SkyscraperCity Forum banner

SNCF station Strasbourg

5021 Views 23 Replies 14 Participants Last post by  tinque
7
Ter gelegenheid van de nieuwe TGV lijn 'Est' werd het volledige stationsgebouw en voorplein in Strasbourg aan een uiterst grondige face lift onderworpen.Een uiterst geslaagde combinatie van oud & nieuw.

voor de verandering:na de verandering:See less See more
1 - 20 of 24 Posts
Hmm, goed geconserveerd zo...

niet mijn ding, maar het kan nog erger
Wat was er mis met het oude gebouw, dat ze het moeten verbergen achter glas? In ieder geval wordt het zo minder snel vuil.
Ik vind het een absolute miskleun. Dat je dit zou doen met een station als dat van Mechelen kan ik nog begrijpen maar dit is nergens voor nodig behalve wat hip en modern overkomen. Het plein zelf is er wel op vooruit gegaan met dat groen.
historisch apart= mooi
modern apart= mooi
tesamen = ??? wtf

spreek nu wel over dit station he :p
Wat een drama dit project.
Het glazen omhulsel gedraagt zich als een transparante kanker omheen het bestaande gebouw. Dit is erger dan façadisme. Dit is anti-architectuur. Een zeepbel die architectuur tracht te verbergen.
Dit is een schande met gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmensen, vergunningverleners, financierders, ontwerpers en uitvoerders.
Ik vind het nog niet zo mis. Jammer dat in Brussel weinig veranderingen gebeuren.
't Is een beetje gek dat men zo'n mooi stationsgebouw heeft ingepakt in glas, en op foto ziet het er ook echt niet uit. In het echt misschien ook niet... Maar ik vermoed dat het toch wel een apart gevoel geeft als je effectief in die glazen cocon staat, tussen het glas en de oude gevel.

Het plein voor het station is er precies ook groener op geworden. Dat is wel toppie.
Pfoe.
Een belediging voor het oude gebouw. Stel dat ze dit met Antwerpen-Centraal zouden doen!
Mooi. In Frankrijk DURFT men tenminste iets. In Belgie niet. Hier is men véééél te conservatief op dit vlak, dat maken bovenstaande reacties wel duidelijk...
Zoudt gij het leuk vinden moesten ze een glazen koepel over uw huis bouwen?? Of over onze kathedraal?
^^ De kathedraal is wel een tikkeltje hoger dan het station in Straatsburg - en het is ook een minder 'functioneel' gebouw. Dat verandert de zaak toch wel. En, as said: ik vind het op foto's niet zo denderend, maar ik denk dat dit wel een spectaculaire combo moet zijn als je er werkelijk in staat. 'k Zou het wel eens in het echt willen zien!

Hier in Gent is de Handelsbeurs ook ingepakt in een nieuwbouw - dacht ik, ik heb het nooit echt geïnspecteerd. 't Is wel wat minder spectaculair dan in Straatsburg, maar het mag er ook wel wezen.
Had ik vergeten erbij te vermelden: waar nu dat glazen omhulsel is aangebracht is er ondergronds een gigantische fietsparking én tramhalte.
Mooi. In Frankrijk DURFT men tenminste iets. In Belgie niet. Hier is men véééél te conservatief op dit vlak, dat maken bovenstaande reacties wel duidelijk...
Dan zie ik toch liever durf zoals in Antwerpen centraal of Luik Guillemins.
.
Antwerpen Centraal is nu wel mooi, maar of het ook echt gedurfd is? En in Luik gaat het om een volledig nieuw station, niet om de verbouwing of uitbreiding van een oud station...
Ik vind het best wel meevallen en tenminste gedurfd.
De vergelijkingen met de Antwerpse kathedraal of het CS gaan heus niet op.
Op de vierde foto zie je ook de meerwaarde van het omhulsel.
Men heeft enorm veel ruimte geschapen zonder het oude gebouw te moeten slopen.

Had men bij ons ook maar wat meer lef in de architectuur.
De vierde foto is dan ook de enige die ik echt mooi vind, omdat ge daar alleen het nieuwe ziet. 's Nachts ziet het er ook niet slecht uit.
Maar overdag is het een ordinaire mega-veranda die het oude gebouw wegstopt en verbergt. Respect voor de architect daarvan is anders…
Op de vierde foto zie je ook de meerwaarde van het omhulsel. Men heeft enorm veel ruimte geschapen zonder het oude gebouw te moeten slopen.

Had men bij ons ook maar wat meer lef in de architectuur.
Je zegt het : de meerwaarde speelt zich binnen in het gebouw af. Voor de buitenruimte betekent dit omhulsel echter een verarming. En de buitenruimte wil zeggen het voorliggende plein.

Mooie pleinen hebben goed geproportioneerde en aantrekkelijke wanden (warme tastbare materialen, kleur,..). Het oude gebouw heeft die potentie en kwaliteit, het nieuwe niet. Het glazen omhulsel is, net zoals met alle bolvormen, volledig in zichzelf gekeerd. De bolvorm is een introverte vorm die zich weg keert van de omringende buitenruimte. Het is dan ook onbegrijpelijk dat men enerzijds het plein heeft heraangelegd en aantrekkelijker heeft willen maken en anderzijds voor een volume heeft gekozen dat zich wegkeert van het plein.

Wat mij ook stoort aan dit soort van 'architectuur' is het gebrek aan schaalelementen die maat en ritme aangeven aan het gebouw (dorpels, deuren, ramen, vensters, poorten, kroonlijsten...) en het gebrek aan tastbare materialen. Want enkel op die manier ontstaat een leesbare gevelwand die het plein aantrekkelijk en de stad mede leefbaar maakt. Zoniet bekom je anonieme architectuur waar niemand zich kan mee identificeren. Gebouwen als deze zijn niet toevallig de eerste die beklad worden met grafiti (in dit geval zal het wel wat moeilijker zijn vanwege het glasoppervlak).

Beeld je eens in wanneer je buiten langs de glazen gevel loopt wanneer het regent en de wind scheert ongeremd langs het oppervlak, je wordt gewoon weggeblazen...

Dergelijke gebouwen zijn in mijn ogen ook gemakkelijkheidsoplossingen die eender waar toepasbaar zijn, in Europa, Amerika, in China...
Technisch zal het wel vernuftig in mekaar steken maar de ontwerper maakt uiteindelijk gewoon zijn eigen object, plant het neer en trekt zich verder van niets of niemand iets aan. Wat je krijgt is fotogenieke architectuur, ideale achtergrond voor reklamespotjes voor blitse wagens. Maar daarvoor dient een stad niet. Een stad dient voor mensen.

Binnen enkele jaren, wanneer de cocoonhype ten einde is, dan gaan we nog balen van al die zeepbellen. Dit ontwerp heeft dan toch 1 voordeel, de condoom kan (zal?) rond het station afgetrokken worden wanneer de meesten uiteindelijk zijn klaargekomen.

Het gaat bovendien niet om lef in de architectuur, wel om kwaliteit.
De grootste architecturale pareltjes zijn vaak deze die niet eens opvallen in een omgeving, die niet eens ontworpen zijn, maar gegroeid, zonder architect.
See less See more
Dit ontwerp heeft dan toch 1 voordeel, de condoom kan (zal?) rond het station afgetrokken worden wanneer de meesten uiteindelijk zijn klaargekomen.
Geweldige vergelijking! :rofl:
In den donkere vind het het nog vrij chic, maar overdag => MOTTIG!!!
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top