SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
6,091 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Er zijn in Deventer plannen om de oude haven die in het centrum lag weer te hergraven. Deze is in 1939 gedemt vanwege de aanleg van de Wilhelminabrug.
De gemeente Deventer heeft een aantal modellen laten maken van hoe de eventuele haven zou kunnen worden aangelegt. Ook is hierbij de vraag hoe de afrit van de Wilhelminabrug en het daarmee bijkomende verkeer het beste kan lopen. Mijn vraag is wat vinden jullie het beste plan.


Model. 1
De Pleinvariant.
Hier is er een plein aangelegt in plaats van een haven.Model. 2
De historische haven.
Hierbij word de haven zo veel als mogelijk op de oorspronkelijke manier aangelegt.Model. 3
De nieuwe haven, model 2a.
Open haven met water onder brug. Nadeel is dat er langs de haven een muur staat waardoor de wandelaar vanaf de Zandpoort de haven niet kan zien.Model. 4
De nieuwe haven, model 2b.
Open haven tot brug. Ook hier in verband met open haven een muur waardoor je haven niet ziet.Model. 5
De nieuwe haven, model 2c.
Open haven met sluis met huidige brug. Hoge muur in verband met sluis niet nodig.Model. 6
De nieuwe haven, model 2d.
Nieuwe haven met sluis en afbuigende brugafrit. Geen muur bij haven nodig.
Model. 7
Model Geurtsen.
Schetsontwerp Sluiskwartier met herstel Oude Haven april 2004, Rein Geurtsen.
Model. 8
Model Trompert
Schetsontwerp Sluiskwartier met herstel Oude Haven - variant A. Trompert - april 2005 De afrit van de Wilhelminabrug komt uit op het Pothoofd.Voor een Detailafbeelding of om je mening te geven kan je doorlinken naar hier: http://www.destentor.nl/regioportal/STN/1,1478,15653___^POSTDATA^,00.html?

Nog wat afbeeldingen ter verduidelijking van de plaats binnen Deventer waar het Sluiskwartier gelegen is.

Helemaal boven in de afbeelding.


Het onderste stuk van de rode streep is de plek waar de Wilhelminabrug ligt.
 

·
Registered
Joined
·
139 Posts
Ja dat plan van bobdebouwer is veel beter. In alle situaties heb je een weg die op palen boven het land uitsteekt. Hieronder krijg je van die donkere onaangename schaduwplekken. Als je direct naast ook nog van die grote blokken bouwt dan wordt het helemaal een donkere plek. In het kader van multifunctioneel ruimtegebruik kan je ook onder de brug zelf bouwen. Onder winkels en kantoren, daar overheen een weg. De ruimte die nu naast ligt kan dan worden ingericht als water of als plein.

Ik bedoel zoiets als het plaatje hieronder, dit is een brug in Istanbul met daaronder winkels
 

·
Registered
Joined
·
6,091 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Model-Trompert geniet duidelijke voorkeur
door INGRID WILLEMS

22 APRIL 2005 - DEVENTER - Een aansluiting van de Wilhelminabrug op het Pothoofd en het in ere herstellen van de oude haven. Dit model van stedenbouwkundige Aad Trompert uit Amersfoort geniet verreweg de voorkeur van de Stentorlezers die via de internetsite van deze krant hun stem hebben uitgebracht op één van de acht varianten.

Morgen houdt de gemeente Deventer een open dag over ontwikkelingen in de binnenstad. De toekomst van het Sluiskwartier en de pleinenvisie staan hierin centraal.

Op de open dag in het stadhuis, die van 10.00 tot 13.00 uur duurt, kunnen geïnteresseerden meepraten over de ontwikkeling van dit gebied in de binnenstad.

Onlangs presenteerde de gemeente Deventer zes eigen modellen voor het Sluiskwartier. Die varianten werden gecompleteerd door twee modellen van de stedenbouwkundigen Rein Geurtsen en Aad Trompert. Die laatste is in Deventer geen onbekende; hij tekende voor het ontwerp van de huidige Brink.

Via de internetsite peilde deze krant de voorkeur. Er waren 193 inzendingen. Met model van Trompert kreeg de meeste voorkeurstemmen (74). De variant met de historische haven van de gemeente Deventer was met 38 stemmen goede tweede.

Gelijk

Vier andere inzendingen eindigden min of meer gelijk met rond de twintig stemmen. Daaronder waren de pleinvariant en de twee modellen met haven én sluis, alle van de gemeente.

Ook het model-Geurtsen (met de oude haven) eindigde in dit rijtje. De gemeentelijke varianten met de open haven scoorden nauwelijks.

De massale keuze voor het model-Trompert komt vooral voort uit de voorkeur voor de afbuiging van de Wilhelminabrug. Meerdere inzenders lieten weten dat het verkeer op deze manier het best wordt afgewikkeld; niet meer de binnenstad in maar snel via het Pothoofd naar een rondweg. Bovendien geeft dit model de meeste ruimte aan de haven.

Hoewel veel inzenders beseffen dat uitvoering van dit model waarschijnlijk het meest zal kosten, vinden ze toch dat voor dit gebied voor de beste oplossing moet worden gekozen. En dan moet dat maar een paar centen kosten.

Sommige inzenders vonden dit model overihgens nog niet ver genoeg gaan. Zij staan een verplaatsing van de brug voor.

Haven

De meeste inzenders lieten weten graag de haven terug te zien. Dat ze voor dit model kozen - en niet voor het model-Trompert - heeft er in veel gevallen mee te maken dat de inzenders het afbuigen van de Wilhelminabrug naar het Pothoofd als niet-realistisch beschouwen. Bovendien vinden ze dat dit model de historie van dit stukje Deventer dicht nadert.

De inzenders die voor de pleinvariant kozen deden dit met name omdat dit verreweg het goedkoopst zal zijn.

Bovendien vrezen veel inzenders grote verkeersproblemen als het gebied lange tijd op de schop moet in verband met het werk voor het in ere herstellen van de haven.Opmerkelijk is ook dat enkele inzenders lieten weten deze optie juist wél te willen omdat die naar hun mening het meest kindvriendelijk is.

Het model van stedenbouwkundige Trompert voor het Sluiskwartier geniet de voorkeur.

Bron: http://www.destentor.nl/regioportal/STN/1,1478,15630-Sluiskwartier-Dossiers!Regio!__2673450_,00.html
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top