SkyscraperCity Forum banner

Snowdonia Wales

2425 Views 8 Replies 7 Participants Last post by  MarkusErikssen
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.
See less See more
13
1 - 9 of 9 Posts
Wat een bruut landschap! Het heeft veel weg van de Schotse Hooglanden vind ik, echt prachtig. Daar moet ik ook eens een bezoekje aan brengen :)

Heb je nog meer foto's van de omgeving trouwens?
Favo's: #2 en 6. Ben zelf met het treintje naar de top van Snowdon (1085 meter) gegaan en naar beneden gelopen.
Zo, en zijn deze foto's ook weer gestolen net als die van Ijsland?
Nee mijn beste, deze foto's zijn niet gestolen, net zoals de foto's van IJsland niet gestolen zijn. Als je een volledige toelichting wil kan dat, kom gezellig langs! Maar als jij graag wilt blijven denken dat het wel zo is.... mag dat ook! :)
Zo, en zijn deze foto's ook weer gestolen net als die van Ijsland?
Ik kan bevestigen dat deze foto's van onze vakantie zijn van afgelopen mei in Engeland & Wales.
Mijn vriendin Flower heeft meerdere fotoreportages over IJsland geplaatst, voornamelijk uit haar eigen collectie maar ook eenmaal van een collega van haar, die glad vergeten was dat Flower had gevraagd of ze die mocht posten op dit forum.
See less See more
Oh excuses, zo kwam het namelijk niet over. Alsof die gozer een collega was.
Mooie platen. Lijkt heel erg op het landschap rond de Skiddaw, waar ik in 2008 geweest ben :)
Indrukwekkend. Wist niet dat daar zulke hoge bergen waren. Dacht altijd dat 't heuvelig was. :)
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top