SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 22 Posts

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Discussion Starter · #1 ·
In 2004 is het aantal inwoners van Nederland met 0,2 procent gestegen tot 16,3 miljoen. In de gemeenten rondom de grotere steden groeide de bevolking over het algemeen het snelst. Snelste groeier in 2004 was de gemeente Barendrecht. Marum is de gemeente met de sterkste bevolkingsafname.


De tien gemeenten met de grootste bevolkingstoename in 2004

Groei rond de grotere stad
In 2004 verhuisden veel mensen van Rotterdam naar nieuwbouwwoningen in Barendrecht. Barendrecht was de snelst groeiende gemeente in 2004. Ook de bevolking in Pijnacker-Nootdorp (vanuit Den Haag en Delft) en Albrandswaard (vanuit Rotterdam) groeide met rond 5 procent. Haarlemmermeer trok met zijn nieuwbouw veel inwoners uit Amsterdam. Rond 3 procent groei vond plaats in Berkel en Rodenrijs (veel verhuizingen vanuit Rotterdam) en Houten (vanuit Utrecht). In Thorn groeide de bevolking snel door de opening van verzorgingstehuis Sterrenbos, waardoor met name het aantal 65-plussers met bijna 20 procent toenam.

Grootste daling in Marum
De gemeente met de naar verhouding grootste bevolkingsdaling was Marum (-2,9 procent). Ook in Vlagtwedde, Vaals Vlieland en Berkelland nam het aantal inwoners met meer dan 2 procent af. In Marum en Vlagwedde werden in 2004 asielzoekerscentra gesloten. Vanuit Vaals vertrokken naar verhouding veel mensen naar Duitsland.


Bevolkingsgroei in de 10 grootste gemeenten in 2004

Groei in Almere en Utrecht
Van de tien grootste gemeenten is de relatieve bevolkingsgroei in 2004 het grootst in Almere (+ 2,4 procent) en Utrecht (+ 2,1 procent). Almere trekt veel mensen uit Amsterdam. Daarnaast telt Almere veel jonge gezinnen waardoor veel kinderen worden geboren. Het inwoneraantal van Rotterdam en Den Haag is in 2004 gedaald met respectievelijk 0,5 procent en 0,1 procent. Het inwonertal van Amsterdam is nagenoeg gelijk gebleven.

Bron: CBS/Statline
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Discussion Starter · #2 ·
De groei van Albrandswaard en Barendrecht komt vooral door de Vinexwijk die momenteel gebouwd wordt. Jammer dat dit ten koste gaat van het inwoneraantal van Rotterdam. Ik had liever gezien dat het polderlandschap tussen Rhoon en Barendrecht was blijven bestaan en dat Rotterdam (nog) meer woningen had gehad.
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Nexxd said:
De groei van Albrandswaard en Barendrecht komt vooral door de Vinexwijk die momenteel gebouwd wordt. Jammer dat dit ten koste gaat van het inwoneraantal van Rotterdam. Ik had liever gezien dat het polderlandschap tussen Rhoon en Barendrecht was blijven bestaan en dat Rotterdam (nog) meer woningen had gehad.
Had ik toch ook wel liever gezien. Maar polders die al teveel zijn verpest, kan je naar mijn idee toch beter volbouwen, zeker als ze aan de rand van de stad liggen. Betekent wel dat je de polders die nog grotendeels 'heel' zijn gebleven, niet eerst moet verpesten, waardoor je weer een reden hebt om die polders dan ook maar weer te gaan bebouwen.
 
Joined
·
35,435 Posts
Ik snap niet dat die nieuwbouwwijk niet gewoon bij de gemeente Rdam is getrokken. Er gaan alleen Rotterdammers wonen en de Rotterdamse tram+ rijdt erheen. Is meteenbeter voor de statistieken.
 

·
--------------
Joined
·
2,818 Posts
In Tilburg zijn ze op dit moment aan het werken aan een hele grote vinex wijk naast het station reeshof genaamd witbrand dus er zullen de komende tijd nog wel een heel aantal mensen bijkomen, en er zijn ontzettend veel grote appartementen complexen in aanbouw.(leyendael, diamantkruissing, holland terrein etc)
 

·
Breda parel v/h zuiden!
Joined
·
591 Posts
Breda is booming, helaas is de vinex locatie Teteringen uitgesteld. Tenminste een groot deel van de geplande 3000 woningen.

Maar inbreiding is flink aan de orde in Breda, de grote vinex locaties aan de buitenzijde volgen :)
 

·
Registered
Joined
·
212 Posts
ChrissyBreda said:
Breda is booming, helaas is de vinex locatie Teteringen uitgesteld. Tenminste een groot deel van de geplande 3000 woningen.

Maar inbreiding is flink aan de orde in Breda, de grote vinex locaties aan de buitenzijde volgen :)
Uiteindelijk komt dat er denk ik wel. In de Breburg regio moeten er minimaal 30.000 woonplaatsen bij komen. (in de komen 10 jaar)
 

·
Registered
Joined
·
1,159 Posts
Iks nap er geen flikker van. In principe wonen de Rotterdammers nu nog steeds in Rotterdam, maar dan meer in de buitenwijken als Barendrecht en Berkel en Roderijs e.d.
 

·
Registered
Joined
·
6,289 Posts
Sorry voor de vraag... ben maar Belg... wat is eigenlijk een Vinexwijk???

De naam doet me denken aan een wijk vol identieke witte kunststoffen huisjes met grijs dak en klein tuintje omringd door keurige wegen.

Is het dat?

Vanwaar de naam Vinex?
 
Joined
·
35,435 Posts
VINEX = Vierde Nota extra (ruimtelijke ordeningsnota van het rijk).

In het kader van die nota zijn een aantal grote woningbouwlocaties aangewezen, de meesten buiten de stad als uitleglocaties. De meeste van deze wijken hebben een hoog almere-gehalte.

Kop van Zuid is trouwens ook een wijk in het kader van de Vinex...
 

·
Registered
Joined
·
3,157 Posts
Gemeenten als Capelle, Bergschehoek, Ridderkerk, Barendrecht, Schiedam, Vlaardingen en Spijkenisse reken ik gewoon tot Rotterdam. De Rotterdamse trams en metro gaan gewoon door die gebieden heen en al die gebieden grenzen direkt aan de stad. Je merkt geen verschil. Dus ik zie de groei van Barendrecht als een positief iets.

Die randgemeenten hebben allemaal een burgemeester. Dat moet in Nederland verdwijnen. Alles moet gewoon bestuurd worden door de centrale stad. Maar die bureaucratie krijg je jammer genoeg niet weg.
 

·
Banned
Joined
·
7,693 Posts
Arnhem vergrijst voorlopig nog niet
Door onze verslaggever


ARNHEM - Arnhem krijgt in tien jaar tijd 25.000 nieuwe inwoners. Daarmee komt het inwoneraantal op 167.000. In tegenstelling tot het landelijke beeld vergrijst de stad voorlopig nog niet.


Vooral de komende vijf jaar groeit het aantal inwoners. Dat komt doordat het gros van de woningen in Arnhems nieuwbouwwijk Schuytgraaf wordt opgeleverd. In 2010 moeten er 6200 huizen staan. Er wonen naar verwachting dan 16.000 mensen. Rijkerswoerd wordt de enige wijk met een sterke bevolkingsafname.

Arnhem heeft in 2015 nog steeds een stedelijke leeftijdsopbouw. Dat betekent veel jong volwassenen en weinig ouderen. Tot 2015 daalt het aantal van dertig- tot veertigjarigen in Arnhem, terwijl het aandeel van zestig- en zeventigjarigen stijgt.

Van vergrijzing, zoals die landelijk is te zien, is in Arnhem komende jaren nog geen sprake. Tot 2011 daalt het aandeel van 65-plussers verhoudingsgewijs zelfs. Arnhem heeft dat bekend gemaakt op basis van de meest recente woningbouwplanning en de gegevens van woningbouw, geboorte, sterfte en binnen- en buitenlandse migratie.

De bevolkingstoename wordt met name veroorzaakt door natuurlijke aanwas. Er zijn meer geboortes dan sterftes. Daarnaast is er sprake van een groot binnenlands vestigingsoverschot. Zo komen in 2008 4400 personen meer in de stad wonen dan er vertrekken. Voorlopig blijft het inwoneraantal van Arnhem-Noord nog hoger dan Arnhem-Zuid. Naar verwachting is 2011 het kanteljaar, wanneer in Zuid meer mensen. (85.000) komen te wonen dan in Noord. (82.000).
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Discussion Starter · #17 ·
poller1 said:
Sorry voor de vraag... ben maar Belg... wat is eigenlijk een Vinexwijk???

De naam doet me denken aan een wijk vol identieke witte kunststoffen huisjes met grijs dak en klein tuintje omringd door keurige wegen.

Is het dat?

Vanwaar de naam Vinex?
Je vergeet de drempels :)

Het zijn saaie woonwijken waar geen zak te beleven valt. De wijk Carnisselande/Portland (gemeente Barendrecht/Albrandswaard) hebben ze midden in een polder gepland en eerst volgestampt met huizen. Na jaren is er nu eindelijk een tramplus (waarom geen metro-aftakking Slinge Carnisselande Barendrecht Ridderkerk??). De sluipwegen worden inmiddels één voor één afgesloten voor doorgaand verkeer dus de bewoners kunnen geen kant meer op, want de ontsluitingsweg is er nog niet. De eerste huizen in Portland stonden er in 1997, de ontsluitingsweg via Rhoon-dorp naar de A15 is pas voorjaar 2006 gereed. Tot die tijd moeten de inwoners de smalle dijkweggetjes terroriseren. Een andere ontsluitingsweg die uit moet komen bij metrostation Slinge (Zuiderparkweg) komt er voorlopig nog niet, daar zijn ze nog mee bezig.
 

·
yeah!!
Joined
·
215 Posts
In het streekplan ZO-Brabant 2020 staan helemaal geen woningen gepland in Ehv:( Sneu, maar d'r niet echt veel plaats meer. EHv loopt straks tegen dezelfde problemen aan als DH en r'dam. De 'krans om ehv' (best, sonen breugel, nuenen, geldrop, aalst-waalre en veldhoven) moeten straks de woningnood van de stad gaan opvangen als de VINEX Meerhoven klaar is. Het jammerlijke van een VINEX-wijk is, dat het zelden een deel van de stad uitmaakt (Kop van zuid daargelaten...:)). Eindhovenaren zien meerhoven meer als 'die woningen tussen veldhoven en het vliegveld' dan 'ehvs 7e stadsdeel' (wat het overigens nog niet is). Dit kan ook niet veel anders, want de wijk ligt afgelegen door de a2, kanaal, natuur en golfbaan. Wel loopt er Hoogwaardig Openbaar Vervoer doorheen......dwz als de Phileas rijdt tenminste;)
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Fido said:
Het jammerlijke van een VINEX-wijk is, dat het zelden een deel van de stad uitmaakt (Kop van zuid daargelaten...:)). Eindhovenaren zien meerhoven meer als 'die woningen tussen veldhoven en het vliegveld' dan 'ehvs 7e stadsdeel' (wat het overigens nog niet is). Dit kan ook niet veel anders, want de wijk ligt afgelegen door de a2, kanaal, natuur en golfbaan. Wel loopt er Hoogwaardig Openbaar Vervoer doorheen......dwz als de Phileas rijdt tenminste;)
In Helmond komt wel veel bouwactiviteit voor in de toekomst. Maar dat ligt al een eindje verder weg. Eindhoven moet het dan denk ik maar vooral hebben van inbreiding en verdichting. Dat Meershoven niet echt nog deel uit maakt van de stad ligt denk ik ook vooral door de a2. Kanalen werken volgens mij bijna nooit echt belemmerend, maar een golfbaan en groen wel weer.
Je ziet het ook bij ypenburg. Is naar mijn mening ook nog niet echt een onderdeel van de stad, vooral omdat de a4 voor een duidelijke scheiding zorgt. Het helpt vaak ook niet als je kantoren langs de snelweg plant, en daarachter pas begint met de woningen.
 
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top