projektu Dunajská hranica Rímskej ríše (Danube Limes Brand). Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.
http://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/304884-bratislava-s-patinou-antickeho-mesta/

Naozaj skvelý rozhovor! :cheers:
 
261 - 272 of 272 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top