SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1473 Posts

·
Above-the-clouds
Joined
·
7,189 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Območje Slovenskih Alp je stičišče treh velikih gorskih masivov in predalpskega hribovja. Po območju vodijo številne dobro označene planinske in pohodniške, panoramske in tematske poti.Vir-adriatic2alps-Julijske Alpe
Julijske Alpe so najobsežnejša in najvišja gorska skupina v Sloveniji. So v južnem in vzhodnem delu pogorja Alp in predstavljajo del Južnih Apneniških Alp. Ležijo v severozahodni Sloveniji in v severovzhodni Italiji, ime pa so dobile po Gaju Juliju Cezarju. Njihov najvišji vrh, ki je obenem tudi najvišji vrh Slovenije, je Triglav s 2864 metri, drugi vrh po višini pa je italijanski Montaž (2753 m). Večina Julijskih Alp je vključena v Triglavski narodni park. Delimo jih na Vzhodne in Zahodne Julijske Alpe.-Karavanke
Karavanke so najdaljše slovensko gorovje. Njihova slemena z najvišjim vrhom Stolom (2236 mnm), se vlečejo 120 km daleč od Trbiža do Slovenj Gradca. Skupaj z Ziljskimi in Karnjskimi Alpami tvorijo Dravsko gorsko skupino.

Karavanke skupaj s Kamniško-Savinjskimi Alpami tvorijo naravno ločnico med Avstrijsko Koroško in Gorenjsko. Čez karavanške prelaze potekajo pomembne trgovske poti med Zahodno in Jugovzhodno Evropo. Eden izmed njih je tudi Ljubelj (1370 m), ki je preko 300 let star in naj bi bil eden prvih cestnih prelazov v Evropi, drugi pa prelaz Jezerski vrh (Seeberg-Sattel). Danes potekata pod Karavankami avtocestni predor, ki povezuje Ljubljano z Beljakom v Avstriji. Predor je nastal vzporedno s prvotnim železniškim predorom.-Kamniško-Savinjske Alpe
Kamniško-Savinjske Alpe so gorska veriga na severu Slovenije ter sestavni del Južnih apnenčastih Alp. Veriga je dobila ime delno po mestu Kamnik, delno pa po reki Savinji. Pogosto se ime pojavlja tudi ločeno na Kamniške Alpe ter na Savinjske Alpe.Najvišji vrh je Grintavec (2558 m).-Predalpska hribovja
Predalpske pokrajine zajemajo širok pas južno in vzhodno od apskega sveta. Osnovna značilnost predalpskih pokrajin je hribovit svet, ki se le izjemoma vzpne čez 1000m. Zaradi pisane kamninske sestave in zapletene tektonske zgradbe je pokrajinska podoba teh pokrajin zelo različna. Zaobljeno hribovje iz mehkejših kamnin se namreč menjuje z markantnimi in strmimi apneniškimi in dolomitnimi vrhovi.Tudi kulturna krajina je pestra, saj so na pobočjih in slemenih, ki so iz mehkejših kamnin, pogosto vasice s polji.V zahodnem delu predalpskih pokrajin se svet opazneje dvigne zlasti v Cerkljansko- škofjeloškem in Idrijskem hribovju, kjer najvišji vrhovi, kot so Blegoš, Porezen in Črni vrh, presegajo 1000m. Tudi v vzhodnem delu štrlijo iz nižjega, povečini zložnejšega sveta osameli višji apneniški vrhovi ali grebeni (Paški Kozjak, Boč, Kum, Lisca in Bohor), ki posamič tudi segajo nad 1000m visoko.
Vir-Wikipedija
 
1 - 20 of 1473 Posts
Top